T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?directeur bestuurder

directeur bestuurder

Werkervaring interimmanager

secretaris RvB 1988-1994
Directeur UMC 1994-2001
Directeur medische zaken groot ziekenhuis 2005
Raad van bestuur grote ouderenzorgorg 2006
Raad van Bestuur groot ziekenhuis 2008
directeur kwaliteit ziekenhuis 2010
directeur kwaliteit grote ouderenzorgorg 2011
directeur kwaliteit grote ouderenzorgorg 2011
raad van bestuur GGZ 2013-2014
Bestuur apotheken organsatie 2015
In detail : 1988-1994
Directiesecretaris/secretaris Raad van Bestuur van het Medisch Centrum Leeuwarden.

Participerend in RvB, RvT, managementteam, overleg met medische staf. Hoofd secretariaat RvB. Uiteenlopende activiteiten op het gebied van advisering, managementondersteuning, interim-management, fusies.

Leids Universitair Medisch Centrum
1994 tot 2000
Directeur divisie 4 LUMC

Verantwoordelijk voor het beheer van de divisie (personeel 600 fte, mate¬rieel 13 M€, investeringen 2 M€ per jaar) die bestaat uit de laboratoria voor klinische chemie, farmacie en toxicologie, hematologie, bacteriologie en parasitologie, virologie, de nucleaire geneeskunde, radiodiagnostiek, de Apotheek, de Centrale Sterilisatiedienst, de geestelijke verzorging, het maatschappelijk werk en patiëntenservice, de dietetiek, de fysiotherapie en ergotherapie.

Leids Universitair Medisch Centrum
1996 tot 1997
Tevens ad interim directeur divisie 3 LUMC

Verantwoordelijk voor de divisie (personeel 800 fte, materieel 10 M€, investeringen 1 M€) bestaande uit medische afdelingen rondom vrouw en kind en hoofd en zintuigen.

Daarnaast diverse projectactiviteiten betreffende personeel en organisatie, medisch technische ontwikkelingen, (nieuw)bouw en financiën.

2000 tot heden Consultant en interim-manager

(zelfstandig); opdrachten in de gezondheidszorg.
• Bestuurder/directeur ZANOB (diverse (ziekenhuis) apotheken Brabant
• Directeur strategische implementatie en innovatie (Emergis)
• Lid Raad van Bestuur Emergis
• Directeur Innovatie Cordaan verpleeghuizen sector West
• Programmadirecteur zorgkwaliteit Pieter van Foreest Delft
• Programmadirecteur Kritische Processen (Orbis Medisch Centrum)
• Lid Raad van Bestuur ziekenhuis aandachtsgebied patiëntenzorg en kwaliteit (Amphia)
• Voorzitter RvB grote instelling met verpleeg- en verzorgingshuizen (Atlant)
• Directeur medische zaken a.i. (Isala)
• Medisch manager zorggroep chirurgie (chirurgen, orthopeden, plastisch chirurgen, revalidatieartsen en sportarts) (Isala)
• Manager ziekenhuisapotheken (Leveste)
• Reorganisatie grote orthodontiepraktijk
• Advies inzake opzet cardiothoracale chirurgie (MCL Leeuwarden))
• Advies inzake fusie Integrale kankercentra
• Advies RvB grote organisatie geestelijk gehandicapten inzake strategisch beleid
• Advies RvB GGZ
• Kwaliteitsprojecten (MCRZ)
• Werving en selectie schaarse medisch specialisten (MCRZ)
• Adviseur stichting welzijn en kinderopvang
• Coachingstraject specialisten
• Werkconferenties professionals en bestuurders
• Begeleiding maatschapfusies (Rotterdam, Den Haag, Zwolle)
• Extern voorzitter werkgroep klinisch verloskundigen

Opleiding interimmanager

gymnasium B 1979
Nederlands recht 1986
geneeskunde 1988

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

transparant; betrouwbaar; direct; stuurt op resultaat; weet te verbinden; change manager

Talenkennis interimmanager

Nederlands Duits Engels vloeiend
Frans Spaans beperkt

 beschikbaar?