T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Manager a.i., Auditor, Businesscontroller, kwaliteitscoach

Manager a.i., Auditor, Businesscontroller, kwaliteitscoach

Werkervaring interimmanager

Kwaliteitscontrole AOV-dossiers
Rabobank Zeeuws-Vlaanderen mei 2015- heden


Coaching en inwerken procescontroller
Rabobank Maastricht e.o. maart 2015
Rabobank Roosendaal –Woensdrecht december 2013 – januari 2014


Audit Assurantiebemiddeling Rabobank
Rabobank De Kempen, november 2014 – januari 2015
Rabobank Centraal Zuid-Limburg, oktober 2014 – december 2015
Rabobank Maastricht e.o., juni 2014 – september 2014

Belangrijkste taken:
1. Plan van aanpak maken en verwachtingen managen
2. Dossiercontroles en beoordeling besturend proces
3. Afstemming bevindingen met adviseurs en managers
4. Verwerken audit in ICAB, eindoordeel vormen en afrapporteren.


Operational Audit bij Verzekeraar
Dela, november 2014 – januari 2015

Belangrijkste taken:
1. Beoordelen processen verzekeren
2. Opstellen risicobeheersmatrixen
3. Bevindingen rapporteren en afstemmen


(Keten-) Manager Verzekeren Rabobank, keten expert
Rabobank Kromme Rijnstreek, 1 mei 2013 – 1 februari 2014
Rabobank Waterland e.o. 1 juli – 1 oktober 2012
Rabobank Parkstad Limburg januari 2012 – 1 april 2012
Rabobank Roosendaal-Woensdrecht augustus 2011 – 31 december 2011
Rabobank Rijn en Veenstromen juli 2010 – 01 jan 2011

Belangrijkste taken:
1. Opnieuw opzetten van de keten ARP
2. Voorzitter van de ketenARP
3. Meenemen motiveren van de deelnemers
4. Strak leiden van de ketenvergaderingen ca. 12 deelnemers
5. Afstemming met directie over de voortgang
6. Evaluatie en bijsturen ketenvergaderingen.
7. Reorganiseren afdeling Verzekeren
8. Kwaliteitsverbeteringstrajecten opgezet
9. Commercie een boost geven
10. Coachen teamleden / medewerkersProjectleider beheer levensverzekeringen derdenmaatschappijen en AKOB, hersteladviezen woekerpolissen
Rabobank Kromme Rijnstreek, 1 mei 2013 – 1 februari 2014
Rabobank Maastricht e.o. oktober 2011 – december 2011

Belangrijkste taken:
1. Aansturen project beheer leven derdemaatschappijen AKOB, hersteladvies woekerpolissen
2. Bewaken voortgang
3. Bewaken kwaliteit middels dossiercontroles vaststellen of het hersteladvies correct is uitgevoerd.


Poortwachtersrol zakelijk verzekeren inclusief Arbeidsongeschiktheids dossies
Rabobank Kromme Rijnstreek, 1 mei 2013 – 1 februari 2014
Rabobank Terneuzen-Sas van Gent december 2012 – 01 juli 2013

Belangrijkste taken:
1. Uitvoeren 100% controle zakelijke verzekeringsdossiers, incl. AOV dossiers en Zeza
2. Coachen van de adviseurs op basis van de bevindingen
3. Maandelijkse rapportage (incl. SPROA’s) mbt de voortgang en afstemming met directie

Consulting Group 2009 - heden
Directeur / Sr Adviseur
Organisatieadviseur, consultant, riskconsultant

Rabobank Goeree-Overflakkee 2007 - 2009
Manager Verzekeringen

Rabobank Verzekeringen 2002-2006
Adjunct directeur/Sr verzekeringsadviseur


Univé Zeeland u.a. 1998 - 2002
Algemeen directeur

Univé Verzekeringen b.a. 1997 - 1998
Bedrijfsadviseur voor 20 Univé kantoren in Zuidwest-Nederland


Nieuwe Hollandse Lloyd N.V. 1996 -1997
Afdelingsmanager (40 medewerkers, waarvan 2 unitleiders)


Allianz Nederland N.V. 1992 -1996
Acceptant Aansprakelijkheid assurantiebeurs Amsterdam

Opleiding interimmanager

Opleidingen : - HEAO-EJ, HEAO Limburg, diploma 1992. : - Doctoraal Organisatie & Beleid, Universiteit Amsterdam, diploma 1996.
: - Master Degree of Business Administration (MBA-Insurance)
Business School Nederland en Twynstra Gudde,
diploma 2004.
: - WFT Basis, Schade, Leven en beleggen A 2000
PE 2008/2009
PE 2010/2011
PE 2014/2015 WFT Schade behaald, WFT Inkomen studerend

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• Pro-actief en resultaatgericht werken
• Eigen ondernemer en gedreven
• Uitstekende kennis van het verzekeringsbedrijf (schade-, leven pensioen),
• Veel project ervaring
• Organisatiekundige achtergrond
• Ruime ervaring als directeur, manager, teamleider in de verzekeringsbranche


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

Overig

Landelijk beschikbaar ook voor België

 beschikbaar?