T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?adviseur DIM, informatiebeheerder, recordmanager

adviseur DIM, informatiebeheerder, recordmanager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring
09/2013 - Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek te Lelystad, adviseur DIM / recordmanager voor het digitaal inrichten van het archief Bestuur en Bedrijfsvoering / applicatiebeheerder inrichten nieuw DMS (IZIS)

05/2013 – 11/2013 Dienst Metro, cluster Boortunnel Noord-Zuidlijn te Amsterdam
Documentbeheerder
. het beschikbaar maken van documenten in EDM Decos ten behoeve van de overdracht en afsluiting van het contractenarchief

08/2012 – 01/2013 Rijkswaterstaat Directie Zeeland te Middelburg
Documentalist
• Documentbeheerder vier projectarchieven Westerschelde en Oosterschelde.
• Uitvoeren van de dagelijkse operationele documentbeheerstaken (postregistratie en -distributie, scannen, archivering en monitoring van de documentenstroom) conform de geldende regelgeving;
• Beoordelen van documenten op geldende criteria (leesbaarheid, volledigheid, handtekeningen en codering);
• Beheren en up-to-date houden van de archiveringsinstrumenten (ordeningsstructuur, werkinstructies, Documentair Informatieplan enz.);

07/2011 – 04/2012 Gemeente Geertruidenberg / Purmerend / Bodegraven-Reeuwijk / Wijdemeren
Medewerker DIV
• Verwerken achterstanden analoog en digitaal archief;
02/2011 – 05/2011 Rijkswaterstaat, Waterdistrict Haringvliet te Stellendam
Projectmedewerker
• Het opschonen, bewerken en registeren van dossiers en tekeningen volgens geldende wet en regelgeving;

11/2010 – 12/2010 Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Medewerker DIV
• Dagelijkse werkzaamheden zaaksgewijs registreren en digitaal archiveren (Decos).

04/2010 – 10/2010 Gemeente Den Helder
Senior Medewerker DIV
• Verwerken van achterstanden in (analoog en digitaal) het fysieke archief.

12/2008 – 01/2010 Gemeente Schoonhoven
Medewerker Digitalisering
• Functioneel applicatiebeheer t.b.v. uitrol Corsa 7.2;
• Onderhoud en beheer van tabellen voor o.a. NAW, werkprocessen, DSP;
• Gebruikersondersteuning MyCorsa/assistentie scannen van de poststromen;
• Sanering en opschonen dynamisch archief;
• Herordening dynamisch archief t.b.v. numerieke archivering.

10/2008 – 12/2008 Gemeente Naarden
Archiefmedewerker
• Herordening bouwvergunningen (Corsa 7.2)

09/2008 – 01/2009 Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam (BBA)
Documentalist
• Saneren bouwarchieven (o.a. woonboten);
• Achterstanden wegwerken.

2008 Regiopolitie Rijnmond, Rotterdam
Medewerker DIV
• Opschonen, bewerken en dossiervorming van overgedragen archieven van de districtsbureau;
• Het opschonen, bewerken en registeren van dossiers volgens geldende wet en regelgeving in Corsa 7.2;
• Het beoordelen/selecteren van dossiers conform BSD;
• Het vormen van nieuwe dossiers.

2007 – 2008 Dienst Openbaar Onderwijs, Rotterdam
Senior Medewerker DIV
• Herinrichten van het archief voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie PROSCO per 01-01-2008 (Decos);
• Het afsluiten en inrichten van een nieuw archief ten behoeve van de nieuwe organisatie;
• Het opstellen van een dossierinventaris ten behoeve van de overdracht naar de nieuwe organisatie;
• Advisering m.b.t. aanschaf DMS.

2007 Gemeente Nieuw-Lekkerland
Documentalist
• Het opschonen van het archief;
• Postregistratie;
• Het vormen van nieuwe dossiers conform wet en regelgeving;
• Het opbergen van documenten in de juiste dossiers.

2007 Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieuhygiëne te Bilthoven
Documentalist / Medewerker DIV
• Toetsen van geactualiseerde handelingen in het Basis Selectie Document (BSD) aan de werkprocessen ten behoeve van de implementatie van FileNet;
• Dossiervorming en onderhoud BSD.

2006 – 2007 Gemeente Midden-Delfland
Senior Medewerker DIV
• Beheer en (her-)ordening van de complexe archiefdossiers;
• Selectie op te vernietigen en te bewaren archiefbescheiden;
• Het registreren van dossiers;
• Het opzetten van een nieuwe archiefbestand;

2006 Intergemeentelijke Sociale Dienst Rijnstreek
Medewerker DIV
• Kwaliteitsbewaking en verzorging van de cliëntdossiers Wet Werk en Bijstand (WWB), schuldhulpverlening en Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG);
• Het opzetten van het beleidsarchief conform wet- en regelgeving;
• Het coördineren van activiteiten ten behoeven van de centralisatie van cliënt archieven op twee locaties.

2005 – 2006 via Olympia Uitzendbureau te Etten-Leur; medewerker DIV bij de Gemeente Moerdijk te Zevenbergen

2005 via Mailprofs Uitzendbureau; medewerker DIV bij het Ministerie Economische Zaken te Den Haag en de gemeenten Sassenheim Leiderdorp

2004 via The Freelance Company te Rotterdam gedetacheerd als medewerker DIV bij de Gemeente Dordrecht

2003 via Randstad Uitzendbureau te Den Haag: medewerker DIV bij de Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Milieu en Vergunningen

09/2000 – 8/2003 via Maandag (v/h SARGAS) gedetacheerd als medewerker DIV bij diverse gemeenten: Etten-Leur / Bloemendaal / Noordwijkerhout / dIVV Amsterdam
Ouderkerk a/d IJssel /Uithoorn Amsterdam, stadsdeel Geuzeveld Weesp
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Inspectie Milieuhygiëne, Ministerie VROM, Rijswijk

07/1999 – 06/2000 via Doxsupport gedetacheerd als medewerker DIV bij diverse Gemeenten: Bergen, Hillegom, Zwijndrecht, Hoevelaken, Haarlemmermeer en Almere.

01/1994 – 09/2000 Gemeente Warmond
Medewerker Post- en Archiefzaken / Interne Zaken
• Uitvoeren van dagelijkse uitvoering van postbehandeling Centraal archiefbeheer dynamisch en statisch fase;
• Uitvoeren van Applicatiebeheer Corsa 6.1 en module Post en dossierprogramma FileTrak (thans Decos) v/h ARKING;
• Geven van advies ten aanzien van het gemeentelijk inkoopbeleid voor kantoorbenodigdheden en drukwerk;
• Voorbereiden en begeleiden project overdracht Oud Archief naar Gemeentearchief Leiden.

Opleiding interimmanager

Opleiding
1991 SOD-2
1987 SOD-1
1968 MULO-A

Cursussen
• GO -Opleidingen te Voorburg: Introductie Werken met Sharepoint
• VHIC -Faculty: Modelleren van werkprocessen en beheer en onderhoud van Documentair Structuur Plan (DSP)
• SOD Archiefwet 1995 en Inventarisatie digitale bestanden
Systeemkennis
Kennis van relevante automatiseringssystemen, zoals Hummingbird (E-Docs), Corsa (BCT), Decos, DocMan, Walvis Post, Arking, FileTrak en Edda.

 beschikbaar?