T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Tendermanager

Tendermanager

Werkervaring interimmanager

De afgelopen 10 jaar heb ik bij ruim 20 civiele tenders een rol gehad als tendermanager of als MT-lid in een tenderorganisatie of consortium.

De projecten en tenders hebben zich grotendeels afgespeeld in de disciplines :
- infrastructuur (wegen, rail),
- kunstwerken (bruggen, tunnels, onderdoorgangen),
- waterbouw en grondverzet
- industriebouw en
- utiliteit (kantoren, parkeergarages)

Opleiding interimmanager

- Management Development Program; TSM
- Inzicht in invloed, bureau Zuidema
- Open onderhandelen
- Integraal Projectmanagement, TSM
- Prince2 Foundation

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits
Frans


Overig

Mogelijke (deel)opdrachten:
- Tendermanagement
- Marktverkenning
- Quickscan tenderdocumenten
- Advies go/ no go
- Winnende inschrijfstrategie / tenderstrategie
- Tenderplanning
- Uitvoeringsplanning
- EMVI / BVP of best value procurement
- Plan van aanpak
- Prestatieovereenkomsten / KPI`s / Scorecards
- Bepalen kostprijs / inschrijfsom
- Risicomanagement
- System engineering
- Verzorgen van het aanbieding / bidbook
- Trainen tenderteam
- Interviewvoorbereiding Best Value Procurement
- Presenteren
- Onderhandelen

Mogelijke rollen/ functies:
- Tendermanager civiel
- Bidmanager ( Bid Manager)
- Tendermanager ( Tender Manager)
- Projectmanager
- Technisch manager
- Projectmanager civiel
- Ontwerpmanager civiel
- Contractmanager infrastructuur
- Programmamanager infrastructuur
- Interim manager infrastructuur
- IPM-rol Projectmanager
- IPM-rol Technisch Manager
- IPM-rol Contract Manager
- Interim bedrijfsleider
- Interim hoofd afdeling tendermanagement
- Interim hoofd projectmanagement bureau.

Keywords:
- Aanbesteding
- Tender
- EMVI
- Best Value Procurement
- UAV-GC
- PPS
- Design & Construct
- DBFMO

 beschikbaar?