T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim- en Projectmanager

Interim- en Projectmanager

Werkervaring interimmanager

Bedrijf : Medisch centrum VieCuri – Venray/Venlo
Periode : oktober 2012 - februari 2013
Functie : Interimmanager
Opdracht : Interim ICT manager van de afdeling ICT/RC. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de gehele ICT infrastructuur van VieCuri. De activiteiten waar ik me mee bezig heb gehouden zijn:
- Beschrijven en realiseren van beleid op het gebied ICT-beheer;
- Inventariseren en opstarten van projecten om de ICT achterstand in te lopen;
- Opzetten/stabiliseren van het dagelijks beheer en het (weer) motiveren van medewerkers;
- Actief contact houden met de medische afdelingen en externe leveranciers t.a.v. software (PACS, EZIS, Microsoft producten) en hardware (netwerk, storage, servers).

Bedrijf : Provincie Groningen
Periode : maart 2012 - april 2012
Functie : Interimmanager
Opdracht : Opstarten van het project DWO 2.0. Dit project verzorgt de upgrade van de digitale werkomgeving (Citrix) en de uitrol van MS Office 2010, inclusief alle opleidingen en migraties.

Bedrijf : Control V
Periode : januari 2011 - heden
Functie : Interimmanager
Opdracht : Voor verschillende organisaties heb ik businessplannen en projectplannen geschreven. Verder geef ik advies op het gebied van projectmanagement en bedrijfsvoering.

Bedrijf : PaperlinX - Amsterdam / Zutphen / Antwerpen
Periode : juli 2010 - december 2010
Functie : Project Manager
Opdracht : Proost & Brand en Bührmann Ubbens zijn onderdeel van PaperlinX, een internationale verkooporganisatie van papier en karton. Als Business Projectmanager was ik bij de 3 bovenstaande bedrijven verantwoordelijk voor de outsourcing van alle ICT naar BT en Bull.

Bedrijf : Proost & Brandt – Amsterdam
Periode : mei 2010 - december 2010
Functie : Interimmanager
Opdracht : Als hoofd ICT was ik verantwoordelijk voor alle ICT binnen P & B en had ik als taak om de afdeling te transformeren in een service gerichte afdeling met (weer) gemotiveerde medewerkers en duidelijk doelstellingen en verwachtingen binnen de organisatie.
Verder was ik betrokken bij de invoering van IBS (ERP-systeem).

Bedrijf : ING - Amsterdam
Periode : november 2009 - januari 2010
Functie : Projectmanager
Opdracht : Binnen ING wordt veel gebruik gemaakt van mainframe applicaties met z/OS. Voor de interne beveiliging wilden ze graag gebruik maken van z/Secure Alert, hiervoor heb ik een Proof of Impact uitgevoerd.

Bedrijf : De Quartel - Noordwijk GN
Periode : maart 2009 - december 2009
Functie : Directeur - eigen bedrijf
Opdracht : Ik heb mijn eigen trainingsinstituut opgezet voor het geven van trainingen op het gebied van beginnend computergebruik en Office producten.Bedrijf : Openbaar Ministerie - Utrecht
Periode : september 2008 – januari 2009
Functie : Programmamanager
Opdracht : GPS verzorgt programmatuur voor het digitaal dossier t.b.v. het Openbaar Ministerie en de Zittende Magistratuur. Doel is om alle strafrecht zaken digitaal af te handelen.
Als programma manager was ik verantwoordelijk voor de afdelingen beheer en onderhoud en nieuwbouw/changes en de transitie van deze afdelingen naar Ordina.
Hiervoor heb ik een transitieplan geschreven, contractonderhandelingen met leveranciers gevoerd, de financiën opnieuw opgezet en een traject opgezet om de systeemontwikkeling over te schakelen van waterval naar SCRUM/Agile.

Bedrijf : ING – Leeuwarden / Amsterdam
Periode : februari 2008 - augustus 2008
Functie : Projectmanager Infra
Opdracht : Ik was verantwoordelijk voor het realiseren van de infra componenten ten behoeve van een aantal projecten. Hierbij had ik veelvuldig contact met de verschillende projecten, de interne ICT-afdelingen en externe partijen.

Bedrijf : UWV – Amsterdam
Periode : oktober 2007 - december 2007
Functie : Interim manager
Opdracht : Bij het reorganiseren van de ICT-afdeling heb ik 15 projectmanagers aangestuurd en gezorgd dat deze mensen een plaats binnen de nieuwe organisatiestructuur kregen. In deze hoedanigheid heb ik me bezig gehouden met de verdeling van projecten, heb ik beoordelingen uitgevoerd en heb ik met een aantal van deze projectmanagers exit gesprekken gevoerd.
Daarnaast heb ik me actief bezig gehouden met de manier waarop het UWV projecten zou moeten uitvoeren, onder andere de manier van sturing door stuurgroepen.

Bedrijf : ABN-AMRO hypotheken - Amersfoort (via Getronics)
Periode : mei 2007 - juli 2007
Functie : Projectmanager
Opdracht : Ik was verantwoordelijk voor een change op het gebied van data opslag bij ABN-AMRO hypotheken. Hierbij moest er een migratie uitgevoerd worden op het SAN.
Ik heb hiervoor de offerte en een Plan van Aanpak geschreven en het project uitgevoerd.
Daarnaast heb ik contractonderhandelingen gevoerd met Hitachi.

Bedrijf : Unisys - Amsterdam
Periode : oktober 2006 - januari 2007
Functie : Project-/Implementatiemanager
Opdracht : Het begeleiden van een internationaal outsourcingstraject van een servicedesk. Ik was verantwoordelijk voor EMEA (Europe, Middle East, Africa) met 19 landen en 11 talen.
Mijn belangrijkste taak was de coördinatie tussen alle verschillende partijen (de diverse kantoren van JDI, de projectgroepen die migraties in de rest van de wereld uitvoerden, de afdeling programmamanagement in de USA en WIPRO in India).

Bedrijf : Belastingdienst (B/C-ICT) - Apeldoorn
Periode : januari 2006 - augustus 2006
Functie : Projectmanager
Opdracht : Ik heb hier de volgende projecten geleid:
- Uitrollen van Service Pack 2 op 38.000 werkplekken. Hiervoor dienden ongeveer 500 applicaties getest te worden.
- Vervanging van Server 2000 door Server 2003 op ongeveer 400 nieuwe servers.
- Vervanging van een aantal applicaties + beheertaken door een Citrix gestuurd beheersysteem. Verantwoordelijk voor de analyse, de realisatie en de uitrol.
- Migreren van de beheertool voor Active Directory.

Opleiding interimmanager

HBO

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik ben een interim manager in hart en nieren, waarbij ik me vooral focus op complexe verandertrajecten.
Hierbij gaat het vooral om mensen, in het motiveren van medewerkers en het sturen van het teamproces, zit mijn energie. Hierdoor is het team in staat resultaten te behalen en doelstellingen te realiseren en doen waar ze goed in zijn. Met andere woorden: ik laat mensen excelleren in hun functie, hetgeen ten goede komt aan de teamspirit. Als een vis in het water ben ik als ik met mensen kan werken in een dynamische omgeving. Mijn leiderschapsstijl is direct en to the point.

Na 20 jaar verschillende functies te hebben bekleed in de ICT, heb ik me de afgelopen 10 jaar vooral toegelegd op het realiseren van organisatieveranderingen in de functie van project- en interimmanager. Zo schrijf ik als management consultant business plannen voor (startende) bedrijven en word ik regelmatig ingezet als interim manager bij organisatieveranderingen. Door mijn ervaring aan zowel de veranderkant als met het technische proces kan ik op meerdere fronten, in een altijd bewegende dynamiek, focus aanbrengen.

Geven van trainingen

Training Praktisch Projectmanagement
Deze training heb ik zelf ontwikkeld en is een combinatie van Prince 2 en sociale vaardigheden. Hiervoor heb ik een integrale case geschreven zodat (aspirant) projectmanagers in een beschermde omgeving kunnen oefenen met praktijkgerichte situaties.

Trainingen beheer
Ik geef trainingen op het gebied van ITIL, BiSL en ASL, waarbij ik me vooral concentreer op de certificering en de invulling bij organisaties (bijvoorbeeld door middel van workshops).

NCOI
Ik geef verschillende trainingen voor het NCOI op HBO en Master niveau, vooral management en ICT.


Talenkennis interimmanager

Engels / Nederlands

 beschikbaar?