T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Manager, Consultant, Gezondheidszorg

Manager, Consultant, Gezondheidszorg

Werkervaring interimmanager

Opdrachten:

- Tinkiteasy - Sales. ICT/SAAS vs Zorg
- Lab 8 – Toekomstscenario’s voor NSDSK en NG
- Beweging 3.0 / Coach - Verandermanagement
- iBand – Advies Friese ICT- innovatie Alliantie
- Activiteiten: Ascom, Musicall, Way to Grow


Opleiding interimmanager

HBO

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik richt mij op de volle breedte van de gezondheidszorg. Het vormgeven aan een ´open innovatie´, organisatieontwikkeling, marketing en sales is mijn werkgebied. In een hoog tempo zet ik een heldere koers uit om vervolgens aandacht te schenken aan de eerder beschreven werkgebieden en samenwerking met anderen. Ik bied trainingsprogramma’s en workshops om individuen en organisaties te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling of organisatiedoelstellingen. Ik ondersteun partijen in de zorg bij visie- en strategieontwikkeling op verschillende beleidsniveaus en verken nieuwe trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Ik ben resultaat- en doelgericht en weet disciplines en mensen op elk niveau te mobiliseren, zodat veranderingen in de gezondheidszorg vertaald kunnen worden naar strategische keuzes, grotere diversiteit en nieuwe combinaties. In mijn zakelijke en privé-omgeving kwalificeert men mij als een gedreven, enthousiaste en betrokken persoonlijkheid, die opvalt door zijn zorgbrede kennis, conceptueel en analytisch vermogen, onderscheidingsdrang en humor. Ik ben een creatieve, visionaire pragmaticus.

Talenkennis interimmanager

Nederlands en Duits uitstekend, Engels voldoende, Frans matig

 beschikbaar?