T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Projectleider / Projectmanager (Bouwkundig)

Projectleider / Projectmanager (Bouwkundig)

Werkervaring interimmanager

Zelfstandig:

nov. ‘99 tot heden
Zelfstandig Ondernemer
Bouwk. Adviesburo


Belangrijkste opdrachtgevers :
2014-2016 NAM BV – Assen / Earthquake team Projectleider Large Scale implementation team
2014 CSWE vof Amsterdam Projectleider Brandwerende Voorzieningen – Oostlijn Metro
2012-2014 Gemeente Amsterdam, Dienst Metro Projectleider Tijdelijk Beheer
2011-2012 COFELY GDF-SUEZ Projectmanager / Team Leader Civil @ ESA Estec
2011 Ingenieursbureau Utrecht ad-interim toezichthouder
2007-2009 ING Projectmanagement / Directievoering
2006-2007 Van den Bergh Kruisheer Elffers Directievoering
2006-2007 STAEDION Ontwikkeling Projectleiding / Directievoering
2007 STRABAG Bouw- & Ontwikk. W erkvoorbereiding
2006 HEIJMANS bouw (IKEA Delft) W erkvoorbereiding
2006 W oningcorp. “de Nieuwe Unie” Management afd. Planmatig Onderhoud
2004-2006 W oningcorp. STAEDION W onen Projectleiding afd. Planmatig Onderhoud
2003-2004 Dyade dienstverl. Onderwijs Projectmanagement / Directievoering / Toezicht
1999-2003 ROB Holland-W est Projectmanagement / Directievoering / Toezicht
09 / 2015 – 05 / 2016

- NAM bv, Assen / Earthquake Team Groningen

W erkzaamheden - Interim medewerker Schade / Schade+

Verantwoordelijkheden:
Vanaf September 2015 betrokken bij het schade / schade+ en het bijzondere gevallen traject.
Verantwoordelijk voor bewonerscontacten, aannemerscontacten, sturing en begeleiding tijdens de uitvoering,
vanaf September 2015 tevens toetsing van begrotingen diverse projecten.

Projectomschrijving:
Schadeherstel en aardbevingsbestendig maken van bestaande bouw in de Provincie Groningen naar aanleiding van de ten gevolge van gaswinning ontstane aardbevingsproblematiek

06 / 2014 – 12 / 2015

- NAM bv, Assen / Earthquake Team Groningen

W erkzaamheden - Projectleider Large Scale Implementation Team

Verantwoordelijkheden:
Binnen een team van 3 man verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleidsmatige en marketingtechnische
beleidsplannen alsmede onderzoeken naar marktcapaciteit, projectomvang en mogelijke projectversnellers door
samenwerkingen.

Projectomschrijving:
Het aardbevingsbestendig maken van bestaande en nieuwbouw in de Provincie Groningen naar aanleiding van de ten gevolge van gaswinning ontstane aardbevingsproblematiek

01/2014 – 06 / 2014

- CSWE vof, Amsterdam

W erkzaamheden - Projectleider Brandwerende Voorzieningen Renovatie Oostlijn

Verantwoordelijkheden:
Verantwoordelijk voor de uitvoering van het aanbrengen van brandwerende afdichtingen en voorzieningen in het project Renovatie Oostlijn te Amsterdam. Aansturend en controlerend over 3 teams van 6 man applicateurs.

08 / 2012 – 12 / 2013

- Gemeente Amsterdam, Dienst Metro

W erkzaamheden - Projectleider Tijdelijk Beheer

Verantwoordelijkheden:
Verantwoordelijk voor de uitvoering van beheer en onderhoud van alle gereed zijnde ruwbouwdelen van de
Noord/Zuidlijn te Amsterdam07 / 2012 – 08 / 2012

- Ballast Nedam Funderingstechnieken

W erkzaamheden: - Assistent Projectcoördinator

Verantwoordelijkheden:
Verantwoordelijk voor het waarnemen van alle taken van de projectcoördinator gedurende zijn vakantieperiode.

Projectomschrijving:
Bouw van een houtgestookte biomassa energiecentrale voor ENECO in Delfzijl, Groningen2011 - 2012

COFELY GDF-SUEZ
W erkzaamheden:
- senior projectmanager / Team Leader Civil team @ ESA ESTEC te Noordwijk

Kerntaken / Verantwoordelijkheden:
Verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de werkzaamheden zoals uiteengezet in het onderhoudscontract tussen COFELY GDF-SUEZ (België) en the European Space Agency (ESA), Estec site te
Noordwijk, Nederland. Deze opdracht omvat het volledige gebouw-, installatie en infrastructuur onderhoud van onderhavige site.
Vanaf de opstart van dit project ben ik verantwoordelijk voor onderhoud van gebouwen en infrastructuur. Daarnaast
verantwoordelijk voor acquisitie en uitvoering van additionele projecten en tenders uitgezet door ESA-ESTEC. Team budget en team-personeel verantwoordelijk, beslissingsverantwoordelijk met betrekking tot onderhoud en project gerelateerde budgetten. On-site (hands-on) troubleshooting bij uitvoeringskwesties, zowel technisch als organisatorisch. Verantwoordelijk over een team van 1 assistent teamleider, 1 calculator en 6 man uitvoerend personeel (zonder subcontractors)

Projectomschrijving:
COFELY GDF-SUEZ (Brussel, België) heeft het onderhoudscontract op de site van de European Space Agency (ESA- ESTEC) in Noordwijk geacquireerd uit een tender.

Resultaten:
Binnen een periode van 9 maanden een goed functionerend team neergezet ten behoeve van de contract- en ad-hoc
werkzaamheden. Tresh-hold bereikt van contractwerkzaamheden binnen tijdsdoelstelling: ±98,3% doorlopend gedurende een periode van 7 maanden (doelstell. =90%)
Na de opstart het team diverse malen ge-fine-tuned en daarmee een besparing van € 83k per jaar bereikt.
Ingeschreven op 5 (grote) Design & Build tenders voor projecten binnen ESA-Estec waarvan er 3 zijn geacquireerd met een totale aanvullende opdrachtsom van € 850k.


2011

Gemeente Utrecht / Ingenieursbureau Utrecht
W erkzaamheden:
- ad interim toezicht renovatie Trajectum College tijdens de laatste fase alsmede de oplevering (zeer hands-on)


EVION Bouwconsult BV, Rijswijk
W erkzaamheden:
- Opstellen meetcertificaat conform NEN-2580, gebouw Gasunie te Groningen
- Opstellen meetcertificaat conform NEN-2580, Appartementengebouw te Bolnes

Roscotronic BV, Den Haag
W erkzaamheden:
- Opstellen Bestekken Electrotechnisch, Brand- & Inbraakbeveiligings en DATA installatie obv STABU-standaard ten behoeve van Stichting “de W itte Roos” te Delft (duurzame
renovatie) (fase II)


2010

H&R Bouwbedrijf, Den Haag
W erkzaamheden:
- Managementondersteuning
- Projectleiding / Projectmanagement lopende werken

Roscotronic BV, Den Haag
W erkzaamheden:
- Opstellen Electrotechnisch, Brand- & Inbraakbeveiligings en DATA installatie tbv Stichting “de W itte Roos” te Delft
(duurzame renovatie) (fase I)

Perfectbouw, Hendrik Ido Ambacht
W erkzaamheden:
- EPA maatwerkadviezen diverse eengezinswoningen en VvE’s te Amersfoort en Zuid-Holland

De Energie-inspecteur, Gouda
W erkzaamheden:
- EPA maatwerkadviezen diverse eengezinswoningen te Zoetermeer

NUON, Amsterdam
W erkzaamheden:
- Isolatie-adviseur, verkoop (commercieel) van isolatie-voorzieningen aan particulieren


2007 - 2009

ING, Amsterdam (afdeling Facility Management, Facilities Domestic Banking)
W erkzaamheden:
- Regiomanager regio W est (Zuid-Holland + Utrecht (Zuid))
- Projectmanagement en eindverantwoordelijke (budget / planning) tbv uitrol NW E bank
(bankconcept met bankstore)
- Projectmanagement en eindverantwoordelijke (budget / planning) inrichting en inhuizing
HQ-ING in Acanthus

Kerntaken / Verantwoordelijkheden :
het fungeren als een intermediair tussen opdrachtgever en uitvoerende partij(-en), het voeren van directie, het
coördineren van de uitvoering met alle betrokken partijen, het controleren van meer- en minderwerk, het beslissen op alle noodzakelijke vraagstukken (zowel financieel als tijdsgebonden) (taakstellende opdracht) het controleren van alle in- en uitgaande tekenwerk incl. het verzorgen van de tekeningdistributie, het verzorgen van de benodigde administratie, het voorzitten van overleggen met alle in het bouwproces betrokken partijen
Het vooruitlopend op de verbouwingswerkzaamheden inspecteren van de te verbouwen panden en het coördineren van ontwerp, begrotingen en aanbesteding. Het on-site (op de bouwplaats) oplossen van allerhande problemen (die de
voortgang kunnen belemmeren), zowel bouwtechnisch als organisatorisch. Het aansturen van 1 projectleider.

Projectomschrijving:
Binnen 3 jaar en op uitzonderlijk hoge snelheid moest de Postbank uit het straatbeeld verdwijnen en ING hiervoor in de plaats komen. Dit hield in dat Postbank locaties, ING bank locaties en nieuw verworven winkelruimten in het nieuwe concept moesten worden omgezet: een zgn. “bankwinkel“ van ING, de roll-out van deze nieuwe formule moest op 250 plaatsen over Nederland plaatsvinden. Gelijktijdig ben ik als Projectmanager (sturend en adviserend) betrokken geweest bij de inpandige verbouwing, inrichting alsmede de inhuizing van het nieuwe hoofdkantoor van Postbank / ING aan de Bijlmerdreef te Amsterdam (gebouw Acanthus) (60.000 m2 BVO)

Resultaten:
Organisatie en leiden van de totale vernieuwing van 86 (turn-key) winkels in een periode na 3 weken per winkel van
begin-tot-eind (allen binnen begroting en planning) binnen Rayon (Zuid-Holland en een deel van Utrecht bestrijkend), het project verlaten met een begrotingssurplus omdat ik verscheidene processen tijdens de bouwfase heb weten te versnellen.

2007

Staedion Ontwikkeling (voorheen Citadel Projecten) te Den Haag
W erkzaamheden:
- projectleiding uitvoeringsfase diverse projecten
(oa. Hunzehof te Den Haag (realisatie nieuwbouw eengezinswoningen en appartementen alsmede herontwikkeling
van 3 woon-/werk panden Boekhorststraat te Den Haag)

Kerntaken:
coördineren van de uitvoering met alle betrokken partijen, het controleren van meer- en minderwerk, het controleren van alle in- en uitgaande tekenwerk incl. het verzorgen van de tekeningdistributie, het verzorgen van de benodigde administratie, het voorzitten van overleggen met alle in het bouwproces betrokken partijen

STRABAG Bouw & Ontwikkeling BV te Vlaardingen
W erkzaamheden:
- ondersteuning werkvoorbereiding IKEA hotel te Delft
- ondersteuning calculatie tijdens aanbesteding Vliegbasis Gilze-Rijen
- ondersteuning calculatie tijdens aanbesteding RMPI

Kerntaken:
het controleren van alle tekenwerk, het uitzoeken van complexe delen van het werk, en het dusdanig voorbereiden van
het werk dat e.e.a. door de inkopers en werkvoorbereiders kan worden ingekocht, het controleren van alle in- en uitgaande tekenwerk incl. het verzorgen van de tekeningdistributie, het verzorgen van de benodigde administratie, het voorzitten van overleggen met alle in het bouwproces betrokken partijen, het opstellen van planningen en begrotingen

2006 - 2007

Van den Bergh Kruisheer Elffers arch. te Rotterdam (nieuwbouw/renovatie Rijnlands Lyceum te Wassenaar)
W erkzaamheden:
- directievoering

Kerntaken / Verantwoordelijkheden:
het fungeren als een intermediair tussen opdrachtgever, architect en uitvoerende partij (aannemer) in een “gefrustreerd”
bouwtraject, het coördineren van de uitvoering met alle betrokken partijen, het controleren van meer- en minderwerk,
het controleren van alle in- en uitgaande tekenwerk incl. het verzorgen van de tekeningdistributie, het verzorgen van de benodigde administratie, het voorzitten van overleggen met alle in het bouwproces betrokken partijen

Projectomschrijving:
Een nieuwbouw van een nieuw deel en een renovatie van een bestaand schoolgebouw binnen een krappe planning waarbij tijdens de uitvoering de school in gebruik was.


2006

Heijmans Bouw te Capelle aan den IJssel (nieuwbouw IKEA woonwarenhuis en International Learning Centre te
Delft)
W erkzaamheden:
- troubleshooting ten tijde van uitvoering alsmede bouwfout opsporing / herkenning & oplossing
- werkvoorbereiding fase I (nieuwbouw parkeergarage en nieuwbouw winkel 40.000 m2)

Kerntaken / Verantwoordelijkheden:
het fungeren als een intermediair tussen bouwdirectie en uitvoerende partij (aannemer) in een gefrustreerd bouwtraject waarbij reeds eerder een aannemer van het werk gestuurd was en waarbij een zeer strakke planning lag met een
leveringsverplichting, als klap op de vuurpijl bleken er in het verleden vele bouwfouten gemaakt te zijn, het opsporen / meldden en zoeken naar een kosteneffectieve en uitvoeringsvriendelijke wijze om te komen tot oplossingen voor door eerdere uitvoerende partij gemaakte bouwfouten, overleg met alle in het proces betrokken partijen, coördinatie van werkzaamheden, opstellen en bewaken van (deel-)planningen, het uitzoeken van complexe delen van het werk en het dusdanig voorbereiden van werkzaamheden dat de werkvoorbereiders e.e.a. kunnen inkopen, het opstellen van meer- en minderwerk en het controleren hiervan

Projektomschrijving:
Een nieuwbouw van een woonwarenhuis voor een internationaal bekende retail formule met een zeer strakke planning
en een “leveringsverplichting” naar de aannemer. Tijdens de bouwwerkzaamheden was de winkel in gebruik.


- Woningcorporatie “de Nieuwe Unie” te Rotterdam
W erkzaamheden:
- management-ondersteuning bedrijfsbureau Planmatig Onderhoud

Kerntaken: het coördineren en opzetten van de nieuwe afdeling planmatig onderhoud


2004 - 2006

Staedion Wonen (woningcorporatie), Den Haag, afd. Planmatig Onderhoud (bedrijfsbureau) (projectleider)
W erkzaamheden:
- bouwkundige begeleiding alsmede toezicht werken in uitvoering
- aanbestedingsgereed maken alsmede aanbesteden diverse projecten en opdrachten
- opstellen onderhoudsbegroting planmatig 2005 en 2006 rayon West II
- samenstellen meerjarenonderhoudsplanningen
- advisering (in onderhoud / verbouwingen etc)
- projectgebonden administratieve en technische begeleiding

in de rol van Projectmanager verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van diverse projecten. O.a. kozijnvervanging Loosduinseweg te Den Haag, hoogniveau renovatie zorg-/bejaardencomplex (± 7.500 m2 BVO), verbouwing nieuw aangekocht object tbv vestiging bejaarden-/zorg instelling (± 9.000 m2 BVO)

2003 – 2004

Dyade Dienstverlening Onderwijs, Den Haag (eerder: ROB Holland West) (Projectmanager)
W erkzaamheden:
- begeleiding schoolbesturen bij aanvragen budgetten en ontwikkeling huisvestingsbeleid
- planontwikkeling en voorbereiding voor het bouwproces
- projectmanagement alsmede directievoering en toezicht werken in uitvoering
- bouwkundige begeleiding tijdens de uitvoering nieuwbouw / verbouwing diverse schoolgebouwen (BVO variërend van 2.500 m2 tot 7.000 m2)
- advisering (in onderhoud / verbouwingen etc.)
- administratieve ondersteuning (o.a. budgetbewaking)

VvE Beheer, Rijswijk (ZH) (verzorgen opleveringen)
W erkzaamheden:
- in opdracht van VvE “’t-Kruytschip”, Garenmarkt te Leiden, oplevering van 30 stuks luxe koopappartementen incl. buitenruimten en algemene ruimtenArchitektenbureau Van Swieten , Leiden (opzichter)
W erkzaamheden:
- toezicht nieuwbouw , restauratie en renovatieproject “’t-Kruytschip”, Garenmarkt, Leiden

Shoarma “Tel Aviv”, Leidschendam (fase II)
W erkzaamheden:
- ontwerp, bestektekeningen, bestek, begroting, onderhandelingen met aannemer, werktekeningen en toezicht /
directievoering voor een verbouwing / renovatie van een woonhuis gelegen boven het winkelpand (ten behoeve
van verhuur in 2 wooneenheden)

2002 - 2003

Vereniging van Eigenaren Residentie Seinpost, Den Haag
W erkzaamheden:
- bouwkundig tekenwerk / advisering t.b.v. renovatie trappenhuisgevels


2001 – 2004

Architektenbureau Van Swieten , Leiden (opzichter)
W erkzaamheden:
- toezicht nieuwbouw, restauratie en renovatieproject “’t-Kruytschip”, Garenmarkt, Leiden

De Jel & Van der Leeden architekten, Den Haag (opzichter)
W erkzaamheden:
- toezicht nieuwbouw en renovatieproject St. Maartenscollege te Voorburg


2001

Fokke de Vries Vormgevers, Leidschendam
W erkzaamheden:
- bouwkundige uitwerking St. Maartensschool, Voorburg

International Institute for Urban Environment, Delft
W erkzaamheden:
- bouwkundige uitwerking restauratie pand “de W itte Roos” voor opdrachtgever te Delft (monument)

Interim Facility Share, Amsterdam
W erkzaamheden:
- bouwkundig toezicht , directievoering en projectmanagement renovatie(s) kantoorpanden incl. datacenters en
serverruimten. te Hoofddorp (ILSE Media ± 4.500 m2 BVO) , Amsterdam (FORRESTER Research ± 7.000 m2
BVO) en Breda (Leo Pharma)± 3.500 m2 BVO.

HOL Projektinrichting b.v., Heteren
W erkzaamheden:
- bouwkundige uitwerking van een oude conciërgewoning behorende bij een schoolgebouw wat in eigendom
ressorteert bij opdrachtgever tot 3 appartementen, inclusief het ontsluitend trappenhuis (ontwerp en bestektek.)


2000

Ir. Pierre Gautier architecte D.E.S.T.D., Rotterdam / Parijs
W erkzaamheden:
- bouwkundige uitwerking woonboot familie Janssen te Rotterdam t.b.v. Prijsvorming

Van Panhuys & Bais architecten, Den Haag
W erkzaamheden:
- bouwkundige uitwerking 5 ecologische houtskeletbouwwoningen te Groenloo.

International Institute for Urban Environment, Delft
W erkzaamheden:
- bouwkundige uitwerking 11 ecologische / flexibel in te delen woningen te IJsselstein

Jeroen Hoorn, architect, Rotterdam
W erkzaamheden:
- bouwkundige berekeningen en tekeningen t.b.v. bouw van horecapaviljoen in skatepark de W estblaak, Rotterdam1999 - 2003

Kloet & Van de Merwe architekten, Delft (Chef-de Bureau)
W erkzaamheden:
- bouwkundige werktekeningen Palaceplein te Scheveningen (kiosk en fietsenstalling)
- bouwkundige werktekeningen 96 woningen Stadshagen Zwolle en 20 villa’s Lyceumkwartier Zeist
- sturing tekenaars en bewaking van proces en planning + projectsturing en coördinatie van alle aanwezige projecten
- “koude” acquisitie

- Regionaal Onderwijsondersteunend Bureau (ROB) Holland West, Den Haag (Projectmanager)
W erkzaamheden:
- begeleiding schoolbesturen bij aanvragen budgetten en ontwikkeling huisvestingsbeleid
- planontwikkeling en voorbereiding voor het bouwproces
- projectmanagement alsmede directievoering en toezicht werken in uitvoering
- bouwkundige begeleiding tijdens de uitvoering nieuwbouw / verbouwing diverse schoolgebouwen (BVO variërend
van 2.500 m2 tot 7.000 m2)
- advisering (in onderhoud / verbouwingen etc.)
- administratieve ondersteuning (o.a. budgetbewaking / subsidieaanvragen etc.)


1999

Iris Optiek, Den Haag
W erkzaamheden:
- ontwerp, bestektekeningen, bestek, begroting, onderhandelingen met aannemers, werktekeningen en toezicht /
directievoering voor een verbouwing / renovatie (deels restauratie) van een winkelpand voor een shoarmawinkel in een bekende winkelstraat in Den Haag

Shoarma “Tel Aviv”, Leidschendam
W erkzaamheden:
- ontwerp, bestektekeningen, bestek, begroting, onderhandelingen met aannemers, werktekeningen en toezicht /
directievoering voor een verbouwing / renovatie (deels restauratie) van een winkelpand voor een shoarmawinkel in een bekende winkelstraat in Leidschendam

Van der Waard Bouwconsulting, Rijswijk
W erkzaamheden:
- Bouwkundige bestektekeningen ten behoeve van de aanpassing van een entreepartij voor een schoolgebouw

In loondienst:
dec. ‘98 tot nov. ’99 Kloet & Van de Merwe architecten Delft
Projectleider / Chef-de-bureau

juli ’98 tot dec.’98 Architektenburo Jaap van Kampen Delft
(Assistent-) Projectleider

mei ’95 tot juni ’98 L I A G architekten en bouwadviseurs Den Haag
Aankomend tekenaar - Assistent projectleider

Opleiding interimmanager

Opleidingen
2016 - 2017 opleiding LRGD (landelijk register gerechtsdeskundigen) / Universiteit van Leiden
2016 - 2017 NIVRE opleidingen tot Register Expert
september 2015 cursus Integraal Woning Inspecteur
januari 2015 Opleiding Makelaar / Taxateur SVM
januari 2010 PRINCE II® foundation
januari 2010 VOL-VCA, certificaatnr. 9644551/2/NL/054692
1997-2002 HBO avondopleiding Bouwkunde / bouwtechniek
1995 MTS Civiele Techniek (kopklas)
1994-1995 MTS bouwkunde (afst. richt. Nieuwb. & Onderh./Renov.)
1990-1994 MTS bouwkunde (afst. richt. HTS)
1987-1990 MAVO D-niveau
1986-1987 MAVO - HAVO

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Profiel
Gedreven manager met ruime ervaring op het gebied van proces- en projectmanagement, zowel bij projecten in de initiatieffase, de werkvoorbereiding- en uitvoeringsfase als in de gebruiksfase. Genoemde ervaring opgedaan binnen
diverse typen organisaties waaronder commerciële instellingen en woningcorporaties.
Ervaren binnen projecten met hoge politieke sensiviteit en hoge afbraakrisico’s. Kan zich onder druk goed staande houden.

Enkele opmerkingen en quotes van recente opdrachtgevers

Gedreven manager met ruime ervaring op het gebied van proces- en projectmanagement, zowel bij projecten in de initiatieffase, de werkvoorbereiding- en uitvoeringsfase als in de gebruiksfase.

Heeft vanuit zijn achtergrond veel praktische kennis en ervaring opgedaan in complexe projecten in zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Diverse projecten uitgevoerd met een combinatie van nieuwbouw en renovatie, veelal in een stedelijke omgeving.

Vanuit zijn uitgebreide kennis en kunde op het gebied van projectmanagement wordt tijdig geanticipeerd op te verwachten knelpunten, bijvoorbeeld het inschatten van consequenties voor de gebruiksfase, en hierop tijdig concrete maatregelen nemen in het voortraject

Goede contactuele vaardigheden, zowel binnen de eigen organisatie alsook extern gericht.

De gedrevenheid in zijn werk vertaalt hij naar een enthousiasme die hij vervolgens ook weet over te brengen op zijn collega’s en direct betrokkenen.

Communicatief goed ontwikkeld met veel aandacht voor de bij het proces of project betrokken partijen.

Is in staat om ook onder druk van bijvoorbeeld een krappe planning te blijven relativeren. Laat zich niet gemakkelijk uit het veld slaan, ook niet na een aantal tegenslagen.

Stijl van leidinggeven overwegend coachend, sturend op resultaten en gericht op optimale benutting van de capaciteiten van de projectteamleden.
Vaktechnische kennis en vaardigheden vooral opgedaan in de bouwpraktijk en daarom zeer goed toepasbaar. Sociaal sterk gevormd met een brede maatschappelijke interesse, goed in staat om zijn zorgvuldig opgebouwde
netwerk te onderhouden en verder uit te breiden daar waar nodig.

Is scherp op kansen en mogelijkheden die zich voordoen en kan ontwikkelingen in een breder perspectief plaatsen, echter telkens zonder de praktische haalbaarheid uit het oog te verliezen.

Voelt zich thuis in een dynamische omgeving en werkt graag samen met mensen die ook met een grote mate van zelfstandigheid in een team kunnen functioneren


Talenkennis interimmanager

Taalkennis

Engels :
Frans :
Arabisch : Mondeling: goed
Mondeling: redelijk
Mondeling: redelijk Schriftelijk: goed
Schriftelijk: redelijk
Schriftelijk: n.v.t.Overig

Interesses
affiniteit met computers, affiniteit met en interesses voor nieuwe ontwikkelingen in zowel het vakgebied als de wereld eromheen (politiek en economisch), interesse in verschillende culturen, reizen en auto’s, paardrijden (eigen paard)


 beschikbaar?