T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim manager met juridische achtergrond

Interim manager met juridische achtergrond

Werkervaring interimmanager

Interim opdrachten:

08/2014 – heden: Algemeen Directeur ATsure ( i.o)
• Opstart verzorgen van ATsure i.o., een nieuw verzekerings initiatief, waar middels telematica oplossingen een Pay How You Drive verzekering wordt aangeboden.
• Schakelen en afstemmen met aandeelhouders over investeringen, voortgang etc.
• Propositie en procesinrichting verzorgen.
• Gesprekken met leveranciers, affiliate partners en risicodragers arrangeren.
• Juridische documenten opstellen.
• Marketing, Businessplan en PR plannen opstellen en uitvoeren.
• Zorgdragen voor succesvolle introductie in de markt (ult. 2014)

06/2014 – 09/2014: Fondsenwerving voor Stichting Kankerbehandelen
• Begeleiden van net opgerichte Stichting in opstartfase, met aanvragen Keurmerken ANBI en CBF, content website, huisstijl, beleidsplan, contracten voor sponsoren, vrijwilligers etc.
• Opstellen plan van aanpak voor fondswerving, samen met 2 andere
Fondsenwervers.
• Benaderen van donateurs en sponsoren ( particulieren en bedrijven) om gelden
te werven voor Stichting Kankerbehandelen.
• Organiseren van lezingen en bijeenkomsten om vrijwilligers te werven,
• Organiseren van events, zoals sponsorlopen.
• Benaderen en binden van samenwerkingspartners.

01/2014 – heden: Interim jurist arbeidsrecht voor verschillende opdrachtgevers
• Opdrachtgevers bijgestaan in conflict situaties met personeel of werkgever.
• Voeren gesprekken met betrokkenen om standpunten helder te krijgen
• Voeren schriftelijke communicatie.
• Afstemming met advocaten/rechtsbijstandsverzekeraars van tegenpartij.
• Opstellen voorstellen voor beëindiging.
• Opmaken vaststellingsovereenkomsten.
• Opstellen/beoordelen arbeidscontracten.
• Opstellen geheimhoudingsverklaringen.


06/2013 – 12/2013: Interim Manager Channel Support bij GDF SUEZ te Zwolle
• Wegens ziekte van huidige Manager leiding gegeven aan team van 15 medewerkers (12 fte) die Sales ondersteunen t.a.v. uitbrengen offertes Gas en Elektriciteit, opmaak contracten, facturatie voor alle Zakelijke klanten (B2B) inclusief Global accounts.
• Procesoptimalisatie doorgevoerd door offerte = contract te introduceren.
• Digitalisering van documenten en ondertekening opgestart, om te komen tot
een volledig papierloos proces van offerte tot contract.
• Coaching en begeleiding van medewerkers in een transitie proces naar een
meer klantgerichte en commerciële organisatie.
• Voortgang en beoordelingsgesprekken met medewerkers gevoerd en aantal
vacatures vervuld.
• Lid van MT Sales bestaande uit 5 MT leden, waar beleid t.a.v.
Commercie en transitieproces werd vorm gegeven.

03/2013 – 05/2013: Start Up Uitzendbureau Flexwerk Holland B.V. te Elburg
• In opdracht een uitzend organisatie opgestart t.b.v. inlenen en uitzenden van
technisch/bouwpersoneel waarbij na 2 maanden eerste medewerkers verloond konden worden.
• Lidmaatschap NNBU gerealiseerd.
• NEN certificering behaald.
• Contracten/formulieren t.b.v. inleen/uitzenden opgesteld.
• Procesbeschrijvingen opgesteld.
• Marges bepaald en berekend.
• Verzekeringen geregeld.
• Huisstijl ontwikkeld en geïmplementeerd.
• Uitbesteding boekhouding/verloning gerealiseerd.

01/2013 – 03/2013: Interim Manager Tand Technisch Laboratorium (TTL) de Brug te Balkbrug
• Begeleiding van doorstart na faillissement in breedste zin van het woord.
• HR: aanname personeel, opmaak nieuwe arbeidscontracten, regelen
collectieve verzekeringen voor personeel, huishoudelijk reglement opgesteld.
• Processen: Procesbeschrijvingen gemaakt t.a.v. processen maken van
bruggen/kronen, protheses, herstelwerkzaamheden, facturatie, administratie/agendabeheer, inkoop etc.
• Financieel: Boekhouding gereorganiseerd, betalingsafspraken gemaakt met
schuldeisers, contracten met leveranciers herzien en afgesloten of opgezegd.
• Communicatie: overlegstructuur ingeregeld, logboeken
geïntroduceerd, Nieuwsbrief naar relaties opgesteld.
• Marketing: acties vormgegeven t.b.v. acquisitie nieuwe tandartspraktijken.

Opleiding interimmanager

Opleidingen:
1982 – 1987: Nederlands Recht aan de Rijks Universiteit te Groningen.
• Afstudeerrichtingen: Privaat en Sociaaleconomisch Recht.
• Eindscriptie: Echtscheiding en Pensioenverrekening.
1976 – 1982: Atheneum aan de Thorbecke Scholengemeenschap te Zwolle.
• Eindexamenvakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Aardrijkskunde, Geschiedenis en Economie I.

Cursussen en aanvullende Opleidingen:
2013 : Opleiding voor Verkoopstylist bij House of Kiki
2012 : NIMA A1
2012 : PE voor WFT Basis, WFT Schade en WFT Leven
2011 : PE voor WFT Basis, WFT Schade en WFT Leven
2009 : PE voor WFT Basis, WFT Schade en WFT Leven
1997 : Post Doctorale Opleiding Sales en Accountmanagement aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
1995 – 1996 : Young Executive Program aan de Baak te Noordwijk aan Zee.
1990 – 1992 : Motorrijtuigverzekering en Schadebehandeling bij de Stichting Examens
Assurantiebedrijf te Utrecht.
1989 : Cursus Kwaliteit van Werk en Organisatie voor werkcoördinatoren bij Adviesgroep
Koers te Den Bosch.
1989 : Assurantie B bij de Stichting Examens Assurantiebedrijf te Utrecht.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- analytisch
-zelfstarter
- organisatie sensitief
-communicator
- empatisch
- bruggenbouwer
- visionair
- pragmaticus

Talenkennis interimmanager

Taalvaardigheden: Engels : woord goed, geschrift goed
Duits : woord goed, geschrift redelijk
Frans : woord redelijk, geschrift redelijk
Spaans : woord beginner, geschrift beginner beschikbaar?