T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Programma/Project & Verandermanager

Programma/Project & Verandermanager

Werkervaring interimmanager

Interim opdrachten
==============

VU Amsterdam: transitiemanager regie-organisatie Facilitaire Campus Organisatie
2014 – heden

• Verantwoordelijk in voorbereiden en begeleiden van transitie van de Facilitaire Campus Organisatie bij de VU Amsterdam.
• VU FCO kenmerkt zich als een traditionele in-house facility service organisatie. Ze heeft de omschakeling te maken naar een (hybride) regie organisatie. Dit is noodzakelijk om strategische voordelen op economy of scale, operational excellence en ontwikkelen van innovatieve dienstverleningsconcepten operationeel te behalen.
• Opdracht bevindt zich nu in de uitvoeringsfase met eerste lean optimalisaties op de werkvloer.

Omring: Teamcoach innovatietrajecten in de thuiszorg
2011 – 2012

• Als teamcoach begeleiden van leer- en presteertrajecten in thuiszorginstellingen
• Gericht op vergroten zelfsturend vermogen van kleinschalige zorgteams
• Omvormen van de “doe” cultuur naar vraaggericht werken met verantwoordelijkheid op het laagste regelniveau
• Opzet: ervaringsgericht leren, praktijkgerichte leerinterventies in workshops en coaching on-the-job

Kamer van Koophandel: adviseur en moderator innovatie regio Zuid-Kennemerland
2012

• Adviseren in onderzoeksprogramma voor stimuleren van innovatie in regio Zuid-Kennemerland
• Modereren van brainstorms met betrokkenen (beleidsmakers en ondernemers in de regio)

ING: trainer/coach professionalisering coaches call center Vermogen
2012

• Opzetten van professionaliseringstraject voor competentie-ontwikkeling coaches
• Gericht op versterken van de dialoogkwaliteit tussen klant, adviseur en teamleiders
• Opzet: ervaringsgericht leren, praktijkgerichte leerinterventies in workshops en coaching on-the-job

ING Belgium: trainer/coach transformational Leadership Programme
2011 – 2012

• Leiderschapsprogramma ontwikkeld samen met ING Belgium en Bureau Roos Zierikzee
• Gericht op ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten en effectief aansturen van running & changing the bank benodigd in de transitie van operationeel naar vraaggericht werken (regieorganisatie)
• Opzet: ervaringsgericht leren, praktijkgerichte leerinterventies, intervisie en coaching

Ism. Bureau Roos Zierikzee: trainer Business NLP opleiding
2011 – 2012

• NLP opleiding gericht op persoonlijk effectief communiceren en handelen in de zakelijke context
• Omvat effectieve en affectieve communicatie, emotiemanagement en persoonlijke ontwikkeling en groei

Rabobank: trainer communicatieve en persoonlijke vaardigheidstrainingen
2010 – 2012

• Trainen op competentie-ontwikkeling van medewerkers Rabobank, oa. gericht op klantgerichtheid, (after-)sales, samenwerking en time management
• Freelance verzorgen van deze trainingen met bestaande opleidingsdoelen en trainingsmateriaal, in samenwerking met opleidingsinstituut WAAR

Westland Utrecht Bank: consultant strategische inzet ICT en communicatie mbt. CRM
2010 – 2011

• Kwalitatief onderzoeken van de inzet van ICT en interne communicatie cq. samenwerking tussen afdelingen en medewerkers bij de realisatie van de CRM strategie
• Interviewen van gebruikers, management en directie over de huidige en gewenste situatie
• Advies uitgebracht over strategie en alignment ICT en communicatie, te volgen stappen en mogelijke aanpak

ING: projectmanager Tango Programma, integratie ING bank particulier – Wave 2/cd
2009 – 2010

• Implementeren van tijdelijke organisatie in het klant contact center voor het omzetten van particuliere ING bank klanten naar ING
• Inrichten van de processen en opleiden van medewerkers in drie teams (experts, klacht en outbound)
• Opzetten en operationaliseren van informatievoorziening- en incidentprocessen
• Aansturen van de tijdelijke organisatie met teamleiders en medewerkers op diverse locaties
• Focus: fouten in omzettingsproces zo spoedig mogelijk oplossen en afbreukrisico’s beperken
• Complexiteit: hoge tijdsdruk, risico op exposure ING in media, politiek sensitieve omgeving

ING: trainer Tango Programma, integratie ING bank particulier
2010

• Coördineren van opleidingsprogramma voor drie tijdelijke teams
• Samenstellen multidisciplinair opleidingsteam, opstellen opleidingsplan, formuleren opleidingsdoelen, planning mensen en middelen, opleidingsmateriaal ontwikkelen
• Training gesprekstechnieken, empathisch klantcontact, omgaan met weerstand


Gemeente Rotterdam: trainer professionaliseringstraject Stadstoezicht Rotterdam
2009 – 2010

• Trainen van medewerkers Stadstoezicht op toepassen van deëscalerende vaardigheden, als onderdeel van BOA opleidingstraject
• Communicatie & gedragstraining, icm. Aikido, zowel in-company als coaching-on-the-street

ING: projectmanager Tango Programma, integratie ING bank particulier – Hersegmentatie
2009 – 2010

• Implementeren van tijdelijke organisatie met clientadviseurs om 10.000 klanten te bellen in 10 weken over het afwikkelen en omzetten van producten die vervallen na migratie
• Organiseren van klein kernteam en met workshops in 1 week aanvalsplan opgesteld
• Regelen van alle COPAFITHJ apsecten in 2 weken tijd (bemensing, ruimte, middelen, ICT, beslisbomen, belscripts, informatievoorzienning, rapportages, incidentproces, conference calls etc. etc.)
• In 7 weken zijn 10.000 klanten gebeld, naar tevredenheid afspraken over afwikkeling gemaakt en met een zeer beperkt aantal klachten en 0 negatieve media exposure

Relevante werkervaring dienstverband
=============================

KAS BANK: programma/projectmanager Securities Migration programme – Migration & Testing
2013 – 2014

• In bankbreed outsourcingsprogramma voor wholesale securities processing in partnership met dwpbank (Duitsland) leiding geven aan streams migration en testing
• Uitwerken en aansturen migratiestrategie samen met dwpbank, waaronder technische ontwikkeling van migratie interfaces, opzet van trial migrations en acceptatietesten, dress rehearsals en go live
• Uitwerken en aansturen teststrategie voor het outsourcingsprogramma samen met dwpbank, inrichten en beheersen defectmanagement, quality assurance en reporting
• Opzetten en aansturen van (end-to-end) integratietesten op business service niveau op basis van servicecontracten en demand-supply keteninrichting
• Samen met counterparts dwpbank verantwoordelijk voor beheersen van critical path planning en afhankelijkheden over het totale outsourcingsprogramma en in samenhang met T2S (Target to Securities programma ECB)
• Voorbereiden besluitvorming stuurgroepen en adviseren executive sponsors

Uniserv Outsourcing: verandermanager integratie met nieuwe (Duitse) aandeelhouder COR (gedetacheerd)
2008 – 2009

• Outline opstellen voor fusie/integratieplan met nieuwe aandeelhouder
• Vooronderzoek uitvoeren op alle integratieaspecten binnen Uniserv Outsourcing
• Milestonesplanning opgesteld, issue- & risk management, besluitvorming stuurgroep voorbereid
• Complexiteit: hoge tijdsdruk in politiek sensitieve omgeving, veel onrust in de interne organisatie, zefsltandig opstellen van de aanpak het pre-fusie traject.

Dream Team Companies: consultant implementatievoorbereiding fusie met Avita (gedetacheerd)
2008

• GAP analyse uitvoeren voor de integratie van bedrijfsonderdelen, bedrijfsprocessen en HR aspecten
• Plan van aanpak opgesteld voor het te volgen implementatietraject, voorzien van advies over inrichting van de project control instrumenten en informatievoorziening

ING: Projectmanager Tango programma, Integratie Postbank / ING Bank – Commerciële migratie
2008

• Inrichten control mechanismen om de beschikbaarheid van sales & service richting klanten te garanderen, voor, tijdens en na omzetting van klanten
• Voorbereiden besluitvorming Launch Committie (programmadirectie Tango).
• Complexiteit: voeren van regie-functie over behalen van milestones ander PMI’s, politiek, powerplay
• Resultaat: migratiepaden en impact op sales & service en control mechanismen tijdig ingericht, omzetten van klanten heeft succesvol plaatsgevonden in 2009

ING: Projectmanager introductie Postbank Autoverzekering
2007 – 2008

• Business implementatie Postbank Autoverzekering in cross-divisie (Retail – Intermediair) programma
• Aaansturen van en adviseren over verandering organisatie, procesinrichting, business & ICT, informatievoorziening en begeleiden commerciële introductie van Postbank Autoverzekering in de markt
• Voorbereiden besluitvorming stuurgroep en adviseren programmadirectie
• Complexiteit: politieke omgeving, exposure op RvB niveau, complexe internationale ICT en commerciële afhankelijkheden
• Resultaat: Postbank Autoverzekering is 17 maart 2008 succesvol geïntroduceerd in de markt, inclusief massamediale campagne

ING: Projectmanager procesoptimalisering credit card aanvraagproces
2007

• Aansturen van onderzoek naar de haalbaarheid (op commerciële, compliance en ICT aspecten) van optimalisaties in het credit card aanvraagproces
• Interviewen marketeers en productmanagers en andere afdelingen
• Advisereren van directie naar aanleiding van onderzoeksresultaat en opleveren van een plan van aanpak voor het te volgen implementatietraject
• Focus: versnelling van het acceptatietraject en versnelde uitlevering van cards

ING: Projectmanager introductie CRM en Scope pakket
2005 – 2006

• Eindverantwoordelijk voor introductie van CRM en performance management, ondersteund met introductie van het pakket Scope binnen Hypotheken Sales hoofdkantoor en districtskantoren
• Aansturen pakketselectie, inkoop en contractering third party, procesinrichting ITIL (oa. service management en contract management) met interne beheerorganisatie en third party
• Adviseren over introductie van pakket, CRM werkwijze en performance management binnen afdelingen en benodigde verandering in organisatie, procesinrichting, business & ICT en informatievoorziening
• Aansturen van planning & control, issue- & risk management, opleveren stuurgroeprapportages, voorbereiding besluitvorming stuurgroep
• Complexiteit: groot aantal interne en externe suppliers, brede landelijke uitrol naar 13 districten, kritisch issuemanagement op IT infrastructureel vlak
• Resultaat: CRM werkwijze, performance management en pakket Scope zijn medio 2006 succesvol landelijk uitgerold

ING: Consultant Maestro Cost Study
2005

• Aansturen van kostenstudie naar de kostenstructuur en -toewijzing van debit card produkten binnen de Retail divisie ING in opdracht van DNB en EU autoriteiten
• Interviewen productportfoliobeheerders en financiële controllers over methodiek en toepasbaarheid van activity based costing
• Adviseren directie over aanpak in samenwerking met externe accountant
• Focus: effectief en efficient aan doelstellingen van het kostenonderzoek voldoen

ING: Projectmanager introductie performance management in Call Centre
2003 – 2005

• Eindverantwoordelijk voor introductie van performance management, ondersteund met inrichting van een datawarehouse en benodigde business intelligence(processen)
• Adviseren over en aansturen van veranderingen organisatie en proces/IT-inrichting
• Begeleiden introductie en creatie van draagvlak voor performance management binnen call center
• Aansturen van planning & control, issue- & risk management, opleveren stuurgroeprapportages, voorbereiding besluitvorming stuurgroep
• Complexiteit: transitie van omgeving met eigen kantoorautomatisering naar professioneel IT domein, kritisch issuemanagement op dataintegriteit
• Resultaat: januari 2005 is performance management binnen call centre organisatie geïntroduceerd met targetsetting en realisatiemeting tot op het niveau van call centre agents; het ingerichte datawarehouse is de architecturele standaard geworden binnen het call centra van ING

ING: Trainer Postbank Blue Logic Cultuurverandering
2002 – 2003

• Na kantelingsoperatie Postbank (product naar klantoriëntatie) trainen van meerdere groepen medewerkers in de verkooporganisatie op klantgerichtheid en verantwoordelijkheid
• Gebaseerd op een nieuw cultuurmodel met zeven waardesleutels


ING: Consultant inrichting Service Level agreements voor Hypotheken organisatie
2002 – 2003

• Onderzoek naar inrichting SLA’s tussen commercie en operatie na opsplitsing in divisies
• Interviewen van en workshops houden met met business partijen en service center
• GAP analyse uitvoeren met betrekking tot de gevraagde service levels voor de aanvraag- en beheerprocessen mbt. Postbank Hypotheken
• Haalbaarheid getoetst van KPI’s, streefscenario’s en financiële consequenties
• Plan van aanpak opgesteld voor het te volgen implementatietraject aan business zijde

ING: projectmanager inrichting flexibel werken Postbank Haarlemmerweg
2001 – 2002

• Namens directie gemandateerd voor inrichten en implementeren van flexibel werken in de locatie Postbank Haarlemmerweg
• Gekozen voor een aanpak met veel inbreng en betrokkenheid van de medewerkers zelf, in zowel ontwerp als inrichting en in voorbereiding als verhuizing
• Verantwoordelijk voor interne informatievoorzieninng, planning & control, issue- & risk management, opleveren stuurgroeprapportages en terugkoppeling op directieniveau
• Complexiteit: politiek sensitieve omgeving, onrust en onzekerheid over triviale zaken als verlies van eigen werkplek of status eigen kamer
• Resultaat: begin 2002 was de realisatie afgerond en geslaagd. De bottom-up aanpak in Flexibel Werken is de standaard geworden bij vervolgimplementaties binnen ING

Opleiding interimmanager

Gediplomeerd/gecertificeerd
=====================

Lean Green Belt
Business NLP Masterclass
Master Practitioner NLP
Practitioner NLP
Prince2 Practitioner
Prince2 Foundation
ITIL Essentials
The Business Mind of Influence
Transparant Projectmanagement voor opdrachtgevers
Persoonlijke effectiviteit in het sturen van veranderingen (De Baak)
Inzicht in Invloed (Bureau Zuidema)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Klant(beleving)gericht
Resultaatgericht
Effectieve communicator
Teamleader en teamplayer
Self-starter, ondernemend
Probleemoplossend vermogen
Pragmaticus


Talenkennis interimmanager

Nederlands (moedertaal)
Engels (vloeiend)

Overig

Naast capabilities op programma/project management ook:

Trainer: trainen en coachen van teams in persoonlijke effectiviteit, leiderschapsontwikkeling en communicatie, gericht op duurzame toename van het zelfoplossend vermogen van de teams.

Moderator: faciliteren van workshops, creatieve sessies, brainstorms, MT-dagen, teambuilding. Tevens opleiden en coachen van workshop facilitators.

Goed ingevoerd in vakgebied en de ontwikkelingen Business Process Redesign, Marketing, Customer Service, Governance. Actief lid van diverse netwerken en platforms op gebied van Marketing, klantgericht ondernemen, project & portfoliomanagement.

 beschikbaar?