T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim manager

Interim manager

Werkervaring interimmanager

november 2012 – juli 2013
Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe, Nunspeet
Interim verandermanager

Taken en verantwoordelijkheden:
• Dagelijkse leiding verpleeg- en verzorgingshuizen De Bunterhoek en Het Kodal, 85 fte, afdelingen Somatiek, PG en Welzijn
• Het begeleiden en coachen van de teamleiders naar meer taakvolwassenheid en verantwoordelijkheid
• Het ontwikkelen en begeleiden van 6 teams naar meer zelfstandig werken, meer taakvolwassenheid
• Het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen de locatie De Bunterhoek en Het Kodal
• Het ontwikkelen en beschrijven van de zorgarrangementen
• Het ontwikkelen en opzetten van een 24-uurs verpleegkundige dienst binnen de gehele Woonzorg Unie
• Ondersteunen van de Woonzorg Unie op het gebied van opleiding en training
• Het ontwikkelen en opzetten van structurele waarborging Bevoegd/Bekwaam binnen gehele Woonzorg Unie
• Verantwoordelijk voor strategische personeelsplanning; komen tot een kwalitatief goede, en kostenverantwoorde, personele bezetting
• Het bevorderen van de samenwerking met strategische partners in de omgeving
• Optimaiseren van de ondersteunende processen voor meer zelfverantwoordelijke locaties

november 2011 – november 2012
Sensire, Doetinchem
Interim locatiemanager

Taken en verantwoordelijkheden:
• Het opzetten en begeleiden van 5 zelfsturende teams binnen afdelingen Somatiek en Revalidatie, totaal 40 fte
• Het doorvoeren van het verandertraject ‘Bewogen Bewegen’ in de teams
• Verantwoordelijk voor strategische personeelsplanning; komen tot een kwalitatief goede, en kostenverantwoorde, personele bezetting
• Het voorbereiden en klaarmaken van de afdeling Revalidatie voor de transitie van AWBZ naar DBC-gefinancierde Revalidatiezorg
• Eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg op de afdelingen
• Het coachen en begeleiden van de teamverpleegkundigen binnen de teams
• Samenwerking vormgeven met omliggende ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen om te komen tot betere doorstroming en plaatsing van patiënten en cliënten
• Optimaliseren van de ondersteunende processen voor een meer zelfsturende organisatie

oktober 2011 – december 2011
Stichting de Breedonk, Breda
Interim verpleegkundige

Taken en verantwoordelijkheden:
• Het leveren van verpleegkundige zorg
• Plannen van de thuiszorgmedewerkers
• Opzetten en sturen van een team thuiszorgmedewerkers, 8 fte

oktober 2011 – januari 2012
Joerns Healthcare BV, Houten
Interim Decubitus verpleegkundige

Taken en verantwoordelijkheden:
• Het stellen van indicaties voor Anti-Decubitus systemen
• Klantcontacten met zorgverzekeraars, verzorgingshuizen en patiënten
• Verantwoordelijk voor juiste rapportage en afhandeling van de indicaties
• Verantwoordelijk voor adequate, en kostenefficiente, inzet van Anti-Decubitus systemen

oktober 2011 – december 2011
Thuiszorg Rijk van Nijmegen, Nijmegen
Interim verpleegkundige

Taken en verantwoordelijkheden:
• Het leveren van verpleegkundige zorg
• Opzetten van een team thuiszorgverpleegkundigen, 6 fte
• Verantwoordelijk voor training en opleiding van de verpleegkundigen en verzorgenden

augustus 2011 – oktober 2011
Voorbereidingen en start eigen bedrijf

april 2009 – augustus 2011
Joerns Healthcare BV, Houten
Accountmanager / Verpleegkundig Specialist
Landelijk verantwoordelijk voor de verkoop van tilliften. Omzetverantwoordelijk voor Anti-Decubitus materialen, zorgbedden en wellness apparatuur. Totale omzet 1,3 miljoen euro. Verantwoordelijk voor de vorming en uitbreiding van het landelijke verkoopteam.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Verkopen van zorghulpmiddelen (WMO / Intramuraal)
• Het optimaliseren van relatiemanagement landelijk (Gemeenten / V&V-sector / Leveranciers)
• Het vormen en uitbreiden van het verkoopteam
• Productinhoudelijke training en opleiding ontwikkelen en geven aan medewerkers en klanten
• Intramurale instellingen ondersteunen met het ontwikkelen van beleid rondom wondmanagement
• Het opzetten van een project voor de ontwikkeling van nieuwe tilbanden in samenwerking met vestiging in Engeland

april 2007 – april 2009
G.O.T., Tilburg
Trainer / Manager / Verpleegkundige
Trainings- en opleidingsbureau gericht op de medische sector, met name huisartsen. Verantwoordelijk voor het scholingsaanbod en de contacten met nieuwe opdrachtgevers.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Ondersteunen van 30 huisartsenpraktijken bij hun praktijkvoering, met name op het gebied van het delegeren van zorg naar praktijkondersteuners en het opzetten van spreekuren voor praktijkondersteuners
• Verantwoordelijk voor contacten met farmaceutische bedrijven
• Het ontwikkelen en geven van trainingen voor huisartsen op het gebied van Diabetes / COPD / CVR
• Uitvoeren van verpleegkundige zorg
• Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van zorg-software

februari 2007 – april 2007
Khonraad BV, Baarn
Accountmanager GGZ
Verantwoordelijk voor het bestaande klantenbestand. Bedrijf gericht op het automatiseren van de processen rondom Inbewaringstellingen (IBS) en Rechterlijke Machtigingen (RM). Daarbij verantwoordelijk voor het uitbreiden van de huidige dekkingsgraad naar (bijna) landelijke dekking.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Geven van training/instructie aan Burgemeesters, Wethouders, Psychiaters en verpleegkundigen voor het gebruik van GGZ-software voor het volledig geautomatiseerde proces van IBS en RM
• Het begeleiden van de implementatie van GGZ-software
• Leveren van een bijdrage aan ontwikkeling van de softwareprogramma‘s
• Onderhouden van contacten met gemeenten en GGZ-organisaties

december 2002 – februari 2007
Diagnosis4Health, Baarn
Regiomanager
Operationeel verantwoordelijk voor gedeelte van de buitendienst, 20 fte. Totale omvang 75 fte. Bedrijf gericht op ketenzorgmanagement; met behulp van software-programma’s en het structureren van huisartsenpraktijken, deze beter en efficiënter laten werken om zo te komen tot kwalitatief betere zorg.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Het opzetten en sturen van de projecten ketenzorg Diabetes / COPD / CVR bij 300 huisartsen in Nederland
• Opzetten van het project ‘Ketenzorg Diabetes Eemland’, een samenwerking tussen 150 huisartsen en ziekenhuis in de regio Eemland
• Het begeleiden van de implementatie van software-pakketten bij huisartsen en in ziekenhuizen
• Bijdragen aan de werving en de selectie van nieuwe medewerkers
• Het verzorgen van medisch inhoudelijke trainingen op het gebied van Diabetes, COPD en CVR
• Het vormgeven van de samenwerking met meerdere farmaceutische bedrijven
• Voeren van verkoop- en onderhandelingsgesprekken met huisartsen en farmaceutische bedrijven
• Geven van communicatietraining aan zowel interne als externe medewerkers


maart 2001 – december 2002
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
Verpleegkundige
Taken en verantwoordelijkheden:
• Verantwoordelijk voor de planning van de patiëntenzorg
• Het uitvoeren van patiëntenzorg
• Verantwoordelijk voor de planning van opnames
• Het opzetten en bewaken van het project ‘Cardiologische zorg thuis’
• Het voeren van begeleidingsgesprekken met patiënten en familie
• Het coachen en begeleiden van collega’s

september 1998 – maart 2001
Maasziekenhuis Boxmeer, Boxmeer
LL-verpleegkundige (Somatiek / Psychiatrie)
Taken en verantwoordelijkheden:
• Verantwoordelijk voor de planning van de patiëntenzorg
• Het uitvoeren van patiëntenzorg
• Het Coachen/begeleiden van collega’s, patiënten en familie
• Voorzitten van verschillende overlegvormen
• Inwerken nieuwe collega’s en stagiaires
• Het ontwikkelen en toetsen van protocollen (overdracht aan bed, opnamegesprek)
• Het ontwikkelen en uitvoeren van kwaliteitsmetingen (handhygiëne, AP-klachten)

september 1995 – mei 1996
Gezondheidscentrum Kromhoutkazerne, Utrecht
Gezondheidsmedewerker / Ambulance chauffeur
Taken en verantwoordelijkheden:
• Leiding geven aan ambulance-personeel
• Keuren van nieuwe dienstplichtigen
• Assisteren van artsen
• Leveren van ondersteuning bij militaire oefeningen

Opleiding interimmanager

2011 - 2012 NCOI Opleidingsgroep
Post Bachelor Zorgmanagement
(diploma)

2004 - 2007 JT Kentcollege, Meppel
HBO Klassieke Homeopathie

2001 Arbodienst Nijmegen
Cursus Telemetrie voor verpleegkundigen
(certificaat)

1996 - 2001 Hogeschool Arnhem en Nijmegen
HBO Verpleegkunde
(diploma)

1993 - 1995 Katholieke Universiteit Brabant
Economie
(enkele colleges gevolgd)

1987 - 1993 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen
VWO
(Diploma)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

-Coachen
-Flexibel gedrag
-Groepsgericht leidinggeven
-Overtuigingskracht
-Resultaatgerichtheid
-Conceptueel denken

Talenkennis interimmanager

-Nederlands uitstekend
-Engels uitstekend
-Duits goed

Overig

Nevenactiviteiten:
-(Inter)Nationaal Scheidsrechter Basketball

 beschikbaar?