T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim IT-Manager / Strategisch adviseur I en A

Interim IT-Manager / Strategisch adviseur I en A

Werkervaring interimmanager

(Strategisch Adviseur) 10/2014-heden
een grote aanbieder van Zorg wil haar ICT professioneel uitbesteden. Ik begeleid dit traject en ga de demand, regie en supply organisatie inrichten.
De eerste fase bestaat uit het opstellen van de functionele eisen en het maken van een business case.
Na deze fase volgt een selectietraject (RFP)en inrichting van de organisatie en processen (transitie)

(Strategisch Adviseur) 9/2014-heden
Als Adviseur werkzaam voor de Raad van bestuur van een accountantsketen betrokken bij besluitvorming van de sourcing partij en het begeleiden van het transitietraject. Tevens adviseur voor het inrichten van de applicatie landschap en de organisatie.

(Strategisch Adviseur) 7/2014-heden
Als Adviseur betrokken bij het bepalen van de sourcing strategie. Naar aanleiding van een workshop de sourcing strategie bepaald. Vervolgens vertaald naar functionele eisen en wensen en een business case. Momenteel in fase van selecteren van de sourcing partij en het begeleiden van het transitietraject. Tevens voorbereidingen aan het treffen voor de IT-organisatie die benodigd is zodra de sourcing een feit is.

Ziekenhuis (Adviseur Raad van Bestuur)
11/2013 heden
Adviseur Raad van Bestuur met betrekking tot richting en inrichting van de ICT organisatie.

Zorginstelling
(Programma Directeur) 01/2013 - 10/2014
Als Programma Directeur rapporterend aan de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor alle infrastructurele projecten met als doel;
harmonisatie en klaar voor de toekomst
Dit heeft geresulteerd in een geheel nieuwe infrastructuur die voorziet in de huidige en toekomstige behoefte zoals o.a.

*Beeldbellen
*Draadloos communiceren
*EMHealth
*Het Nieuwe Werken
*Portaalfunctie
*EPD
*Exchange

Daartoe is de bestaande inrichting waar nodig vernieuwd en is dit middels vele deelprojecten (waaronder: LAN, WAN, datacenter, migratie, werkplekken en licentiebeleid) gerealiseerd.

Onderdeel van het programma is tevens de sourcing strategie verder uitwerken en aanbesteden. Van business case opstellen, partijselectie tot oplevering.


(Strategisch Adviseur) 07/2013-10/2013
In opdracht van de maatschapleden van een accountancy kantoor een Plan van Aanpak opgesteld voor het herstructureren van de IT-Afdeling.

Uitgevoerde werkzaamheden

*Actuele ICT verbeterpunten
*Benchmark
*Transitieaanpak
*Transitiestappen
*Succesfactoren
*Financile impactanalyse


Zorg instelling
(Interim Manager)
(Interim Directeur ICT)
09/2012 - 01/2015
Als Interim Manager in opdracht van de Raad van Bestuur begonnen met het inventariseren van de ICT dienstverlening en het verbeteren van de dienstverlening door het inrichten van een procesorganisatie (ITIL) en het oplossen van knelpunten en het sturen op services doelstellingen (SLA, SLR, Financin). Daarnaast is samen met de directie en Raad van Bestuur een transitieplan opgesteld en is dit door mij uitgevoerd in de tijdelijke rol als Directeur ICT.
In deze tijdelijke rol heb ik nadruk gelegd op de begroting exploitatie en projecten, Houding en gedrag en samen excelleren(lijn en ondersteuning).
Na overdracht aan van deze tijdelijke rol heb ik nog een project uitgevoerd voor de raad van bestuur en het secretariaat.
Het betrof het project papierloos vergaderen met als doel het niet meer printen van vergaderstukken. Het continu beschikbaar hebben van vergaderstukken voor directie en bestuur en het kunnen annoteren van vergaderstukken.

Accountantsburo
(Transitie Manager) 12/2012 09/2013
Begeleiden van een RFP aanvraag en vanuit de opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor het inregelen van de nieuwe ICT infrastructuur, het inregelen van het outsourcingtraject, inclusief SLA Management.

ICT bedrijf
(Programma Manager) 09/2012 09/2013 Programma Manager voor ICT bedrijf die nieuwe diensten aanbiedt. Ontwikkelen en implementeren hiervan (strategisch, tactisch en operationeel).ICT Bedrijf
(Programma Manager) 01/2010 - 06/2012
ICT bedrijf wil next generatie IT diensten aanbieden. Ontwikkelen en implementeren van een plan waarbij de klanten, het personeel en de directie van de opdrachtgever worden meegenomen in het veranderingsproces. Inclusief het begeleiden naar het eindresultaat.

Overheid/Provincie
(Business Consultant) 10/2011 - 12/2011
Het opstellen van een visionair document over het gebruik van ICT binnen de provincie voor de komende drie jaar en een roadmap voor een projectenkalender.

ICT Bedrijf
(Business Consultant) 04/2009 - 03/2010
Manager Business Development.Verantwoordelijk voor het strategisch plan voor de nieuw op te zetten organisatie. Het samenvoegen van de bedrijfsonderdelen tot n organisatie en het ontwikkelen van een nieuwe product/markt combinaties.

(Business Consultant) 03/2010 - 09/2010
Visie en strategie bepalen en dit vertalen naar een uitbestedingstraject. Vervolgens het begeleiden van de klant naar een nieuwe situatie.

Jeugdzorg
(Business Consultant) 06/2010 - 09/2010
Project uitgevoerd in opdracht van Raad van Bestuur in het kader van gebruikerstevredenheid. Aansluitend de ICT service organisatie en de super users. Inclusief het begeleiden naar een servicegerichte organisatie


Overige werkervaring
09/2009 - heden
Starten en opzetten van een ICT dienstverlener welke zich richt op consultancy, projecten en transities.

(Directeur) 01/2001 09/2009 Eindverantwoordelijk voor een ICT bedrijf met als doel een hoge mate van klanttevredenheid en een bedrijf met een lange termijn strategie die winstgevend moet zijn. Het ontwikkelen van een managed services concept waarmee de ICT infrastructuur en de gebruikers van ICT of afstand worden beheerd. Doel lagere kosten, verbeterde uptime, schaalbaarheid en compliancy.

(Directeur) 03/1995 01/2001 Eindverantwoordelijk voor een beursgenoteerd ICT bedrijf met specifieke portefeuille het organisatorisch integreren van meerdere aangekochte ICT bedrijven.

Daarnaast verantwoordelijk voor de automatisering portefeuille; het implementeren van een ERP systeem over 8 locaties met nadruk op de project en CRM inrichting.

(Sales Manager) 03/1984 02/1995 Verantwoordelijk voor inkoop, productmanagement en verkoop van ICT productlijnen voor de Benelux markt.

In samenspraak met universiteiten, grote industrile bedrijven werd specifieke ICT en datacommunicatie apparatuur geselecteerd en gemporteerd naar de Benelux.
Hierdoor werd veelal een exclusief verkoop en services kanaal opgezet.

Opleiding interimmanager

MTS en HTS Elektronica Ja 1978
Burroughs international computer opleiding Ja 1982
Opleidingen datacommunicatie Ja 1988
Opleidingen voor LAN en WAN Ja 1990
Tias Katholieke Universiteit Hoger management Ja 1994

Opleidingen Vakgericht
Diverse product management opleidingen en management opleidingen Mansal Management Ja 1999

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Aanpassingsvermogen;
Ik blijf goed functioneren onder veranderende omstandigheden. Ik ben altijd bereid en in staat om mijzelf aan te passen aan nieuwe situaties en ik laat desgewenst de aanvankelijke aanpak los om het doel te bereiken. Dit komt heel goed van pas in organisaties met politieke gevoeligheid. Ik kan hierdoor los van mijn eigen belang goed anderen helpen om tot een constructieve oplossing te komen.

Helikopterview;
Ik houd altijd het overzicht over de delen en het geheel van een vraagstuk, of het project. Vooral bij vraagstukken die complex zijn, waar meerdere partijen moeten samenwerken en waar er meerdere belangen te behartigen zijn, is dit voor mijn werk essentieel.

Informatieanalyse;
Ik ben heel goed in staat om verbanden te vinden in informatie, waar heb ik informatie nodig, wie heeft informatie nodig en hoe krijg ik de informatie geordend.
Klantgerichtheid;
Ik ben een persoon die de behoeften en belangen van de klant herkent en centraal stelt. Dit zorgt voor een stabiele relatie met een klant en de klant heeft het gevoel dat zijn wensen en belangen altijd voorop staan. Dit is de basis voor een langdurige klantrelatie met rendement voor de organisatie.

Luisteren en presenteren;
Ik kan en wil heel goed luisteren naar anderen. Ik hanteer de volgende stelling in communicatie; een mens heeft twee oren en n mond en moet deze naar rato gebruiken. Door te luisteren en door te vragen, leer je veel van anderen, wat heel erg kan helpen het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden. Het presenteren en het creren van draagvlak na inventarisatie is aan mij besteed.

Planning en control;
Ik kan de overeengekomen doelen goed vertalen naar opdrachten en de resultaten zowel cijfermatig als inhoudelijk beoordelen. Een eenduidige communicatie, aansturing en rapportage zijn essentieel

Gesprekspartner;
Ik ben een uitstekende gesprekspartner voor teamleiders, management, directie en raad van bestuur.Talenkennis interimmanager

Nederlands Moedertaal Moedertaal
Engels Goed Uitstekend
Duits Goed Uitstekend


Overig

Persoonlijke introductie
Ik ben een gedreven, resultaatgerichte professional met ruim 30 jaar ervaring in de ICT en leidinggevende functies op management en directie niveau. De projecten die ik heb uitgevoerd, hebben nagenoeg allen te maken met het stroomlijnen van vraag en aanbod (zowel strategisch, tactisch als operationeel). Uiteraard ben ik bekend met ITIL Foundations en Prince2 methodieken.
Ik ben praktisch ingesteld en kan goed abstraheren tussen strategie en uitvoering. De vertaalslag van idee naar het maken van het plan en het begeleiden van de uitvoering daarvan is mijn specialiteit. Het aansturen van teams van professionals, gebeurt op basis van consistente aansturing en vertrouwen in kennis en kunde ten einde een maximaal resultaat te realiseren. Ik kan zeer zelfstandig werken en heb hierbij meerdere malen op basis van een schriftelijke opdracht zelfstandig resultaten gerealiseerd op het gebied van;
*Veranderingstrajecten / transities
*impact insourcing / outsourcing met betrekking tot de interne organisatie en de uitvoerende IT partner
*Strategieontwikkeling
*Coaching
*Conflict management en mediation


 beschikbaar?