T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager, projectmanager, transitiemanager, lean coac

interim manager, projectmanager, transitiemanager, lean coac

Werkervaring interimmanager

Werkervaring:

Zelfstandige opdrachten bij:
Koninklijke Kentalis B.V. Portfoliomanager ICT a.i.
Aansluiten van de wensen en eisen van de divisies onderwijs en zorg op het huidige en toekomstige ICT aanbod. Tevens veel aandacht voor het harmoniseren van toepassingen en het identiek gebruik van de beschikbare programma’s.
Rolec BV Reorganiseren van de backoffice. Verhoogde lanttevredenheid en gestroomlijnde werkprocessen waren het gevolg van de doorgevoerde veranderingen en verbeterde werkverdeling.
De Rolfgroep B.V. Als intern projectleider intermediair tussen de gebruiker en de externe automatiseerder. Ontwikkelen van nieuw softwarepakket tbv traject Offerte - Order. Het voorkomen van fouten is een van de belangrijkste succesfactoren.
De Rolfgroep B.V. Intern projectleider voor het inrichten van de nieuwe website met webshop en actueel prijs-model. Vertalen van de wensen van de gebruiker naar de externe automatiseerder, techniek aansluiten op nieuw ontwikkelde software. Sturen testtraject tot en met oplevering(Scrum)( derolfgroep).
Diverse zorglocaties V&V: Kosten- baten analyse van het wasproces binnen 32 verpleeg- en verzorgingshuizen. Adviseren directie procesoptimalisatie en verdienmodel.
Diverse organisaties: Lean introductie- en Lean opfrissessie.
Quickscan MKB kansen/bedreiging/strategische doelen

INVK Materiedeskundige invk 2013 – heden
Het INVK verzorgt bijeenkomsten voor managers en directieleden die dezelfde problematiek ervaren en willen leren van elkaar. De deelnemers bekleden management posities binnen de gezondheidszorg, gemeentes, woningbouwcoöperaties en diverse zelfstandige beroepsgroepen. De rol van Materiedeskundige voegt een theoretisch kader toe aan de discussie en vertaalt de theorie naar praktische handvatten voor de deelnemers. De Materiedeskundige treedt tevens op als dagvoorzitter.
Specialisatie: Procesoptimalisatie vanuit een breed organisatieperspectief

Loondienst:

Aveant B.V. Utrecht 2007- 2011
Bedrijf: Aveant levert thuiszorg waar thuis ook is. In de gemeente Utrecht is Aveant de grootste aanbieder van extramurale- , intramurale- en WMO-zorg.
Functie: Manager Expertisecentrum en projectmanager
Taken: Direct en indirect leidinggeven aan ruim 100 zorgprofessionals. Onderstaande verantwoordelijkheden vormen samen de functie Manager Expertisecentrum.
Kennis: AWBZ, WMO, ZVW, WLZ
Manager Zorg
Specialistische Thuiszorg Midden Nederland: Extramuraal zorgteam met extra opgeleide verpleegkundigen, actief in de gehele provincie Utrecht, 24-uur per dag inzetbaar. Terminale - en ziekenhuisverplaatste zorg. (Verpleegkundig nivo 5+). Het team is opgericht als samenwerkingsverband binnen de provincie en in 2008 volledig onder regie van Aveant gekomen.
Team Altijd: Dit team verzorgt 24-uurs extramurale zorg bij de cliënt thuis. Ook ongeplande zorg buiten kantooruren wordt door dit team geleverd. De cliënten die zijn aangesloten op de personenalarmering van Aveant worden ook door dit team geholpen. Het team verzorgt de telefonische bereikbaarheid buiten kantooruren.(medewerkers nivo 3).
Manager van 24-uurs alarmcentrale: In deze centrale werden de meldingen van ouderen met een personen-alarmeringsabonnement getrieerd.


Lijnmanager Expertisecentrum:
Klantadministratie intra- en extramuraal (MBO): registratie van de juiste cliëntgegevens, indicatiegegevens en bewoningsgegevens tbv van juiste en tijdige registratie. Correcte facturatie en declaratie is hierdoor mogelijk.
Zorgtoewijzing intra- en extramuraal (HBO): Aanvragen van indicaties, zorgbemiddeling, intramurale en extramurale cliëntintake, koppelen van zorgvraag aan zorgaanbod. Wanneer de zorgvraag de eigen capaciteit overstijgt zet deze afdeling gecontracteerde onderaannemers in.
Telefonistes: Beantwoording van vragen van cliënten die via het centrale 0900 nummer binnenkomen en doorverbinden naar de juiste personen binnen Aveant
klantenbezoekers (MBO+): nieuwe cliënten krijgen uitleg over de organisatie, de zorgteams kunnen hiervoor de klantenbezoekers inzetten.


Manager Kinderdagverblijf:
kinderdagverblijf de Kinderzee (MBO nivo 4): Het kinderdagverblijf is in het verleden opgezet voor de kinderen van het eigen personeel. Ondertussen is het uitgegroeid tot een erkend en vrij toegankelijke kinderdagverblijf.

Projecten:
- Oprichten regionale acute thuiszorg met de Ravu en andere regionale thuiszorginstellingen. Binnen dit samenwerkingsverband is een provinciale centrale intake gerealiseerd voor acute zorgvragen buiten kantooruren. Samenwerking tussen Vitras, Zuwe, Beweging 3.0, Ravu en Aveant.
- Inrichten van 24-uurs bereikbaarheid voor alarmcentrale voor cliënten met personenalarmering
- Voorbereiden invoering Electronisch Cliëntdossier.
- Contracteren en beheren van onderaannemers: met onderaannemers die aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen zijn raamovereenkomsten gemaakt. Op basis van deze overeenkomsten kon productie worden uitbesteed. De onderaannemers zijn zelf verantwoordelijk voor levering binnen de indicatie. De controle van productie en facturen valt binnen de verantwoordelijkheid van de manager expertisecentrum.

Ingram Micro B.V. Nieuwegein ingrammicro 2000-2007
Bedrijf: Ingram Micro is wereldwijd marktleider op het gebied van IT Distributie. Alle West Europese landen hebben een eigen vestiging. In Nederland zijn ruim 250 mensen werkzaam. Omzet > 500 miljoen euro per jaar.
Functie: Customer Service Manager en projectmanager
Taken: Eindverantwoordelijk manager voor de afdeling customer service.
Organiseren en positioneren van de afdeling customer service (2000 – 2003).
Uitbouwen van de geleverde kwaliteit van de afdeling customer service (2003 – 2007)
Het profiel en de invulling van mens en middelen is drastisch gewijzigd. Het nivo van de medewerkers is verhoogd naar MBO+ en diverse registratie hulpmiddelen zijn in eigen beheer ontwikkeld. Voor serviceafhandeling zijn specifieke klant- en leveranciersovereenkomsten ontwikkeld en afgesloten.
De afdeling Customer Service omvormen van een cost centre naar een profit centre. Functie als spin in het web tussen de afdelingen verkoop, inkoop, credit, marketing en logistiek.
Opleiding tot six sigma greenbelt (2005)
Project implementatie met leveranciers en klanten.
Projectleider PC-privé projecten


Colson Transportwielen B.V.Veenendaal 1997-2000
Bedrijf: Colson Transportwielen is het oude SKF Transportwielen dat door Colson Inc
is overgenomen. Colson Inc. maakt onderdeel uit van de Marmon Group, een Amerikaans bedrijf in privé handen. In Nederland werken ongeveer 60 mensen in Productie en op kantoor. De transportwielen worden onder andere ingezet bij rolcontainers, ziekenhuisbedden, tilliften, achtbanen, productiekarren, broedmachines en de vliegtuigindustrie.
Functie: Rayon Manager
Taken: Directe verkoop en advisering van transportwielen
Begeleiden en werven van het dealernetwerk
Vinden van nieuwe afzetkanalen en toepassingen
Coachen van de verkoopbinnendienst
Overscoren op het budget


Dyna Seal B.V. Alkmaar dynaseal 1992-1997
Bedrijf: Dynaseal is producent van Dockequipment: Laad- en Losvoorzieningen aan gebouwen waar vrachtwagens komen laden en lossen. In Nederland zijn ongeveer 50 mensen werkzaam. Dyna Seal is nu overgenomen door Hörmann.
Functie: Verkoop buitendienst rayon Noord-Oost Nederland
Taken: Behalen van de commerciële targets door middel van:
Verkopen van uitbreidingen en aanpassingen van bestaande situaties
Verkoop bij nieuwbouwprojecten aan de eindgebruiker, aannemer en/of architect. Adviseren van toepassings- en verwerkingsmogelijkheden in bestekfase.

Opleiding interimmanager

Opleidingen:

VWO
HTS Werktuigbouwkunde

Aanvullende opleidingen/cursussen:

greenbelt (Lean, Six sigma)
bedrijfs- en bestuurskunde
operationeel management

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Beschikbaar als, ervaring met:
Interim manager (verhogen team volwassenheid en – zelfstandigheid)
Projectmanager
Transitiemanager
Verandermanager (bijvoorbeeld fusiebegeleiding)
Procesoptimalisatie (o.a. Lean, six sigma)
Trainer / coaching “on the job”
Sparringpartner (bijvoorbeeld visievorming)


Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits

Overig

Motivatie en kerncompetenties:

In 2011 ben ik zelfstandig ondernemer geworden vanuit de gedachte dat je moet doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Tijdelijk werken met organisaties en teams en deze beter georganiseerd achterlaten is mijn passie. Ik help organisaties met een opbouwende blik om maximaal rendement te behalen uit de gekozen koers. Begrippen die op mij van toepassing zijn: betrokken, gemotiveerd, analytisch, verbindend, resultaatgericht, communicatie vaardig op alle niveaus.


 beschikbaar?