T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Professioneel Management Assistent/ Project assistent

Professioneel Management Assistent/ Project assistent

Werkervaring interimmanager

Juni ’12 – Heden: Office Assistant, GreenFixx ontwerp, aanleg & onderhoud, te Vledder
GreenFixx is het jonge startende hoveniersbedrijf van mijn partner. Voor GreenFixx ben ik parttime verantwoordelijk voor alle correspondentie (post en e-mail), het opstellen van offertes, plaatsen van bestellingen, het opzetten en beheren van de complete boekhouding incl. omzetbelasting en relatiebeheer. Een andere belangrijke taak is het opstellen van projectplannen voor mogelijke samenwerkingsverbanden en het realiseren van arbeidsplekken. Tevens behoort het organiseren van deelname aan beursdagen en het beheren van de Social Media tot mijn verantwoordelijkheden.

Oktober ’12 – december ’12 – Vrijwillig Coördinator Collectanten, Dierenbescherming Drenthe
Als vrijwilliger was ik verantwoordelijk voor het opstellen van de evaluatie collecteweek 2012, het opstellen van de financiële rapportage collecte week 2012, terugkoppelen evaluatie collecteweek 2012 aan wijkhoofden en vrijwilligers en het opstellen van het draaiboek voor de collecteweek 2013.

Mei ’11 – Maart ’12 : Project management assistent, Openbare Werken, gemeente Staphorst
Binnen de afdeling Openbare Werken ondersteunde ik de coördinator buitendienst. De taken die hier o.a. uit voortvloeiden waren; aanspreekpunt zijn vanuit de afdeling, verzorgen van informatievoorziening intern en extern, plannen van afspraken, aanvragen en beoordelen van offertes, bestellen van producten, ondersteuning bij schouwrondes, beoordelen subsidieaanvragen landschapsinrichting, organiseren en notuleren van vergaderingen, financieel beheer van de producten buitendienst, het opstellen van projectplannen, notities, evaluaties en adviezen. Tevens behoorde de begeleiding, bewaking en registratie VCA certificeringproces en het opstellen en uitvoering geven aan het opleidingsplan tot mijn verantwoordelijkheden.

Jan ‘11 – Mei ‘11: Projectassistent, Rijkswaterstaat te Leeuwarden.
Binnen het team Prestatiecontracten was ik verantwoordelijk voor het financieel-administratieve proces. Mijn taken waren o.a. het faciliteren van het projectteam bij de uitvoering van de werkzaamheden, verzorgen van informatievoorziening intern
en extern, plannen van afspraken, financieel projectbeheer: afhandelen van opdrachten en facturen, bewaking van scope en budget en signalering van afwijkingen en risico’s, producten bestellen, wijzigingenbeheer contracten en projectarchivering. Tevens behoorde het opstellen van planningen, projectrapportages en memo's ten behoeve van verschillende overleggen en het organiseren, voorbereiden en notuleren van vergaderingen onder mijn verantwoordelijkheid.

Jan ‘10 – Dec ’10: Management assistent / opleidingscoördinator afd. Beheer Openbare Ruimte, Alescon te Assen.
Vanuit mijn functie(s) was ik o.a. verantwoordelijk voor het verzorgen van informatievoorziening intern en extern, plannen van afspraken, organiseren, voorbereiden en notuleren van vergaderingen en open dagen, begeleiding en coördinatie van VCA & ISO, het opstellen c.q. updaten van procedures, opstellen van opleidingsplannen, begeleiden offertetraject en het coördineren, afstemmen en organiseren van opleidingen, projectondersteuning bieden bij complexe projecten (Wet Werk Naar Vermogen, aanpassen leidinggevende structuur en Werkpunt), opstellen van projectplannen en business case en het bieden van ondersteuning bij aanbestedingen. De belangrijkste aspecten voor deze processen waren het verwerken van achterstanden, het opstellen en implementeren van procedures en opleidingcriteria en het bewaken van de processen.

Mrt ‘07 – Dec.‘09: Management assistent, Politie Friesland, te Joure.
Vanuit mijn rol en functie was ik verantwoordelijk voor: het aanspreekpunt zijn vanuit de afdeling, het verzorgen van informatievoorziening intern en extern, plannen van afspraken, organiseren, voorbereiden en notuleren van vergaderingen en teambuildingsdagen, organiseren van open dagen en bedrijfsdagen, het opstellen van draaiboeken, evaluaties en notities, het opzetten en coördineren van het wijksecretariaat met als belangrijkst doel invulling geven aan de front- en BackOffice voor de wijkagenten. Verdere taken waren; het voeren van selectiegesprekken en het begeleiden van stagiaires (ROC Friese Poort).

Sept ‘06 – Feb ‘07: Administratief juridisch medewerker, Waterschap Reest en Wieden te Meppel
Binnen de afdeling Vergunningverlening en Handhaving was ik, verantwoordelijk voor de voortgangsbewaking van het administratief juridische proces. De taken die hieruit voortvloeiden waren o.a. het aanspreekpunt vanuit de afdeling intern en extern, publicaties opstellen, dossiers aanleggen, voortgangsbewaking vergunningprocedure, opstellen van procedurestukken en het verzenden hiervan, bewaking van de database en het organiseren, voorbereiden en notuleren van vergaderingen.

Feb ‘06 – Aug ‘06: Projectsecretaresse, Alescon te Beilen
Binnen de afdeling Tuin & Landschap was ik verantwoordelijk voor; het aanspreekpunt zijn vanuit de afdeling, het verzorgen van informatievoorziening intern en extern, plannen van afspraken, bestellen van kantoorartikelen, projectadministratie, archivering, facturatie, opstellen van offertes en planningen, en het organiseren, voorbereiden en notuleren van vergaderingen en het organiseren van open dagen, opstellen van planningen, bewaking en coördinatie VCA en het opstellen van managementrapportages en projectrapportages.

Jul ‘05 - Feb ‘06: Administratief juridisch medewerker, Gemeente Westerveld te Havelte.
Binnen de afdeling Vergunningverlening en Handhaving was ik verantwoordelijk voor de voortgangsbewaking van het adm. juridische proces. De taken die hieruit voortvloeiden waren o.a. het plannen van afspraken, het opstellen van de afvalwijzer en knipkaart, brand-ontheffingen weigeren/verlenen, subsidie en afvaladministratie, publicaties opstellen en het organiseren en notuleren van vergaderingen.

Jul ‘04 – Jul ’05: Diverse functies op detacheringbasis:
Projectsecretaresse, Bureau B&O architecten, te Ansen,
Coördinerend secretaresse, opzetten van een nieuw secretariaat, GGZ Zuid Friesland, te Sint Nicolaasga.

Juni ‘02 – Juni ‘04: Projectsecretaresse, Alescon te Beilen
Binnen de afdeling Groen & Bouw was ik verantwoordelijk voor; het plannen van afspraken, bestellen van kantoor en schoonmaakartikelen, projectadministratie, projectarchivering en projectbeheer, facturatie, opstellen van offertes, en het organiseren, voorbereiden en notuleren van vergadering, begeleiding en bewaking VCA en speelvoorzieningen.

Apr ‘97 – Mei ‘02: Medewerker verkoop, inkoop, kantoor, Tuindorado te Gorredijk,
Parttime Verkoopster binnen- en buitenkas, inkopen veiling en groothandel, kantoorwerkzaamheden.

Opleiding interimmanager

2010 - 2011: HBO Hoger Bedrijfskundig Management voor supportmanagers;
De volgende modules zijn tijdens de opleiding behandeld; Manager als coach, Strategisch Management, Organisatie & Verandering en Managen van bedrijfsprocessen.
NCOI Opleidingsgroep; Diploma behaald.

2009 - 2010: HBO Bedrijfskundig Management voor supportmanagers;
De volgende modules zijn behandeld; Officemanagement, Procesmanagement, Personeel & Organisatie, Management & Communicatie, Management & Organisatie, Projectmanagement, Praktisch leidinggeven.
NCOI Opleidingsgroep; Diploma behaald.

2005 - 2006: MEAO Managementassistent/ directiesecretaresse;
De volgende modules zijn tijdens de opleiding behandeld; Officemanagement, Management, Marketing, PR & Bedrijfscommunicatie en Vergader & Presentatietechnieken.
ROC Friese Poort; Diploma behaald.

1998 - 2002: MBO Bloem en Handel
AOC Terra Frederiksoord (MTuS); Diploma behaald.

1996 - 1998: MEAO Detailhandel en Economie niveau 3 Friesland College; Diploma behaald.

Training:
2012: Masterclass Professional Management Assistance;
De volgende onderwerpen zijn tijdens de training behandeld: Persoonlijk leiderschap, Jezelf authentiek presenteren, Inzicht in invloed, Social Media/ Netwerken en De "Groene secretaresse”.
Experis; Certificaat behaald.

2008: HBO training praktische psychologie voor de managementassistent
SMI; Diploma behaald.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Competenties die bij me passen zijn organisatietalent, zelfstandig, proactief, multitasker, initiatiefrijk, creatief, analytisch vermogen, accuraat, overtuigingskracht, organisatie- en bestuur sensitiviteit, service-, klant en resultaatgericht, flexibel en stressbestendig.

Talenkennis interimmanager

Engels:
Schriftelijk; goed
Mondeling: goed

Nederlands:
Schriftelijk; uitstekend
Mondeling: moedertaal, uitstekend

Fries:
Schriftelijk; goed
Mondeling: moedertaal, uitstekend

Overig

Enkele persoonlijke vaardigheden welke in mijn werkverleden naar voren zijn gekomen en ik expliciet wil benoemen zijn mijn proactieve werkwijze, mijn passie voor het organiseren van projecten en bedrijfsprocessen en mijn enthousiaste werkhouding. Snel schakelen, aanpassingsvermogen, durf en initiatief nemen zijn belangrijke competenties die ik heb om resultaten te behalen. Tevens is mijn anticiperende werkwijze en flexibele inzet in het verleden als positief ervaren.

 beschikbaar?