T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?



Teammanager zorg en welzijn

Teammanager zorg en welzijn

Werkervaring interimmanager

2014 - 2015
Teamleider a.i. bij stichting Ananz, Centrum voor Herstel en Revalidatie.
Hoofdtaken en verantwoordelijkheden:
Opdracht: Het voortzetten en het verder ontwikkelen v an het centrum Herstel en Revalidatie;
Opdracht: opstellen en bewaken van het vastgestelde budget, de gemaakte productieafspraken en de activiteiten in het kader van het jaarplan;
Vergroten van de kwaliteit en continuïteit van de revalidatie;
Uitvoering geven aan het personeelsbeleid voor totaal 23 FTE;
Onderhouden en ontwikkelen van contacten met alle betrokken disciplines rondom cliënten, zowel intern als extern;
Participeren in beleidsvoorbereiding en locatieoverstijgende taken;
Voorzitter van het multidisciplinaire team overleg;

2011 - 2014
Teammanager Zorg en Welzijn, revalidatie, stichting QuaRijn.
Hoofdtaken en verantwoordelijkheden:
Aansturen van zorg- en welzijnteams en het coördineren van dienstverlening binnen een revalidatie afdeling, orthopedie, neurologie en dagbehandeling somatiek.
Opdracht: de teams voorbereiden op veranderingen binnen de revalidatie en het vergroten van de kwaliteit van zowel individuele medewerkers als van de teams;
Vergroten van de kwaliteit en continuïteit van de revalidatie;
Totaal 34 bedden revalidatie en 10 plaatsen dagbehandeling somatiek per dag;
Uitvoering geven aan het personeelsbeleid voor totaal 30 FTE;
Onderhouden en ontwikkelen van contacten met alle betrokken disciplines rondom cliënten, zowel intern als extern;
Budgetverantwoordlijk voor de personele bezetting van betreffende afdelingen;
Voorzitter van het multidisciplinaire team overleg, opname commissie;
Lid van diverse commissies, waaronder Neurologie en orthopedie.
2010 - 2011
Teammanager a.i. bij stichting Vilente. Tijdelijke functie in verband met vervangen van langdurige ziekte van Teammanager.
Hoofdtaken en verantwoordelijkheden:
Organisatorisch aansturing van 5 woningen, totaal 50 psychogeriatrische cliënten, waaronder 1 woning met 10 cliënten met probleemgedrag;
Leiding geven aan zorgteams, totaal 30 FTE;
ijdelijk waarnemen van 4 woningen voor de duur van 4 manden;
Uitvoering geven aan het personeelsbeleid;
Onderhouden en ontwikkelen van contacten met alle betrokken disciplines rondom cliënten. De interne contacten voornamelijk met het planbureau en zorgbureau, de externe contacten voornamelijk met een zorgorganisatie;
Budgetverantwoordelijk voor de personele bezetting en de bedbezetting van betreffende woningen;
Voorzitter multidisciplinaire team overleg;
Meedraaien in het rooster voor bereikbaarheidsdienst;
Lid van diverse commissies, waaronder vocht en voeding met name met betrekking tot slikproblematiek in relatie tot CVA cliënten, probleemgedrag, valpreventie, opnamecommissie en de leerafdeling binnen de locatie.

2009 - 2010
Teamleider a.i. bij een verpleeghuis binnen Zinzia Zorggroep. De eerste drie maanden tijdelijk
vervangen van twee Teamleiders in verband met langdurige ziekte.
Hoofdtaken en verantwoordelijkheden:
Organisatorische aansturing van 4 woningen, totaal 62 psychogeriatrische cliënten;
Leiding geven aan en coachen van zorgteams, totaal 40 FTE;
Verantwoordelijk voor het aansturen van 2 woningen, waaronder verantwoordelijk voor het bezetting percentage van cliënten (vanaf 1 april );
Uitvoering geven aan het personeelsbeleid;
Onderhouden en ontwikkelen van contacten met alle betrokkenen disciplines rondom cliënten, zowel intern als extern;
Budget verantwoordelijk voor de personele bezetting en de bedbezetting voor betreffende woningen;
Voorzitter van het multidisciplinaire team overleg;
Projectleider bij pilot om in het kader van kwaliteitsverbetering, te gaan werken vanuit de Presentietheorie;
Mede ontwikkelen van een nieuw roosterplansysteem.

2008 – 2009
Afdelingshoofd a.i. bij verpleeghuis De Wendhorst.
Hoofdtaken en verantwoordelijkheden:
Organisatorisch aansturen van zorg binnen 2 verpleegafdelingen voor psychogeriatrische cliënten. Daarnaast het organisatorisch aansturen en verder opbouwen van de afdeling Thuiszorg, extramuraal;
Verantwoordelijk voor de bedbezetting van cliënten. Uitvoering geven aan het personeelsbeleid;
Leidinggeven aan het zorgteam, huishoudelijk medewerkers en gastvrouwen, totaal 36 FTE;
Onderhouden en ontwikkelen van contacten met alle betrokken disciplines rondom cliënten, zowel intern als extern. Extern met het CIZ voornamelijk met betrekking tot de thuiszorg;
Voorzitter multidisciplinaire teamoverleg;
Specifieke aandacht voor verdere ontwikkeling van de thuiszorg, waaronder zorg aan cliënten na orthopedische behandeling in ziekenhuis;
Lid van diverse commissies, waaronder kwaliteitscommissie en opname commissie binnen de locatie;
Actief bijdragen in het tot stand brengen van het digitaal handboek en het uitvoeren van interne audit;
Meedraaien in verpleegkundig verantwoordelijke dienst.

Opleiding interimmanager

Relevante opleidingen
1989 – 1990 HBO Kaderopleiding – Intramuraal,
Hogeschool Midden Nederland
1979 – 1983 Verpleegkundige – Z
1974 – 1976 Ziekenverzorging

Relevante cursussen en trainingen
2011 – 2013 Management Development – traject;
2009 Introductiecursus Presentie Theorie van
Andries Baart;
2006 Capaciteiten planning;
2002 en 2005 Verzuimmanagement;
2001 Coaching Traject voor Teamleiders;
1993 Methodisch Werken aan de hand van
Zorgplannen
1988 – 2013 Diverse computercursussen, waaronder
Microsoft office (Word- Excel) , ECD
Roostersysteem en interne automatisering
systemen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Profiel

In mijn loopbaan heb ik ruime ervaring opgedaan binnen diverse zorgorganisaties. Op basis van mijn brede kennis en ervaring heb ik een duidelijke visie op zorg ontwikkeld en weet deze goed uit te dragen.
Leidinggevende ervaring heb ik opgedaan in zowel structurele functies, maar ook als interim-leidinggevende.

Als leidinggevende hanteer ik een situationele stijl van leidinggeven waarbij ik er naar streef om de kwaliteiten van medewerkers optimaal te benutten. Stimuleer medewerkers in hun ontwikkeling en weet draagvlak te creëren, ben een bouwer, weet tegenstellingen tussen mensen te overbruggen om tot een goede samenwerking te komen. Ben daadkrachtig, gedreven en evenwichtig, iemand die in alle omstandigheden rustig blijft en adequaat weet te handelen.

Veranderingsprocessen vragen duidelijkheid, structuur, vertrouwen, respect en verbinding.
Dit zijn elementen van waar uit ik als leidinggevende werk.

Persoonlijke eigenschappen
• Resultaat- en doelgericht;
• Stimuleert en motiveert;
• Kwaliteitsgericht;
• Ontwikkelingsgericht
• Organisatorisch sterk


Talenkennis interimmanager

Talen Mondeling Schriftelijk
Nederlands Uitstekend Uitstekend

 beschikbaar?