T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?verandermanagement, interim management, projectmanagement, k

verandermanagement, interim management, projectmanagement, k

Werkervaring interimmanager

Interim manager Formulemanagement Rabobank
(januari 2013 – mei 2013)
Interim management voor de afdeling Formulemanagement (20 medewerkers) als onderdeel van Rabobank
Particulieren. De afdeling Formulemanagement was voor haar omgeving te onzichtbaar geworden, werkte niet
als een team samen en was te veel in de uitvoering terecht gekomen. In deze opdracht lag de focus op de
individuele gedragsverandering en het mobiliseren van de medewerkers om zichtbare resultaten op te leveren,
meer regie te pakken en meer samen te werken met de eigen collega’s en hun omgeving.
Resultaat: Begeleiding van een deel van de medewerkers naar andere afdelingen. In de afgeslankte afdeling: meer
proactieve houding van de medewerkers naar de omgeving, gestegen werkplezier door meer en betere
samenwerking tussen collega’s onderling en de omringende afdelingen.

Interim manager Juridische Zaken Gemeente Amsterdam
(september 2009 – september 2011)
Als interim manager leiding gegeven aan de afdeling Juridische Zaken bij de Dienst Werk en Inkomen. Bij de
start was er veel onrust: er waren verschillende teammanagers gesneuveld en er was een grote afstand ontstaan
tussen de afdeling en de leidinggevenden en de rest van de organisatie. Marc heeft zich gericht op:
- Vertrouwen herstellen: het opbouwen van vertrouwen tussen medewerkers en mij en daarna tussen
medewerkers en opdrachtgevers en de rest van de organisatie.
- Organisatie-inrichting: werken aan een kwaliteitsproject om de dienstverlening van de afdeling te verbeteren.
Overleg opzetten met aanpalende afdelingen.
- Taakgerichte aansturing: afspraken maken over en bijsturen op tijdigheid en wijze van afhandeling van
bezwaar- en beroepszaken in het primaire proces.
- Visie ontwikkelen: een nieuwe missie, visie en identiteit ontwikkelen, waaraan mensen zich kunnen
verbinden.
- Versterken persoonlijke vaardigheden: doorwerken van een aantal thema’s met leidinggevenden en
medewerkers waardoor directe en persoonlijke communicatie kan ontstaan.
Resultaat: Meer ontspanning en vertrouwen op de afdeling tussen de mensen onderling en tussen medewerkers en
leiding, meer verbinding met de rest van de organisatie en verbeterde prestaties van de afdeling.

Marktleider Pentascope (vast dienstverband)
(januari 2006 - december 2007)
Eindverantwoordelijk voor vertaling van ontwikkelingen in de markt naar proposities en verantwoordelijk voor
omzet en rendement van de Pentascope dienstverlening voor de markt financiële dienstverlening. Samen met
de andere marktleiders verantwoordelijk voor de commerciële koers en positionering in de markt. Als
marktleider was Marc onderdeel van de besturing van Pentascope. Leiding gegeven aan een team van 5
accountmanagers.
Resultaat: Omzet laten groeien naar € 5 miljoen in 2007 (ongeveer 20% van de omzet van Pentascope) samen met
een team van accountmanagers en selling consultants

Teammanager Pentascope (vast dienstverband)
(1999 – 2002)
Marc was verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuwe Pentascope eenheid (Pentascope Business
Solutions) in het midden en westen van Nederland.
Resultaat: Eenheid is gegroeid tot 11 medewerkers.

Interim manager Levob Bank
(2001)
Het doel van de opdracht was een zichtbare verandering te realiseren in processen, motivatie van medewerkers
en een brug te slaan naar de commerciële omgeving. Marc heeft gewerkt aan het stroomlijnen en optimaliseren
van processen, het opschonen van het verouderde productassortiment, het invoeren van prestatie-indicatoren,
het terugwinnen van vertrouwen en bijbrengen van eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers.
Resultaat: Een nieuwe opzet van de afdeling, waarbij is gekozen voor een procesgerichte insteek van frontoffice en
backoffice. Een speciale spaaractie heeft gezorgd voor veel spaargeld en zichtbaarheid zowel binnen als buiten de
eigen organisatie.

Opleiding interimmanager

Leiderschapstraining (Mannenwerk)
Pathologie en gezondheid in organisaties (Piet Weisfelt)
Professionele begeleiding van organisaties (Phoenix)
Systemisch werken (Phoenix)
Engaging Leadership (Engaging Leadership)
Management van veranderingen in organisaties (SIOO)
ITIP (driejarige psychologische opleiding)
Implementeren van veranderingen (Pentascope)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

procesmanagement, financieel, sales/marketing, ICT ontwikkelingsgericht
resultaatgericht
sensitief
verbindend

Talenkennis interimmanager

Nederlands - Native proficiency
Engels - Working proficiency

Overig

Ik heb ruime ervaring als leidinggevende, verandermanager en projectmanager in de overheid, zorg en verzekeringen.


 beschikbaar?