T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Productiemanager

Productiemanager

Werkervaring interimmanager

Verantwoordelijk voor de integratie van 2 bedrijven tot 1 bedrijf, waarbij de focus voor mij lag op de operationele afdelingen, dat wil zeggen het gehele bedrijf exclusief de staf en verkoop.

Om dit te bereiken een draaiboek opgezet, informatievoorziening naar de werknemers opgezet en uitgedragen, cultuuronderzoek gedaan, etc.

Daarnaast gekeken naar de voorraden en hoe die geintegreerd kunnen worden. Eerst in een gezamelijk ERP systeem en daarna fysiek. Tegelijkertijd gekeken naar de optimale voorraad. Nadat dit alles bepaald was samen met het magazijn een draaiboek gemaakt om ervoor te zorgen dat het gehele proces goed en volgens planning ging.

De integratie van de engineering afdeling was wat lastiger, dit kwam vooral doordat er met 5 verschillende tekenpakketten getekend werd. Na een onderzoek gezamelijk met de enigineering bepaald dat er in de nieuwe situatie eigenlijk maar 2 tekenpaketten nodig zijn, die met elkaar kunnen communiceren.. Het is aan het nieuwe hoofd engineering overgelaten om dit op te zetten (maakte geen deel uit van de opdracht).

De productie is bekeken en hier is, in overleg met de productieleiders gekeken hoe we kunnen optimaliseren. IN dit onderzoek is gekeken naar de flexibiliteit, doorloopsnelheid en beheersbaarheid van de processen. Gekozen is toen om een aanbestedingstraject op te zetten om tot een aantal preferred suppliers te komen welke veel van het werk over kunnen nemen, tegen lagere kosten en hogere kwaliteit.

Opleiding interimmanager

Management Development Program van Fuerza trainingen.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Kan goed situatuaties inschatten, weerstanden benoemen en doorbreken

Talenkennis interimmanager

Nederlands, vloeiend
Engels goed
Duits matig

Overig

Goede computerkennis, kan met veel paketen overweg

 beschikbaar?