Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Facilitair manager, projectleider huisvesting-hospitality, i

Facilitair manager, projectleider huisvesting-hospitality, i

Werkervaring interimmanager

Profiel:
Mijn drive is om ‘zichtbaar’ resultaat te creëren dat organisaties vooruit helpt. In mijn rugzak zit ruime ervaring in de gastvrijheidsindustrie, de facilitaire dienstverlening en training & coaching. Deze drie krachten vormen de basis voor mijn kennis en kunde, zowel op operationeel- als op managementniveau.
Creëren, regisseren en organiseren zijn mijn sleutelwoorden voor een professionele en succesvolle dienstverlening. Bij diverse werkgevers heb ik de facilitaire dienstverlening naar een hoger niveau getild en huisvestingsprojecten van A-Z uitgevoerd.

Januari 2016 - december 2018
Interim implementatie manager Nationale Politie, Eenheid Amsterdam

Verantwoordelijk voor diverse implementaties van nieuwe facilitaire contracten, werkprocessen en operationele projecten binnen Regionale Facilitaire Services in de Eenheid Amsterdam. Deze zijn uitgevoerd volgens het nieuwe landelijke dienstverleningsconcept van Facility Management binnen een continue sterk veranderende omgeving en een politiek krachtenveld.

Ik heb hierbij draagvlak gecreëerd, advies gegeven en operationele sturing gegeven binnen de organisatie om de betreffende implementaties succesvol uit te voeren.

Verder verantwoordelijk voor en sturing gegeven aan de implementatie van het operationeel voertuigen beleid en beheer van ruim 900 voertuigen volgens het landelijk beleid: projectplan met impact analyse maken, advies aan de eenheid geven, communicatie strategie uitzetten, draagvlak creëren bij management en operatie, sturing geven aan de nieuwe werkprocessen in de operatie.


November 2014 - 31 mei 2015
Rabobank West-Friesland, fusie van twee Rabobanken,
Interim Manager facilitair Services.

Focus op inkoop, contractmanagement en diverse projecten als herhuisvesting, veiligheid en beveiliging en catering.

2012 – 2014 (tijdelijk tot aan de fusie) Rabobank Westfriesland-Oost, Manager facilitaire Services

Leidinggeven & coachen van een team van 14 medewerkers om zorg te dragen voor een optimale facilitaire dienstverlening (van re-actief naar pro-actief). De facilitaire dienstverlening in al haar facetten naar het juiste niveau gebracht. Meedenken en uitvoeren van diverse facilitaire activiteiten mbt de strategie en visie voor het bedrijf (bijvoorbeeld het vestigingenbeleid, het outsourcen van diensten. Toewerken naar een regie organisatie en het team meenemen in deze veranderingen & werkwijze. Veiligheid en beveiliging alle gebouwen geoptimaliseerd. Zorgdragen voor en vertaling van het beleid en procedures. Diverse verbouwingsprojecten begeleid.

Vanaf 2011 tot heden (ZZP)
Facilitator van workshops en begeleiding van medewerkers. Coaching van individuele medewerkers. Interim facilitaire opdrachten

2007 – 2010 Feedback Training & Consulting (franchise)
Facilitator van workshops en begeleiding van medewerkers.
Coaching van individuele medewerkers. Interim facilitaire opdrachten.

2002 – 2007 British Telecom Nederland, Interim en vast
Operationeel manager facility & huisvesting.
Verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken op facilitair vlak, contract management en aanbestedingen. Toewerken naar een regie-organisatie.
Verandertraject: lid van kernprojectteam mbt een omvangrijk herhuisvestingproject van 1200 medewerkers.
Hulpverlening bij calamiteiten en ongevallen naar een professioneel niveau brengen: het opzetten van een effectief functionerend bedrijf hulpverleningsteam van 50 hulpverleners.

2000 – 2001 BCG, Interim projectleider huisvestingstraject
Coördinatie voor het complete bouw- en uitvoeringstraject van de facilitaire dienstverlening, flexibele werkplekconcepten en processen, de verbouwing, inrichting, communicatie en
budgetbewaking voor ruim 150 medewerkers naar een nieuw pand.

1999 – 2000 BT Worldwide, interim Assistent facilitair manager. Verantwoordelijk voor de operationele gang van alle facilitaire zaken.

tot 2000, diverse functies in het hotelwezen.

Relevante projecten in de facilitaire dienstverlening (selectie):
Diverse interne diensten uitbesteden naar extern beheer; waardenbeheer, schoonmaak, gebouwenbeheer.

Toewerken naar een regiemodel ( BT en Rabobank).
De dienstverlening van facilitaire organisaties verbeteren.

Projectleider: begeleiding en budgettering van de verbouwing van een verkoopkantoor (Rabobank).

Fusie: lid zijn van het huisvestingsteam waarbij een aangepaste flexibele huisvesting een belangrijke rol speelt.

Verandertraject: lid van kernprojectteam mbt een omvangrijk herhuisvestingproject van 1200 medewerkers (BT).

Projectleider: begeleiding en budgettering van een verbouwing en daarbij zorgdragen dat de nieuwe werkomgeving comfortabel en gebruiksvriendelijk ervaren wordt (BCG).

Opleiding interimmanager

- Hoge Hotelschool Maastricht
- Coachopleiding en co-trainer coachopleiding (BGL)
- NLP practitioner en master opleiding (BGL)
- Trainersopleiding (BGL)

korte trainingen en cursussen
- Project Management Prince 2, foundation en practitioner
- Rabobank leiderschapstraject (&Samhout)
- Uitvoeren van Disc gedragsanalyses (MDI)
- De Bono opleidingen voor creatief denken, (Qreacom)
- Basisopleiding creatief denken voor trainers (COCD)
- Diverse interne trainingen als commerciële slagvaardigheid,
effectief vergaderen, management (FB Training & Consulting)
- Leren veranderen en liefde voor leren (Twijnstra & Gudde)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Praktisch, plannen en organiseren, daadkrachtig, reflectief, aandacht en zorg voor anderen, helikopter view met oog voor de juiste details, oplossing- en toekomstgericht denken en doen, gericht op proces en eindresultaat.


Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

Overig

Bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex waar ik woon.

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :