T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?management

management

Werkervaring interimmanager

Jan 2013 – tot heden consultancy
projectleider brandveiligheid en projectmatige analyse Stakeholders. Het signaleren, zelfstandig uitvoeren en rapporteren van (brand)veiligheidscontroles voor scholen.
Juni 2010 – april 2014
Gemeente Lansingerland
Sleutelfiguur, Medewerker handhaving en projectleider
Projecten: als sleutelfiguur diverse projectteams gestuurd om de afdeling toekomstgericht te maken. Hierbij heb ik gewerkt aan: procesbeschrijvingen, klantvriendelijk werken, resultaatgericht en organisatie breed samenwerken, implementatie toezicht software en het opstellen van het handhavingsbeleid.
Als projectleider heb ik succesvol een multidisciplinair projectteam aangestuurd voor de inhaalslag op scholen en zorginstellingen(brandveiligheid).
Juli 2009 – mei 2010 Gemeente Gouda
(assistent)teamleider en medewerker handhaving
Projecten: Het projectmatig wegwerken van een achterstand. Meewerken aan algemene beleidsmatige en organisatorische uitdagingen, Het mede aansturen van het team, vertegenwoordigen afdeling en gezamenlijk werken aan geformuleerde doelstellingen, waaronder productiviteit. Ik werk als leidinggevende vanuit een coachende benadering. Wel pas ik mijn leidinggevende kwaliteiten aan op de noodzaak vanuit het team en de organisatie.


Aug 2006 – Juni 2009 dS+V, Gemeente Rotterdam
Bouwinspecteur Havengebied en Hoogvliet
Projecten: Grootschalige en veelzijdige projecten opgepakt en afgehandeld, waaronder; bouw Eon(kolencentrale), 130kv tracé, grootschalige bedrijfshallen/ kantoren en diverse biodiesel centrales. De veelzijdigheid aan belangen in het havengebied afgewogen en toegepast voor de organisatie. Daarnaast heb ik verschillende inspecteurs ingewerkt en zo nodig ben ik hun blijven coachen.
Jul 2004 – Jun 2006 Debitel, adviseur en vestigingsmanager
Met succes gezorgd dat wij de top 3 vestiging zijn en blijven, o.a. door stimuleren en actueel houden van persoonlijke-, team- en organisatiedoelen. Taken van de winkelverantwoordelijke zijn o.d. het rooster, gesprekscyclussen met medewerkers en alle facilitaire zaken.
Feb 2005 – Jul 2005 Gemeente Rotterdam, dS+V, Afstudeerstage
Verkeerskundig-planologisch onderzoek uitgevoerd.
Feb 2004 – Mei 2004 Gemeente Bergen op Zoom, 2de Stage
Beleidsadvies geschreven.
Nov 2003 – Jan 2004 Sh-groep, 1st Stage
Het projectmatig meewerken aan welstandsnota’s.
Jan 2000 – Jul 2005 Diverse bijbanen

Opleiding interimmanager

Sep 2006 – Okt 2014
Wabo/ omgevings-cursussen
Brandveiligheidsregelgeving, Milieu, Bouwbesluit 2012, Asbest-regelgeving, Nieuwe wro, integrale juridische cursus, monumentale aanschrijvingen en de eigen investeringen.
Okt 2011 – nov 2011
Projectmanagement(incompany)
Projecten beheersen, gebaseerd op Prince2.
Sep 2008 – Sep 2009
ABW 2 (voortgezet)
Inhoud: juridische en technische verdieping.
Sep 2006 – Nov 2007
ABW 1 (primair)
Inhoud: Ambtenaar bouw- en woningtoezicht, basis beginselen voor het uitoefenen van de functie bouwinspecteur en medewerker handhaving.
Juli 2004 – Juni 2006
Verkoop, advies en manager cursussen Debitel/ Vodafone
Inhoud: Diverse trainingen gevolgd tbv verkooptechnieken, klantvriendelijkheid, communicatie, winkel- en teamverantwoordelijkheid.
Aug 2001 – Juli 2005
HTS - NHTV
Ruimtelijke ordening en Stedenbouw
Leren onderzoek doen naar de mogelijkheden en de eigenschappen van gebouwen en gebiedslocaties. Het afwegen van de diverse belangen, zoals die bij stakeholders, dit resulteert in ruimtelijke plannen, afgewogen adviezen/ besluiten of processen.
Aug 1999 – Juli 2001
Havo – Baronie college
2-jarige havo opleiding
Aug 1997 – Juli 1999 MTS – ROC
Stedenbouw en verkeerskunde
voorbereiden en uitvoeren van ruimtelijke, bouwkundige of verkeerskundige projecten.
Aug 1992 – Juli 1996
Mavo – Nassau scholengemeenschap

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik ben iemand die zich graag bezig houdt met de actualiteit en de toekomst. Door mijn brede achtergrond en interesse draag ik met de onderstaande eigenschappen graag bij aan de doelstellingen.

Ik sta open voor organisatorisch uitdagingen, tijdens mijn werkzaamheden bij Lansingerland heb ik tijdelijk voor de organisatie diverse rollen opgepakt, dit voorkwam veelal media-problemen. Of toen ik het voorzitterschap van onze middelgrote vve heb vervuld.

Van nature ben ik een doorzetter, dit blijkt in mijn persoonlijke omgeving uit hetgeen ik qua sporten bereik en behoud. Ook zorg ik binnen mijn werkomgeving dat ik opgepakte projecten tot een goed einde breng en daarbij het maximale eruit wil halen. Mijn opdrachten heb ik altijd tot het einddoel behaald.
\
Een andere drijfveer is mijn leergierigheid en natuurlijke leiderschap. Vanuit een theoretische ruimtelijke achtergrond heb ik inmiddels de kennis verschaft als specialist bouw. Ik word door mijn persoonlijkheid veelal gevraagd voor leidinggevende rollen en taken.. Door mijn brede kennis kan ik mij gemakkelijk verplaatsen in de diverse ingenomen rollen en vraag ik feedback als dit noodzakelijk is. Dit heeft mij ontwikkeld tot specialist Stakeholders.

Ik ben erg gericht op het werken met klanten/ stakeholders. Binnen de gemeente Rotterdam heb ik zorggedragen voor de centrale positie van de klant/stakeholder(intern als extern). Met name in de commerciële omgeving van het havengebied was dit voor de organisatie van cruciaal belang.

Een extra afweging vind ik het evenwicht tussen een maatschappelijk en commercieel belang. Binnen mijn functie als winkelverantwoordelijke heb ik het team aangestuurd op resultaatgericht en klantgericht te werken. Hetgeen ik noodzakelijk vind om alle resultaten te behalen.

Met het leiden van ‘projecten’ en het organiseren van deze komt mijn toegevoegde waarde het beste tot uitdrukking. Dit zijn mijn drijfveren om met een serieuze blik en een dosis humor mijn taken op te pakken.


Talenkennis interimmanager

nederlands- moedertaal
engels- zeer goed
Duits- goed

 beschikbaar?