T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenVerandermanager, coach, kwartiermaker

Verandermanager, coach, kwartiermaker

Werkervaring interimmanager

Werkgever Leekerweide
Periode 2013-1 juli 2015
Functie Manager WmoBuroFlo/extramurale zorg
Branche Zorg

Verantwoording
o Innovatie
0 WmoBuroFlo opstarten en in de markt zetten
o Beleidsontwikkeling
o Product- en dienstenontwikkeling
o Ict-gestuurde organisatieontwikkeling
o Software mantelzorgondersteuning toespitsen op eigen regie klant, domotica extramuraal, dashboard uren
o Transitie AWBZ/Wmo, Participatiewet, Jeugdzorg Social Return vertalen en implementeren.
o Aanbestedingen binnenhalen mbt de transities (Nieuwe regio's, nieuwe doelgroepen, nieuwe methodieken, nieuwe producten)
o Strategisch, Tactisch, Innovatief Management
o Advisering mbt financieringsbronnen, organisatiestructuur gericht op de gevolgen van de transities
o Aansturing 4 disciplines (direct 10 fte, indirect 50 fte)
o Ondersteunen naar zelfsturing
o Verandermanagement
o Cultuuromslag
o Coach (teamcoach naar zelfsturing)
o Omdenken

Omgeving West Friesland, uitgebreid tot Noord Holland
Werkgever Welzijnsorganisatie Kern8
Periode 2008-2013
Functie Manager (expertise Zorg/Welzijn)
Branche Welzijn

Verantwoording (innovatie en transities als kwartiermaker)
o Beleidsontwikkeling
o Innovatie
o Transitie AWBZ/Wmo (Welzijn naar de Zorg brengen)
o Strategisch, Tactisch en Operationeel Management
o Advisering mbt organisatiestructuur voorsorterend op de toekomstige veranderingen in de zorg en in welzijn
o Verandermanagement
o Coachen (individueel en teams)
o 30 fte (o.a. volwassenenwerk, opbouwwerk, sociaal cultureel werk, jongerenwerk, cursusbureau)
o Optuigen tot HKZ-certificering
o Offertes en Verantwoording
o Veiligheidshuis jongeren
o Een van de jeugdbendes gezamenlijk oprollen, Langedijk, volgens de landelijke "hardere" aanpak. (samen met het OM)

Contacten Gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk, Bergen) Philadelphia, Esdegee Rijgersdaal, GGZ, Magentazorg, De Waarden, etc. verdere ketenpartners.

Werkgever Cordaan Amsterdam (senioren en mensen met een
verstandelijke beperking)
Periode 2004-2008
Functie Manager Welzijn vanuit en samen met de Zorg
Branche Zorg (Bos en Lommer/ Slotervaart/ Baarsjes/
Geuzenveld/ Oud-West/ Centrale Stad) Verzorging en Verpleeghuizen en Kleinschalig Wonen
Haarlem (De Roos: Tybautstraat 1)

Verantwoording
o Beleidsontwikkeling
o Innovatie (mede ontwikkeling woonservice zones)
o Ontwikkelen en implementeren van het MIP-team (Maatschappelijke Integratie en Participatie) Welzijn naar de zorg brengen
o Strategisch en operationeel Management
o Advisering mbt organisatiestructuur voorsorterend op de toekomstige Wmo en daarbij behorende nieuwe samenwerkingsverbanden (buiten kaders)
o Verandermanagement
o Projectontwikkeling (methodiek ontwikkeling “Autsiders bestaan niet”)
o Re-integratie trajecten TBS en Reclassering
o Subsidie aanvragen diverse stadsdelen en Centrale stad
o Doelgroepoverstijgende projecten gericht op tolerantie
o Eigen functie inhoudelijk ontwikkelen vooraf aan
reorganisatie

Contacten Alle ketenpartners op het gebied van Welzijn Wonen en
Zorg
TBS-kliniek, Reclassering, Bijlmer, begeleidend
psychiater en maatschappelijk werk

Werkgever t VUmc
Periode 2001-2003(januari)
Functie Manager afdeling radiotherapie
Branche Zorg


Verantwoording
o Innovatie
o Verandermanagement (administratie afdeling radiotherapie)
o Operationeel Management
o Implementatie DBC’s

Contacten Specialisten

Werkgever de Omring (thuiszorgorganisatie Hoorn)
Periode 2002(januari)-2003 (mei)
Functie Manager extramurale Huishoudelijke Zorg
Innovatie
Branche Zorg

Verantwoording
• Starten van een wijksteunpunt
• De functie ouderenadviseur ontwikkelen en neerzetten
• Operationeel management huishoudelijk medewerkers
• Aanspreekpunt voor cliënten

Werkgever Stichting Welzijn Ouderen Leeuwarden
Periode 1996-2002(juni)
Functie Manager Welzijn * (verandermanagement)
Branche Welzijn

Verantwoording
• Werving , planning, begeleiding 80 vrijwilligers
• Efficiëntere aansturing van drie buurtcentra. (van 2 fte
terug naar 0,4 fte)
• Samenvoeging van wijkcentrum met stichting
Kinderopvang
• Intergenerationele projecten opstarten en samen met
NIZW en de methodiek “de Buurt voor
Iedereen” van Sandra Ball mede ontwikkeld.

Opleiding interimmanager

master verandermanagement
master coaching

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

resultaatgericht
daadkrachtig
analytisch
kritisch
"objectief" kunnen observeren en inzicht in de organisatie structuur en cultuur en wat er nodig is om het doel/ resultaat te behalen


Talenkennis interimmanager

nederlands en matig engels en duits

 Beschikbaarheid opvragen