T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Controller/Fin Manager

Controller/Fin Manager

Werkervaring interimmanager

Okt 2010 – Maart 2015 : SBM Offshore NV
Functie: Interim Controller/Chief Accountant
Sector: Energy Subsector: Production
Projectduur: Free Lance -> Vast dienstverband

Verantwoordelijk voor: Holding administratie NV en sub groepen
Specifieke werkzaamheden: Opschonen grootboek, Controle juistheid verwerking transacties/jaarrekeningen in diverse offshore Special Purpose vehicles/Joint Venture Accounting, Stichting Administratiekantoor Werknemers SBM Offshore NV, jaarrekeningen SBM offshore NV, VGN, NKI. Contacten Group Control Monaco. VPB/BTW aangiften, dividendverwerking, letselschade/rechtbank ervaring, Hyperion. Diverse controle werkzaamheden ICOFR/Salarissen. Leiding geven aan wisselend team. CBS rapportage Systeem software AFAS en Multivers, voertaal Engels


2010 – 2011 : Thermen Holiday
Functie: Manager Finance
Sector: Leisure Subsector: Sauna
Projectduur: 5 maanden

Verantwoordelijk voor: Structuur brengen in Holding en dochters
Specifieke werkzaamheden: Opschonen grootboek, beschrijven werkzaamheden, wegwerken achterstanden en efficiency verbetering. Activa opgeschoond, BTW/ LB & VPB aangiften. Jaarrekeningen, Consolidatie. Upgrade AFAS Profit 2008 naar 2011. Implementatie van X-Plan . Systeem software AFAS, voertaal Nederlands


2010 – 2010 : Newco Europe
Functie: Manager Finance
Sector: Trade Subsector: Wholesale
Projectduur: 4 maanden

Verantwoordelijk voor: Structuur brengen
Specifieke werkzaamheden: Opschonen grootboek, wegwerken achterstanden, beschrijven werkzaamheden en efficiency verbetering. Betere uitnutting ERP pakket ECI/Bridge. Adviseur directie. Systeem software JDEwards voertaal Nederlands


2008 – 2010 : APM Terminals Rotterdam BV
Een gedeelte van deze opdracht in vaste dienst. Functie: Manager Finance
Sector: Logistics Subsector: Stevedoring
Projectduur: 21 maanden

Verantwoordelijk voor: Leidinggeven aan (nieuw) team en de rapportages aan de moedermaatschappij in de Denemarken en derden opstellen.
Specifieke werkzaamheden: Opschonen grootboek, wegwerken achterstanden, investeringen/projecten uitgezocht, beschrijven werkzaamheden en efficiency verbetering. Her-implementatie ERP pakket IFS na overhaaste implementatie. Krediet crisis management/ Liquiditeiten beheer. Systeem software IFS, voertaal Engels


2008 - 2008 : SSC Ashland via Robert Half
Functie: Teamlead ESBS
Sector: Chemicals Subsector: Trade
Projectduur: 4 maanden

Verantwoordelijk voor: Leidinggeven aan (nieuw) team en de rapportages aan de moedermaatschappij in de US.
Specifieke werkzaamheden: Opschonen grootboek, beschrijven werkzaamheden en efficiency verbetering. US GAAP, SOX, trend en Flux rapportages.
2007 - 2008 : SSC Ashland
Functie: Teamlead Germany
Sector: Chemicals Subsector: Trade
Projectduur: 4 maanden

Verantwoordelijk voor: Leidinggeven aan nieuw team en de rapportages van het Duitse taalgebied aan de moedermaatschappij in de US. Liquidatie Zwitserse entiteit
Specifieke werkzaamheden: Efficiencyverbetering/versnelling rapportages, werkbeschrijvingen. US GAAP, SOX, Trend en Flux rapportages. Systeem software SAP/JDEdwards, voertaal Engels


1998 - 2007 : PwC Consulting cs van nov 1998 tot en met dec 2007 in loondienst
Uitgevoerde projecten:

2007 - 2007 : Essent
Functie: Controller
Sector: Energy Subsector: Hedging
Projectduur: 5 maanden

Verantwoordelijk voor: controlling en rapportages van de commodities divisie van een grote energieleverancier: Retail en B2B.
Specifieke werkzaamheden: Hedgeaccounting verwerken in GL, procesbeschrijvingen/verbeteringen. Systeem software SAP, voertaal Nederlands


2006 - 2007 : Nedalco
Functie: Coach
Sector: Production Subsector: Food
Projectduur: 4 maanden

Verantwoordelijk voor: coaching afdelinghoofd en ondersteunen afdeling.
Specifieke werkzaamheden: afdelingshoofd ondersteunen in verband met het vertrek van het hoofd administratie. Twee jaarrekeningen samengesteld van de groep, EIA en EOS Demo subsidieaanvragen samengesteld voor de lopende projecten, inzichtelijk gemaakt en overgedragen en VPB aangifte verzorgd. Fast Close methodology geintroduceerd. Kostprijs analyse2006 - 2006 : Vos Logistis
Functie: Coach
Sector: Logistics Subsector: Storage
Projectduur: 3 maanden

Verantwoordelijk voor: coaching afdelinghoofden en ondersteunen Controller.
Specifieke werkzaamheden: Duitse BTW uitgezocht incl. suppletie aangiften, coachen van afdeling, afdelingshoofden en ondersteunen controller. SWOT analyse gemaakt van de afdeling en de mensen. Advies gegeven om de administratie in te richten als een SSC. Heeft opvolging gekregen.2005 - 2006 : Afval verwerking AVR
Functie: Investering/projectcontroller
Sector: Industrial Subsector: Recycling
Projectduur: 6 maanden

Verantwoordelijk voor: inzicht vergroting in het totale investeringsbudget. Opschonen PA module en procedure opgezet inzake investering/projectaanvragen. Nieuwe functie vormgegeven.
Specifieke werkzaamheden:
In team verband de projectenadministratie opgeschoond, spil tussen Service Unit Financiële Administratie en Project afdeling. Cost accounting voor investeringen


2004 - 2005 : Staatsloterij
Functie: Hoofd Financiële Administratie
Sector: Entertainment Subsector: Consumer
Projectduur: 7 maanden

Verantwoordelijk voor: de gehele boekhouding, waar onder uitzoeken, beschrijven en stroomlijning van de financiële administratie, met name ten aanzien de onderdelen omzet en prijzen. Daarnaast verantwoordelijk voor de jaarrekening voor de onderdelen omzet en prijzen. Dit na abrupt vertrek hoofd boekhouding.
Specifieke werkzaamheden:
Leidinggeven aan de financiële administratie met 7 medewerkers; coaching van de Financieel Manager


2004 - 2004 : ZBO COA
Functie: Manager Financiële Administratie
Sector: Non Profit Subsector: Government
Projectduur: 6 maanden

Verantwoordelijk voor: leiding geven aan de financiële administratie van 8 personen. Samenvoegen van verschillende administraties naar een centrale administratie, Shared Services Center. Wegwerken van achterstanden en het standaardiseren en optimaliseren van de processen.
Specifieke werkzaamheden:
Het coördineren van de overgang naar een centrale administratie


2003 - 2003 : DHL
Functie: Medewerker Administratie
Sector: Transportation Subsector: SSC
Projectduur: 2 maanden

Verantwoordelijk voor: uitzoeken een corrigeren van intercompany verhoudingen met het België en Zuid-Amerika.


2003 - 2003 : Unilever
Functie: Manager Crediteuren
Sector: FMCG Subsector: Production
Projectduur: 6 maanden

Verantwoordelijk voor: leiding geven aan de crediteurenadministratie van 23 personen. Samenvoegen van verschillende administraties naar een centrale administratie. Het wegwerken van achterstanden en het standaardiseren en optimaliseren van de processen. Mede verantwoordelijk voor het opzetten van Finance Focus, het Shared Service Center van Unilever Europe
Specifieke werkzaamheden:
Het coördineren van de overgang naar een Shared Service Center, implementatie van Life link/SAP

2002 - 2003 : Robeco
Functie: RCA troubleshooter
Sector: Investment bankng Subsector: clearing
Projectduur: 9 maanden

Verantwoordelijk voor: het verbeteren van diverse processen en het opzetten van AO/IC, evenals het realiseren van een betere toegang tot noodzakelijke data. Daarnaast de Clearing administratie opgeschoond.


2001 - 2002 : Royal Haskoning (Iwaco)
Functie: Medewerker Rapportage en Analyse
Sector: Engineering Subsector: Construction
Projectduur: 12 maanden

Verantwoordelijk voor: het verzorgen van de rapportage, budgetbewaking, grootboekcontrole en analyse. Het verzorgen van de intercompany-afstemmingen en voorbereiden van de VPB aangiftes.
Specifieke werkzaamheden:
Het verzorgen van de aansluiting van de rapportages uit Primavisie met het GL. Kosten inzichtelijk van de lopende projecten vergroot

2001 - 2001 : Vastgoedbeheer Dynamis ABC
Functie: Medewerker afdeling Vereniging van Eigenaren (VvE)
Sector: Real Estate Subsector: Contract Management
Projectduur: 6 maanden

Verantwoordelijk voor: het (onder grote tijdsdruk) opstellen van de jaarrekeningen van 60 Verenigingen van Eigenaren, als mede rust brengen op de afdeling na twee systeemconversies binnen korte tijd.

2000 - 2001 : Afvalverwerking- en Containertransportbedrijf AVR
Functie: Interim Controller
Sector: Waste management Subsector: Recycling
Projectduur: 8 maanden

Verantwoordelijk voor: het opschonen en verbeteren van de financiële administratie. Het verbeteren van de liquiditeitspositie door het stroomlijnen van de facturatie en het debiteurenbeheer. Leiding geven aan 14 medewerkers. Jaarrekening traject versnelt met circa vier maanden.
Specifieke werkzaamheden:
Euroconversie door middel van implementatie van Exact software. Kostprijzen van verwerking afval opgesteld

1998 – 2000 : Robeco
Functie: Ondersteunend Groepshoofd
Sector: Investment banking Subsector: banking
Projectduur: 19 maanden

Verantwoordelijk voor: het ondersteunen van het groepshoofd en leidinggegeven aan de Rogiro Controle Administratie. Daarnaast diverse automatiseringswerkzaamheden verricht. Verder het verzorgen van applicatiemanagement van Exact en verzorgen van de financiële administratie van Robeco Asset Management Belegging Administratie.

1997 – 1998 : Politie Regio Rijnmond
Functie: Controller
Sector: Non Profit Subsector: Police
Projectduur: 11 maanden

Verantwoordelijk voor: het verzorgen van de jaarrapportage voor de concernstafafdelingen. Het opzetten van een budgetmodel salarislasten Politie Nederland. Ministerie van Binnenlandse Zaken is met deze opzet verdergegaan. Advies uitgebracht aan de manager Interne Zaken voor wat betreft workflow van meldingen en verantwoording hierover. Voor de opleidingen divisie in het korps advies uit gebracht hoe de verplichte trainingen van executieve medewerkers te administreren.

1997 – 1997 : Sperwer Ambacht
Functie: Medewerker
Sector: Distribution Subsector: Retail
Projectduur: 1 maand

Verantwoordelijk voor: opstellen budget

1996 – 1997 : IRM Services
Functie: Hoofd Administratie
Sector: Industrial Cleaning
Projectduur: 12 maanden

Verantwoordelijk voor: leidinggeven aan financiële administratie, opstellen rapportages, systeembeheer Novell en Exact, opschonen van het grootboek. Koppeling tussen Excel en Exact gemaakt via add-in, waardoor de verslaglegging sterk werd vereenvoudigd.

1994 – 1996 : De Rijke Holding BV
Functie: Chief Accountant
Sector: Distributin Subsector: Transportation
Projectduur: 30 maanden

Verantwoordelijk voor: leiding geven aan 14 mensen, opschonen van diverse grootboeken, met name de harde problemen, verlagen van de accountantskosten, Fiscaalvertegenwoordigerschap voor Henkel en Sabic in samenspraak met onder andere klant en belastingdienst uitgezocht. Voorbereiden van de jaarrekening van de De Rijke Holding en maandelijkse consolidatie van de groep.


1993 – 1994 : Mondifoods BV
Functie: Concern Controller
Sector: Trade Subsector: Food
Projectduur: 11 maanden

Verantwoordelijk voor: consolidatie, reorganisatie en marktonderzoek. Kostprijzen en marges van de producten opgesteld


1992 – 1993 : Contel Holding BV
Functie: Controller/Chief Accountant
Sector: Engineering Subsector: Telecom
Projectduur: 15 maanden

Verantwoordelijk voor: leiding geven aan 6 mensen, opschonen van diverse grootboeken, overleg met banken, fiscus en GAK inzake Kap regeling. Daarnaast de overgang naar factoring verzorgd.


1990 - 1992 : Rosemount BV
Functie: Cost Controller
Sector: Industrial Automatisation Subsector: ICT
Projectduur: 16 maanden

Verantwoordelijk voor: opzetten Cost Control, projectadministratie en automatisering voor de Benelux organisatie. Projecten gedaan voor onder andere Sabic, Unilever, Du Pont, Aqualon, Purit/Norit, DSM, Andeno en Lumus Crest.


1982 - 1990 : Ertsoverslagbedrijf Europoort CV
Functie: Medewerker Inkoop
Sector: Distribution Subsector: Stevedoring
Projectduur: 8 jaar

Verantwoordelijk voor: Vendor Rating, Budget Control, onderhandelen met leveranciers, opstellen jaarcontracten alternatieven aandragen voor benodigde diensten en/of goederen. Vervanging afdelingshoofd tijdens vakantie.

Opleiding interimmanager

Opleidingen & Cursussen 2005 – heden Msc Accounting & Control OU. Scriptie nog af te ronden.
2002 – 2004 Financial Controller Open Universiteit
1988 – 1995 SPD 1 & 2
1985 – 1986 Moderne Bedrijf Administratie
1983 – 1984 Praktijk Diploma Boekhouden
1976 – 1980 MTS Werktuigbouw en Motorvoertuigkunde
2002 –2005 Diverse IFRS trainingen

Talenkennis Nederlands (moedertaal)
Engels (goed)
Duits (redelijk)

Software Algemeen Financieel
Microsoft Office SAP,King, X-Final, JBA
Windows Exact, Davilex, Multivers
DOS JD Edwards (3x).
Electronic Banking Mulitihouse
Belasting Software Promix, AFAS Profit 2008/2014
CBS Software Clear, MP5, Primavisie
FIS, ECI Bridge, Canvas
Oracle Financials, Coda
Rems, Agresso, SAP,Everest
IFS & Hyperion/HFM, Multivers

Samenvatting professionele vaardigheden
- Ervaren Hands-on manager/controller
- Brede financieel administratieve en controlling achtergrond
- Ervaring met herinrichting van processen
- ERP Implementatie en nazorg
Samenvatting persoonlijke vaardigheden
- Sociaal
- Energiek
- Pragmatisch
- Zelfstandig
- Coach & Mentor
- Hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden
- Flexibel

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Zie boven

Talenkennis interimmanager

Zie boven

 beschikbaar?