T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenProgramma en project manager

Programma en project manager

Werkervaring interimmanager

Samenvatting
Programmamanager zet (project)organisaties op de rit en zorgt dat resultaat bereikt wordt. Hij overbrugt, maakt doelen en verantwoordelijkheden helder en rationaliseert als dat nodig is. Gewend aan politiek gevoelige projecten, verbindt hij pragmatisch strategie met operatie. Doelgericht en met oog voor de betrokkenen, beweegt hij mensen om samen resultaat te leveren, ook als de belangen uiteenlopen. Dat doet hij open, transparant en hands-on. Vaak agile, maar soms ook anders als dat beter is. Hij heeft diepgaande kennis van diverse regulatory dossiers en ontwikkelde een aanpak om GDPR (AVG) doeltreffend en efficiënt in te voeren. Met een breed en internationaal trackrecord combineert hij uitgebreide ervaring in programma - en business management en heeft hij in verschillende branches bewezen succesvol te zijn.

Hij leidde de Nederlandse implementatie van GDPR bij een internationale bank. Hij leidde een grootschalige campagne rondom hersteladvies over beleggingsverzekeringen. Hij ontwierp de ontvlechting van het meetbedrijf van een netbeheerder. Voor een groep gemeenten heeft hij de bedrijfsvoering van de decentralisatie van Jeugdzorg opgezet. Bij de transitie van een gefuseerde organisatie richtte hij een gecentraliseerd besturingsmodel in. Bij een bank richtte hij wereldwijd opererende support organisaties in. Bij een verzekeraar leidde hij een gevoelig programma met grote externe zichtbaarheid. Bij een bank maakte hij het mogelijk dat business lines gecontroleerd met elkaar waardeketens konden testen. Hij heeft bij internationale ICT-organisaties businessunits geleid. Daar heeft hij nieuwe initiatieven in de markt gezet, de sales én de delivery van contracten geleid en de performance van organisaties verbeterd.
Ervaringsoverzicht
Credit Agricole
Bank.
Programma manager GDPR (’17/heden);
Inrichten en leiden van het Nederlandse onderdeel van een grootschalig internationaal invoeringsprogramma van de nieuwe privacywetgeving (GDPR/AVG). Naast de reguliere programmabesturing is inhoudelijk richting gegeven om een tijdige en doeltreffende implementatie van GDPR-impact mogelijk te maken. Dit omvatte de volle breedte van de implementatie waaronder data protection office, security, access- en datamanagement en IT-impact.

Aegon
Verzekeraar.
Programma manager nazorg beleggingsverzekeringen (’15/’17);
Inrichten en leiden van een grootschalige campagne waarin, onder grote maatschappelijke aandacht en nauwlettend toezicht van de AFM, een zeer groot aantal klanten persoonlijk is benaderd en geadviseerd. Verzekeraars zijn wettelijk verplicht om klanten met beleggingsverzekeringen hersteladvies aan te bieden (Nrgfo Wft). Hierbij waren naast veel verschillende interne disciplines tevens outsourcing partners betrokken. Vanwege de korte doorlooptijd moesten gelijktijdig diverse kanalen (callcenter, adviesbureaus, intermediairs) worden ingezet en samenhang worden gewaarborgd. Hoewel het reputatierisico hoge kwaliteitseisen vergde zijn de uitvoeringskosten drastisch teruggebracht. Daarnaast is, samen met het Verbond van Verzekeraars, een adviesloket voor de gehele branche ingericht.


Alliander
Energie.
Projectmanager ontvlechting meetbedrijf (’14/’15);
Vanwege wetgeving dienden de aan het meetbedrijf toebehorende activiteiten te worden gesepareerd van de netbeheerder. Ontwerpen van de blauwdruk en de transitie om het meetbedrijf als zelfstandige commerciële organisatie te ontvlechten. Dit omvat positionering, operating model, advies aanvraag COR en de transitie roadmap.

Gemeenten Regio Haaglanden
Overheid.
Projectmanager bedrijfsvoering Inkoopbureau Jeugdzorg (’14/’14);
Opzetten van de bedrijfsvoering van een shared service centrum die voor 10 gemeenten in de regio Haaglanden de inkoop en financiële afwikkeling van Jeugdzorg uit voert en selecteren van benodigde applicaties.

GGN
Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland.
Projectleider besturing en performance management (’14/’14);
In de transitie van een fusieorganisatie naar een model met regionale sales en centrale delivery vanuit shared service centra, is het besturingsmodel ingericht met de nieuwe verantwoordelijkheden, KPI’s, managementcontracten en performance rapportages.

ING
Commercial Bank.
Programma manager Global Support Models (’13/’14);
Opzetten van een Operating Model en implementeren van wereldwijd opererende support organisaties voor Klant, Operations en IT Support voor een nieuw platform en een shared service center in Azië dat wereldwijd Trade Finance producten afhandelt.

Achmea
Verzekeraar.
Programma manager Stroomlijnen Klachtbehandeling Leven (’12/’13);
Centraliseren van de organisaties en stroomlijnen van de processen voor de behandeling van klachten over alle Achmea merken heen. Vanwege de grote risico’s en compliancy regels zijn een centraal klachtenbureau, uniforme processen en een registratiesysteem ingericht en is de reorganisatie doorgevoerd.

Programma manager Compensatie Beleggingsverzekeringen (‘10/’13);
Leiden van een programma met een hoge mate van complexiteit, externe zichtbaarheid en een grote financiële impact. Door maatschappelijke druk compenseerden verzekeraars hun klanten met beleggingsverzekeringen. Daarvoor is in alle divisies software ontwikkeld die identiek, de met de consumentenorganisaties overeengekomen regeling, uitvoert. In de divisies bestond een grote verscheidenheid aan polissystemen. De maatschappelijke aandacht, het reputatierisico en de bijzondere complexiteit vereisten bijzondere aandacht voor compliancy en inzichtelijke borging van de kwaliteit in alle divisieprojecten onder toezicht van een externe accountant.


ING
Bank/Verzekeraar.
Programma en lijnmanager Tango Test Support (‘08/’10);
Inrichten en leiden van een shared service center dat alle business lines van ING in staat stelt op een gecontroleerde wijze met elkaar ketentests uit te voeren in gedistribueerd beheerde omgevingen. Als gevolg van de integratie van ING bank en Postbank (Tango) ontstond de noodzaak om gelijktijdig de waardeketens over de domeinen heen intensief te testen. In zeer korte tijd en over alle business lines heen is een organisatie neergezet die alle lokaal beheerde testomgevingen onder controle bracht; overkoepelend consistentie in de testdata organiseerde en processen in werking stelde die het gebruik tussen de business lines faciliteerde. Vanwege het succes is deze organisatie permanent in de lijn onder gebracht als shared service center. Deze inrichting en transitie is geleid waarna de leiding intern is belegd.

Programma manager Integration Services (’07-08)
Herpositioneren van de centrale service management organisatie waarbinnen de zeer omvangrijke outsourcingen en de interne infrastructuur services worden gemanaged. Opzetten en leiden van verbeteringsprogramma’s met name gericht op transparantie in serviceportfolio, financiële afwikkeling en de daarmee gepaard gaande organisatie.

Business Objects (nu SAP)
Business Intelligence Software (marktleider).
Operations Director Global Services EMEA (’05-‘07)
Leiden en transformeren van de Consultancy en Education business units in Benelux, Spanje en Scandinavië. Vervolgens zijn de organisaties en processen door geheel EMEA gestandaardiseerd en is de financiële administratie samengebracht in een shared service center. Daarnaast integreerde hij een geacquireerd bedrijf met medewerkers verspreid over 5 landen in EMEA en was hij eindverantwoordelijk voor projecten die in vele landen werden uitgevoerd (waar onder Zuid Afrika, Qatar, Dubai, Israel en diverse Europese landen).

Manager Consulting en Education Services Nederland (’03-‘05)
Leiden en transformeren van de Nederlandse Consultancy en Education business unit die BI implementatieprojecten uitvoert. Heeft de organisatie gerationaliseerd, de cultuur veranderd en de business vergroot. Verantwoordelijk voor delivery van onder meer Analytics, Datawarehouse en Performance Management projecten bij klanten.

Shell
Shell Verkoop Nederland.
Interim Manager Service Management Organisatie (’03)
Stabiliseren van een landelijk operationeel cards systeem en inrichten van een transparant samenwerkingsmodel met de verschillende outsourcing partners die waren verspreid over landen in Europa en Azië.

Finace
Dienstverlener op het gebied van financiële deskundigheid en consultancy
Directeur Consultancy (‘01–’03)
Opzetten, ontwikkelen en leiden van een consultancy business unit gericht op finance, financiële pakketselectie / implementatie, AO/IC en BI.

Perot Systems (’01)
Amerikaanse beursgenoteerde Outsourcer
Leiden van een unit van circa 50 consultants.

BSO, Origin, Atos Origin (‘86–‘01)
Beursgenoteerde System Integrator / Outsourcer
• Account Executive Fortis account team.
• Serviceline manager Euro transitie.
• Technisch Manager Finance verantwoordelijk voor delivery management voor Rabobank en ABNAMRO.
• Diverse sectoren (‘86–’92): Als Consultant / Project Manager projecten uitgevoerd.

Sara Lee / Douwe Egberts (‘80–’86).
• Software engineer. Systeemontwerper en projectleider.

Opleiding interimmanager

Vooropleiding
• Havo
• HBO Informatica / AMBI
Trainingen en opleidingen onder meer:
• Management Development Programs (BSO/Origin, Business Objects);
• Solution Selling (GASPA/LAMP, Customer Centric Selling);
• Diverse presentatie, communicatie en advies vaardigheden.
Diverse methoden (o.m. SDM, DSDM, ISAC, ITIL, Lean, Prince2, MSP);

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Strategisch denker
Resultaatgericht
Drive
Pragmatisch
Verbind mensen
Motivator


Talenkennis interimmanager

Nederlands: Vloeiend
Engels en Duits: Goed

 Beschikbaarheid opvragen