T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Manager in zorgsector

Manager in zorgsector

Werkervaring interimmanager

03-2007 - heden Zelfstandig Interim manager / Coach.

2011 tot 2012 Leveste Care, locatie Verpleeghuis De Horst te Emmen Unitmanager a.i. Jongerenafdeling (tot 65 jaar) Somatiek, N.A.H., 44 cliënten en 10 woningen waar op dit moment VPT (Volledig Pakket Thuis) zorg geleverd wordt. Personele bezetting Bft 48

Belangrijke resultaten:
-Rapport geschreven m.b.t. verhuizing van de Jongerenafdeling richting het centrum van de stad.
-Rapport geschreven met de mogelijkheden van zorg in de 10 woningen, anders dan de zorg die nu gegeven wordt.
-Rapport geschreven opzet transitieafdeling.
-Dagelijks leiding gegeven aan de drie afdelingen.
-Ziekteverzuim begeleiding langdurig zieken opgepakt en, waar mogelijk, re-integratie trajecten opgezet samen met re-integratiecoördinator P&O.

2010 tot 2011 Woon-/zorgcentrum Zuiderhout te Teteringen Teamleider a.i. voor twee zorgafdelingen. Totaal 60 cliënten waarvan 20 met een verpleeghuisindicatie. Personele bezetting Bft 30.

Belangrijke resultaten:
-De veranderingsprocessen m.b.t. verhuizing en samenvoegen van twee teams begeleid en gecoacht.
-Rust gebracht binnen de teams.
-Structuur gebracht in de werkprocessen.
-Gecoacht in het op orde brengen van de zorgdossiers volgens het kwaliteitshandboek welke daar gebruikt werd.
-Formatie Plaatsen Plan gemaakt met een efficiënter en nauwkeurige berekening.
-Nieuwe afspraken m.b.t. dienstrooster gemaakt.
-Analyse en adviesrapport geschreven betreffende zaken die efficiënter konden.

2010 Zorgcentrum Geldershof te Dirksland
Teamleider a.i. voor een zorgafdeling, een verpleegunit PG en het team Activiteitenbegeleiding. Totaal 30 cliënten zorgafdeling en 30 cliënten verpleegunit PG. Personele bezetting Bft 30

Belangrijke resultaten:
-Aanzet naar andere zorgmethodiek is gemaakt; van taakgericht naar cliënt gericht.
-Rapport m.b.t. Activiteiten begeleiding is gemaakt, besproken en adviezen zijn overgenomen.
-Rapport m.b.t. afdelingen verzorging en verpleegunit is gemaakt, besproken en adviezen zijn overgenomen.
-Advies m.b.t. collega teamleider is gegeven en overgenomen.

2009 Service Residentie Molenwijck te Loon op Zand. Mager Verpleging en Verzorging a.i. lid van MT. Het betrof een appartementencomplex met 200 cliënten waarvan 50 cliënten gebruik maakten van de zorg d.m.v. PGB. Direct leiding aan teamleider en indirect leiding aan team met een personele bezetting van Bft 25.

Belangrijke resultaten:
-Organisatie van de afdeling verandert met gevolg; meer rust in het werk, meer overzicht, gezonder rooster.
-Afspraken gemaakt m.b.t. het dienstrooster
-Kaders aangebracht d.m.v. procedures; hierdoor meer duidelijkheid voor het personeel.
-Opzetten van een goed ziekteverzuimbeheer en begeleiding.
-Coachen van de teamleider in haar nieuwe functie en personeel waar nodig.
-Voorstellen gedaan m.b.t. samenstelling MT; deze zijn overgenomen en geïmplementeerd.

2007 -2008 Thuiszorgorganisatie Vérian te Apeldoorn / Nijmegen. Manager a.i. divisie Ondersteuning en Welzijn. Het betrof de Wmo tak van de thuiszorg. Direct leiding aan drie planners en indirect aan 125 medewerkers. Begonnen op locatie in Nijmegen welke verhuisd moest worden naar Apeldoorn.

Belangrijke resultaten:
-Planning is efficiënter geworden, daardoor productiviteit van planners omhoog gegaan.
-Overlegstructuur ingevoerd volgens de richtlijnen vanuit Apeldoorn.
-Personele formatie bijgesteld.
-Verhuizing voorbereid, begeleid en volbracht.
-Quick-Scan gemaakt m.b.t. het wel / niet verhuizen van afsprakenbureau VVDA & JGZ. Advies in deze is door MT / RvB opgevolgd.

2007 Zorgcentrum De Gelderhorst, landelijk centrum voor dove ouderen, te Ede.
Hoofd zorg a.i. lid van het MT. Dit centrum heeft 65 bewoners in het zorgcentrum, 13 bewoners PG kleinschalig wonen en zorggarantiewoningen welke d.m.v. loopbruggen met het zorgcentrum verbonden zijn. Direct leiding aan twee nieuwe teamleiders en indirect aan Bft 75.

Belangrijke resultaten:
-De gestarte renovatie naar kleinschalig wonen verder begeleid, verhuizing voorbereid, familie geïnformeerd, personeel geïnformeerd.
-Medewerkers gecoacht in andere manier van werken voor de doelgroep van kleinschalig wonen.
-Samenwerking binnen en tussen verschillende teams geoptimaliseerd, rust gebracht.
-Formatie Plaatsen Plan gemaakt met gevolg dat er meer inzicht kwam voor MT leden over Netto (Fte) en Bruto (Bft) inzet binnen hun diensten.
-Procedure / logistiek medicatie verandert in samenwerking met de Apotheek.


2005-2007 Zorgmanager in zorgcentrum te Gouda.

2003-2005 Zorgmanager Psychogeriatrisch Verpleeghuis te Amsterdam.

2001-2003 Interim Manager in loondienst via verschillende bureaus.
Teamleider a.i. Somatische afdeling Verpleeghuis te Rotterdam.
Operationeel Manager Verpleging &Verzorging a.i. Thuiszorgorganisatie te Amersfoort.
Zorgmanager a.i. Verzorgingshuis te Amsterdam.

2001 Zorgmanager in zorgcentrum te Ameide.

2000 Afdelingshoofd in Psychogeriatrisch verpleeghuis te Rotterdam.

1998-2000 Teamleider poliklinieken in ziekenhuis te Rotterdam t.b.v. de poliklinieken chirurgie, urologie, KNO, de stoma- incontinentieverpleegkundige en de bijbehorende secretariaten.

1988-1998 Sectorcoördinator c.q. waarnemend afdelingsmanager in ziekenhuis te Bergen op Zoom t.b.v. de Spoedeisende Hulp en alle poliklinieken tot 1995.
Patiëntencoördinator op de afdeling Gynaecologie/ Obstetrie tot 1998.

1986-1988 Teamleider in verpleeghuis te Roosendaal op een somatische afdeling.

1985-1986 Waarnemend Hoofdverpleegkundige in ziekenhuis te Roosendaal op een algemeen chirurgische afdeling.

1982-1985 IC-verpleegkundige in ziekenhuis te Rotterdam tot 1984 Waarnemend afdelingshoofd op de afdeling orthopedie tot 1985

1977-1982 heb ik gewerkt in ziekenhuis te Rotterdam waar ik de opleiding tot Verpleegkundige-A heb gevolgd als ook het getuigschrift I.C. heb gehaald.

Opleiding interimmanager

Academie voor Counseling en Coaching te Utrecht.
Leiding geven en organisatie Poliklinieken Hoge School Nijmegen
Kaderopleiding Gezondheidszorg Sociale Academie Den Haag
AMO Intensive Care opleiding
Verpleegkundige-A opleiding
Training, Workshop, Seminar, Cursussen:

ZZP ( Zorg Zwaarte Pakket) en de gevolgen voor HRM. Gegeven door Dosaris
Lean in de Zorg. Gegeven door ExpeQt i.s.m. Elisabeth ziekenhuis Tilburg
ZZB (Zorg Zwaarte Bekostiging) en de gevolgen voor Zorg- en Locatiemanager. Gegeven door Dosaris
Verbetering doelmatigheid in de zorg (Lean). Gegeven door Dosaris.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ervaren (interim) manager en Coach binnen de gezondheidszorg met een (IC) Verpleegkundige achtergrond. Sinds 1984 in leidinggevende functies van teamleider tot manager zorg c.q. zorgmanager zowel in ziekenhuizen als in de ouderenzorg en thuiszorg.
Gedreven, resultaatgericht, oplossingsgericht, mensen mens = people-manager, transparant, duidelijkheid boven alles, relativerend en pragmatisch. Ruime ervaring met bouwactiviteiten, renovatie / nieuwbouw en organisatie- / cultuurveranderingsprocessen. Dit zowel beleidsmatig als ‘hands on’.
Methodiek ontwikkelt om een Formatie Plaatsen Plan te maken.


Talenkennis interimmanager

Nederlands

Overig

Nevenactiviteiten binnen de instellingen:
Lid geweest van een reanimatie cie.
Lid geweest van een trauma cie.
Lid geweest van de bouw cie. m.b.t. de renovatie van de afdeling Spoed Eisende Hulp.
Lid geweest van de vrijwilligers cie.
Lid geweest van de cie. statusrouting.
Lid geweest van de begeleidings cie. renovatie poliklinieken.
Lid geweest van de kwaliteits cie. MIP meldingen.
Voorzitter werkgroep zorgdossier.


Nevenactiviteiten buiten de instellingen:
Bestuurslid geweest van een Basisschool.
Lid geweest van een kerkbestuur/kerkenraad.
Lid geweest van het bestuur van De Zonnebloem afdeling Culemborg.


Nevenactiviteit naast mijn Advies & Interim management en Coachings werkzaamheden:
2009 - heden Wijkziekenverzorgende/-verpleegkundige met een 0-uren contract bij de stichting STMR.


 beschikbaar?