T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim, project, programmamanager met Business-ICT ervaring

Interim, project, programmamanager met Business-ICT ervaring

Werkervaring interimmanager

Projectmanager op grootschalige ICT projecten (100+ medewerkers, 20.000 projecturen). Met name veel ervaring in financiele sector (Banken, verzekering), maar ook ervaring opgedaan binnen ICT bedrijven en Bouwbedrijven.

Persoonlijke missionstatement: "Met passie en innovatie; doelgericht veranderingen teweeg brengen"

Marco is al meer dan 16 jaar werkzaam in de IT met internationale ervaring. Gedurende deze periode heeft hij primair als project en programma manager gewerkt binnen financiële instellingen. Marco heeft een sterke en dynamische persoonlijkheid. Zijn communicatieve en sociale vaardigheden verschaffen hem een soepele integratie binnen teams en organisaties. Daarnaast heeft hij bewezen leiderschapskwaliteiten bij het aansturen van teams in grote en complexe omgevingen, waarbij het team in staat is om gedefinieerde doelen te realiseren. Hij heeft goede planningsvaardigheden die hij samen met een drive voor hoge kwaliteit in programma’s en projecten inzet.Al enige jaren is Marco bezig met zich te ontwikkelen in bedrijfskundige zaken. Door deze natuurlijke interesse, MBA en drive is Marco actief bij adviseren en realiseren van business ten aanzien van ICT gerelateerde zaken. Op het niveau van directie en management board kan hij zonder probleem een actieve rol innemen. Hij kan gekarakteriseerd worden als een sterk resultaat gedreven persoon, sterke persoonlijkheid met een gezond gevoel voor humor. Hij beschikt over goed ontwikkelde politieke- en omgevingssensitiviteit. Hij is sterk op het gebied van strategie en innovatie. Door zijn holistische beschouwing en capaciteiten maken Marco tot toegevoegde waarde voor stuurgroepen, management teams, directie en raden van bestuur.Marco wil zich in de toekomst verder ontwikkelen op het raakvalk van ICT en Business in de rol van project- en programma manager uitvoeren.

Relevante Werkervaringen:

Periode 04-2008 – 09-2008
Bedrijf ABN-Amro
Branche Finance
Functie Business Acceptance & Implementation Manager
Project Fold-In
Het Fold-In programma was verantwoordelijk voor de integratie van de automatisering van Fortis en ABN-Amro. Het programma leverde voor ruim 140 projecten project guidelines, om het mogelijk te maken dat alle migraties volgens plan konden verlopen. In de rol van BA&I Manager was hij verantwoordelijk voor de afstemming van business requirements (van Retail, Merchiant en Private banking) met de IT programma’s en projecten, dusdanig dat de requirements ook getoetst konden worden. Het maken van een Go-No-go proces waarbij business controle had over de migratie stappen was een van de producten opgeleverd door Marco. Het traject werdt voortijdig beëindigd door de interventie van de overheid; het nationaliseren van ABN0-Amro en Fortis.

Periode 10-2007 – 03-2008
Bedrijf ING OPS&IT/IN
Branche Finance
Functie Project Manager
Project Taskforce International Payments
Het kanaal voor internationaal betalingsverkeer was niet optimaal. Dit leidde in het verleden tot verstoringen merkbaar in de business. De taskforce kreeg de opdracht om in enkele maanden tijd de omgeving minder gevoelig voor storingen te maken en beter af te stemmen op de business requirements. Marco heeft de taskforce opgestart en legde verantwoording aan de taskforce manager. Op verzoek is er ook direct gerapporteerd aan de directeur IT van de ING. Uren indicatie project 15.000 uur

Periode 09-2007 – 09-2007
Bedrijf ING OPS&IT/TS
Branche Finance
Functie Taskforce Manager
Project Mijnpostbank.nl
In deze periode kreeg mijnpostbank.nl veel media aandacht. Dit had duidelijk invloed op het imago van de bank. Deze taskforce was er op gericht om zo snel mogelijk de technische problemen in de infrastructuur aan te pakken om zo een stabiel platform te kunnen bieden aan de gebruikers van mijnpostbank.nl. Marco was verantwoordelijk voor het opzetten van een effective projectorganisatie en alignement tussen betrokken ICT afdelingen.

Periode 02-2007 – 08-2007
Bedrijf ING OPS&IT/AWB
Branche Finance
Functie Project Manager
Project WIA EOD
De einde dag verwerking van alle systemen van WIA was zeer complex en storingsgevoelig geworden. Achtergrond hiervan was de groei naar een wereld wijde omgeving en een steeds maar groeiende vraag naar functionaliteit. Het project WIA End of Day project moest onderzoeken hoe het aantal verstoringen en de duur van storingen verminderd konden worden. Daarnaast moest er een oplossing gevonden worden voor het kleiner wordende tijdsframe voor de nachtverwerking door globalisatie.Marco was verantwoordelijk als projectmanager dat dit werd gerealiseerd binnen de gestelde tijd en budget. Zo werden er in het project een heldere rapportage over de einde nachtverwerking met impact analyse voor business gerealiseerd en werden er incident managers aangesteld in de diverse applicatie teams.
Periode 01-2006 – 02-2007
Bedrijf ING OPS&IT/BSD
Branche Finance
Functie Programme Manager
Project Sourcing France
Door de wijzigende markt in Frankrijk zijn er een aantal onderdelen genoodzaakt hun automatiseringsomgeving te optimaliseren. Daarnaast is het ING onderdeel Securities in Frankrijk verkocht. Hierdoor zou de automatiseringsomgeving in Frankrijk sterk veranderen. Tevens is er binnen de ING besloten om alles binnen Europa in drie datacenters te centraliseren.In december is het besluit genomen om de IT afdeling in Frankrijk geheel te verplaatsen naar België. In de praktijk komt het er op neer dat alle medewerkers in Frankrijk ontslag zullen krijgen.Voor het einde van september 2006 moet er in Brussel en Rotterdam een nieuwe infrastructuur omgeving worden opgezet. Tevens applicaties en applicatie kennis worden gemigreerd. Immers in oktober 2006 zou er geen automatiseringspersoneel in Parijs aanwezig zijn. Hiermee had het project grote invloed hebben op de Business. Marco was volledig verantwoordelijk voor de ICT omgeving en stuurde hierbij 6 projectleiders aan met teams verdeelt over Nederland, België en Frankrijk. Uren indicatie 20.000

Periode 01-2005 – 11-2005
Bedrijf ING OPS&IT/BSD
Branche Finance
Functie Project Manager
Project Sourcing UK
Sourcing UK project maakt deel uit van het Sourcing Europe programma, waarbij een aantal datacentra binnen Europa naar twee centrale Europese datacentra moeten worden verhuisd om een bezuiniging te kunnen realiseren.Het Sourcing UK project heeft als doel het leeghalen van het datacentrum in Londen en deze over te brengen naar Rotterdam en Brussel. Binnen het project (dat al loopt sinds juni 2003) als projectmanager verantwoordelijk voor de Recieving Organisation. Het project was in drie delen opgedeeld Sending (verantwoordelijk dat de applicaties gereed zijn voor verzending). Technical Architecture (deze zorgen er voor dat de infrastructuur in Nederland en België gereed staan). Recieving (verantwoordelijk voor de ontvangst van de applicaties en het inrichten van de beheer organisatie opdat deze de applicaties kan ondersteunen). Het project had de directe aandacht van de Raad van Bestuur van de ING.Eigenverantwoordelijkheid binnen het project:§ Aantal projectleden leiding gegeven: 3 Projectleiders§ Budget verantwoordelijk voor € 1.600.000,00 (alleen uren)§ Aantal betrokken disciplines: 10§ Voor het project maakte verschillende rapportages, coördineerde projectleiders en rapporteerde aan de klant en het hogere management.


Opleiding interimmanager

1984 - 1988 LTS, Elektrotechniek (Diploma)
1988 - 1992 MTS, Technische Computer Kunde (Certificaat)2007 - Heden Executive MBA (Masterclass Leiderschap & verandermanagement)

Requirement Analyse en Management, IPMA-C (nr. NL.C.2007.0119), IPMA-D (nr. NL.D.2002.150), Prince 2 Foundation (nr. P2/NLEX2031) & Practitioner (nr. P2/NLPB013713), DSDM Foundation, Leiding geven aan projecten, Time management, Praktisch leiding geven I & II, Projectmatig werken, Adviseren, Onderhandelen, Schriftelijk rapporteren, Communiceren en presenteren, Effectief vergaderen, Effectief presenteren, Persoonlijke kracht, Situationeel gericht leidinggeven, Coachen.
Basis opleiding bedrijfskunde en management
Wet Financiële Diensten, SOX for IT Professionals, Nibe Banken en Verzekeringen, SEPA
ITIL Foundation, ITIL Change Management, Microsoft MCSE (NT3.51 & 4.0), MCT (Microsoft Certified Trainer), CCA (Citrix Certified Administrator), Novell Netware 3.11/4.11, IBM AIX Basis, Diverse IBM & Compaq hardware.


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- Project- en Programmamanager
- Interim Manager
- Afdelingsmanager
- Business Unit Manager
- Management Team Lid
- Team Manager
- Trainer / Docent / Facilitator
Banking: Retail, Wholesale, Private banking, Merchiant banking, SWIFT, RISK, FINANCE, Dealingroom, Treasury

- Vakkennis/materiekennis
- gestructureerd/planmatig werken
- doorzettingsvermogen/inzet
- verantwoordelijkheid
- samenwerking/loyaliteit
- besluitvaardigheid
- initiatief
- energiek
- kwaliteit
- organiseren
- innovatief
- communicatief vaardig en omgevingsbewust
- vaardigheid in het opzetten en leiden van projecten;
- diplomatiek/Omgevingsbewustzijn
- straalt senioriteit uit
- enthousiasmerend
- Resultaatgericht handelen
- Overtuigingskracht
- Plannen en organiseren
- Besluitvaardigheid


Talenkennis interimmanager

Nederlands (moedertaal)
Engels

 beschikbaar?