T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Facilitair manager/projectleider

Facilitair manager/projectleider

Werkervaring interimmanager

Mei 2015 t/m sept 2015 Hoofd Facilities a.i., Stichting ’t Heem
St. ’t Heem: een woon- en zorgstichting
Kenmerken functie
Opzetten restaurants in nieuwbouwlocaties.
Opzetten facilitaire organisatie nieuwbouwlocaties
Vervangen hfd. facilities

Aug 2011 t/m mei 2015 Manager Service, Omring Noord Holland.
Omring: een grote, complexe VVT, thuiszorg-, kraamzorg- en JGZ organisatie in Noord Holland
Kenmerken functie
De functie betreft het managen van alle facilitaire processen en personeel binnen een 4-tal grote, complexe locaties. Processen in restauratief, schoonmaak, wasvoorziening, receptie, afval, inrichting etc.
Direct leidinggevend aan 7 fte en indirect aan 63fte, is 157 medewerkers
Budgetverantwoordelijkheid totaal voor 4 panden > €3 miljoen.
Adviesfunctie Op alle facilitaire gebieden voor de thuiszorglocaties en locaties waar geen Manager Service is
Regiefunctie op uitbestede processen
Ambulante functie binnen Noord Holland

Trackrecord Omring
Hospitalitytrajecten
• Inrichting vernieuwende voedingsconcepten gericht op de toekomst binnen de ouderenzorg
• Inrichting van 2 nieuwe restaurants en het gehele verpleeghuis Nicolaas
• Klantgerichtheidtrainingen gericht op houding en gedrag
• Pilot belevingsgericht schoonmaken

Professionaliserings- en bezuinigingstrajecten
• Bezuinigingstrajecten receptie- en huishouding. Resultaat: reductie van meerdere fte’s
• Professionalisering van de schoonmaak binnen alle locaties van Omring. Resultaat: efficiëntie, reductie personeel, behoud kwaliteit en hoge klanttevredenheid
• Invoering kwaliteitscontrole- en belevingssystematieken schoonmaak

Transitie management facilitair bedrijf
• Actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een nieuw facilitair bedrijf in de nieuwe zorgorganisatie

Ontwikkelen van nieuwe markgerichte facilitaire dienstverleningsconcepten op o.a. de particuliere omgevingszorgmarkt
• Particuliere wasvoorziening en huishouding
• Facilitaire arrangementen extramurale klanten

Bouwprojecten
• Verpleeghuis Nicolaas, bouwbegeleiding op facilitair gebieden en verhuizing
• Restaurant, keuken en koffie-/theehuis

Jan t/m aug 2011 Accountmanager a.i., S&S Facility Services, Eindhoven
S&S Facility Service:, een zakelijke facilitaire dienstverlener
Kenmerken van de functie
Als zzp-er werkte ik voor S&S facility Services, in de rol van B2B accountmanager. Ik verkocht zelfstandig de concepten van S&S.

Dec 2009 t/m nov 2010 Senior medw. huisvesting a.i. , woningcorporatie Woonstad, Rotterdam
Woonstad Rotterdam: een woningcoöperatie in Rotterdam
Kenmerken van de functie
Als zzp-er heb ik in de functie van senior medewerker huisvesting a.i. diverse medewerkers moeten coachen richting een andere invulling van hun functie. Tevens was ik betrokken bij diverse inkooptrajecten en projecten op de gebieden huisvesting, verhuizing, BHV plannen ontwikkelen, implementatie FMIS pakket en inbedding van het nieuwe schoonmaakbedrijf.

Feb t/m dec 2009 Hoofd Beheer & Organisatie, Dr. Mollercollege, Waalwijk
Dr. Mollercolle:, een school voor middelbaar onderwijs
Kenmerken van de functie
Bij deze functie betrof het vooral het innoveren van de facilitaire dienst en het implementeren van een nieuwe schoonmaakdienst. Tevens was ik actief bij de ontwikkeling en invoering van de systemen Magister en het pakketkeuzesysteem. Directe verantwoording was ik verschuldigd aan de schooldirectie.

Okt 2006 t/m feb 2009 Inkoopcoördinator, Onderwijsgroep (ROC Tilburg en VMBO), Tilburg
Onderwijsgroep: een school voor VMBO en MBO onderwijs
Kenmerken functie
Coördinatie van de inkoopafdeling, de inkoopfunctie en het contractbeheer ten behoeve van de totale Onderwijsgroep.
Inkoopvolume: >€13 miljoen (2006)
Centraal geleide inkoop met een decentrale bestelfunctie
Verrichten van (Europese) aanbestedingen: zoals Schoonmaak, catering, schoolboeken, Groenvoorziening, ICT Hardware etc.

Trackrecord Onderwijsgroep, als inkoopcoördinator
Voordat ik als inkoopcoördinator bij de Onderwijsgroep werkte, was er geen inkoopafdeling. Aan mij werd gevraagd deze te ontwikkelen en te implementeren. Middels diverse projecten heb ik als inkoopcoördinator de inkoopfunctie, het inkoop- en aanbestedingsbeleid, het contractbeheer en de digitalisering van het bestellen opgezet en vormgegeven. Verantwoordelijkheid moest ik afleggen aan de directeur SSC en het bestuur van de Onderwijsgroep.


Mei 2000 t/m okt 2006 Hoofd Facilitaire Dienst Onderwijsgroep, college DGO, Tilburg
Onderwijsgroep: een school voor VMBO en MBO onderwijs
Kenmerken functie
Naast het operationeel leidinggeven aan de facilitaire dienst, was er ook bij deze werkgever behoefte aan vernieuwing en inzicht in de processen. Dit is gerealiseerd door de facilitaire organisatie her in te richten, een nieuwe schoonmaakdienst in de organisatie te organiseren het technisch onderhoud te automatiseren en door het opzetten van een Servicedesk. In het tweede deel van deze periode heb ik intensief meegewerkt aan de transitie van het facilitair bedrijf richting een centraal geleide facilitaire organisatie (SSC) voor de totale Onderwijsgroep.

Mrt 1999 t/m apr 2000 Hoofd Hotelservices TweeStedenziekenhuis, Tilburg en Waalwijk

Jan 1992 t/m mrt 1999 Hoofd Interne Zaken Avoord Zorg en Wonen, Etten-Leur

Mrt 1989 t/m dec 1991 Stafmedewerker Hoteldienst Beatrixziekenhuis, Gorinchem

Nov + dec 1988 Assistent projectleider, Bureau Organisatie Bouwwezen bv, Utrecht

Opleiding interimmanager

Okt 2015 PRINCE 2 Foundation
6 oktober gestart met de opleiding bij Avans+, Breda.

2006 t/m 2010 N.E.V.I 1
5 modules: inkoopproces, communiceren en effectief functioneren, contracteren, inkopen in de zorg en Europees aanbesteden
Certificaten behaald

1984 tot 1988 H.B.O. FD (Facilitair Management) - richting facilitair management, Academie Diedenoort - Wageningen
Diploma behaald

1980 – 1984 H.A.V.O. - Scholengemeenschap Westerhelling - Nijmegen
Diploma behaald

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Door mijn Haagse achtergrond heb ik een nuchtere en hands-on mentaliteit meegekregen. Hierdoor ben ik besluitvaardig, gedreven, slagvaardig en weet van aanpakken. Daarnaast ben ik door opleiding en ervaring bedrijfsmatig ingesteld, heb ik een goed analytisch vermogen, kan ik kijken met een helikopterview gericht op mens en proces.
Als leidinggevende ben ik coachend en indien nodig direct sturend. Uit ervaring weet ik dat mijn kennis, enthousiasme, overtuigingskracht, betrokkenheid en humor effectieve middelen zijn om goede resultaten te bereiken. Ik vind het belangrijk dat medewerkers gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf te halen, en indien nodig help ik daarbij. Mijn voldoening ligt dan in het feit dat ik een hoge mate van medewerkers- én klanttevredenheid haal. Ik vind het belangrijk om niet alleen gebruik te maken van de kennis, de ideeën en de ervaring van mijzelf maar ook van die van anderen. Met gevoel voor verhoudingen en relaties en gericht op verbinding en samenwerking.
Mijn werkervaring is ruim en divers. Ervaring in diverse branches waaronder gezondheidszorg, onderwijs, zakelijke dienstverlening, woningbouwvereniging. Als freelance interim-manager en in vast dienstverband.


Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

Overig

TRAININGEN EN CURSUSSEN
• Diverse trainingen op het gebied van personeelsmanagement, zoals verzuimgesprekken, functioneringsgesprekken en persoonlijk leiderschap
• Aanbestedingscursussen
• MS-Office
• Proquro (contractbeheerssysteem van Pink Roccade)
• FMIS systemen: Prequest en Topdesk
• Magister (administratief schoolsysteem)
• Diverse schoonmaaktrainingen van betrokken leveranciers (o.a. Alpheios, Diversey)
• Calculatieprogramma Clean-On (Diversey)
• Afas, personeelsbeheersysteem


 beschikbaar?