Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Change management / overbruggings management

Change management / overbruggings management

Werkervaring interimmanager

Interim Management & Consultancy; 2001- heden
Opdrachten:
* SAMAS Groep B.V.: Interim Manager Assemblage en Spuiterij, Tilburg (12/2006 – 06/2007)
Internationale groep voor de ontwikkeling, productie en verkoop van kantoormeubilair en projectinrichting.
Doel: Leiden productie-afdelingen Assemblage en Spuiterij
- Operationele leiding over de afdelingen Assemblage en Spuiterij (50 vaste medewerkers, 4 teamleiders, wisselend aantal inleenkrachten)
- Verbetering van de operationele processen
- Procesverbetering na implementatie nieuw automatiseringssysteem (SAP)

* Ankor Mennema Groep B.V.: Interim Projectleider Inventarisatie & Verbeteringsproject, Ridderkerk (05/2006 – 12/2006)
Nederlands groothandelsbedrijf in ijzerwaren en doe-het-zelf materialen, leverend aan bouwmarkten als HUBO, Formido en Karwei.
Doel: Verbeteren leverbetrouwbaarheid middels organiseren en uitvoeren integrale voorraad inventarisatie na ontspoord fusie-proces alsmede verbeteren werkprocessen op afdeling inkoop
- Inventarisatie (45 medewerkers en 7 teamleiders) uitgevoerd, daarmee leverbetrouwbaarheid verbeterd
- Operationele en inkoopprocessen verbeterd en vastgelegd

* Hewlett Packard, Indigo Division: Interim Manager Supply Chain & Projecten (11/2001-5/2006)
Internationale groep voor de ontwikkeling, productie en verkoop van digitale drukmachines en verbruiksproducten voor de professionele drukkerijmarkt, onderdeel van het wereldwijde HP concern.
Doel: Diverse langlopende projecten met internationale afstemming (VS, West Europa en Israël):
- Indigo activiteiten binnen de HP Supply Chain Operations geïntegreerd en oplossingen gerealiseerd voor restactiviteiten – alle 10 functies van de afdeling hebben hun plaats gevonden binnen de diverse afdelingen van de HP Supply Chain Operations
- Plan voor ingebruikname van nieuwe huisvesting ontwikkeld en geïmplementeerd inclusief realisatie noodzakelijke technische voorzieningen, reorganisatie bestaande huisvesting en de feitelijke verhuizing
- Project ter verbetering van de klanttevredenheid gecoördineerd en geleid (projectteam bestaande uit 6 professionals met een 15-tal subteams)
- Logistieke prestatie verbeterd: verwachtingen van interne en externe klanten geïnventariseerd en plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd om aan de overeengekomen verwachtingen te voldoen

* Techno Service Nederland B.V.: Interim Manager Onderhoudswerkplaats Heerlen (6/2001 - 11/2001)
Nederlandse groep met 60 vestigingen voor onderhoud aan Touringcars, Bedrijfswagens en Bussen voor Openbaar Vervoer, alsmede dealerschappen voor bedrijfswagens.
Doel: de werkplaats door een bijzonder moeilijke periode loodsen
- Uitgevallen werkplaatsmanager vervangen en contacten met nieuw verworven klant onderhouden
- Nieuwe organisatiestructuur voor het werkplaats management ontworpen en opgestart
- Veranderingsproces naar commerciële onderhoudsorganisatie begeleid, inclusief aanzet tot oplossing voor voormalige chauffeurs die zich niet konden kwalificeren als monteur

Overige werkervaring (1983 - 2000):
* Nampak Containers Ltd. (voorheen Plysu / SEP); 1998 - 2000
Europese groep voor de ontwikkeling, productie en verkoop van met name kunststof flessen en vaten.
Plant Manager, Nampak Kerkrade B.V. (90 medewerkers, omzet ca 11.5 miljoen Euro, afzet met name in de voedingsmiddelen industrie)
Doel: het vestigingsresultaat dat al enige jaren een dalende lijn vertoont, verbeteren.
- Productiviteit en materiaalbeheersing met ruim 10 % verbeterd
- Middels teambuilding en intensieve functioneringsbegeleiding functioneren Management Team en motivatie op de werkvloer vergroot
- Relatie met Vakbondsorganisaties en Ondernemingsraad verbeterd
- Investeringsprogramma voor nieuwe machines en nieuwe technologie geïnitieerd en gerealiseerd
- Introductie HACCP geïnitieerd en certificering ISO 9001 hernieuwd.

KNP BT B.V.; 1992 - 1998
Destijds één van ‘s werelds belangrijkste leveranciers van papier, karton, kantoorproducten en grafische systemen.
* Productiemanager, Bergen op Zoom (Trimbach, 70 medewerkers, omzet ca. 45,5 miljoen Euro)
Productie van kartonnen verpakkingen voor de groenten-, fruit- en bloemenmarkt.
Doel: verdere invoering van zelfsturende teams, gericht op grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de teamleiders, nadat eerder de vestiging was afgeslankt.
- Productiviteit gehandhaafd ondanks ontslag van 50 mensen
- Flexibilisering van de arbeid ingevoerd: werktijden aangepast aan seizoenspatroon
- Teamdoelen geformuleerd en teamleiders begeleid

* Assistent Productiemanager, pallet divisie Voorschoten (PKF/Steijn)
Doel: ondersteuning bij het proces van cultuurverandering, van traditioneel geleid familiebedrijf naar zelfstandig locatiemanagement in elk van de drie productielocaties.
- Nieuw logistiek automatiseringssysteem ingevoerd
- Omsteltijden locatie Venlo met ca. 50 % verminderd (invoering SMED en TPM)
- Middels intensieve coaching, functioneren bedrijfsleider locatie Venlo verbeterd
- Nieuwe milieuvergunning locatie Venlo gerealiseerd


Katalistiks UOP; 1988 - 1992
Internationale groep voor ontwikkeling, productie en verkoop van kraakkatalysator voor de olie-industrie. UOP is wereldmarktleider in ontwikkeling en verkoop van technologie voor de gas- en olieraffinage en de petrochemische industrie.
Hoofd Logistiek, Delfzijl
Doel: opzetten logistieke afdeling.
- Productieplanning verbeterd; resultaat: stijging van de leverbetrouwbaarheid van 80 % naar 95 %.
- Aanvoerplanning grondstoffen verbeterd; resultaat: vermindering wachtkosten van leveranciers van circa 275.000 Euro tot circa 13.500 Euro per jaar

Speciale opdracht gedurende de laatste twee jaar:
- Proces van integrale Kwaliteitszorg opgezet en begeleid(Managing Total Quality)

NKF Kabel B.V.; 1984 - 1988
Nederlands grootste producent van energie- en telecommunicatiekabel en installatiedraad.
Hoofd Bedrijfskundige afdeling, Delfzijl
Verantwoordelijkheden: intern organisatieadvieswerk, efficiencyverbetering, normstelling en -bewaking.
- Reorganisatieproject, vermindering aantal indirecten, daarmee sluiting van de vestiging voorkomen
- Efficiency verbeterd: kennis "goede" werknemers benut om "mindere" werknemers bij te scholen

Alcoa Nederland B.V.; 1983 - 1984
Producent van gewalst en geëxtrudeerd aluminium.
Industrial Engineer, Aluminium walserij te Drunen
Arbeidskundige projecten op de werkvloer, normstelling en -bewaking, verbetering productie-efficiency.
- Stilstandtijd van de bottleneck van de walserij met ca. 25 % gereduceerd

Opleiding interimmanager

- Economische Bedrijfstechniek; HTS, Tilburg, 1983
(technische bedrijfskunde, met o.a. stage in Zuid Afrika)
- Analyse van organisatieproblemen; Post Academisch, TU, Delft, 1984
- Integrale basisopleiding arbeids- en bedrijfskunde (VOA-2); Philips, Eindhoven, 1985

- Methodisch Organisatieonderzoek; MOC, Driebergen, 1988
- Facilitator Managing Total Quality; 3M, St. Paul, U.S.A., 1990
- Financieel Management voor de niet-financiële Manager; De Baak, Noordwijk, 2000

Door de jaren heen mijn vakgebied (management) bijgehouden door diverse trainingen en seminars op het gebied van communicatie, kwaliteit, financiën, logistiek (supply chain), organisatieveranderingsprocessen, besluitvorming, effectief beïnvloeden, leiderschap en management.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Management & Leidinggeven
- Toekomstgericht: zoekend naar vernieuwing, nieuwe mogelijkheden
- Ontwikkelen van visie: hoofdlijnen op langere termijn
- Coachend leider: betrokken en resultaatgericht;
- Besluitvaardig: onderbouwd maar open voor nieuwe informatie
- Analyseren en doorzien van organisaties en de mensen erin
- Organisatietalent: opzetten van praktische, werkbare modellen en methoden

Communicatie
- Sterk in luisteren, analyseren en creëren gemeenschappelijke doelstelling
- Teamspeler die vlot samenwerkt met allerlei verschillende niveaus
- Door interesse in mensen, vlot in staat een vertrouwensbasis op te bouwen.
- Sterk in het onderhouden van goede contacten (intern en extern: klanten, OR, vakbonden, overheid)

Commercie
- Klantgericht:
onderhouden van een goede relatie met bestaande klanten
- Klantgericht: scherp houden van het klantbelang in de interne organisatie
- Gericht op effectiviteit en efficiency waardoor het bedrijfsresultaat verbetert

Techniek & Projectmanagement
- Brede, gevarieerde technisch-bedrijfskundige achtergrond, ervaring in diverse branches en omgevingen
- Stroomlijnen van productieprocessen en efficiency verbetering
- Ervaring als projectleider van diverse projecten (automatisering, voorraadbeheersing, klanttevredenheid, huisvesting)
- Ervaring als Statutair Directeur

Talenkennis interimmanager

Nederlands: Moedertaal
Engels: Vloeiend, zowel mondeling als schriftelijk, vele jaren gewerkt voor internationale organisaties.
Duits en Frans: matig: voldoende om een paar woordjes te spreken om het ijs te breken, "serieuze" communicatie zal in het engels moeten

Overig

Profiel
Interim Manager / Locatiemanager, met ruim 20 jaar ervaring in diverse management functies (vaak in internationale setting), vooral gericht op veranderingsprocessen. Resultaatgericht, coachend leider, sterk in luisteren, analyseren, creëren van een gemeenschappelijke doelstelling en faciliteren van randvoorwaarden om die doelstelling te bereiken. Analytisch en probleemoplossend ingesteld, gedreven motivator, communicatief, toekomstgericht. People Manager, die staat voor kwaliteit en teamwork, maar tegelijkertijd de benodigde resultaten scherp in het oog houdt.
Ruime ervaring in verschillende organisaties: Productie, Procesindustrie, Service en Supply Chain, Onder meer als Locatiedirecteur, Supply Chain Manager en Operationeel Manager

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :