T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?HR manager / Senior Adviseur

HR manager / Senior Adviseur

Werkervaring interimmanager

Het als project- of algemeen manager bieden van ondersteuning aan bedrijven op het gebied van HR (gerelateerde) onderwerpen. Dit alles op projectbasis voor een kortere of langere periode.
Aan de volgende opdrachten is gewerkt:
- Opleidingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf:
Onderzoek naar en rapportage over de koppeling tussen het bedrijfsleven en Competentie Gericht Onderwijs in het MBO;
- Consortium van Opleidingsbedrijven:
Ondersteuning bestuur bij reorganisatie/overname vergelijkbaar bedrijf;
- InstallatieWerk Midden (v/h ROI Utrecht):
* Invoering van competentiemanagement, inclusief de koppeling met toekomstgerichte individuele ontwikkeling van de medewerkers;
* Uitwerking en inrichting overlegstructuur na een organisatiewijziging;
* Vervanging KAM-manager tijdens ziekte. Activiteiten waren o.a. samen-stellen ManagementReview, uitvoering interne- en begeleiding externe audits, onderzoeken en opmaken (trend-)analyses bedrijfsongevallen;
- Stichting ElektroWerk Midden Oost-Nederland:
Ontmanteling van opleidingsbedrijf inclusief alle daarbij behorende perso-nele-, financiële- en contractuele werkzaamheden;
- Imtech Building Services BV:
* Vervanging HR Manager i.v.m. vertrek huidige functievervuller. Aanstu-ring van 1 HR-functionaris en uitvoering van alle voorkomende HR-activiteiten t.b.v. een businessunit met circa 500 medewerkers;
* Afbouwen van de groep van medewerkers (van de zgn. NP-list) binnen de regio Oost.
- Agentschap SZW / Prodies
* (Deel-)projectleider t.b.v. innovatieproject ESFN. Koppeling tussen werkloze jongeren – leertraject – herbestemming leegstand. Koppeling cq inschakeling vastgoedbedrijven, UWV/CWI, gemeenten en bedrijfsle-ven.

Opleiding interimmanager

WO Personeelswetenschappen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

 Rationeel en zakelijk in denken en handelen
 Sterke inhoudelijke oriëntatie
 Gestructureerde en planmatige manier van werken
 Volhoudend en volhardend
 Integer met gevoel voor de invloed van het eigen handelen op de omgeving


Talenkennis interimmanager

Nederlands in woord en geschrift is goed;
Engels in woord en geschrift is voldoende;
Duits in woord redelijk en geschrift matig;
Frans in woord moet weer opgehaald worden.

Overig

Geen

 beschikbaar?