T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager

interim manager

Werkervaring interimmanager

2012- - Lid Cliëntenraad Privazorg
 PrivaZorg heeft een Cliëntenraad bestaande uit cliënten en mantelzorgers.
 Deze raad is de gesprekspartner en geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies.
 De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten in algemene zin.


1988- 1 nov 2008 Hfd. Logistiek Apotheek Haagsche Ziekenhuizen
- leiding geven aan 25 medewerkers: 6 apothekersassistenten (inkoop & Uitgiftte), 19 overige(n) farmaceutische
medewerkers en chauffeurs
- was verantwoordelijk voor beheer & distributie van geneesmiddelen aan ziekenhuizen verpleeghuizen in regio
Den Haag
- ondersteunt apothekers en medewerkers bij de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden;
- regelmatig contact met de accountmanagers van diverse leveranciers over service graad en vendorrating
- Verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de afd. Customer Service.
- Verantwoordelijk voor het dagelijks aansturen van chauffeurs en het rittenschema/planning
- levert managementinformatie en rapporteert over de prestaties van de afdelingen aan het directieteam;
- Uitvoeren van functioneringsgesprekken met de voormannen en apothekersassistenten
- kennis van een kwaliteitsmanagementsysteem zoals Manual MAster
- • analytisch vermogen, beschikt over adviesvaardigheden;
• systematisch en ordelijk kunnen werken;
• een pro-actieve en initiatiefrijke houding;
• goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
• representatief en een positief kritische houding;

Opleiding interimmanager

• Certificaat Goede distributie Praktijken van geneesmiddelen 2001
 Ondernemers diploma (HBO) 1994
 Certificaat farmaceutische opleiding, en trainingen 1982
 Certificaat Assistent Bedrijfseconoom bij (IBW) HBO 1978
 Certificaat Analisten opleiding (MBO) 1972

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

strateeg, besluitvaardig, vriendelijk, alert, zelfverzekerd, veeleisend enpeople manager

Talenkennis interimmanager

Nederlands
engels

 beschikbaar?