T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim Directeur, -Integraal Ontwerp- en Projectmanager

Interim Directeur, -Integraal Ontwerp- en Projectmanager

Werkervaring interimmanager

Directeur Integrale Projecten bij Vialis bv
Vanuit deze functie onder andere verantwoordelijk voor:
•Organisatieverandering en professionalisering van de Business Unit voor Integrale Projecten, vaak opererend in een multidisciplinaire projectomgeving met andere VW zusterbedrijven.
•Productontwikkeling voor snelwegsystemen (hard- en software).
•Integratie van VolkerInfra Systems (voormalig Homij I&I) binnen Vialis.
•Lid RvB voor diverse tenders en projecten, waaronder de A73, spoedwetprojecten A1/A6, Ramspolbrug N50, A4 Delft-Schiedam, DBFM werken A1/A6 en A9 Gaasperdammerweg, enz.
•Lid directie Infrastructuur Nederland VolkerWessels
•Verdrievoudiging van de omzet met gezonde marges in de afgelopen 3 jaar.
•Een ordeportefeuille van >2 jaar, in deze tijd uniek in de installatie branche.
•De Business Unit bestaat uit circa 160 mensen, waarvan 100 in vaste dienst.

Ontwerpmanager verbreding A4 Burgerveen – Leiden, eindverantwoordelijk voor het gehele ontwerp van alle disciplines. Lid van het MT van de bouwcombinatie.

In diverse functies betrokken bij tenders, projecten en studies. Verantwoordelijk voor de implementatie van Systems Engineering technieken binnen BAM Civiel.

Ontwerpleider en plaatsvervangend ontwerpmanager voor het gehele traject van de combinatie HSL Zuid-Holland Midden (vanaf de A20 tot de Groene Hart tunnel).

Verantwoordelijk voor de invoering van risicomanagement in de tender- en uitvoeringsfase voor BAM Civiel. Voorzitter van de CUR-werkgroep Risman – uitvoering.

Detailontwerp van een balgstuw voor de waterkering Ramspol, een unieke innovatieve flexibele opblaasbare waterkering. Eigen software ontwikkeld voor de dimensionering en berekening van dynamische effecten van deze waterkering. Verantwoordelijk voor het totaal ontwerp, raakvlak beheersing, belastingen, risico analyse, modelonderzoek, afstemming met onderaannemer in Japan.

Als coastal engineer betrokken bij diverse projecten in binnen- en buitenland.

Medewerker van het ontwerpteam van de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland, het spectaculaire sluitstuk van de Deltawerken. Werkzaamheden: technische software ontwikkeld voor het dynamisch gedrag van de kering en probabilistische rekenmodellen, Risico Analyses, Modelonderzoek, probabilistische ontwerpen, begeleiding natte uitvoering.

Opleiding interimmanager

Opleidingen
•VWO, Rijswijkse Openbare Scholengemeenschap
•TU Delft, Civiele Techniek

Speciale cursussen
•Bedrijfsgeïntegreerd Senior Leiderschap Programma (BSLP) – 2012/2013
•Masterclass Leiderschap – 2011
•Best Value Conference 2011, Phoenix AZ
•Lean Construction - 2009
•MBA in één dag - 2009
•Engineering management

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Als professional altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen, waarbij ik vanuit een coachende leiderschapsstijl het beste uit de mensen weet te halen, klanten en partners vanuit de relatie en co creatie benader en zo organisaties verder weet te helpen. Een manager die gewend is om in een complexe projectmatige omgeving te acteren en daarbij een verbindende schakel is tussen de verschillende disciplines. De verbinding weet te leggen tussen inhoud, systemen, processen en mensen. Integriteit, openheid, plezier en vertrouwen zijn daarbij mijn persoonlijke kernwaarden.

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

Overig

Vanuit mijn arbeidsverleden heb ik een unieke ervaring in D&C projecten in zowel de civiele bouw (natte & droge infrastructuur) als de installatiebranche. Daarbij beschik ik over het vermogen om mij zodanig te verdiepen in inhoudelijke (technische) problemen, dat ik deze adequate weet aan te pakken cq op te lossen.

Ook beschik ik over kennis en kunde van de moderne projectmanagementsystemen, zoals risicomanagement, system engineering, probabilistische ramen, plannen, enz. Daarnaast ervaringsdeskundig met UAVgc en DBFM contracten, Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB), Lean Management in de bouw en de inkoopfilosofie Best Value Procurement (BVP).

Mijn aanpak is mede gebaseerd op de inhoudelijke kennis van genoemde systemen, maar ben daarbij voornamelijk bezig met het beïnvloeden cq veranderen van de benodigde cultuur. Dan gaat het oa over de wijze van samenwerking binnen multidisciplinaire teams en met de diverse onderaannemers en leveranciers. Maar ook om het creëren van een cultuur waarbij de awareness van onder andere risico’s daadwerkelijk leven en niet alleen papieren dossiers zijn.

Vanuit deze gedegen inhoudelijke achtergrond en menselijke aanpak kan ik snel problemen en organisaties doorgronden en weet ik op directie niveau te acteren en te adviseren. Dit zowel in een projectomgeving als vanuit een lijnfunctie.


 beschikbaar?