T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Business Controller

Business Controller

Werkervaring interimmanager

jun 2014 - okt 2015 Post NL interim Business Controller
Opstellen week/maand rapportages en bijbehorende verantwoording over de uitkomsten op groepsniveau.
Opstellen begroting en voortschrijdende (kwartaal) forecast inclusief vertaling naar uitgangspunten en afleggen van verantwoording over inhoud.
Zelfstandig signaleren en analyseren van trends en afwijkingen van jaarplan en het voorstellen van verbetermaatregelen van materiaal en diensten.
Monitoren van kwaliteitsaspecten, tijdigheid en juistheid bezorging en klachten, en analyseren van trends en afwijkingen.
Herijken van kostprijzen producten o.a. validatie van processtappen en normtijden;
Projectcontroller voor de zondag pakket distributie, opzet en uitvoering van control voor een nieuw logistieke dienst in zowel Nederland als Vlaanderen.
Projectcontroller reorganisatie Overhead Autobedrijf, opzetten van de business case met financiële als kwalitatieve aspecten voor de aanvraag bij de OR en UWV.
Werkervaring met SAP ECC (vh R/3), recent vervangen door SAP by Design, SAP BW, SAP HANA, Basware, Excel 2010;

mrt 2011 - mrt 2014 Van Lint BV Financieel Manager
Leidinggeven financiële administratie, 2 Fte en voorraad- en fustadministratie, 2 Fte. Sturing geven aan ontwikkeling medewerkers en professionaliseren van de organisatie;
Uitvoeren en verbeteren planning & control cyclus, waaronder opstellen en analyseren budgets/ begrotingen, periode rapportages en managementinformatie
Onderzoeken en implementeren verbetermaatregelen werkkapitaal;
Analyseren omzet, kosten en bedrijfsactiviteiten en geven van verbetervoorstellen leidend tot margeverbetering, kostenreductie en/of risicovermindering;
Uitvoeren marktanalyse kerstarrangementen activiteit, opstellen verkoop- en productieplanning en evalueren afloop van seizoen;
Verbeteren kostprijscalculaties, toepassen ABC methodiek en uitvoeren kostprijsonderzoek voor twee business units;
Verbeteren debiteurenproces van pre-screening tot en met maken van afspraken met klanten voor aanvullende zekerheden;
Inrichten en implementeren financieel pakket (UNIT 4) en logistiek administratief maatwerk pakket (I Vision);
Oprichten en beheren buitenlandse entiteit (Polen);
Uitvoeren bijzondere opdrachten, bv. aangifte verpakkingsbelasting, voeren onderhandelingen met curator over aankoop voorraden concurrent;
Gesprekspartner voor accountant, bank (intensief beheer), belastingdienst, advocaten en verzekeringsmaatschappijen.

sep 2010 - feb 2011 BMW Group Nederland interim Financial Accountant
Ondersteunen afdeling/ bestaande team wegens tijdelijke onderbezetting en gedurende de jaarafsluiting. Werkzaamheden bestonden uit verzorgen periodieke managementinformatie, controleren verkoopstatistieken, bewaking dagelijkse incassoprocedure, voorbereiden en tijdig afsluiten van de administratie ten behoeve van de accountantscontrole en het opstellen dossierstukken voor de accountant. en ondersteunen bij tijdelijke oplevering jaarrekening.

dec 2008 - jul 2010 KPMG Curacao Senior Adviseur
Bij de adviesafdeling bestonden de werkzaamheden uit het ondersteunen het samenstellen van jaarrekeningen en aansturen van junior adviseurs bij het uitvoeren van klantadministratie;
Bij de belastingafdeling bestonden de werkzaamheden uit zelfstandig reviewen van eerdere fiscale consolidaties, opstellen van fiscale consolidaties ten behoeve van winstbelasting aangifte; opleiden en overdragen van werkzaamheden aan een nieuwe medewerker.
Ervaring opgedaan met US GAAP, IFRS, Dutch GAAP en Local GAAP.

juni 2008 - nov 2008 Flora Holland interim Business Controller
Gedurende een totale periode van 5 maanden het tijdelijk waarnemen van full time functies alsmede het inwerken van een nieuwe medewerker.
De afdeling Import verzorgde de acquisitie van buitenlandse afzenders, beheren en ontwikkelen logistiek alsmede de geconditioneerde verwerking van bloemen.
Werkzaamheden bestonden uit opstellen maand- en kwartaalrapportages, najaar forecast, jaarbegroting en overige managementinformatie. O.a. betrof dit laatste het volume verwerkte stelen en productiekosten per steel per afzender en/of regio.

mei 2005 - mrt 2008 Flower Plant Partner Financieel Manager
Leidinggeven aan financiële administratie (8 FTE), integratie en implementatie nieuwe structuur afdeling, coachen en begeleiden medewerkers;
Opstellen business plan, beoordelen commerciële budgets, opstellen en analyseren van begrotingen, periode resultaten en jaarrekening;
Voorbereiden en uitvoeren van trajecten van organisatie veranderingen, waaronder oprichting, sluiting en herstructurering van bedrijfsonderdelen;
Overgang naar één logistiek administratief maatwerkpakket, GA Flor, en één financieel pakket, Accountview;
Bijdragen aan het door ontwikkelen van het maatwerkpakket;
Bewaken en verzorgen van de treasury zowel intrest als valuta;
Monitoren en waar nodig aanpassen van de administratieve organisatie;
Actieve betrokkenheid tijdens en na de verkoop van de gehele onderneming aan een beursgenoteerde onderneming inclusief de overgang naar IFRS;
Aanspreekpunt voor accountants, fiscalist, bankiers, advocaten en hoofd administratie van buitenlandse vestiging (DU).

mrt 2002 - apr 2005 Atos KPMG Consulting Adviseur
Kwaliteitscontroleur en projectcontroller bij Sociale Dienst Amsterdam bij heronderzoeken naar de rechtmatigheid van lopende en beëindigde bijstandsuitkeringen.
Uitvoeren van steekproeven op de juistheid oordeel en volledigheid dossier,
Informeren teamleiders over bevindingen en adviseren over verbetermogelijkheden
Opstellen rapportage over de kwantitatieve en financiële voortgang van het project;

Projectmedewerker onderzoeken rechtmatigheid van verstrekte bijstandsuitkeringen, vaststellen van de rechtmatigheid van uitkering op basis van loonsignaal van het inlichtingenbureau en opgevraagde en ontvangen informatie.
Opstellen van concept klantbrief bij constatering van overlap uitkering en looninkomen.

Projectsecretaris- en controller project Lumpsum PO bij Cfi (thans onderdeel DUO)
Opstellen overlegagenda, vastleggen van besluitvorming en verplichtingen,
Opstellen van de projectrapportage ten behoeve van de opdrachtgever, Min. OCW, inzicht geven van de aankomende uitgaande geldstromen.

Projectmedewerker vastleggen administratieve organisatie bij LUMC, ID College en Algemene Rekenkamer, beschrijven van processen en activiteiten in stroomschema’s en maken van een intranetpagina met procesbeschrijvingen.

Projectmedewerker herijking kostprijzen bij de Raad voor de Kinderbescherming, Vaststellen van de huidige werkwijze en beschrijven gewijzigde producten
Organiseren van workshops om informatie bij medewerkers uit te vragen.
Constateren van wijzigingen in processen en handelingstijd met medewerkers.
Aanpassen van kostprijsmodel en procesbeschrijvingen.

Opleiding interimmanager

doorlopend diverse cursussen als permanente educatie AA titel
1999-2001 Erasmus Universiteit te Rotterdam
Studierichting: Bedrijfseconomie
Afstudeervariant: Finance & Accounting
1995-1999 Hogeschool voor Economische Studies te Rotterdam
Studierichting: Accountancy
Afstudeervariant: AA-accountant (incl. titel)
1989-1995 Interconfessioneel Westland College te Naaldwijk
Studierichting: VWO

Talenkennis interimmanager

Nederlands: Moedertaal
Engels: Vloeiend
Duits: Redelijk

Overig

SECTORERVARINGEN
Handel, Automotive, Logistiek, Financiële dienstverlening, Consultancy, Publieke sector

SOFTWARE-ERVARING
Unit 4, Accountview, SAP, SAP Business by Design, JD Edwards, Microsoft Dynamics AX (vh. Axapta), Microsoft Office, Caseware, Visio, Basware, GA flor, Ivision, Forester, GBA,

OVERIGE
In bezit van rijbewijs B, C, D en E

 beschikbaar?