T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Ontwikkelingsmanager

Ontwikkelingsmanager

Werkervaring interimmanager

Manager Innovatie & Project portfoliomanagement
Brocacef Groep (feb 2013 - aug 2015)
Vanuit het door mij geïnitieerde innovatieteam (5 personen) heb ik leiding gegeven aan de ontwikkeling van een door de organisatie gedragen innovatievisie en -strategie voor de ontwikkeling van Brocacef Groep richting de consument. Op basis van deze visie hebben we concepten ontwikkeld voor onder meer het versterken van de apotheekpositie richting de zorgconsument.
Vanuit mijn PPM-verantwoordelijkheid (Project Portfolio Management) was ik verantwoordelijk voor de realisatie alle IT-gerelateerde projecten binnen Brocacef Groep. Ik heb het portfoliomanagement opgezet, heb het projectmanagement opnieuw inhoud gegeven en gaf vanuit deze rol leiding aan 6 projectmanagers.

Manager ontwikkeling
Brocacef groothandel (mei 2010 - jan 2013)
In deze functie was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van innovatieve diensten ten behoeve van de extramurale markt en verdere ontwikkeling van het toonaangevende klantrendementssysteem Brokis. Projecten in deze periode waren onder meer de ontwikkeling van een logistiek servicemodule voor apotheken voor het twee keer zo snel afwikkelen van receptorders en de ontwikkeling van een flexibel conditie- en factureringssysteem voor de extra- en intramurale markt, waardoor zij efficiënt en flexibel op de continue veranderingen in de markt kunnen inspelen.

Salesmanager extramuraal
Brocacef groothandel (sep 2003 - apr 2010)
sep 2003 - jun 2004 - Regio Noord (P&L verantwoordelijk - € 125 mio topline)
jul 2004 - aug 2007 - Regio Noord + Zuid (P&L - € 300 mio)
sep 2007 - apr 2010 - Nederland (P&L - € 500 mio, 19 FTE waarvan 11 direct)
In een zeer competitieve en snel veranderende markt was mijn primaire opdracht stabilisatie en verbetering van het klantrendement. In dit kader heb ik onder meer het margegedreven conditiemodel gewijzigd in een fee for service model, waardoor alle klanten op basis van dezelfde afspraken toch verschillende condities kregen. Hierdoor werd de 'sport' van apotheken om condities met elkaar te vergelijken sterk bemoeilijkt. Resultaat: verhoging van de gemiddelde klantmarge en verlaging van de directe klantkosten. Daarnaast heb ik de regionale sales- en supportorganisaties omgebouwd tot een centrale organisatie, de wildgroei aan processen, procedures en afspraken geharmoniseerd en de efficiency van de klantenservice sterk verbeterd (van 9 naar 5 FTE).
Hoewel ik over ruime saleservaring beschik, ligt mijn passie bij ontwikkeling.

Managementassistent directievoorzitter
Brocacef Groep (sep 2001 - aug 2003)
Mijn belangrijkste taken in deze functie waren:
- De analyse van de performance van de business units die onder de direct report van de voorzitter vielen.
- Het opzetten van een betrouwbaar systeem voor meting van de relatieve marktpositie.
- Het managen van business unit overschrijdende projecten.

Informatiemanager
Brocacef Drogisten (dec 1996 - aug 2001)
Als MT-lid was ik functioneel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle informatie-systemen binnen de divisie Drogisten.

Zelfstandige
Autodeal (feb 1994 - nov 1996)
Samen met een compagnon heb ik de uitgeverij Autodeal in de markt gezet, die zich via print en on-line richtte op het stimuleren van de verkoop van tweedehands auto’s via de officiële merkendealers.

Vestigingsmanager
Lease Garant (sep 1992 - jan 1994)
In de functie van vestigingsmanager had ik de uitdaging om het jonge regiokantoor in Zwolle een tweede kans te geven door voet aan de grond te krijgen in Noord-Oost Nederland.

Lease adviseur
Lease Garant (jul 1991 - aug 1992)
Als Lease adviseur wierf ik nieuwe relaties / lease contracten en bouwde in bestaande relaties uit.

Medewerker verkoopbinnendienst
Beiersdorf Medical (sep 1989 - jun 1991)
Het aannemen en in het systeem verwerken van orders en het behandelen van vragen en klachten.

- - - - -

Centraal in mijn denken en handelen staat altijd een doel gebaseerd op een heldere visie. Een visie geeft zin aan activiteiten, het biedt flexibiliteit in de weg die we bewandelen en het geeft context voor teams om zelfstandig juiste afwegingen te maken. Een onderscheidende aanpak zo is gebleken. Prima indien de visie aanwezig is, zo niet dan zorg ik voor een consistent beeld van het ’wat’ en ’waarom’. Enkele voorbeelden zijn de ontwikkeling van een innovatievisie en –strategie voor de Brocacef Groep - het uitlijnen van de projectwensen van de verschillende organisatieonderdelen op de groepsstrategie van customer intimacy en het vertalen hiervan naar een consistente on-line diensten- en systeemarchitectuur – advies over de structurele impact en de -kansen van de transformatie van Brocacef Groep van een product-markt gerichte organisatie naar een klantgerichte organisatie.
Gecombineerd met een sterke persoonlijkheid en open en directe communicatie maakt dit mij tot een overtuigende leider in verandering.

Ontwikkeling voor mij is een voorwaarde om scherp te blijven. Dit betekent dat ik voortdurend werk aan verbetering en/of vernieuwing. Ik ben gewend hierin het initiatief te nemen, om anderen hierin mee te nemen en om ogenschijnlijk tegengestelde belangen op te lossen. ‘Mijn’ oplossingen onderscheiden zich in effectiviteit, mede doordat ze steevast gebaseerd zijn op een grondige analyse gericht op het fundament van een probleem of uitdaging. Daarbij wil ik voor ieder initiatief een helder en meetbaar resultaat voor ogen hebben in termen van (interne) klantwaarde en kostenfocus.

Gedurende mijn hele loopbaan heb ik vanuit diverse rollen (systeem)ontwikkelprojecten, implementatieprojecten en organisatorische veranderprojecten geleid. Vele daarvan heb ik zelf geïnitieerd, vorm en inhoud gegeven.

Een greep uit de gerealiseerde ontwikkelingen waaraan ik leiding heb gegeven:
• Mede grondlegger en ontwikkeling van Brokis. Een toonaangevend systeem in de branche voor de real-time optimalisatie van klantorders. Verantwoordelijk voor een sterke verbetering van de marge voor klanten en een uiteindelijke personeelsreductie van 25 naar 8 FTE op de afdeling verkooptelefonie.
• Centralisatie van de sales- en serviceorganisatie; personeelsreductie binnen de klantenservice van 9 naar 5 FTE.
• Initiatief en ontwikkeling van een fee for services verdienmodel binnen Brocacef Extramuraal.
• Ontwikkeling van een logistieke module voor zelfstandige apotheken voor het twee keer zo snel afwikkelen van receptorders.
• Ontwikkeling van een flexibel conditie- en factureringssysteem ten behoeve van de extramurale en intramurale markt, om de snelle ontwikkelingen in de markt efficiënt te kunnen volgen.
• Ontwikkeling van een, voor de branche uniek, zeer efficiënte declaratieprijsmodule voor 250+ apotheken ten behoeve van hun zorgverzekeraarscontracten, gebaseerd op een Business Rules Managementsysteem.

Gelijk aan de ontwikkeling van diensten, systemen en structuren heb ik een passie voor ontwikkeling van mensen. Als coach binnen het competence development programma van Brocacef Groep heb ik de laatste vijf jaar vele collega’s mogen helpen hun professionele persoonlijke groei te realiseren.
Vanuit de stuurgroep was ik initiatiefnemer en drijvende kracht achter de transformatie van het tobbende selectieve ontwikkelingsprogramma naar een zeer succesvol programma dat open staat voor alle medewerkers van de organisatie.

Opleiding interimmanager

Master Projectmanagement (NCOI-bezig)
Advanced Management Program (Nyenrode Universiteit)
HEAO Bestuurlijke Informatica (Hogeschool Utrecht)

NLP Master practitioner (People management)
NLP Practitioner (People management)
Nima B (SRM)
Nima A (SRM)
Nima DMM (SRM)
Nima DMA (SRM)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Vernieuwende en analytisch sterke ontwikkelingsmanager die patronen en verbanden ziet, zowel binnen als buiten de organisatie, en deze tot op een fundamenteel niveau doorgrondt. Visiegedreven en zeer resultaat gericht waarbij integriteit de leidraad blijft. Succesvol door vertrouwen als uitgangspunt te nemen, door open en directe communicatie en een scherpe focus. Zorgt vanuit een ‘getting-things-done-mentaliteit’ voor rust bij opdrachtgevers.

Talenkennis interimmanager

Nederlands (Moedertaal)
Engels (Professioneel)

 beschikbaar?