T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Senior delivery en interim manager.

Senior delivery en interim manager.

Werkervaring interimmanager

Met bijna twintig jaar werkervaring, waarvan de meeste jaren in een omgeving waarin service management conform ITIL en projectmatig werken conform Prince2 werd gehanteerd, meen ik een waardevolle aanwinst te kunnen zijn voor uw onderneming.
Mijn expertise bestaat uit:
• Managen van teams;
• Coachen van managers;
• Reorganiseren van afdelingen met daarbij veel individuele aandacht voor de medewerkers;
• Verbeteren van de prestaties van medewerkers en managers en daarmee van afdelingen;
• Inrichten en operationaliseren van procesmatige werkwijzen, bijvoorbeeld met ITIL als kapstok;
• Out- en insourcen van werkzaamheden en het adviseren op dit gebied;
• Effectief besturen van projecten portfolio’s.

Opdrachten met veel dynamiek, zelfstandig of in teams de klus klaren geven mij veel voldoening.
Mijn grote inlevingsvermogen in organisaties en aangeboren rustige en geduldige uitstraling maken deel uit van het prettig samenwerken en het succesvol realiseren van het afgesproken eindresultaat van projecten.

Werkervaring:

Mei 2009 – Juni 2009 Consultant Programma Management Philips IT Infrastructure
Realiseren van besturing en daarmee controle op Philips IT projecten.
Gerealiseerd met behulp van diverse nieuw opgezette dashboard rapportages.
Een project prioriteiten systeem bevindt zich in de opzetfase.

Februari 2009 Adviseur DHV
Adviseur op het gebied van insourcing van uitbestede ICT dienstverlening.

September 2008 – heden Docent Business School Notenboom
Docent aan de Business School Notenboom. Dual degree: business administration en
international business.
Vakken: Analyses and design of information systems, e-business en basics of computing.

April 2008 – April 2009 Sr. Service delivery manager & Transition manager DSM Corporate ICT
Als senior service delivery manager (SDM) ben ik verantwoordelijk voor de opzet van service delivery management binnen de DSM Corporate ICT afdeling Global Applications (SAP, e-business en BW). Daarnaast zijn met de business de SLA onderhandelingen opgestart en door het vervullen van de SDM rol ben ik operationeel verantwoordelijk geweest voor de SLA’s met de business.

Resultaten:
• Het service delivery proces is ingericht. De Service Delivery Manager (SDM) werkt in de operatie conform de voorbereide opzet.
• De SLA template is ontwikkelt en in gebruik, SLA’s met de business zijn en worden afgesloten.
• De acceptatie criteria van de beheer afdeling, managed operations, zijn ontwikkeld en maken on-derdeel uit van de startup van de projecten.

Als transition manager ben ik verantwoordelijk voor de integratie van een DSM onderdeel in de ICT om-geving van DSM Corporate ICT, zowel technisch als organisatorisch.

Resultaten:
• Scenario’s beschreven en risico’s in kaart gebracht. Deze input gebruiken om de uitvoer te be-schrijven en deze tot uitvoering te brengen.


Oktober 2007 – Maart 2008 Service manager Simac
Als service manager ben ik operationeel eindverantwoordelijk voor de SLA’s die klanten met Simac heb-ben afgesloten. Resourcemanagement speelde hierbij een grote rol.
Tevens ontwikkel ik diensten voor producten die Simac in de markt zet, ben ik betrokken bij RfP trajecten en ben ik verantwoordelijk voor het inrichten van de services tijdens transitie trajecten met nieuwe klanten van Simac.


Augustus 2007 – Oktober 2007 ICT manager Maandag (voorheen Sargas)
Het doel is de afdeling te professionaliseren in haar werkzaamheden en ze beter aan te laten sluiten op de bedrijfsprocessen.

Resultaten:
• Binnen twee weken zijn de pijnpunten geïnventariseerd, de planning opgesteld en de eerste maatregelen doorgevoerd. Opdracht was parttime invulling.
• Werkzaamheden overgedragen aan fulltime ICT manager.Mei 2006 – Oktober 2007 Hoofd lokale ondersteuning vts PN onderdeel ISC
Eindverantwoordelijk voor de lokale ondersteuning aan zes regiokorpsen van de Politie in Zuid Nederland. Reorganiseren van de opzet en inrichting van de lokale ondersteuning aan zes politieregio’s naar drie lokale afdelingen.

Resultaten:
• Project loopt conform planning.
• Medewerkers zitten weer goed in hun vel.
• Klanttevredenheid stijgt.
• Kostenbesparende maatregelen doorgevoerd.

Januari 2006 – Mei 2006 Project en proces manager Vodafone
Eindverantwoordelijk voor de opzet, inrichting en integratie van de Valid Development Factory (VDF) in de Vodafone organisatie.

Resultaten:
• De VDF heeft haar eerste fixed price project onder handen.
• De integratie is soepel verlopen en VDF maakt inmiddels deel uit van de keten binnen Vodafone.

Juli 2005 – Maart 2006 Project manager en coach VieCuri
Eindverantwoordelijk voor de pragmatische implementatie van relevante ITIL processen.
Coachen en begeleiding personeel in verandertraject.
Sparringpartner voor ICT management.

Resultaten:
• Project is conform planning verlopen.
• De basis voor het opstellen van het IC beleid en Informatiseringsstrategie is gerealiseerd.
• Functieprofielen zijn opgesteld.
• Selectie en werving van procesmanagers uitgevoerd.
• De organisatie bouwt verder aan een gezonde toekomst.


Juni 2005 – April 2007 Vice voorzitter Competence Center Service Management
Ter versterking van de competenties van haar eigen medewerkers heeft Valid voor haar management consultants het competence center in het leven geroepen. Binnen dit gremium verzorg ik samen met de voorzitter de periodieke meetings en draag daarmee bij aan de ontwikkeling van de collega consultants.


September 2004 – Mei 2005 Quality manager en groepsleider energie:direct
Verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling 3e lijn (9 medewerkers).
• Voeren van beoordelingsgesprekken.
• Opstellen POP voor de medewerkers.
• Coaching en begeleiding personeel in verandertraject.
• Werving en selectie van medewerkers.
• Voeren van sollicitatiegesprekken met kandidaten.
• Afstemming en stroomlijning van de werkzaamheden met het callcenter HCN.
• Rapporteren van de performance van de afdeling.

Resultaten:
• Performance verbetering.
• Kwaliteitsverbetering.
• Dienstenportfolio opgesteld.
• Afdeling functioneert boven verwachting door het doorvoeren van structurele veranderingen.


April 2004 – Augustus 2004 Hoofd Uitvoering & Beheer ICT Agroportal
Leiding geven aan ICT afdeling, bestaande uit twee projectleiders, twee ontwikkelaars, vier beheerders Productieomgeving en twee 2e lijns supportmedewerkers/beheerders KA.
• Voeren van beoordelingsgesprekken.
• Opstellen POP voor de medewerkers.
• Coaching en begeleiding personeel in verandertraject.
• Werving en selectie van medewerkers.
• Voeren van sollicitatiegesprekken met kandidaten.
• Lid MT.
• Afstemmen dienstverlening op klantwensen.
• Invulling geven aan projectaanvragen.
• Operationeel eindverantwoordelijk voor met leveranciers en de business afgesloten SLA’s.

Resultaten:
• De communicatie met andere afdelingen en klanten is verbeterd.
• De zelfwerkzaamheid, zelfbewustzijn, zelfverzekerdheid van de medewerkers is verbeterd.
• Planning werkzaamheden en resources inzichtelijk gemaakt.
• Projectplanning in combinatie met resourceplanning geïntroduceerd en geoperationaliseerd.
• Strategisch Management Plan 2004-2007 opgesteld.
• Stabiele productieomgeving.
• Inrichting OTAP-principe, zowel organisatorisch als technisch.


November 2003 – Januari 2004 SLA en contractmanager Uniconsult
Opzetten SLA en Contractmanagement, operationeel eindverantwoordelijk voor SLA’s en contracten met externe partijen.
Coachen van de procesmanagers.
Coaching en begeleiding personeel in verandertraject.

Resultaten:
• Standaard neergezet voor SLA’s.
• SLA onderhandeling tot een goed einde gebracht met externe partij die al 1 jaar in een uitzichtlo-ze onderhandeling was met Uniconsult.
• De kwaliteit van de processen verbeterden.


Juni 2003 – September 2003 Project en proces manager NUON
Implementatie ITIL processen binnen het ICT bedrijf.
Coaching en begeleiding personeel in verandertraject.

Resultaten:
• Bewustwording gecreëerd t.a.v. de organisatieverandering t.g.v. de Outsourcing van ICT bedrijfs-onderdelen.
• 0-meting huidige ICT organisatie uitgevoerd en rapport opgeleverd.


Februari 2003 – April 2004 Coach en project manager Agroportal
Begeleiding Service Management en service desk tooling keuze.
Docent ITIL workshop.
Project manager implementatie Rabo-audit.
Projectleider implementatie service desk tool.

Resultaten:
• Service Management Tool is aangeschaft.
• Organisatie is op de hoogte van de ITIL methodiek en weet wat dit kan beteken voor haar.
• De ITIL Procesmanagers worden gecoached, processen worden ingericht, beschreven en ge-borgd. Organisatie is hiermee in staat haar concurrentiepositie te verstevigen.Augustus 2002 – December 2002 Service Level Manager PIEN
Operationeel eindverantwoordelijk voor de SLA’s met de drie Marktorganisaties Interpolis Verzekeringen, Relan Pension Utrecht en Commit Arbo.

Resultaten:
• SLA’s afgesloten, afspraken geborgd in de PIEN organisatie, kennisoverdracht aan eigen Service Level Managers.


Januari 2002 – Maart 2002 Auditor Vedior ICT
Evaluatie van de in 2001 gemaakte SLA.

Resultaten:
• Een korte rapportage over hoe de werkwijze rond deze SLA bevalt en welke verbeterpunten in welke volgorde verwezenlijkt kunnen worden.

Augustus 2001 – December 2001 Service Level Manager PIEN
Opzetten Service Management organisatie. Opzetten van procedures, planningen, SLA’s, wijzigingenpro-cedure, escalatieschema’s, communicatiestructuur etc.

Resultaten:
• De basis voor het afsluiten van SLA’s is gelegd. Kennisoverdracht heeft plaatsgevonden. PIEN kan zelf aan de slag gaan met de concepten.


November 2000 – Maart 2001 Hoofd bedrijfsbureau Vedior ICT
• Opzetten van structuur van het Bedrijfsbureau.
• Voeren van beoordelingsgesprekken.
• Opstellen POP voor de medewerkers.
• Coaching en begeleiding personeel in verandertraject.
• Werving en selectie van medewerkers.
• Voeren van sollicitatiegesprekken met kandidaten.
• Leiding geven aan een team van vijf personen.
• Laten opstellen van forecasts en einde-maandrapportages.
• Inzichtelijk maken van de personele bezetting van Vedior ICT.
• Tevens alle werkzaamheden van de afdeling Configuratiebeheer integreren in het Bedrijfsbureau.

Resultaten:
• Bedrijfsbureau vervult centrale rol in Vedior ICT organisatie.
• Administratie op orde.
• Contractoverzicht helder en up-to-date.
• Personeelsbezetting in kaart.
• Registratie en facturatiesysteem ingericht en werkende.


Mei 2000 – Oktober 2001 Hoofd afdeling Configuratiebeheer Vedior ICT
• Opzetten van structuur van de afdeling.
• Leiding geven aan een team van vier personen.
• Verantwoordelijk voor de processen Change en Configuratie Management en voor inkoop van hard- en software.
• Onderhandelingen voeren met toeleveranciers van in te kopen producten.
• Verantwoordelijk voor de selectie van een Service Management en service desk tool.
• Projectleider implementatie service desk tool.

Resultaten:
• ICT infrastructuur van Vedior in kaart gebracht en onder controle.
• Service Management tool aangeschaft en geïmplementeerd.


Januari 2000 – April 2000 Change Manager en coach Vedior ICT
Eindverantwoordelijk voor het Change Management proces. Voorzitter van de Change Advisory Board. Inrichten en uitbouwen van dit proces binnen Vedior ICT. Verzorgen van rapportages naar de klantenor-ganisaties van Vedior ICT. Coach van de beoogde Change Manager, overdracht van de operationele activiteiten.

Resultaten:
• Change Management proces geïmplementeerd en werkende.
• Rapportages worden periodiek opgeleverd.
• De beoogd Change Manager is opgeleid en klaar voor het zelfstandig gaan functioneren als Change Manager.

November 1999 – April 2000 Projectleider Belastingdienst/CICT
Opvolgen aanbevelingen van de Interne Accountantsdienst Belastingen (IAB) t.b.v. de goedkeuring door deze afdeling van de geïmplementeerde en uit te voeren werkzaamheden.

Resultaten:
• Ruim voor verstrijken van de deadline project succesvol afgerond en goedkeuring van de IAB ont-vangen.

November 1998 – Oktober 1999 Problem Manager en coach Vedior ICT
Eindverantwoordelijk voor het Problem Management proces. Inrichten en uitbouwen van dit proces binnen Vedior ICT. Verzorgen van rapportages naar de klantenorganisaties van Vedior ICT.
Coachen beoogd Problem Manager.

Resultaten:
Proces werkende. Rapportages worden periodiek opgeleverd. De beoogd Problem Manager is opgeleid en klaar voor het zelfstandig gaan functioneren als Problem Manager.

November 1998 – Oktober 1999 Adviseur Vedior ICT
Advisering over outsourcingtraject.

Resultaten:
• Organisatie voorbereid op outsourcing.
• Productcatalogus samengesteld.
• SLA’s opgesteld.

Oktober 1998 Adviseur Internoc
In kaart brengen van kernprocessen. Deze beschrijven en inzichtelijk maken.

Resultaten:
• Kernprocessen in kaart gebracht en beschreven.
• Standaard SLA’s opgesteld.
• Internoc is klaar voor het aanbieden van kwalitatief goed beschreven diensten.

Mei 1996 – September 1998 Diverse functies Pink Roccade Food
Change Manager, Configuration Manager, Incident Manager, Service Level Manager, Projectleider en
Kwaliteitsmanager in SAP omgeving.

Resultaten:
• Change- en Configuration Management proces ingericht en geborgd.
• SLA’s gemanaged voor de divisies DMV, Melkunie, Kaas en Boter.
• Service Management tool geïmplementeerd.
• Kwaliteit van de afdeling Projecten gemanaged.
• Workshop ontwikkeld en uitgevoerd.
• Projectleider implementatie Service Management Tool Marval.


Oktober 1990 – April 1996 Interim hoofd internationaal netwerkbeheer Shell
Leiding geven aan 10 operators, werkzaam zijnde in 5-ploegen-dienst; verzorgen van trainingen voor de operators; waarborgen van de continuïteit binnen de afdeling; vertegenwoordigen van internationaal net-werkbeheer in alle voorkomende activiteiten.

Resultaten:
• Afdeling optimaal laten functioneren. Resourceplanning succesvol gemanaged.

Maart 1987 – September 1989 Kwaliteitsmedewerker en operator Philips
Medewerker Kwaliteitsdienst Optical Fibers
Verantwoordelijk voor in- en uitgangscontrole basisproducten, controle van meet- en fabricageapparatuur en kwaliteitsrapportages van Optical Fibers.

Resultaten:
• Bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de eindproducten van Optical Fibers.
• Operator Communication & Processing Services (C&P)

Alle operationele werkzaamheden, volledig inzetbaar op de helpdesk en contactpersoon Facilities Ma-nagement van C&P.

Resultaten:
• Volledig inzetbaar op alle voorkomende werkzaamheden in grote rekencentra, plaatsvervangend shiftleader.


Opleiding interimmanager

Gecertificeerd ITIL service manager.

HBO bachelor in ICT, met specialisatie in service management.

MBA in general management.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ruime ervaring in werken conform de Prince2 projectmethodiek. Ruime ervaring in (ITIL) Service Management. De voor mij geldende kenmerken zijn:
• Enthousiaste, ambitieuze en gedreven persoonlijkheid.
• Resultaatgerichte people manager, met een ruime ervaring in aansturen en stimuleren van mensen.
• Academisch denk- en werkniveau.
• Ruime ervaring in de praktijk.
• Goed theoretisch onderlegd.
• Grote organisatiesensitiviteit.
• Groot inlevingsvermogen.
• In staat om snel de businessprocessen te doorgronden en hierin te optimaliseren.
• Resultaatgericht organiseren.
• Kwaliteitsverbetering als tweede natuur.


Talenkennis interimmanager

Nederlands, moedertaal.
Engels, in woord en geschrift.
Duits, in woord.

Overig

Flexibele allrounder, rasechte peoplemanager.


 beschikbaar?