T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?programma manager

programma manager

Werkervaring interimmanager

Jeroen is een doorwinterde programmamanager die organisaties op de rit zet en resultaat bereikt.

Hij overbrugt partijen, maakt doelen helder, rationaliseert waar dat nodig is en verbindt pragmatisch strategie met uitvoering. Gewend aan gevoelige en regulatory projecten met een veelheid aan stakeholders en diversiteit aan disciplines, beweegt hij mensen om samen resultaat te leveren, ook als de belangen uiteenlopen. Hij combineert uitgebreide ervaring in zowel programma, business als ICT-management. Hij houdt overzicht en zorgt voor regie als er sprake is van outsourcing. Dat doet hij vaak agile, maar soms ook anders als dat beter is.

Hij heeft bij internationale financiële organisaties diverse grote regulatory dossiers op tijd en succesvol afgerond en kent de samenwerking met toezichthouders. Hij heeft bij grote maar ook bij kleine organisaties en in verschillende branches bewezen succesvol te zijn.

Onlangs leidde hij bij een Nederlandse bank een door de AFM opgelegd programma om klanten individueel advies te geven. Bij internationale banken leidde hij de Regulatory Portfolio en de Nederlandse implementatie van GDPR, richtte hij wereldwijd opererende supportorganisaties in en maakte hij het mogelijk dat business lines gecontroleerd met elkaar value chains konden testen. Bij grote verzekeraars leidde hij een door DNB opgelegd compensatieprogramma en een grootschalig compliance programma rondom hersteladvies over beleggingsverzekeringen, beide met grote maatschappelijke zichtbaarheid. Hij ontwierp de ontvlechting van het meetbedrijf van een netbeheerder en de bedrijfsvoering van gedecentraliseerde inkoop van jeugdzorg voor een groep gemeenten. Bij de transitie van een deurwaardersorganisatie richtte hij een gecentraliseerd besturingsmodel in. Jeroen heeft bij internationale ICT-organisaties businessunits geleid. Daar heeft hij nieuwe initiatieven in de markt gezet en de sales én de delivery van contracten geleid.

Ervaringsoverzicht
NIBC
Bank
Manager Regulatory Aftercare Mortgages (’19/heden);
Inrichten en leiden van een door de AFM verplicht programma waarin grote aantallen klanten individueel geadviseerd zijn over hun hypotheken (aflossingsblij) en implementeren actief beheer in de lijnorganisatie.

Credit Agricole
Bank.
Portfolio manager Regulatory Programs, Program manager GDPR (‘17/’19);
Inrichten en leiden van de portfolio van internationale regulatory programma’s waar onder GDPR, IGRS9, AML, OFAC en Groep initiatieven en leiden van het Nederlandse onderdeel van het internationale invoeringsprogramma van de GDPR. Naast de reguliere programmabesturing is samen met juristen inhoudelijk richting gegeven om een tijdige en doeltreffende implementatie mogelijk te maken. Dit omvatte de volle breedte van de implementatie waaronder Data Protection Office, Security, Access- en Datamanagement en IT-impact.

Aegon
Verzekeraar.
Programma manager Hersteladvies Beleggingsverzekeringen (‘15/’17);
Inrichten en leiden van een grootschalige campagne waarin, onder grote maatschappelijke aandacht en nauwlettend toezicht van de AFM, een uitzonderlijk groot aantal klanten persoonlijk is benaderd en geadviseerd (hersteladvies beleggingsverzekeringen vanwege Nrgfo Wft). De opgelegde deadline vereiste een combinatie van een multi-discipline en multi-channel aanpak waarin delen van het proces waren geoutsourced. Datamanagement speelde een cruciale rol in het succes. Hoewel het reputatierisico zeer hoge kwaliteitseisen vergde, zijn de uitvoeringskosten drastisch teruggebracht. De AFM kende dit programma de hoogste score toe. Daarnaast is, samen met het Verbond van Verzekeraars, een adviesloket voor de gehele branche ingericht.

Alliander
Energie.
Projectmanager ontvlechting meetbedrijf (‘14/’15);
Vanwege wetgeving zijn de aan het meetbedrijf toebehorende activiteiten gesepareerd van de netbeheerder. Ontwerpen van de blauwdruk en de transitie om het meetbedrijf als zelfstandige commerciële organisatie te ontvlechten. Dit omvatte positionering, operating model, advies aanvraag COR, transitie roadmap en begeleiden van teams.

Gemeenten Regio Haaglanden
Overheid.
Projectmanager bedrijfsvoering Inkoopbureau Jeugdzorg (‘14/’14);
Ontwerpen van de bedrijfsvoering van een shared servicecentrum die voor 10 gemeenten in de regio Haaglanden de inkoop en financiële afwikkeling van Jeugdzorg uitvoert.

GGN
Gerechtsdeurwaarders
Project-/ Verandermanager besturing en performance management (‘14/’14);
Inrichten van het besturingsmodel in de transitie naar regionale sales en centrale delivery vanuit een shared servicecentrum. Dit omvatte RACI, KPI’s, managementcontracten en performance rapportages.

ING
Bank
Programma manager Global Support Trade Finance Services (‘13/’14);
Opzetten van een Operating Model en implementeren van wereldwijd opererende support organisaties voor Klant, Operations en IT Support voor een nieuw platform en een shared service center in Azië dat wereldwijd Trade Finance producten afhandelt.

Achmea
Verzekeraar
Projectmanager Centraliseren Klachtbehandeling Leven (‘12/’13);
Centraliseren van de organisaties, de processen en systemen voor de behandeling van klachten over levensverzekeringen over alle Achmea merken heen.

Programma manager Compensatie Beleggingsverzekeringen (‘10/’13);
Leiden van een grootschalig door DNB opgelegd programma waarin onder grote matschappelijke aandacht en met grote financiële impact, klanten met beleggingsverzekeringen werden gecompenseerd. In alle divisies en op een verscheidenheid aan IT-platformen is software ontwikkeld die, de met de consumentenorganisaties overeengekomen regeling, identiek uitvoert. De maatschappelijke aandacht, het reputatierisico en de bijzondere complexiteit vereisten bijzondere aandacht voor compliancy en inzichtelijke borging van de kwaliteit in alle divisieprojecten onder toezicht van een externe accountant.

ING
Bank
Programma manager Tango Test Support (‘08/’10);
Inrichten en leiden van een shared service center dat, vanwege de integratie van ING bank en Postbank (Tango), alle business lines in staat stelt op een gecontroleerde wijze met elkaar ketentests uit te voeren in gedistribueerd beheerde omgevingen. In zeer korte tijd is een organisatie neergezet die alle lokaal beheerde testomgevingen onder controle bracht en overkoepelend consistentie in de testdata organiseerde. Vanwege het succes is deze organisatie permanent in de lijn onder gebracht als shared test service center.

Programma manager Integration Services (’07/’08)
Herpositioneren van de centrale service management organisatie waarbinnen de zeer omvangrijke outsourcingen en de interne infrastructuur services worden gemanaged.

Business Objects (nu SAP)
Business Intelligence Software
Operations Director Global Services EMEA (‘05/’07)
Leiden en transformeren van de Consultancy en Education businessunits in Benelux, Spanje en Scandinavië, standaardiseren van de delivery processen door geheel EMEA en samenbrengen van de financiële administratie in een shared service center. Daarnaast integreerde hij een geacquireerd bedrijf met medewerkers verspreid over 5 landen in EMEA en was hij eindverantwoordelijk voor projecten die in vele landen werden uitgevoerd (waar onder Zuid-Afrika, Qatar, Dubai, Israël en diverse Europese landen).

Manager Consulting en Education Services Nederland (’03/’05)
Leiden en transformeren van de Nederlandse Consultancy en Education business unit die BI implementatieprojecten uitvoert.

Shell
Shell Verkoop Nederland
Interim Manager Service Management Organisatie (’03)
Stabiliseren van een operationeel cards systeem en inrichten van een transparant samenwerkingsmodel met de verschillende outsourcing partners die waren verspreid over landen in Europa en Azië.


Finace
Dienstverlener finance en consultancy
Directeur Consultancy (‘01/’03)
Opzetten, ontwikkelen en leiden van een consultancy business unit gericht op finance en BI.

Perot Systems (’01)
Global Outsourcer
Leiden van een consultancy competence center.

BSO, Origin, Atos Origin (‘86/’01)
System Integrator/ Outsourcer
• Account Executive Fortis account team.
• Serviceline manager Euro transitie.
• Technisch Manager (delivery management voor Rabobank en ABNAMRO).
• Diverse sectoren (‘86–’92): Als consultant en projectmanager projecten uitgevoerd.

Sara Lee / Douwe Egberts (‘80/’86).
Software engineer. Systeemontwerper en projectleider.

Opleiding interimmanager

Talen: Nederlands , Engels, Duits (vloeiend)
1985: HBO Informatica AMBI
Training (waar onder):
• Management Development Programs (BSO/Origin, Business Objects);
• Solution Selling (GASPA/LAMP, Customer Centric Selling);
• Diverse opleidingen op het gebied van adviseren, communicatie presentatie.
• Diverse methoden (SDM, DSDM, ISAC, ITIL, Lean, Prince2, MSP);

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Interim management, programma management, project management, regulatory, sourcing

Talenkennis interimmanager

Nederlands , Engels, Duits (vloeiend)

 beschikbaar?