T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenManager administratief proces ziekenhuis

Manager administratief proces ziekenhuis

Werkervaring interimmanager

2001 – 2008 Leids Universitair Medisch Centrum

Hoofd Medische Administratie
(3 afdelingshoofden, 2 stafadviseurs, 45 medewerkers)

Verantwoordelijkheidsgebieden:
- Basisregistratie (patiënten, verrichtingen, diagnoses)
- Implementatie DBC-registratie, validatie en declaratie
- Informatievoorziening en Kaderregeling AO/IC
- Functioneel beheer centrale zorgsystemen
- Archief (transitie medische dossiers van papier naar elektronisch)
- Afstemming intern/extern budget verzekeraars

vertegenwoordiging van het LUMC in NFU-verband: - Overleg Zorgadministraties Academische Ziekenhuizen

vertegenwoordiging NFU:
- Voorzitter Stichting CBV

vertegenwoordiging NFU:
- Branche Overleg DBC-Onderhoud (2002-2006)


1995 – 2001 Academisch Medisch Centrum

Hoofd Verrichtingenbeheer en debiteurenadministratie
(17 medewerkers, w.o. artsen en applicatiebeheerders)

In 1996 de nieuwe afdeling Verrichtingenbeheer opgezet waaraan in
1998 de afdeling Debiteurenbeheer en vier applicatiebeheerders zijn toegevoegd.

vertegenwoordiging van het AMC in NFU-verband overleg:
- Overleg Zorgadministraties Academische Ziekenhuizen

vertegenwoordiging voor de NFU:
- Bestuurslid van de Stichting CBV

Werkervaring (vervolg):


1992 – 1995 Diaconessenhuis Leiden

Hoofd Patiëntenverrichtingenadministratie binnen de Economisch Administratieve Dienst
(9 medewerkers)

AO van de afdeling opgezet en gedocumenteerd. Integratie van specialistenadministraties tot stand gebracht. Planning en controlcyclus (productie en omzet) alsmede de rapportage hieromtrent aan de directie mede vormgegeven.

taakgebieden:
- externe budgettering, CTG-richtlijnen
- planning & control (productie en omzet)
- integratie medisch specialisten
- facturering en debiteuren
1985 – 1992 Academisch Ziekenhuis Leiden

waarvan 1985- 1991 Medewerker debiteurenadministratie
1991- 1992 Hoofd debiteurenadministratie
(6 medewerkers)1984 – 1985 Raad van Arbeid Leiden

medewerker controle kinderbijslag


Opleiding interimmanager

Opleiding: 1983 HAVO
(afgerond) 1985 PD Boekhouden
1988 MBA
1993 SPD I + II
1993 Administrateur in de gezondheidszorg
(A.A.G., \'s Hertogenbosch)
1996 Managementleergang (AMC)
1997 HEAO (SPD-aanvullende-certificaten)Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

change
puinruimen
efficiency

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

Overig

DBC, zorgfinanciering, zorgregistraties, zorgadministratie, A/B-segment, kostprijzen, DBC-profielen

 Beschikbaarheid opvragen