T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?senior controller / projectleider

senior controller / projectleider

Werkervaring interimmanager

Details huidige en vorige werkgevers en projecten:
Mrt 2008 - tot heden Aksent B.V.
Functie: eigenaar / interim manager / projectleider

Opdrachten als zelfstandige interim manager:
DCMR Milieudienst Rijnmond (gemeenschappelijke regeling (GR))
Rol: Projectleider implementatie nieuw informatie systeem
Duur: maart 2013 - heden

Het nieuw te implementeren informatie systeem omvat de financiële administratie, projectenadministratie, urenregistratie, inkoop, HRM, salarisadministratie, rapportages en workflow functionaliteiten. De te ondersteunen hoofdprocessen (en subprocessen):
• Inkoop (o.a. ATB, bestellen, crediteuren, betalingsverwerking);
• Projecten (o.a. debiteurenbeheer, facturering, betalingsverwerking, urenregistratie);
• HR (o.a. declaraties, verlof, opleidingen, ziekte, salarisbetaling, overwerk).
Leveranciers: AFAS en ProQuro (inkoop).

Taken & verantwoordelijkheden:
• dagelijkse leiding van het project en aansturing van het projectteam;
• gedragsverandering coachen vanwege aanpassing processen;
• verbinding maken tussen bedrijf (processen), systemen (ict) en informatievoorziening;
• contactpersoon voor leverancier;
• voorbereiding besluitvorming door stuurgroep;
• opstellen diverse plannen, rapportages, brieven, e.d.;
• uitvoering project volgens Prince2 methodiek.
Project bevindt zich in een afrondende fase.
Opdrachtgever is tevreden over mijn bijdrage en het behaalde resultaat.

Rol: Projectmedewerker team Middelen Reorganisatie
Duur: 5 maanden (augustus – december 2014)

Taken & verantwoordelijkheden:
• doorrekenen Inrichtings- en Personeelsplannen (IPP);
• bepaling IST situatie t.b.v. plaatsingsproces personeel en confrontatie IPP’s;
• algemene bijdrage aan reorganisatieproces;
• schrijven besluitstukken voor kwartiermakersoverleg.


Voorgaande opdrachten:
Provincie Noord-Brabant
Rol: Coördinator Planning & Control
Duur: 4 maanden (dec 2012 – mrt 2013)

Taken & verantwoordelijkheden:
• coördineren P&C taken binnen de directie Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving;
• adviseren en ondersteunen directie en management;
• beoordelen en adviseren GS dossiers;
• kennis van BBV-regeling, subsidieregelingen, SAP


DCMR Milieudienst Rijnmond (gemeenschappelijke regeling (GR))
Rol: Senior beleidsmedewerker / senior controller
Duur: 31 maanden (jun 2010 – dec 2012)

Taken & verantwoordelijkheden:
• controller voor afdeling Gemeenten & MKB (gemeente Rotterdam en regiogemeenten);
• reguliere control taken als opstellen rapportages en analyses, adviseren management en DT, beoordelen projectplannen en offertes, vastleggen en bewaken projecten, etc.;
• (mede) opstellen, bedrijfsplan, tarieven, besluitstukken voor DT, DB en AB e.d.;
• opzetten en optimaliseren producten- en dienstencatalogus;
• vertalen beleid naar financiën en processen;
• lid kernteam oprichting BRZO-RUD Zeeland-Zuid-Holland;
• lid kernteam toetreding Goeree-Overflakkee tot de gemeenschappelijke regeling DCMR;
Bijzonderheden: kennis van WABO, ontwikkeling RUD, BBV-regeling, Wet gemeenschappelijke regelingen; gewerkt met Oracle, Discoverer, Cognos, DMS.


Parket Generaal, Openbaar Ministerie (verplichtingenkasstelsel)
Rol: Projectleider Verbetering financieel beheer: inrichten en vormgeven afdeling P&C inclusief bijbehorende taken en verantwoordelijkheden
Duur: 18 maanden (okt 2008 – mrt 2010)

Taken & verantwoordelijkheden:
• inrichten en vorm gegeven aan afdeling P&C (incl. werving & selectie medewerkers);
• opzetten P&C en deze afstemmen met en aansluiten op P&C cyclus concernniveau;
• beschrijven en implementeren processen (bijv. bestelproces, afhandeling inkoopfacturen);
• doorvoeren verbeteracties bij P&C, HRM en Facilities (bijv. verhogen betrouwbaarheid informatievoorziening, inbouwen interne controles, snellere doorlooptijd processen);
• implementatie E-factuur (SAP) bij Parket Generaal geleid;
• implementatie inkoopmodule BINK bij Parket Generaal begeleid;
• opstellen van, adviseren over en doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen;
• kennisoverdracht aan en coaching medewerkers P&C (3 fte);
• leiding geven aan projectteam (4 fte).
Bijzonderheden: project uitgevoerd volgens Prince2 methodiek.


Centraal Orgaan opvang asielzoekers (ZBO / baten- lastendienst)
Rol: Senior controller (concerncontrol)
Duur: 7 maanden (mrt 2008 – sep 2008)

Taken & verantwoordelijkheden:
• controller voor de directies Huisvesting en Vastgoed & Capaciteit;
• adviseren management en algemeen directeur;
• opstellen concernrapportages, meerjarenbegroting e.d.
• opstellen rapportages e.d. voor moederministerie en relatie onderhouden;
• lid van aantal projectteams vanuit de financiële rol;
• kostprijsmodel mede ontwikkeld;
• investeringscalculaties en kostprijsberekeningen opgesteld.


Werkgever:
Jul 2005 - feb 2008 ConQuaestor B.V.
Functie: In de functie van Project manager diverse opdrachten uitgevoerd.
Voorzitter Ondernemingsraad ConQuaestor

Opdrachten vanuit ConQuaestor:
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (ZBO / baten- lastendienst)
Rol: Ondersteuning projectleider inzake optimalisatie SAP (7 maanden)
TVB: optimalisatieslag van implementatie SAP door betere aansluiting op processen en P&C cyclus; linking pin tussen projectteam en organisatie: er voor zorgen dat de organisatie werd gehoord binnen het (technische) projectteam en andersom dat verbetervoorstellen vanuit het projectteam goed landden in de organisatie; mede opstellen plan van aanpak, verslagen, presentaties e.d; beheer knelpuntenlijst, issuelogboek en risicologboek; bewaken (financiële) voortgang project; teamleider één deelproject, teamlid andere deelprojecten; uitvoering project volgens Prince2.

Rol: P&C adviseur ( 7 maanden)
TVB: adviseren en ondersteunen interne klanten inzake P&C cyclus.

Rol: Senior controller (concerncontrol) (12 maanden)
TVB: controller voor aantal directies; adviseren management, DT en algemeen directeur; regie over tussentijdse afsluitingen, jaarplannen, begrotingen; opstellen macrokader en jaarplan 2007 incl. meerjarig kader, presentaties DR; meerjarenbegroting opgesteld en model daarvoor ontwikkeld in Excel; lid van aantal projectteams vanuit de financiële rol; investeringscalculaties en kostprijsberekeningen opgesteld.

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Rol: Consultant (3 maanden)
TVB: ondersteuning projectteam bij het ontwikkelen en implementeren van corporate governance binnen de gemeente.

Hoogheemraadschap van Delfland
Rol: Internal auditor / consultant (3 maanden)
TVB: in een politiek gevoelige organisatie oude zaken opgepakt en afgerond; controle werkinstructie geschreven en getoetst voor een stichting opgericht t.b.v. fiscale voordelen (btw); drijvende factor geweest bij de controle van het proces ‘invordering belastingen’ en het schrijven van de nieuwe AO voor dat proces.


Werkgever: Jan 2004 - apr 2005 Clinical Nutrition Division, Numico NV
Functie: Business controller / reporting specialist

Taken, verantwoordelijkheden:
• verzorgen managementrapportages en businessanalyses voor MT en afdelingen van divisie Clinical (€ 600 mln verkopen in 2004; ca. 30 rapporterende landen);
• zorgen voor volledigheid en validatie van de gerapporteerde gegevens en voor de structuur van Clinical in het consolidatiepakket Outlooksoft;
• mede-initiatiefnemer voor verbetertraject Outlooksoft (verhogen betrouwbaarheid vastlegging en verslaggeving financiële gegevens);
• ontwikkelen rapporten in Outlooksoft voor onderdelen Clinical wereldwijd;
• juist en tijdig aanleveren van presentaties voor MT Clinical, voor executive board en supervisory board van Numico en t.b.v. de analistenpresentaties;
• begeleiding begrotingsproces Clinical, beoordelen en consolidatie begrotingen landen;
• vanuit divisie Clinical aan diverse projecten meegewerkt waaronder de introductie van de “bottle” (vervanging van kartonnen verpakking) (investering van ca. € 35 mln):
Bijzonderheden: internationaal, IFRS, Dutch GAAP, Oracle, Outlooksoft, Cognos.


Werkgever: Nov 1998 - dec 2003 PWC Consulting
In de functie van Manager Finance verschillende opdrachten uitgevoerd

Opdrachten vanuit PWC:
Numico NV (hoofdkantoor)
Rol: Concerncontroller / applicatiebeheerder (8 maanden)
TVB: beheer consolidatiepakket Clime; ondersteunen projectteam implementatie Outlooksoft; samenstellen rapportages, analistenrapportages en –presentaties.

Exploration & Production, Shell
Rol: Consultant (2 maanden)
TVB: voor een BU ict kosten in kaart gebracht.
Resultaat: vorderingen voor de BU van ca. € 1 mln; nieuwe cost drivers gedefinieerd, ontwikkeld en gebruikt voor nieuwe kostencalculatie (o.a. voor begroting 2002).

BP
Rol: Consultant (3 maanden)
TVB: onderzoek naar achterblijven opbrengsten; structurele oplossing doorgevoerd in geautomatiseerd proces (JD Edwards); leveringen alsnog gefactureerd.
Resultaat: netto baten project voor opdrachtgever ca. £ 900.000.

Schiphol Real Estate
Rol: Allround controller voor deelnemingenadministratie (9 maanden)
TVB: voor bouwprojecten in binnen- en buitenland opzetten, vastleggen en structureren deelnemingenadministratie; regelen en afhandelen fiscale aspecten; ontwikkelen en verzorgen rapportages, procedures en (oude) jaarrekeningen; verzorgen consolidaties in Frango; onderhouden van contacten met verschillende disciplines binnen en buiten de organisatie en met zakelijke partners.

Dienst Gebouwen, Werk & Terreinen (agentschap ministerie van Defensie)
Rol: Hoofd interne controle (13 maanden)
TVB: leiding geven aan afdeling IC (8 fte); coördineren controleprogramma en operationeel IC proces (nadruk op bouwprojecten); initiëren en verantwoordelijk voor uitvoering IC beleid; informeren en adviseren MT; acties uitzetten a.g.v. bevindingen controles.

Defensie Telematica Organisatie (agentschap ministerie van Defensie)
Rol: Internal auditor (9 maanden)
TVB: uitvoeren interne controles op processen en daarover rapporteren en adviseren aan management; doorvoeren verbeteringen op interne controle programma.

Overige opdrachten: Imation, ING, KPN (Softwarehouse), Arbo Unie, Lucent Technologies

Opleiding interimmanager

Opleidingen:
2010 – 2011 Alba-academie – Beroepsopleiding tot coach
1993 – 1998 Vrije Universiteit Amsterdam - Bedrijfseconomie (afstudeerrichting: Organisatie & Leiding)
1997 - 1997 ‘Lunds Universitet’ Zweden - Bedrijfseconomie, Zweeds

Trainingen & cursussen:
Prince2 foundation (gecertificeerd), Projectmanagement, AFAS (Profit, InSite), SAP (FI, CO, PS en BW), IFRS, Oracle, Clime, Outlooksoft
Acquisitie, communicatieve- en managementvaardigheden, persoonlijke effectiviteit, didactiek.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Software:
- Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)
- Cognos
- AFAS (Profit, Insite)
- ProQuro
- Business Objects
- ERP (e.g. SAP, Oracle)
- Discoverer

Professionele en persoonlijke vaardigheden:
- Probleemoplossend vermogen
- Gesprekspartner op alle niveaus
- Analytisch sterk
- Inlevingsvermogen
- Organisatiesensitiviteit
- Communicatief sterk zowel verbaal als schriftelijk
- Helikopterview
- Coachen (op ontwikkeling)
- Sociaal

Ervaring in / kennis van :
- Planning & control
- Opzetten & optimaliseren P&C
- Adviseren directie & management
- Sparringpartner management
- Implementaties
- Leiding geven aan (project)teams
- (Financieel) beleid ontwikkelen en uitvoeren
- Prince2 projectmanagement
- Verandermanagement
- Jaarrekening (trajecten)
- AO/IC (data integriteit)


Talenkennis interimmanager

Nederlands uitstekend
Engels goed

Overig

Passie voor (zee)zeilen. Voor Amorgos (organisatie die zeiltrainingen in Nederland en vakanties in buitenland verzorgt) ben ik schipper. In die rol vaar ik zeilschepen met mensen aan boord die of willen leren zeilen of willen genieten van een vakantie in bijvoorbeeld Kroatië.

 beschikbaar?