T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Senior projectmanager, IPMA-B/C niveau, uitgebreid APMG-gece

Senior projectmanager, IPMA-B/C niveau, uitgebreid APMG-gece

Werkervaring interimmanager

Specialist in outsourcings-constructies, high pressure fixed-date projecten en in het ad hoc overnemen en tot goed einde brengen van reeds lopende projecten

Van huis uit bestuurs-/ICT-jurist en bestuurlijk informatiekundige.
Ruim 20 jaar project­ervaring op snijvlak Business en IT, bij (semi-)overheid (o.a. politie/justitie-keten) en in de financiële wereld (Banking/Insurance) in complexe multidisciplinaire projecten, multi-project-omgevingen en programma's.
Specifiek high pressure fixed-date projecten, ketenmanagement en (re-)transitie-/acceptatie­management.

Specialismen:
* high pressure projects & project recovery
* uitbesteding & (re-)transitie-/acceptatie­management
* opdrachtgeverschap, regievoering & ketenmanagement
* Governance & Compliance
* privacy & gegevensbeveiliging
* SEPA
* Testmanagement
____________________________

Specialismen:

* high pressure fixed-date projecten, Project Recovery, en risico-projecten mbt. uitbesteding/transities/migraties/testen/acceptaties.
Specialist in het ad hoc overnemen en tot goed einde brengen van reeds lopende projecten
* (re-)transitie-/acceptatie­management (requirements, regievoering, migraties, implementaties, testing, natrajecten, Governance&Compliance). aan-/uitbestedingsketen: requirements, gebruikersparticipatie, Plan van Eisen, Requests for Information, pakket-/leverancierselectie, Requests for Proposal, contractvorming, planvorming, Proof of Concept, testing, implementatie/inbeheername (BiSL/ASL/ITIL), beheercontracten/SLA's, implementaties, testing, natrajecten, Governance&Compliance.
* ketenmanagement; Goed Opdrachtgeverschap, regievoering, portfolio-management, ketenarchitecturen/-plannen, verticale/horizontale regiestructuren en contractstructuren, convenanten, ketentesten, Zaakgericht Werken,
* outsourcing; zeer ruime ervaring met het aansturen van diverse interne en externe (internationale) partijen (regievoering, outsourcing, Third Party Management, contractmanagement).
* Testmanagement, o.a. TMap, RRBT, ketens, SOA, acceptaties
* specialistische kennis/ervaring met Service Management en SLA's, betrokken geweest bij de invoering van ITIL in Nederland, specifiek ontwerp/implementatie van Service Management processen en regie-/contractstructuren
* Publiek Informatiemanagement; Electronische Overheid, overheids-ICTketens (specifiek politie/justitie), wetgeving vs. systeemontwikkeling, 'ICT-projecten Overheid', Opdrachtgeverschap Vanuit achtergrond als bestuurs-/IT-jurist en bestuurlijk informatiekundige specifieke materiekennis en ervaring op het terrein van wet-/regelgeving, bestuurskunde, Electronische Overheid, interactie systeemontwikkeling vs. wet-/regelgeving, overheids-referentiearchitecturen/-standaarden (NORA, MARIJ, etc.), NUP, basisregistraties (GBA, DKD), ketens (o.a. ICAWeb), Gateway Reviews en netcentrisch werken.
* Specifieke inhoudelijke deskundigheid op het gebied van 'ICT-projecten bij de Overheid', politie-/justitieketen en governance/compliance-regelgeving
* privacy en gegevensbeveiliging (o.a. WPG/WPolG/WJustG, EPD, VIR/VIR-BI, CBP-Raamwerk&Audits)
* bancaire bedrijfsprocessen en Europese regelgeving, ruime kennis en projectervaring met bancaire bedrijfsketenprocessen, richtlijnen en requirements voor Europees betalingsverkeer, financial Governance & Compliance en met Europese wet-/regelgeving, richtlijnen en requirements ; o.a. Payments, Cards, hypotheken, Basel-II/III, SEPA, Solvency, Fico-richtlijn, Business Risk Management (MoR), Asset Liability Management (ALM), NIBE Masterclass Payments, governance/compliance/SOX, XBRL/DTD); NIBE,brede ervaring met regievoering, ketenmanagement, financiële applicatie-/infrastructuurketens, SOA, ruime ervaring als Testmanager van financiële applicaties en ketens (o.a. ABNAMRO)
* SEPA; zeer ruime actuele kennis m.b.t. SEPA Framework, regelgeving, Nationaal SEPA-Migratieplan, EPC-implementatie-richtlijnen, projectstappenplannen, rulebooks SCT/SDD Core/SDD B2B, IBAN, XML-messages, meta-standaarden, testen, etc.
* implementaties van projectmatig werken, Programma-/project-control en -maturity (P3M3), projectrisicomanagement
* ruime ervaring met verbetermanagement ('Maturity'), Programma-/project-control en -maturity (P3M3), implementaties van projectmatig werken, Prince2, IPMA, audits, Governance&Compliance m.b.t. projecten,
* uitgebreid gecertificeerd : Prince2 Practitioner, Managing Successful Programmes Practitioner, Management of Change (SIOO), Management of Risk (M_o_R), ASL, BiSL, ITIL, Tmap/RRBT.
____________________________

Persoonlijke stijl :
'hands on', 'can do yesterday', flexibel, uitvoeringsgericht, analytisch, 'oplossingen-denker', structurerend, respectvol, organisatie-sensitief, gewend aan een pragmatische resultaatgerichte aanpak, samenwerkingsgericht in betrekken van de relevante stakeholders aan zowel business- als IT-kant, coachende stijl mbt. aansturing van technisch projectleiders/SME's

IJzersterk in het vertalen van abstracte concepten naar concrete, pragmatische uitvoering.
Kracht : trouble-shooter; analytisch, sterke coördinerende en structurerende vaardigheden.
Aanpak : mensgericht, pragmatisch resultaatgericht, 'voeten in de modder', geen 'oogkleppen' of 'hokjes'. Hierbij uitgaande van de kracht van de organisatie en met respect voor mensen en situatie, teambuilding.

____________________

Uitgebreide cv's beschikbaar:

cv_Public
cv_Finance
cv_Transitie&Acceptatie

Opleiding interimmanager

APMG - Management of Risk (M_o_R)
2009 MOR/05049

APMG - MSP Practitioner
2007 - MSP/NLPB1291

APMG - Prince 2 Practitioner
2005 - P2/NLPB026396

SIOO - School for Organisation Studies and Change Management
Organizational Change Management & Management Consultancy (BO)
1993 – 1994

Universiteit Utrecht
Masters degree, Information Management
1988 – 1989

Universiteit Utrecht Edit
Masters degree, Ph.D. (ABD), Public and Administrative Law
1987
Specialities:
• public organisation
• public management
• public information management
• corporatisation/privatisation
• outsourcing
• computerlaw
• legal information technology

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Specialist in outsourcings-constructies, high pressure fixed-date projecten en in het ad hoc overnemen en tot goed einde brengen van reeds lopende projecten

Specialismen:
* high pressure projects & project recovery
* uitbesteding & (re-)transitie-/acceptatie­management
* opdrachtgeverschap, regievoering & ketenmanagement
* Governance & Compliance
* privacy & gegevensbeveiliging
* SEPA
* Testmanagement
____________________________

IJzersterk in het vertalen van abstracte concepten naar concrete, pragmatische uitvoering.
Kracht : trouble-shooter; analytisch, sterke coördinerende en structurerende vaardigheden.
Aanpak : mensgericht, pragmatisch resultaatgericht, 'voeten in de modder', geen 'oogkleppen' of 'hokjes'. Hierbij uitgaande van de kracht van de organisatie en met respect voor mensen en situatie, teambuilding.

Talenkennis interimmanager

Begrip/Spreken
Engels : Uitstekend/Goed
Duits : Uitstekend/Goed

 beschikbaar?