T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Financial/Business Controller

Financial/Business Controller

Werkervaring interimmanager

Werkervaring
Mei 2012 – juli 2013 (zelfstandige ondernemer; Financial en business control opdrachten)
Pius Canisius College (Centrale Directie van de Scholen gemeenschap):
Functie: Beleidsmedewerker financiën
Werkzaamheden:
- Zorg dragen voor de prognose en begrotingscyclus.
- Bijdrage leveren aan en controle van verantwoordingsverslagen (meerjarenbegroting, managementrapportages en jaarrekening).
- Overleg en rapporteren aan stafdirecteuren locatiedirecteuren en teamleiders.
- Begeleiden en bewaken van het planning en control proces.
- Diverse overige financiële werkzaamheden waaronder advisering en verantwoording afleggen aan directie en bestuur.

Jan. 2011 – mrt. 2012 (zelfstandige ondernemer; Financial en business control opdrachten)
Ministerie van Economie Landbouw & Innovatie:
Functie: Senior medewerker financial control
Werkzaamheden:
- Opstellen van rapportages ten behoeve van de jaarrekening.
- Controle en beheer van grootboek inclusief maandafsluitingen.
- Diverse jaarrekening werkzaamheden.
- Voorbereidingen samenvoeging ministerie van LNV en ministerie van EZ.
- Vanuit het kerndepartement proceseigenaar van relatiebeheer;
- Opzetten en inrichten relatiebeheer van het kerndepartement;
- Aansturen en leiding geven aan relatiebeheerders (2-3 fte);

Feb. 2008 – dec. 2010 (zelfstandige ondernemer; Financial en business control opdrachten)
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:
Functie: Senior medewerker financial control
Werkzaamheden:
- Ontwikkelen en inrichten van excel modules voor periode afsluiting en jaarrekening werkzaamheden.
- Betrokken bij de implementatie van Oracle R12.
- Processen ontwikkelen en beschrijven (werkprocessen en procedures zoals de maand afsluitingsprocedure).
- Controle en beheer van grootboek.
- Zorgdragen voor de financiële administratie en controle.
- Uitzoeken en afstemmen van tussenrekeningen.
- Controle van verplichtingenadministratie.
- Analyseren en rapporteren van bedrijfseconomische gegevens aan management.
- Opstellen van rapportages ten behoeve van de jaarrekening.

Dec. 2003 – Jan. 2008 Waternet (voormalig DWR; Dienst Waterbeheer en Riolering)
Functie: Asset Manager Drinkwater
Werkzaamheden:
- Beoordelen en beleidsadvies verstrekken over (financiële) investeringen.
- Bestaande assets analyseren (lange termijn investeringen en onderhoudsplanning) met Life Cycle Costing

Functie: Sectorconsulent Beleid & Control (Waterbeheer)
Werkzaamheden:
- Sectoren en afdelingen toetsen, beoordelen en adviseren ten behoeve ven beleids- en beheerscyclus (SMP (strategisch meerjaren planning), beleidsbegroting, managementcontracten, rapportages en de jaarrekening).
- Ontwikkelen en interpreteren van sturingsinformatie en prestatie-indicatoren.
- Beleidsadvies verstrekken over het financiële beleid.
- Samenstellen en produceren van begrotingsvergelijkingen en vergelijkingsinstrumenten tussen waterschappen onderling.

Okt. 2004 – Aug. 2006 Custom Built Golf Clubs
Functie: Marketing en financieel adviseur
Werkzaamheden:
- Verstrekken van marketing en financieel advies op strategisch niveau.
- Het implementeren en begeleiden van het franchiseconcept.
- Zoeken en aanboren van (nieuwe) omzet genererende markten.
- Aansturen en begeleiden van medewerkers.

Mrt. 2002 – Nov. 2003 Proformance
Functie: gedetacheerd als financieel adviseur
Centrum Vakopleiding Utrecht
Functie: Administrateur
Werkzaamheden:
- Zorgdragen voor de financiële administratie en controle.
- Uitzoeken en afstemmen van tussenrekeningen.
- Analyseren en rapporteren van bedrijfseconomische gegevens aan management.
- Opstellen van rapportages ten behoeve van de jaarrekening.
- Controle van de project administratie.

Centrum Vakopleiding Amsterdam
Functie: Medewerker Bedrijfsbureau
Werkzaamheden:
- Zorgdragen voor financiële (project) administratie en controle van een regio.
- Verantwoordelijk voor de debiteurenadministratie.
- Leiden van meerdere gedecentraliseerde administraties om de voortgang binnen Project Accounting te waarborgen (leidinggevend).
- Analyseren en rapporteren van bedrijfseconomische gegevens aan het management.
- Vastleggen van kostentransacties en het verzorgen van budgetbewaking van projecten.
- Het genereren en autoriseren van de projectomzet op basis van vooraf gedefinieerde instellingen.
- Opstellen en vastleggen AO/IC procedures binnen de afdeling.

Fiscaal Adviesbureau van Meel
Functie: Assistent Accountant
Werkzaamheden:
- Opstellen jaarrekeningen.
- Controle van boekhoudingen en jaarrekeningen.
- Afloopcontroles debiteuren / crediteuren en voorraden.
- BTW aangifte en BTW correcties (BTW suppletie).

2000-2002 SNS Reaal Verzekeringen
Functie: Project coördinator
Werkzaamheden:
- Coördineren van taken en verantwoordelijkheden.
- Begeleiden, ontwikkelen en implementeren van een E-tool voor het contact met nieuwe en bestaande klanten. van de SNS bank.

Functie: Financiële adviseur
Werkzaamheden:
- Verantwoordelijk voor het onderhouden van het klantencontact en relatiebeheer. Klanten informeren over verzekeringsproducten, lijfrentes en bankproducten.

1997-2001 Custom Built Golf Clubs
Functie: Assistent Controller
Werkzaamheden:
- Administratieve werkzaamheden.
- Opstellen van begrotingen en management informatiesystemen.
- Optimaliseren van AO/IC proces.

Opleiding interimmanager

2010-2011
CPC, Certified Public Controller Vrije Universiteit Amsterdam
2003
Strategisch Management aan de Open Universiteit Amsterdam
1997-2000
Economie aan Erasmus Universiteit Rotterdam,
Afstudeerrichting: Accountancy & Controlling
1993-1999
HEAO aan de Hogeschool van Utrecht, Afstudeerrichting: Accountancy RA
1988-1993
Havo aan het Eemland College, Amersfoort

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- Financial/Business Control
- Planning & control cyclus
- Projectcontol
-

Talenkennis interimmanager

Nederlands :Goed in woord en geschrift
Engels :Goed in woord en geschrift
Duits :Matig in woord en geschrift


Overig

Ik ben een gemotiveerde proactieve werker die zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneert. Efficiëntie en effectiviteit staan bij mij hoog in het vaandel. Met mijn vakinhoudelijke kennis en helicopterview kan ik uitstekend acteren en anticiperen op de verschillende niveaus binnen organisaties (medewerkers, directie, MT en Bestuur). Mijn aanpakkersmentaliteit, enthousiasme, creativiteit, ervaring en de onlangs genoten CPC opleiding maken van mij de ideale kandidaat om een succesvolle bijdrage te leveren aan opdrachten die aansluiten bij mijn profiel.

 beschikbaar?