T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Jurist

Jurist

Werkervaring interimmanager

Legal Advisor | Owner
januari 2015 - Huidig (3 maanden)
Voorzitter Lokale Ombudscommissie at Gemeente Ede
februari 2014 - Huidig (1 jaar 2 maanden)
Jurist at USG Legal Professionals NL
oktober 2006 - april 2014 (7 jaar 7 maanden)
Interim Projectbegeleider/Jurist at Openbaar Ministerie
augustus 2013 - januari 2014 (6 maanden)
Interim Jurist bestuursrecht en sociale zekerheid at Univé Verzekeringen
juli 2013 - augustus 2013 (2 maanden)
Interim Jurist/Coordinator wet openbaarheid van bestuur at Politie Nederland
februari 2012 - december 2012 (11 maanden)
Interim Jurist arbeidsrecht at SRK Rechtsbijstand
december 2011 - februari 2012 (3 maanden)
Interim Jurist at UWV
september 2011 - december 2011 (4 maanden)
Interim Jurist at Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
juli 2011 - september 2011 (3 maanden)
Interim Jurist at UWV
april 2010 - december 2010 (9 maanden)
Pagina2
Co Owner at Klassegereedschap
mei 2004 - december 2010 (6 jaar 8 maanden)
Interim Jurist at Politie Nederland
februari 2010 - april 2010 (3 maanden)
Interim Jurist at Gemeente Amsterdam
januari 2010 - maart 2010 (3 maanden)
Interim Jurist at Provincie Noord-Brabant
september 2009 - januari 2010 (5 maanden)
Interim Jurist at Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
november 2008 - augustus 2009 (10 maanden)
Interim Projectbegeleider/beslismedewerker at Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
februari 2008 - november 2008 (10 maanden)
Interim Juridisch adviseur at Gemeente Utrecht
december 2007 - februari 2008 (3 maanden)
Interim Secretaris bezwarenadviescommissie at Provincie Noord-Holland
oktober 2007 - december 2007 (3 maanden)
Interim Jurist at dienst Justitiële Inrichtingen
juli 2007 - oktober 2007 (4 maanden)
Interim Jurist at Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
februari 2007 - juli 2007 (6 maanden)
Interim Secretaris plaatsingadviescommissie at Rijkswaterstaat
januari 2007 - februari 2007 (2 maanden)
Interim Jurist at Slachtofferhulp Nederland
oktober 2006 - januari 2007 (4 maanden)

Opleiding interimmanager

USG Legal
Projectbegeleiding/coachen, 2008 - 2008

Utrechtse Juristen Groep
Traineeship, 2007 - 2007

Erasmus Universiteit Rotterdam
meester, Strafrecht / Strafrechterlijke opleiding, 2001 - 2006

Dalton
Atheneum, 1994 - 2001

Talenkennis interimmanager

Nederlands

Overig

is de aangewezen partner op het gebied van interim management, juridisch consultants, projecten en
advies binnen de hele breedte van het recht. Onze professionals verstaan hun vak en weten zich aan te passen
aan elke werkomgeving. staat voor ervaren, flexibele, integere professionals met een no-nonsense
mentaliteit.

 beschikbaar?