T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?CIO / Manager ICT / Informatiemanager / Projectmanager

CIO / Manager ICT / Informatiemanager / Projectmanager

Werkervaring interimmanager

PERIODE: Januari 2017- juni 2017 : Senior adviseur ICT
Het coachen en adviseren van Ordina consultants bij overheidsorganisaties .
PERIODE: Maart 2014- oktober 2014 : Senior project manager UWV
Een project met als doel het implementeren van Quality Gates in het “voortbrengingsproces” , het oprichten van een 7x24 uur beschikbaarheid service organisatie en het implementeren van proactief monitoren kwam niet van de grond . Mijn taak was het project over te nemen en tot een goed einde te brengen
De project problematiek bleek er uit te bestaan dat bij de het opstellen van de Quality Gates geen medewerkers uit de uitvoering betrokken waren geweest en er een groot wantrouwen richting toeleveranciers bestond .

PERIODE: November 2014- juli 2015 : Senior project manager UWV
Een project met betrekking tot het “zaak gerichte archiefsysteem “ was vastgelopen . Mijn taak was het project overnemen en tot een goed einde brengen.
De projectproblematiek bleek te bestaan uit een slechte samenwerking binnen de projectorganisatie, fouten in de start architectuur, en een slecht functionerende stuurgroep.
PERIODE: Augustus 2015- januari 2016 : Opleidingsleider projectpool UWV
Het opzetten en organiseren van een training voor niet-ICT projectleiders met betrekking tot de ICT service processen
PERIODE: Februari 2016- december 2016 : Senior projectmanager UWV
Het project ,met als doel het realiseren van een nieuwe rapportage voorziening voor verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen , was vastgelopen .
Mijn taak was het vastgelopen project weer vlot te trekken en aantonen dat het mogelijk is met de gekozen technieken een applicatie te bouwen die geaccepteerd wordt in het professionele werk veld.
De projectproblematiek bleek te bestaan uit een slechte verhouding tussen het project en de verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen., een gebrekkige en niet op de doelgroep gerichte communicatie en het “not invented here” syndroom .
PERIODE: 2010- juni 2013 C.I.O. (Chief Information Officer) ROC Zadkine Rotterdam
Onder andere de volgende zaken gerealiseerd .
• Opzet en invoering van een ICT Besturingsmodel binnen Zadkine
• Reorganisatie van I&I met 30% personeelsreductie
• Professionalisering personeel en herinrichting ICT Service processen
• Goedgekeurd ICT beleidsplan
• Invoering Portfoliomanagement
• Consolidatie computercentra
• Rationalisatie applicatie landschap
PERIODE: 2001-2010 TNT-Post, Informatiemanager bij verschillende business Units
PERIODE: 1999-2001 Manager ICT en Productie Omnidata
PERIODE: 1991-1998 Algemeen Directeur Palga
Palga levert en implementeert een informatie systeem voor de laboratoria voor Pathologie en bloedbanken. De instelling beheert daarnaast een landelijk patiënten dossier met betrekking tot pathologisch onderzoek. Mede op basis daarvan wordt epidemiologisch onderzoek verricht en een bijdrage geleverd aan wetenschappelijke publicaties.
PERIODE 1985-1990 Manager Sector Informatie projecten SIG

PERIODE: 1981-1985 Benchmark Consultant SIG

PERIODE: 1978-1981 Econometrisch medewerker van het Stafbureau Lange termijn Planning , Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

PERIODE: 1977-1978 Plaatsvervangend chef van de afdeling Bouwnijverheid , Centraal Bureau voor de Statistiek

Opleiding interimmanager

Algemene opleidingen: Econometrie (1978) Erasmus Universiteit
Bedrijfseconomie (1984) ISBW Hogeschool
Interim Management (PIM) (2001) Nyenrode Business Universiteit

Algemene Trainingen
Management empowerment : GITP
Resultaat gericht managen : In company training SIG
Change management : SIOO
Effectief managen: Eksa Management
Het functioneren van jou als manager: Stichting Bedrijfskunde Erasmus Universiteit
Boardroom change management stafdirecteuren : MBO Academie

Automatiseringsopleidingen
Managen Agile Projecten: APMG international
SAP R3 : Sap Netherlands
SDM :IP
Project management : IP
It Beleid : TIAS
Process design : O&I , Accu
Novell 386 netwerkarchitectuur : ADD ON BV

Commerciële opleidingen
arketing voor niet-marketingmanagers.
Klantgerichtheid en diensten management.
Zakelijk Engels
Account Planning Diverse bedrijven

Medische Training
Geprogrammeerde Cursus medische terminologie NVMA

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Analytisch
Doelgericht
Vasthoudend
Legt makkelijk contact op verschillende niveaus binnen de organisatie .
In staat complexe problemen op eenvoudige manier inzichtelijk te maken
Rationeel en “breed denker “
Zakelijk praktisch ingesteld .


Talenkennis interimmanager

Nederlands: Uitstekend
Engels: Goed
Duits: redelijk

 beschikbaar?