T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager, management-communicatie trainer en coach

interim manager, management-communicatie trainer en coach

Werkervaring interimmanager

Ervaring als Interim Manager, Trainer en coach

2012 Mariahoeve, onderdeel van Florence Den Haag. Afdelingsmanager
complexe psycho-geriatrie met de focus op bedrijfsvoering,
personeelsbegeleiding, efficiëntie en kwaliteit.

2011 De Haven, Woon- en zorgcentrum te Spakenburg. Afdelingsmanager
belast met de transitie van Verzorgingshuis naar Verpleeghuis. Het
begeleiden van cultuurverandering, ziekteverzuim en het verhogen
en borgen van de kwaliteit van zorg.

2010-oktober Amaris, locatie Theodotion. Teamleider voor een somatische
afdeling met aandacht voor gedragsproblematiek. Focus op
teambuilding, verzuim en kwaliteit. Advies ten aanzien van toekomst
in relatie tot gedragsproblematiek.

2010-sept Zorggroep Amsterdam Oost. Waarnemend locatiemanager
gedurende ziekte. Het managen van een cultuurverandering.

2008-2010 St. Zonnehuizen Zeist, locatie Helios te Zutphen.
Crisismanagement: het opnieuw opzetten van een woonvorm
voor verstandelijk gehandicapten naar aanleiding van een zeer
onvoldoende inspectierapport. Kwaliteitsmanagement,
teambuilding, financieel management, implementatie ZZP’s,
inbedding binnen de grotere organisatie. Meedenken als MT lid
ten aanzien van het beleid binnen een fusie-organisatie.
2005-2006 ’s Heerenloo, Druten, organisatie voor wonen/werken verstandelijk gehandicapten. Hoofd wonen tijdens fusie/reorganisatieproces. Focus op teambuilding, betere samenwerking tussen teams en andere disciplines. Meedenken ten aanzien van beleid als MT lid.

2005 GGZ te Delft. Afdelingsmanager over 2 afdelingen senioren psychiatrie. Opdracht gericht op teambuilding en samenwerking, kwaliteitsverbetering en implementeren DBC’s.
2003-2005 Verzorgings- en Verpleeghuis Meerweide, te Rotterdam. Afdelingsmanager op diverse plekken in het huis, over meerdere afdelingen. Verschillende aansluitende opdrachten. Opdrachten gericht op kwaliteitsverbetering en teamontwikkeling. Meedenken op beleidsniveau en lid MT.
2002-heden Het ontwikkelen en verzorgen van diverse trainingen en scholingen voor diverse organisatie, waaronder Hogeschool INHOLLAND, St. Philadelphia, Kennemer Gasthuizen, St. Zorgbreed etc. De trainingen betreffen vaker teambuildingstrajecten, intervisietrajecten, communicatietrainingen en management trainingen. De scholingen betreffen de vakken Verandermanagement voor de Hoger Managementopleiding INHOLLAND en Situationeel Leidinggeven voor de Midden Managementopleiding INHOLLAND. Voor INHOLLAND heb ik ook diverse trainingen op locatie verzorgd en ontwikkeld (management).
Als coach begeleid ik vooral (beginnend) managers in hun functie.


Werkervaring vast dienstverband

1997-2002 Thuiszorg Groot Rijnland, Leiden. Manager Verpleging
1995-1997 Diverse werkzaamheden via uitzendbureau’s,
1992-1995 ESDEGE Reigersdaal, meewerkend unitmanager op een afdeling
voor verstandelijk gehandicapten met psychiatrische problematiek
1990-1992 Verpleeghuis Oudorp, verpleegkundige
1986-1990 Psychiatrisch Centrum St. Willibrord te Heiloo. Verpleegkundige op
diverse afdelingen

1984-1986 Algemeen ziekenhuis St Joannes de Deo te Haarlem. Praktijkopleider voor o.a. de afdelingen psychiatrie, neurologie, klasse, IC en CCU
1980-1984 Psychiatrisch Centrum St. Willibrord te Heiloo. Verpleegkundige op opnameafdelingen

Opleiding interimmanager

Opleiding

2000-2002 Opleiding tot senior trainer in de communicatie
1998-1999 Opleiding tot coach
1990-2002 Diverse cursussen in het kader van personeelsbeleid
o.a. verzuimbegeleiding, functioneringsgesprekken, methodisch werken en meer functiegerichte trainingen
1990-1992 Basis en Middel Management voor de Non-profitsector, Hogeschool Alkmaar
1984-1986 Opleiding praktijkopleider te Amsterdam
1976-1980 HBO Verpleegkunde te Amsterdam

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

enthousiast, gedreven, analytisch, hands on mentaliteit, open en direct, communicatief vaardig.

Talenkennis interimmanager

engels, duits en nederlands

 beschikbaar?