T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenInterimmanager

Interimmanager

Werkervaring interimmanager

Ervaring interim-management:

Februari 2010 – oktober 2010:
• Via eigen netwerk als interim-manager bedrijfsvoering van het cluster OGGZ bij Arkin in Amsterdam. Arkin is een grote GGZ instelling waarin JellinekMentrum en AMC de Meren zijn samengegaan. Het cluster heeft naast 6 ACT/bemoeizorgteams een kliniek van 20 bedden (Verslaving en Psychose), een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde en een Polikliniek voor Forensische Psychiatrie.
• Doel van de opdracht:
 Een structureel gezonde financiële bedrijfsvoering. Het verbeteren van de bedrijfsresultaten. De financiële resultaten waren 2009 teleurstellend (resultaat -€900K) en in 2010 moet dit proces worden gekanteld;
 Doorlichten van het portfolio op vraaggerichtheid, doelmatigheid en gezonde balans tussen kosten en baten.
 Resultaten:
 Het financiële resultaat 2010 is aanmerkelijk verbeterd (conform begroting);
 Begroting 2011 is realistisch en sluitend;
 Het portfolio is doorgelicht en er zijn voorstellen gedaan om het aanbod structureel te verbeteren (vraaggerichtheid, doelmatigheid en gezonde balans tussen kosten en baten).
• Span of support 130 fte.
• Budget € 11 miljoen.

Maart 2009- januari 2010:
• Via FunktieMediair interim-manager bij GGNet RVE Jeugd in Doetinchem. Als manager was ik verantwoordelijk voor het aansturen van de afdeling Jeugd Ambulant Achterhoek.
• Doel van de opdracht:
 het opvijzelen van de productie (resultaat) die sterk achter bleef bij de raming, en;
 het verbeteren van de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen (logistiek en zorg).
 Resultaten:
 Exploitatie heeft een positief resultaat;
 Logistieke processen zijn gestandaardiseerd en verbeterd;
 Wachttijden vallen binnen de Treeknorm.
• Ook heb ik twee grote projecten aangestuurd:
 het verhuizen van de werklocatie in Groenlo, en;
 een omvangrijk herhuisvestingplan in Doetinchem, waarbij verschillende operationele functies zijn geïntegreerd en er optimaal en efficiënt gebruik wordt gemaakt van de beschikbare voorzieningen, capaciteit en middelen.
 Resultaat:
 Opbrengst per m² is sterk verbeterd en de huisvestingskosten zijn structureel lager (€ 200K op jaarbasis).
• Span of support 60 fte.
• Budget € 5,3 miljoen.

Maart 2008 – oktober 2008:
• Via FunktieMediair interim-projectmanager en interim-hoofd van de afdeling Behandeling en Ontwikkeling (B&O), bij de Hoederloo Groep, dit is een landelijke organisatie voor jeugdzorg in Hoenderloo. Ik was onder andere belast met herinrichten en optimaliseren van de zorgprocessen.

Augustus 2007-januari 2008:
• Via eigen netwerk interim directeur Stichting Hulpverlening en Opvang Prostituees in Den Haag. Overbruggingsmanagement en doorlichten van de organisatie en advies over strategie en toekomst van de organisatie.
• Span of control 25 fte.
• Budget € 1,2 miljoen.

Juli 2007- april 2008:
• Via FunktieMediair interim regiomanager bij Altra Jeugdzorg te Amsterdam.
• Naast een overbruggingsopdracht ben ik belast met het oplossen van een forse budgetoverschrijding en onderproductie van een aantal voorzieningen binnen de regio. Het oplossen van deze problemen heeft geresulteerd in een reductie (25%) van het aantal crisisbedden 0-6 jarigen en een herstructurering waardoor de bedrijfsvoering budgettair neutraal kan worden uitgevoerd.
• In deze periode heb ik een openbare aanbesteding voor 75 trajecten voor tienermoeders (BRT) binnengehaald.
• Span of control 140 fte.
• Budget € 6,5 miljoen.
• Samengewerkt met de Gemeente Amsterdam, Bureau Jeugdzorg en aanbieders van Jeugdzorg in de regio.

December 2006 – april 2007:
• Via FunktieMediair interim-teammanager Kristal, Centrum Psychiatrie en Verstandelijke beperking (onderdeel van Centrum Autisme van Rivierduinen, GGZ) in Leiden. Ik ben tijdelijk belast met de aansturing van twee teams: K&J team en Volwassenenteam.
• Opdracht: overbruggingsmanagement in verband met langdurige vacature
• Span of control: 46 fte
• Budget: € 3,8 miljoen

April 2006- februari 2007:
• Via Prismant Interim Management BV interim-manager Kinderkliniek Triversum in Alkmaar.
• Interim-opdracht in verband langdurige samenwerkingsproblemen in de Kinderkliniek. Ik ben belast met het analyseren en structureel oplossen van de problemen (Crisis- & verandermanagement).
• Span of control: 36 fte.
• Budget ca. € 3,0 miljoen.

November 2005-april 2006:
• Via FunktieMediair interim-teammanager Woonwerkgemeenschap voor Autisten (WWA, de Meander)van Centrum Autisme in Noordwijkerhout & Oegstgeest (onderdeel van Rivierduinen).
• Interim-opdracht in verband met stagnerende aansturing WWA en tevens belast (projectmanagement) met het versneld opstarten en uitbereiden van nieuwe WWA. Opening 23 maart 2006.
• Span of control: 18 fte.
• Budget: € 1,5 miljoen

Oktober 2005-april 2006:
• Via FunktieMediair interim-teammanager belast met het aansturen van het team Volwassenen van Centrum Autisme, in Oegstgeest (onderdeel van Rivierduinen).
• Belangrijke elementen uit opdracht zijn: het verkorten van de wachtlijsten, verhogen van de productiviteit, verkorten van de behandelduur en doorstroming en implementatie van integraal management.
• Span of control: 15 fte.
• Budget: € 1,3 miljoen

September 2005-april 2006:
• Via FunktieMediair ben ik als interim-teammanager belast met de transitie en integratie van “De Voorde”, een specialistisch psychotherapeutisch ambulant en dagklinisch programma voor traumabehandeling voor vrouwen (oorspronkelijk onderdeel van het Centrum voor Specialistische Psychotherapie, Rivierduinen) naar GGZ Leiden.
• Span of control: 10 fte.
• Budget: € 0,8 miljoen


Juni 2005 – oktober 2005:
• Via FunktieMediair interim-teammanager van Kristal, Centrum Psychiatrie en Verstandelijke beperking (onderdeel van Centrum Autisme van Rivierduinen, GGZ) in Leiden. Ik was belast met de aansturing van twee teams.
• Opdracht: overbruggingsmanagement in verband met langdurende vacatures (2) en het opstellen van het activiteitenplan 2006 en bijhorende begroting.
• Tevens ben ik belast geweest met
o het opstarten van een (satelliet-)voorziening van Kristal in Gouda,
o het begeleiden van de invoering van het HKZ kwaliteitssysteem en de ontwikkeling van de DBC’s,
o verhuizing naar nieuwe locatie (van opstellen PvE tot daadwerkelijke inhuizing).
• Span of control: 25 fte.
• Budget: € 2,0 miljoen

December 2004-September 2005:
• Via FunktieMediair interim-manager beheer Preventie bij het Jellinek centrum in Amsterdam (organisatie voor verslavingszorg in Amsterdam en het Gooi).
• Opdracht: crisismanagement & advisering RVP over gewenste organisatiestructuur en besturingsfilosofie, implementatie van duaal management en coachende stijl van leidinggeven.
• Na advisering over de organisatiestructuur en besturingsfilosofie ben ik belast met de uitvoering van een veranderingstraject.
• Span of control: 18 fte.
• Budget: € 1,3 miljoen.
• Samenwerkingsrelaties onderhouden met: Gemeente Amsterdam, verschillende stadsdelen, Trimbos instituut & GGZ instellingen Amsterdam.

November 2004:
• Via eigen netwerk adviesopdracht uitgevoerd voor een GGZ-instelling.


Januari 2004-november 2004:
• Via Leeuwendaal advies BV was ik als interim Manager Zorg belast met opdracht bij de Kessler Stichting (maatschappelijke opvang) in Den Haag.
• Opdracht: crisismanagement, aansturing van de sector Zorg, coachen toekomstig manager Zorg, toeleiding naar vernieuwde AWBZ en het voorbereiden van een grote reorganisatie.
• Span of control: 98 fte.
• Budget: € 5,2 miljoen.
• Samenwerkingsrelaties onderhouden met: gemeente Den Haag (OCW), Zorgkantoor Haaglanden, Parnassia, RIBW Den Haag, Leger des Heils, GGD Den Haag, MO-instellingen en Federatie Zorg.

Oktober 2002-november 2003:
• Via Bennekom Gruijters Vercauteren interim BV was ik bij een Stichting De Regenboog (stichting voor ambulante verslavingszorg in Amsterdam) aangesteld als interim-directeur.
• Opdracht: crisismanagement, begeleiden bestuurswisseling, eindverantwoordelijkheid voor de gehele operatie.
• Span of control: 55 fte in loondienst en 50 fte vrijwilligers.
• Budget: € 2,7 miljoen
• Samenwerkingsrelaties onderhouden met: Gemeente Amsterdam, politieke partijen, Zorgkantoor Amsterdam, Jellinek Centrum, Politie, GGZ-instellingen, GG&GD Amsterdam, verschillende Stadsdeel Besturen, kerken, CBF-keurmerkhouders en diverse Fondsen.
April 2002- november 2002:
• Via mijn eigen netwerk ben ik 7 maanden interim-directeur geweest van het Nederlands Centrum Hersenletsel (NCH) in Utrecht.
• Opdracht: recovery-management.
• Budget: € 0,35 miljoen.
• Samenwerkingsrelaties onderhouden met: Landelijk expertise centra voor Bijzonder Zorgvragen, NIZW, Ministerie VWS (Directie Gehandicaptenbeleid), zorgorganisaties op het gebied NAH.

Maart 2002- juli 2002:
• Via Bennekom Gruijters Vercauteren interim BV interim-manager bij de PameijerKeerkring (een grote instelling voor beschermd wonen) in Rotterdam. In deze periode heb ik onderzoek verricht naar en advies uitgebracht over het oplossen van een samenwerkingsprobleem binnen een voorziening.
• Na deze adviesopdracht (vanaf april 2002) heb ik een opdracht (crisismanagement) uitgevoerd ten behoeve van een stafafdeling
Mei 2001 – februari 2002:
• Via Bennenkom Interim BV sectordirecteur Kinder- & Jeugdpsychiatrie in Zeeland. Ambulante en klinische functies.
• Opdracht: Crisis- en verandermanagement.
• Span of control: 80 fte.
• Budget: € 4,0 miljoen.
• Samenwerkingsrelaties onderhouden met: GGD Zeeland, Bureau Jeugdzorg en K& J-GGZ-instellingen in Zuid Nederland en GGZ-Nederland.

Januari 2001 – mei 2001:
• Via K+V Interim BV interim Zorgmanager bij organisatie voor Thuiszorg in Oost-Nederland.
• Opdracht: overbruggingsmanagement en onderzoek naar functioneren van de thuiszorg in een bepaald rayon.
• Span of control: ± 50 fte.
• Budget: ƒ 3,2 miljoen.

Oktober 2000 tot januari 2001:
• Via Gruijters Vercauteren & Partners BV interim Locatiemanager Stichting Jeugdhulpverlening Zuid-Holland-Zuid.
• Opdracht: In dit kader was ik belast met een overbruggingsmanagement van de afdeling Ambulante Jeugdhulpverlening Nieuwe Waterweg Noord en Bureau Jeugdzorg voor hetzelfde gebied.
• Span of control: 15 fte.
• Budget: ƒ 1,2 miljoen.

December1999 - september 2000:
• Via PlusTalent interim-manager bij het Boumanhuis in Rotterdam (categoriaal psychiatrisch ziekenhuis).
• Opdracht: deel-begeleiding reorganisatie en overbruggingsmanagement.
• Span of control: ± 35 fte.
• Budget: ƒ 2,5 miljoen.

Oktober 1998- september1999:
• Interim-manager voor Gruijters Vercauteren & Partners in Zeist.
• Opdracht: crisismanagement en turnaround-management bij twee Boddaertcentra van stichting Maashorst (multifunctionele organisatie voor jeugdhulpverlening en jeugdgezondheidszorg) in Noord-Brabant.
• Span of control: ± 25 fte.
• Budget: ƒ 2,3 miljoen.


Mei 1999-augustus 1999:
• Via Gruijters Vercauteren & Partners ben ik binnen bovengenoemde organisatie voor jeugdhulpverlening projectmanager geweest. Ik was belast met de voorbereiding en implementatie van het project ‘Van Residentieel naar Ambulant’. Dit project heeft tot doel een deel van de (semi)residentiele voorzieningen om te vormen naar ambulante producten.


September 1998- december 1998:
• Interim Taakgroepmanager via Gruijters Vercauteren & Partners in Zeist. Interim-managementopdracht in MFE van de Robert Fleury Stichting (psychiatrie) in Zuid-Holland.
• Opdracht: opstarten van een taakgroep en op het opvijzelen van de productie voor de gehele MFE, die in relatie tot de raming achter was gebleven.
• Span of control: ± 35 fte.


Januari 1998 – juli 1998:
• Interim Taakgroepmanager via Gruijters Vercauteren & Partners in Zeist. Interim-manager bij de Robert Fleury Stichting in Zuid-Holland.
• Opdracht: organisatorische en samenwerkingsproblemen opgelost.
• Span of control: ± 20 fte.

Opleiding interimmanager

Opleiding:
Hemodialyse assistent : diploma 1974
Sociale Academie HBO maatschappelijk werk : diploma 1986
Goldsteintherapie : certificaat 1986
Voortgezette Opleiding, systeemtheorie/-therapie : certificaat 1990

Cursussen/trainingen:
In de periode tussen 1993 – 2008 heb ik frequent:
• management)trainingen, -seminars, -workshops en -cursussen gevolgd;
• neem regelmatig deel aan intervisiebijeenkomsten met collega-interimmanagers;
• heb ik regelmatig coaching bij mijn opdrachten.
In 2008 heb ik twee trainingsprogramma’s gevolgd voor mijn persoonlijke ontwikkeling.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Persoonlijke eigenschappen:
Analytisch ingesteld, werk systematisch, ben resultaatgericht & pragmatisch, heb gevoel voor humor en kan relativeren, heb doorzettingsvermogen & overtuigingskracht


Talenkennis interimmanager

Talenkennis Niveau
 Engels Goed/Zeer goed
 Duits Redelijk


Overig

Profiel:
Ik kan gekwalificeerd worden als een nuchtere, pragmatisch ingestelde, stevige en integere manager. In opdrachten geef ik mij voor 100% en toon leiderschap door voorbeeldgedrag. In bijvoorbeeld probleem- en crisissituaties weet ik door mijn open houding en door een koersvaste en consistente werkwijze zodanig leiding te geven dat de rust snel terugkeert en het (zelf)vertrouwen hersteld wordt. Ik ben als mens betrokken bij mijn medewerkers en hun werk, maar ben zakelijk als het om zakelijke issues gaat.


 Beschikbaarheid opvragen