T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Programma- en Projectmanager

Programma- en Projectmanager

Werkervaring interimmanager

Ik ben een resultaat gedreven mens die een directe, maar wel respectvolle, manier van communiceren en samenwerken heeft en dat doet op alle niveaus in een organisatie. Ik werk bij voorkeur in en met een team van gedreven professionals in een professionele omgeving.
Ik ben een analytische out of de box denker, ik zal snel de hoofdzaken van bijzaken scheiden. Ik ben stress bestendig, klant gericht en bezit een goede en gevoelige politieke radar. Ik kijk graag tactisch en strategisch vooruit en help mensen en organisaties met het vinden van de stip op de horizon. Op die manier kan ik een team of een organisatie op een hoger niveau brengen waarbij de mensen in het team of organisatie grote stappen kunnen maken in hun ontwikkeling en met hun werkzaamheden.

Als (project)manager heb ik ervaring met proces, software en IT infrastructuur implementaties, ontwikkeltrajecten (met oa het gebruik van Scrum), BI projecten, ICT en ISP omgevingen, ICT Operations en netwerken en datacommunicatie in het algemeen. De bedrijven en opdrachtgevers waar ik voor gewerkt heb zijn: detailhandel; farmaceutische industrie; telecommunicatie; ICT organisatie bureaus; uitgeverijen; System Integrators; Internet Service providers en semi-, gemeentelijke- en rijks overheden.

Mijn opleiding is een afgeronde studie in Bedrijfskundige Informatica aan de HEAO van de Hogeschool van Amsterdam. Verder ben ik Prince2 foundation en Practitioner, MSP, ITIL V3, ASL en BiSL-foundation, IPMA-D gecertificeerd.

Werkgevers:
Datum: 10/2012 tot heden
Freelance (project) manager
Senior Interim manager. Leiding geven aan Automatiseringsomgevingen en projecten. In de rollen van interim manager, service manager, transitiemanager, programmamanager en projectmanager

Datum: 01/2005 tot 10/2012
Engagement manager

Cap Gemini Nederland BV (voorheen Getronics ( Pinkroccade))
Senior Engagement Manager. Leiding geven aan Automatiseringsprojecten. In de rol van Interim manager, Service manager, Transitiemanager, Bidmanager, Programmamanager en projectmanager
Detachering bij klanten

Datum: 08/2002 tot 01/2005
Projectmanager
Belastingdienst, Apeldoorn
Projectmanager B/CICT. Leiding geven aan Automatiseringsprojecten. Vooral op het gebied van (internet)netwerkinfrastructuur en UNIX omgevingen
Algemeen projectmanager
Leidinggeven aan 10 directe medewerkers en 6 indirecte medewerkers
Fixed tijd projecten

Datum: 01/2001 tot 02/2002
Senior Consultant/Projectmanager
CMG Noord Nederland BV, Groningen
Consultant/projectmanager voor de Advanced technology divisie klanten adviseert.
Advisering op het gebied van ICT-infrastructuur en beheer
Organisatieadvies automatiseringsorganisaties
Houden van workshops

Datum: 02/1997 tot 01/2001
Projectmanager/leider
IBM Global Networkservices, Zoetermeer later verkocht aan AT&T
Leiding geven aan internationale projecten op het gebied van organisatie en netwerkinfrastructuur
Algemeen projectmanager in internationale omgeving
Verantwoordelijk voor klanten installaties
Het onderhoud aan netwerkinfrastructuur

Datum: 07/1994 tot 02/1997
Hoofd automatisering
Mallinckrodt Nuclear Medical, Petten
Leiding geven aan internationale afdeling automatisering.
Verantwoordelijk voor PC-Netwerk
Verantwoordelijk voor internationale AS400 omgeving.
Sturing geven aan implementatie van MOVEX-omgeving (ERP)
Het voorbereiden van ICT-inkopen tbv de organisatie

Datum: 02/1987 tot 07/1994
Technisch systeembeheer AS/400 en Novell netwerk
Nivra, Amsterdam
Het beheren van een AS400 systeem en Novell netwerkOpdrachten van de laatste 10 jaar:
ICT dienstverlening
InterNLnet – Tele2
Manager IT ai
Freelance opdracht, Manager IT voor een Internet Service Provider. Direct leiding geven aan twee afdelingen, een beheerafdeling en een ontwikkelafdeling. In beide groepen werd scrum gebruikt. Ontwikkelt werd er in PHP en Java. De omgeving is bemenst met technische hoog geschoolde professionals in een Internet dienstverleningsomgeving. Het betreft een doorstart van een onderdeel van Tele2. Lid van het Management Team.
ICT management, People management, service management

13-08-2012 – 18-12-2012
ICT dienstverlening
Stichting Rinis
IT Manager ai
Deels freelance opdracht, IT-manager voor een kleine groep van technische hoog geschoolde professionals in een technische netwerkomgeving. Er werd gestart met het gebruik van Scrum. Men ontwikkelede oa in Java. Lid van het Management Team. Rinis verbindt organisaties in het publieke domein. Deze opdracht ben ik gestart toen ik nog in dienst was van Capgemini.
ICT management, People management, service management

21-09-2011 – 30-09-2012
ICT dienstverlening
Capgemini Nederland BV
Service Manager
Service manager voor (x)ECM, Filenet en Palantir
Service management voor de klanten Provimi uit Rotterdam, Arhend, Utrecht en de Koninklijke Marechaussee op Schiphol

15-03-2012 – 15-05-2012
Spoorwegen
ProRail
Projectmanager
Er bestond bij de klant ProRail noodzaak om snel te rapporteren over gebeurtenissen op het spoor. Omdat de eigen organisatie niet snel genoeg kon helpen hebben wij aan de hand van een kort adviestraject de afdeling verkeersleiding kunnen helpen in het vervullen van hun informatie voorziening door de in kaart gebrachte informatie vraag te valideren, te groeperen en vervolgens binnen de kaders uit te voeren. Prorail gebruikt Business Objects en voornamelijk Cognos.
Project management, advisering

1-3-2011 – 30-9-2012
ICT dienstverlening
Capgemini Nederland BV
Engagement manager
Bid management voor diverse Europese aanbestedingen
Project management

23-3-2010 – 3-3-2011
Energie
TenneT TSO Holding bv
Projectleider Datawarehouse en pakketselectie CRM
Bij de firma TenneT heb ik twee projecten gedaan als projectleider Informatiemanagement. De een was Projectleider Datawarehouse voor de implementatie van een bedrijfsbreed datawarehouse. Deze op dracht zat voor aan de functionele kant waar ik als projectleider met mijn team het intermediair was tussen de Business en de ICT.
De andere opdracht was het uitvoeren van een pakketselectie voor een CRM applicatie voor de marketing afdeling en de implementatie daarvan.
Project management

1-8-2008 – 31-1-2010
ICT dienstverlening
Capgemini BAS Demandmanagement
Projectmanager Integratie klant connectiviteit en netwerken
Met de carve-out uit de oude Getronics omgeving moest de BAS organisatie gepast worden in de omgeving van Capgemini Nederland. Dit was een zeer complexe aangelegenheid omdat BAS nauw vervlochten was met Getronics. Ik heb als intermediair gefungeerd zowel bij de carve-out uit Getronics als de Carve-in bij Capgemini.
Project management

1-12-2008 – 1-6-2009
ICT dienstverlening
Capgemini BAS Demandmanagement
Projectleider reductie externe inhuur
Om kosten en oplopende beschikbaarheid te beperken heb ik het proces begeleid waarbij extern ingehuurde medewerkers weren vervangen door interne medewerkers.
Project management

1-10-2008 - 1-2-2009
ICT Dienstverlening
Getronics PinkRoccade, Klant Application Professional Services en Consulting Business Unit Programma en Projectmanagement
Interim Competence manager
Binnen de unit Project en Programma Management heeft één van de MT leden besloten weer terug te gaan naar inzetpool om weer ingezet te gaan worden bij klanten. Het nieuwe MT-lid was nog niet beschikbaar en deze periode moest overbrugd worden. In deze periode heeft de heer hij de niet HRM gerelateerde activiteiten behartigd. Te denken valt aan het organiseren van diverse overleggen, zogenaamde marktplaatsen en het uitvoeren van allerlei beleidsactiviteiten zoals het bepalen van het opleidingskader ten behoeve van de medewerkers.
Interim-management

1-5-2008 - 1-10-2008
ICT Dienstverlening
Getronics PinkRoccade, Klant Business Application Solutions
Unitmanager
Vervang unitmanager tijdens haar re-integratieperiode en zorg er voor dat de operationele dienstverlening blijft door draaien. Specifiek betrof het: het leidinggeven aan het ontwikkelteam Arbototaal, een in Oracle gebouwde applicatie voor de ARBO bedrijven; Het leiden van het Cool:Gen beheerteam ten behoeve van de KLM en het leidinggeven aan het ontwikkelteam van het UWV met betrekking tot Oracle software ontwikkeling en database beheer. De teamgrootte was ongeveer 20 fte.
Het leidinggeven aan het Oracle & Cool:Gen ontwikkelafdeling specifiek voor de klanten KLM, Arbototaal en UWV. Bij de KLM heb ik de transitie opgestart die het mogelijk maakte de dienstverlening voor cool:gen uit te breiden. Bij Arbototaal en UWV moesten nieuwe releases gebouwd en opgeleverd worden.
Gedurende deze periode heeft de afdeling haar werkzaamheden zonder onderbrekingen kunnen uitvoeren.
Interim-management
Prince2

1-4-2008 – 30-9-2008
Logistiek 01-10-2008
Getronics PinkRoccade, Klant Business Application Solutions
Projectmanager Zorro
Het havenbedrijf Rotterdam heeft besloten al haar bedrijfskritische administratieve systemen onder te brengen in SAP. Eén van de kritische applicaties draaide in een Oracle omgeving. De opdracht was realiseer het uitfaseren van de financiële administratie uit het systeem Zorro met betrekking tot de applicatie Zeehavengeld. Zorg er voor dat het beheer in stand blijft evenals de achterblijvende applicatiedelen incl. de informatie stroom richting het Oracle datawarehouse. Het financiële deel wordt over gezet naar SAP met daar bovenop een ABAP-applicatie. De rapportages uit het Oracle dataware house zijn voor het grootste deel omzet naar SAP BW. Er is een klein deel achter gebleven in het Oracle datawarehouse, met name historische data.
Leidt de ontwikkelwerkzaamheden ten behoeve het uitfaseren van de applicatie Zeehavengeld van het Havenbedrijf Rotterdam. Het havenbedrijf implementeerde haar havengeld applicatie in SAP.
De door Getronics PinkRoccade gebouwde aanpassingen stonden klaar om door het havenbedrijf integraal met SAP te testen. Dit testen is in een apart project uitgevoerd.

Project management

1-4-2007-1-3-2008
Krantenuitgeverij
Wegener Dagbladen
Programmamanager Toekomstbestendige en Kostefficiënte Distributie
Realiseer binnen de Wegener uitgeverijen een gecentraliseerde distributieorganisatie. Zorg er voor dat de nieuwe voortbrengingsprocessen tot stand komen en worden geïmplementeerd. Dit dient te gebeuren vanuit een onafhankelijke rol waarbij de belangen van zowel de zendende en ontvangende partij worden behartigd.
Turnarround management/Veranderingsmanagement
Prince2, Kotter, MSP

1-4-2006-31-3-2007
ICT Dienstverlening
Getronics PinkRoccade, Klant Local Government
Project manager
Implementeer bij diverse gemeenten de applicatie Civision en WMO, Twee op SAP gebaseerde applicaties.
Project management activiteiten
Prince2

1-1-2006 tot 10-5-2006
ICT Dienstverlening
Getronics PinkRoccade, Klant Voice Solutions
Project Manager
Implementeer bij de klant Shell Chemical een nieuwe software release op haar telefooncentrales, vervang de voicemail oplossing en realiseer een nieuwe glasvezel niet werk voor telefonie
Project management activiteiten
Prince2

15-10-2005 tot 31-3-2006
ICT Dienstverlening
Getronics PinkRoccade, Klant PCM uitgevers
Programma manager implementatie Business Objects
Zorg voor draagvlak en implementeer Business object en Converge bij de diverse onderdelen van de PCM uitgevers organisatie
Zowel programma als projectmanagement activiteiten
Prince2 / MSP

15-08-2005 tot 1-10-2005
ICT Dienstverlening
Getronics PinkRoccade, Klant GPR Field Services
Projectmanager Doorlooptijdreductie FO T&M - facturatie
Implementeer de onderzoeksresultaten van het six sigma onderzoek mbt Doorlooptijd reductie FO T&M facturatie. Binnen het onderdeel Field services bleek uit onderzoek dat de doorlooptijd bij Time & material facturatie extreem lang was. Het doel is dit tot gangbare proporties terug te brengen.
Algemeen project management. Ook de onderzoekresultaten worden geverifieerd.
Prince2 / Six Sigma

1-06-2005 tot 15-8-2005
ICT Dienstverlening
Getronics PinkRoccade, Klant GPR ICT Managed Services
Projectmanager OZON, bol 3 en Specials
Implementeer voor het server en netwerkbeheer (bol 3) en voor de groep specials het organisatie design van OZON en migreer de bestaande klanten naar dat model. Start hiervoor in de vestiging in Amsterdam Inzet 15 fte.
Algemeen project management. Het gemaakte design moest verder uitgewerkt worden op proces en werkinstructie niveau. Dit werd in afzonderlijke werkgroepen gedaan waarbij voor bepaalde deelgebieden expertise werd ingebracht vanuit de organisatie .
Door de integratie met PinkRoccade heeft de stuurgroep besloten niet verder te gaan met de implementatie zoals deze gepland was via het plan van Aanpak.
Prince2

15-02-2005 tot 31-5-2005
ICT Dienstverlening
Getronics PinkRoccade, Klant GPR ICT Managed Services
Programmamanager OZON
Zorg er voor dat alle losse deelprojecten één geheel blijven vormen tov de ingezette strategische wijziging, het ontwikkelen en implementeren van een ITIL dienstverleningsmodel OZON, een van ITIL afgeleid model. Inzet ca. 25 fte’s
Algemeen programmamanagement. Alle onderdelen in dit bedrijfsonderdeel waren betrokken bij de wijziging die de directie voor ogen stond om weer een renderende organisatie te krijgen. Met het uitbreiden van de dienstverlening was een minder rendabele situatie ontstaan. Deze situatie maakte dit programma noodzakelijk. Tot het moment dat tot implementatie werd overgegaan was de aanwezigheid van een programmamanager nodig.
Prince2

01-07-2004 tot 31-12-2004
Overheid
Belastingdienst/CICT
Project Manager
Voer voorkomende innovatie opdrachten uit en bedenk daarbij een standaard structuur/methode dit op een bedrijfseconomische manier te doen. Inzet 8 fte
Project management tbv de innovatie portefeuille. Peter schreef voor de innovatie portefeuille het sturingsmodel waarmee de dienst haar innovatieopdrachten kan uitvoeren. Dit proces is uitgetest op twee innovatieprojecten met een positief resultaat. De resterende opdrachten kunnen nu gestart worden.
Interne Project management methode

01-03-2002 tot 30-06-2004
Overheid
Belastingdienst/CICT
Project Manager
BieB. Realiseer de nieuwe basis infrastructuur die elektronische diensten moet mogelijk maken in de Internet omgeving van de dienst.
Algemeen project management tbv de realisatie Webhosting en Mail voorzieningen en nazorg realisatie Fundament. In eerste instantie heeft Peter alleen leiding gegeven aan de realisatie van het project Webhosting en Mail. Dit project bouwde boven op nieuwe hardware een nieuwe webhosting en mailomgeving. Hiervoor moesten allen processen en procedures aangepast worden inclusief de voortbrengingsmethode voor het publiceren van Webcontent. De nieuwe hardware werd het fundament genoemd. Peter gaf leiding tijdens de nazorgperiode van de realisatie. Een belangrijk knelpunt was hier dat er een vrijwel volledig nieuwe beheeromgeving gebouwd moest worden. Dit heeft de acceptatie van beide opdrachten spannend gemaakt.
Interne Project management methode

01-08-2002 tot 31-01-2002
Overheid
Belastingdienst/CICT
Project Manager
Aanpassen Webplatform Internet aan de nieuwste eisen mbt hardware, software, processen, procedures en organisatie.
Algemeen project management. Het projectteam heeft vergaande technische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd.
Interne Project management methode

Opleiding interimmanager

OPLEIDING EN CURSUSSEN
Onderwerp
Opleiding - Training
Resultaat
SCRUM
Professional SCRUM master
Examen (2012)

RUP
RUP Awareness
Voltooid (2010)

Prince2
Prince2 Practitioner
Examen behaald
(2009)

BiSL
BiSL - Foundation
Examen behaald (2009)

ASL
ASL - Foundation
Examen behaald (2009)

Marktkennis
Masterclass NIBE-SW: Payments
Voltooid (2009)
Marktkennis
Masterclass NIBE-SVV: Inleiding verzekeringsbedrijf
Voltooid (2008)

Persoonlijke training
Inzicht in invloed
Voltooid (2008)

International Project Management Association IPMA
Her certificering IPMA-C tot 28 September 2013
Voltooid (2003) Verlengt in 2008

Project- en programmamanagement
Programmamanagement Foundation (MSP)
Examen behaald (2007)

ITIL V3 Foundation
Voltooid (2014)

Prince2
Prince2 Foundation
Examen behaald (2005)

International Project Management Association IPMA
GET PM Foundation (Certificering IPMA-D)
Examen behaald (2003)

HEAO-BI
Bedrijfskundige Informatica
Examen behaald (2000)

Project Management
Project Management Leergang II
(Applied Project management, Contracting for project management, CRM Business Simulation, Creatief probleem oplossen, Financial Managing ofProjects, Personal management, Professioneel onderhandelen, Projectvoorbereiding en beheersing, Risico management, Selectie vaardigheden, Advies en Acquisitievaardigheden, Leadership in a project environment, Outdoor, Personal Business Commitments, Project management)
Examen behaald (2000)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik ben een open, resultaat gedreven manager die het belangrijk vind samen met zijn teams resultaten op de afgesproken wijze te bereiken. Ik zal bij voorkeur sturen op hoofdlijnen. Ondanks het op hoofdlijnen sturen zal ik vooral zoeken naar manieren om mijn opdrachten doelgericht en pragmatisch te realiseren. Ik ben sterk in procesmatig werken met specifieke aandacht voor de kwalitatieve aspecten. Ik heb ervaring in het werken in teams met mensen van zeer diverse niveaus.
In veel situaties heb ik meestal gewerkt op het snijvlak van de business en de ICT omgeving.


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Moedertaal
Engels, Goed

 beschikbaar?