T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?(verander)manager

(verander)manager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring in hoofdlijnen

2011- heden Inititatiefnemer Profanis BV
One Stop diagnostiek centrum te Elst (Gld), Joint Venture KetenDiagnostiek regio Nijmegen (KDrN)
Innovatief zorginitiatief ter versterking van de 1e lijn, met als doel de
substitutie van zorg vorm te geven.
Deelnemer in experiment-centrum voor VWS, VEZN en buitengewoon lid
van de koepelorganisatie SAN

2009 - heden Senior Interim manager & associate, IG&H Consulting & Interim
2011 - 2013 Senior consultant Assistzorgverbetering
2005 - 2009 Senior consultant Joining Minds Advies & Implementatie
2005 - heden Directeur Advies & Implementatie
Bedrijfskundige in de zorg
Regionale implementatie van substitutie van zorg. Begeleiding medisch managers bij organisatieveranderingen, Fusietrajecten. Uitvoerend manager bij crisismanagement en verandermanagement. Implementatie van zorgverbeteringsplannen (Lean bij laboratoria)
Focus op zorgaanbiedersmarkt, ziekenhuizen en laboratoria. Transformatie tot resultaat verantwoordelijke zorgbedrijfseenheden. Optimaliseren kwaliteit van zorg met een klantgerichte organisatie, onderbouwde keuzes in zorgpallet, effectieve besturing, heldere profilering, gezonde bedrijfsvoering
Begeleiding bij introductie marktwerking in de zorg, de consequenties en de mogelijkheden; DBC’s en kostprijsberekeningen; ondersteuning bij realiseren van ondernemende zorginitiatieven; Zorgprogrammering vakgroepen; bedrijfsplannen voor resultaat verantwoordelijke eenheden RVE) binnen de ziekenhuisorganisatie als geheel; productomschrijvingen voor Medisch Ondersteunende Diensten; begeleiding bij fusie (voor)trajecten


1999 – 2005 Projectcoördinator sector Zorg, Deventer Ziekenhuis
Bedrijfsmanager Hartbewaking, Eerste Harthulp en dagbehandeling
Cardiologie, Deventer Ziekenhuis
Herhuisvesting en verbouwing/inrichting Hartbewaking; opzetten en verbouwing ruimen voor Eerste Harthulp en dagbehandeling Cardiologie; zorgprogrammering van cardiologische patiëntenstromen; voorzitter van gebruikersgroep Niet-snijdende Specialismen, voorbereiding nieuwbouw.; marktverkenning, bouwen en opzetten van Buitenpolikliniek te Raalte; kostenberekening, haalbaarheidsstudie uitbreiding OK-capaciteit, bouwen van OK; administratieve organisatie poliklinieken, verbeteringsproject; reorganisatie, integratie van de vier laboratoria, voorbereiding op nieuwbouw; voorbereiding op introductie elektronisch patiëntendossier


1992 – 1999 Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Bedrijfsmanager Hart en Vaat poliklinieken (1997-1999)
Prof. dr. K. Lie, hoofd cardiologie
Prof. dr. J.J. Piek, hoofd interventie cardiologie
Integratie van poli-cardiologie en hartfunctie en enkele internistische poliklinieken; projectleider verbouwing en herhuisvesting Hart en Vaat poliklinieken; verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering, logistiek, beheer, operationele- en personele zaken; ontwikkelen en implementeren van nieuwe werkwijzen; bouwen aan een efficiënte en patiëntgerichte organisatie; voorbereiden, uitwerken en implementeren van reorganisatie binnen de secretariaten van de afdeling Cardiologie


Lid management team afdeling Revalidatie; Teamchef klinische fysiotherapie (1992-1997)
Dr. B. de Jong, hoofd revalidatie
Prof dr. I. de Groot
Fysiotherapie, Logopedie, Ergotherapie, Orthoped.Instrumentmakerij, Revalidatieartsen. Verantwoordelijk voor patiëntenzorg klinische fysiotherapie; onderwijs en voorlichting Hogeschool van Amsterdam; personeelsbeleid afdeling revalidatie; huisvestingsbeleid / ruimtebeheer afdeling revalidatie; investeringsbeleid/afdeling revalidatie; financieel beleid / budgetbeheer voor investeringen en Inkoop & Distributiebudget


1984 – 1992 Academisch Ziekenhuis Groningen, afdeling Revalidatie (Chirurgische afdelingen en polikliniek fysiotherapie) wetenschappelijk onderzoek vakgebied fysiotherapie; publicaties; congresvoordrachten

Opleiding interimmanager

Opleiding

2001 -2004 Doctoraal bedrijfskunde Universiteit Nijmegen (drs. / MSc)
“Ondernemende zorg; managen van interacties”
Studie naar het begrip ‘ondernemen’ in de profitsector en onderzocht in een non-profit casus (ziekenhuis). Begeleider prof.dr. A.C. van den Hout
1992- 1995 Leergang bedrijfskunde Amsterdam (i.v.m. overgang naar AMC)
1991-1992 Leergang bedrijfskunde Groningen
1985 Opleiding tot Intensive Care Verpleegkundige (theorie diploma)
1979 – 1983 Twentse Academie voor Fysiotherapie (cum laude)
1979 VWO, lyceum “de Grundel” te Hengelo

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

-Coach voor zittend management
-Zorgprocesverbeteringen doorvoeren
-Ondersteuning en opzetten RvE's

Talenkennis interimmanager

-Nederlands
-Engels
-Duits

Overig

Veel ervaring binnen Ziekenhuizen
Veel ervaring in huisartsen domein
Netwerk in UMC's, VWS, Zorgverzekeraars

 beschikbaar?