T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Manager

Manager

Werkervaring interimmanager

Teamleider
Mei 2016 - september 2017
Bij Winkels techniek verantwoordelijk voor het aansturen van een drietal teams, welke verwantwoordelijk zijn voor de service, projecten en de ziekenhuizen. De opdracht was om deze teams volwassener te maken en toekomstbestendig. Dit hield in dat er mensen van plaats moeten veranderen, maar ook opgeleid dienen te worden.

Overige werkzaamheden:
Overige werkzaamheden:
• Voeren van slecht nieuws gesprekken
• Voeren van functioneringsgesprekken, loopbaangesprekken, etc.
• Uitvoeren (en bijsturen) van het beleid van de afdeling
• Zorgdragen voor de capaciteitsplanning


Senior Project Manager (Interim)
Januari 2015 – april 2016
Eneco installatie bedrijven |Diverse vestigingen
De taak binnen deze opdracht was om de moeilijkere projecten (en de projecten waarvan de klanten niet tevreden waren) vlot te trekken. Het ging hierbij om renovaties van wooncentra, renovatie van flats, ketelvervangingen of ketelhuizen voor diverse opdrachtgevers, zoals aannemers, woningstichtingen, etc.

De opdrachtgevers waren niet tevreden door diverse oorzaken, zoals snel wisselen van personeel, maar ook vanwege de technische uitvoering of de communicatie rond het project.

Structureel bleek dat er een slechte communicatie met de klant was. Door hiervoor een communicatiemodel in te voeren voor alle projectleiders is de klanttevredenheid aangaande de communicatie omhoog gegaan. Dit communicatiemodel was niet alleen extern, maar ook intern. Door de communicatie (en de informatiestromen) te stroomlijnen was het voor iedereen duidelijk waar welke informatie te halen was en werd de doorlooptijd van een project korter, en de kwaliteit werd hoger (de kwaliteit van de uitvoering, de kwaliteit van de communicatie, etc.)

De projecten die mij zijn toegewezen zijn (bijna) allemaal goed afgerond, er zijn zelfs enkele vervolgopdrachten uit gekomen.

Overige werkzaamheden:
• Voeren van slecht nieuws gesprekken
• Voeren van functioneringsgesprekken, loopbaangesprekken, etc.
• Uitvoeren (en bijsturen) van het beleid van de afdeling
• Zorgdragen voor de capaciteitsplanning

Operationeel manager (COO)
mei 2014 – december 2014
Bosman Van Zaal | De Kwakel, Noord-Holland
Verantwoordelijk voor het samenvoegen van de operationele afdelingen van 2 bedrijven en de dagelijkse leiding hiervan. De samenvoeging moest zeer snel (inclusief de bijbehorende veranderingen in de organisatie en dus ook de processen) en hierbij was het grootste aandachtspunt de cultuur. Hiertoe een cultuurveranderingsplan geschreven en geïmplementeerd. Het cultuurveranderingsplan was onderdeel van het totale integratieplan, bestaande uit cultuur, processen, optimalisatie, programmatuur, fysieke verhuizing, nazorg. Door de opdracht van de directie om de voorraad met 40% te verlagen was hiervoor ook een deel ingeruimd in het plan. De gebruikte methodieken waren, Lean, 5S, JIT, etc.

Onder de operationele afdeling vallen de werkvoorbereiding, engineering, fabriek, buitendienst, export, magazijn en de service. Direct stuurde ik 6 man aan, indirect 120.

Het behaalde resultaat was een gewijzigde organisatie die bezig was met een cultuurverandering. De organisatie draaide in de nieuwe opzet.

Overige verantwoordelijkheden:
• Personeel (beoordelingsgesprekken, exitgesprekken, etc. personeelsbeleid)
• ISO / VCA (implementatie van de systemen inclusief de benodigde cultuurverandering)
• Gebouw en installaties (onderhoud en eventuele uitbreiding)
• Wagens en machines (onderhoud, vervanging en uitbreiding)
• Etc.

Hoofd projectmanager (CPO)
Oktober 2012 - april 2014
Van Zaal | De Kwakel, Noord-Holland
Deze functie omvatte een aantal verantwoordelijkheden, uitvoeren was er de verantwoordelijkheid van een aantal afdelingen binnen de organisatie zoals programmeurs, buitendienst, projectleiders, etc. In deze hoedanigheid bezig geweest met het optimaliseren van het magazijn, invoeren van een shopfloor systeem, opzetten van een VCA systeem (inclusief de benodigde cultuurverandering), begeleiden en coachen van de projectleiders, etc. Tevens de afdeling service aangestuurd en deze professioneler gemaakt.

Anderzijds was er de verantwoordelijkheid als MT-lid (voorzitter) om een strategie te bepalen, koers uit te zetten in de organisatie en deze koers te bewaren. Hiertoe moeten een aantal zaken binnen de organisatie aangepast worden, zoals cultuur, organisatie, personele bezetting, etc.

Andere verantwoordelijkheden waren:
• (Financieel) eindverantwoordelijk voor de complexe projecten
• Opzetten van een serviceafdeling, inclusief beleid, etc.
• Bedrijfsbreed verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, inclusief aanname en ontslag
• Voorzitter van het MT

Verantwoordelijk voor de (internationale) projecten in de organisatie, met alle bijbehorende randvoorwaarden. Tot de verantwoordelijkheden behoorde de engineering, magazijn, service, buitendienst, fabriek. Dit waren direct 6 man aan te sturen, indirect 60. De projecten behelsden klimaatinstallaties, opslagruimten (gekoeld en verwarmd) transportsystemen, etc. In 90% van de gevallen moest het project uitgevoerd worden in een operationele omgeving

Projectleider klimaat
Februari 2012 - september 2012
Van Zaal | De Kwakel, Noord-Holland
Verantwoordelijk voor diverse verwarmings en klimaat projecten in de kassenbouw. Het ging hierbij om verwarmings en projecten met koelinstallaties, maar ook projecten met klimaatkamers, koelcellen en aanverwante installaties, zoals lopende banden, transportsystemen, etc. De projecten waren nationaal maar ook internationaal en gingen van € 10.000,-- tot € 5.000.000,--. Indien nodig werd ook de projectleiding van andere disciplines meegenomen (zogenaamde gecombineerde projecten)

Technisch manager
Augustus 2009 - december 2011
Mandjes B.V. | Wormerveer
Verantwoordelijk voor het gehele proces van calculatie tot en met oplevering van het werk. Binnen het bedrijf verantwoordelijk geweest voor een efficiency slag door het opnieuw verdelen van de taken / verantwoordelijkheden. Ik gaf direct leiding aan 15 man en indirect aan 80 man. Tot de verantwoordelijkheden behoorde:
• Het ISO / VCA systeem.
• Personeelsbeleid (inclusief aanname / ontslag)
• Voorraad
• Coachen van de projectleiders

Directeur
Januari 2008 - juli 2009
Installatiebureau Jonker | Wassenaar
Verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken in het bedrijf zoals inkoop, verkoop, acquisitie, personeelsbeleid, begeleiding projecten, etc.

Projectleider
December 2001 - december 2006
Sassenheim, Zuid-Holland
Verantwoordelijk voor de afdeling service en onderhoud, diverse systemen (ISO, VCA, ICT, BRL, etc.). Tevens projectleider van de moeilijkere projecten in het bedrijf. Tot de taken behoort het maken van een marketingplan, beheren van handboeken, aannemen van personeel, acquisitie, etc.

Andere verantwoordelijkheden:
• Personeelsbeleid van de afdeling
• Het VCA / ISO systeem. Dit opgezet en onderhouden


Projectleider
Maart 2000 - december 2001
Harder & Traanberg | Rotterdam, Zuid-Holland
Verantwoordelijk voor alle technische zaken binnen de voorhanden projecten. Het ging vanaf het ontwerp tot en met controle van de uitvoering. Ook milieutechnische zaken vielen onder de verantwoordelijkheid. Hiertoe milieuvergunningen aangevraagd, vuurbelastingberekeningen gemaakt etc.

Projectbegeleider
Februari 1999 - maart 2000
GTI | Uitgeest, Noord-Holland
Verantwoordelijk voor diverse kleine projecten zoals renovaties van kantoren, vervangen van luchtbehandelingkasten, kleine nieuwbouw.

Opleiding interimmanager

Erkenning watertechniek | Kenteq | Woerden
Erkenning gastechniek | Kenteq | Woerden
Management development program| Fuerza training | De Kwakel, Noord-Holland
Hogere installatietechniek | Avans Hogeschool | Den Bosch
Technicus sterkstroominstallaties | ROC Leiden | Leiden, Zuid-Holland
Middelbare veiligheidskunde | Elsevier opleidingen | Hoofddorp, Noord-Holland
Technische bedrijfskunde |TH Rijswijk | Rijswijk, Zuid-Holland
Installatietechniek |MTS Leyweg | Den Haag

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Snel schakelen, goed overzicht kunnen bewaren. Kan de mensen goed in 1 richting krijgen bij veranderingen.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, moedertaal
Engels goed
Duits redelijk
Frans minimaal (mensen begrijpen me)

 beschikbaar?