T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Adviseur Bedrijfsvoering Zorgsector

Adviseur Bedrijfsvoering Zorgsector

Werkervaring interimmanager

2015 Heden TICK Consultancy
Advisering, begeleiding en coaching van zorgorganisaties inzake het verbeteren en efficinter maken van de bedrijfsvoering
Advisering, begeleiding en coaching van zorgorganisaties inzake organisatieontwikkeling en organisatieverandering op basis van integraal management
Advisering, begeleiding en coaching van zorgorganisaties inzake de ontwikkeling van managementinformatie en informatiemanagement
Advisering, begeleiding en coaching van zorgorganisaties en private PGB initiatieven bij de ontwikkeling c.q. het opzetten van nieuwe locaties
Overige financile dienstverlening op gebied van controlling, zorginkoop en administratieve ondersteuning

2008 2014 Adviseur Bedrijfsvoering / Business Controller bij JP van den Bent stichting
Advisering directeur/bestuurder op financieel, bedrijfskundig en juridisch gebied
Coaching en advisering van clustermanagers en locatieleidinggevenden op financieel, bedrijfskundig en juridisch gebied
Signaleren van en adviseren over ontwikkelingen en trends op gebied van zorgwetgeving, zorgproducten en zorgproductie
Ontwikkelen strategie en beleid omtrent invulling/gebruik management/stuur informatie
Coaching en begeleiding clustermanagers en locatieleidinggevenden omtrent gebruik van management/stuur informatie
Signaleren en onderzoeken van verbeter- en bespaar mogelijkheden in de bedrijfsvoering
Implementeren en begeleiden van verbeter- en bespaarmogelijkheden in de bedrijfsvoering
Analyseren en rapporteren omtrent bijzonderheden in management informatie
Voorbereiden en voeren zorginkoopgesprekken met zorgkantoren
Voorbereiden en voeren zorginkoop- en verkoopgesprekken andere zorgaanbieders
Uitvoeren van bedrijfskundige analyses op diverse gebieden

2007 2008 Regiocontroller bij Koninklijke Visio
Opstellen, bespreken en aanpassen begrotingen en budgetten
Analyseren en rapporteren omtrent management informatie
Onderzoeken bijzonderheden en signaleren van trendontwikkelingen
Bespreken bedrijfsresultaten met bestuurders en management
Managen van bezuinigingsdoelstellingen
Uitvoeren van interne onderzoeken en controles
Uitvoeren van bedrijfseconomische analyses op diverse gebieden

2005 2007 Bedrijfseconomisch Analist bij Waarborgfonds voor de Zorgsector
Uitvoeren van risicoanalyses voor kredietwaardigheidsonderzoeken
Uitvoeren van bedrijfseconomische analyses
Analyseren van jaarrekeningen en managementinformatie
Analyseren van juridische bedrijfsstructuren
Adviseren van de directie over resultaten uit kredietwaardigheidsonderzoeken
Uitvoeren van interne onderzoeken en advisering aan directie
Relatiebeheer clintenportefeuille
Acceptatiegesprekken met bestuurders c.q. management van zorginstellingen

1999 2005 Assistent Accountant bij Ernst & Young Accountants
Planning van interim- en jaarrekeningcontroles
Beschrijven en toetsen AO/IC
Uitvoeren van risicoanalyses en controlewerkzaamheden
Leiding geven aan en review van werkzaamheden van assistenten
Opstellen en bespreken management letters, jaarrekeningen en andere rapportages

Opleiding interimmanager

2001 2005 Postdoctorale opleiding Accountancy (niet afgerond) aan Universiteit van Amsterdam
1994 2000 HEAO Accountancy RA aan Hogeschool Windesheim Zwolle
1991 1994 MEAO Bedrijfsadministratie Overgeldercollege Deventer

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Jarenlange ervaring als adviseur op het gebied van bedrijfsvoering, financieel management, kostprijsanalyses en informatiemanagement bij 1 van de meest vooruitstrevende zorgorganisaties in Nederland. Jarenlange ervaring met de coaching en ondersteuning van hoger en lager management op het gebied van bedrijfsvoering en informatiemanagement in de zorgsector. Analytisch sterk. Gericht op optimalisatie en versimpeling van (ondersteunende)processen op basis van integraal management. Open en direct in communicatie. Resultaatgericht.

Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels

Overig

Ik ben de analytisch sterke, innovatieve en strategisch denkende management consultant voor de zorgsector. Ik adviseer zorgorganisaties bij het verbeteren, stroomlijnen en het versimpelen van de bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van zelfsturing en integraal management en deel graag mijn kennis, ideen en mijn unieke ervaringen hiermee. Ik begeleid organisaties met het ontwerp, de planning en de uitvoering van verandertrajecten en coach daarbij de organisatie, van directie tot werkvloer, ervoor, tijdens en erna. Ik help een flexibelere en slagvaardigere organisatie te creren die alleen doet waar ze goed in is, die zich kenmerkt door een veel lagere overhead en veel betere bedrijfsprestaties.

 beschikbaar?