T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Programma, Project Manager, Business analist

Programma, Project Manager, Business analist

Werkervaring interimmanager

Jaar : 2012 - heden
Rol : Business Development & Innovation Consultant
Opdrachtgever: Diverse bedrijven zoals:
- Business Development o.a. op gebied van bewegingssensoren i.s.m. TNO Delft.
- Analyse en Ontwerp BedrijfsCommunicatie voor Van der Geijn Partners BV.
- Innovatie Consultancy i.s.m. Avansplus lectoraat ‘Innovatief Ondernemen’.

Jaar : 2010 / 2012
Rol : Business-analist / Verandermanager
Opdrachtgever: Sneep Industries B.V. – machines, apparaten, piping
Verbetertraject van het gehele bedrijf, zowel van de business als de operatie
(1) Requirements analyse: Opstellen van functionele en non-functionele requirements vanuit de business strategie (samen met MT-leden).
(2) Requirements management: Optimalisaties doorvoeren, bedrijfsbreed (100 fte).

-Ad 1. Requirements analyse
Opzetten van de requirements (157 stuks) om het businessmodel beter te maken, gezien vanuit de strategische doelstellingen (business, markt, organisatie, verdienmodellen, marketing, marktkansen vanuit producten en productie, outside-in en inside-out benadering, concurrentie-analyse)

-Ad 2. Requirements management
Het projectmatig bedrijfsbreed doorvoeren van optimalisaties en veranderingen op diverse gebieden:
Reorganiseren Bedrijfsbureau. Herontwerpen en inrichten van de operationele bedrijfsprocessen (Orderprocessing, Inkoop, Teamleiders, Engineering, Uitbestedingen, Calculatie, Werkvoorbereiding, Kostenallocatie, Projectmanagement, enz.). Invoeren van ‘Projectmanufacturing-systematiek’ (= combinatie van Projectmanagementsturing en ERP-logistieksturing).

Ad3. Opzetten van het bedrijfsproces en de informatiemodellen mbt de herinrichting van het ERP-systeem (Trimergo T2), herinrichten Functioneel beheer, Applicatie beheer en Technisch beheer. Stroomlijnen (Vereenvoudigen en ‘killen’) Orderprocessing en Capaciteitsplanning. Opstellen Administratieve Organisatie en Werkinstructies. Veranderen van de ‘eilandencultuur’ o.b.v. afdelingen naar ‘samenwerken’ o.b.v. procesaansturing op het project/product.

-Ad 4. Aanspreekpunt
Het fungeren als aanspreekpunt voor leveranciers. Mijn rol was de link tussen ICT en business. Samen met de gebruikers controleren dat de leveranciers bouwen, waar door de gebruikersorganisatie om gevraagd is.Jaar : 2009 / 2010
Rol : Project manager
Opdrachtgever: Provincie Zuid Holland (PZH)
(Europees aanbesteed zogenaamd DBFM project) van een nieuw data opslag en verwerksysteem voor de provincie Zuid Holland (PZH). Dit betrof een cruciaal strategisch ICT-project zijnde het vervangen van alle Storage- en Backupsystemen van de PZH (2.300 fte) door een compleet nieuwe SAN en gelijktijdig realiseren van een nieuwe uitwijkcenter, zonder ook maar enige uitval van de productie.

-Consultant: Analyseren van PZH business gebruik van applicaties en opslagvereisten. Laten opstellen van business, functional en non-functional requirements te stellen aan het nieuwe storage systeem en opslagstructuur. Doorvertalen naar applicatiebeheer en technisch beheer veranderingen.

-Project manager: Het zorgdragen dat alle gewenste veranderingen conform contract en ontwerp, gerealiseerd werden. Het betrof een complex, divers ICT-landschap van 2.300 fte, ca. 1.500 applicaties, ca. 55 applicatiebeheerdersen, ca. 45 Technisch beheerders, 2 technische architekten en 2 informatie architecten. Gewerkt is met PSA, Prince2, BiSL, ASL en ITIL. Hiervoor onderhield ik de contacten met de leveranciers. Minitieus bijhouden bij of de opleveringen voldeden aan de opgestelde requirements. Dit was een groot project met als resultaat minimale impact op de 2.300 gebruikers.Jaar : 2008 / 2009
Rol : Interim Manager / Business analist
Opdrachtgever: NedTrain
Hoofd Afdeling Applicatiebeheer a.i. & business analist inzake de non-functionel requirements (organisatie, processen en systemen) voor (a) het implementeren van SAP FICO, PLM en CRM en (b) het introduceren van het Maximo onderhoud- en service systeem en uitfaseren van Infor. Het ketenbreed hiervan (BPM, BiSL, ASL, ITIL) opstellen van vereiste veranderingen en dit stapsgewijs ketenbreed doorvoeren. Het inpassen van het SAP Competence Center in de support organisatie.

Jaar : 2008
Rol : Senior Consultant / Interim Manager
Opdrachtgever: Van Lanschot Bankiers N.V.
* Implementeren van Regieprocesmodel tussen projecten en de betrokken lijnorganisaties vanaf business-idee tot en met Technisch Beheer. Implementeren van overdracht van de projectproducten naar de lijn (Deployment), middels de modellen van MSP, Prince2, BiSL, ASL en ITIL.
Interim Manager Delivery.

Jaar : 2008
Rol : Project Manager
Opdrachtgever: Sneep Industries B.V.
* Implementeren van Regie procesmodel en Regie ICT-Module.

Jaar : 2007 - 2008
Rol : Programma Manager
Opdrachtgever: Ministerie v. Justitie, Departement
* Opzetten programma Informatiebeveiliging Justitiebreed.

Jaar : 2007
Rol : Programma Manager
Opdrachtgever: Ministerie v. Justitie, Dienst Justitiele Inrichtingen, ICT Services
* Drie strategische veranderingen onderbrengen in een Programma Management model (MSP), aangaande:
1. een nieuw digitaal detentie concept te Lelystad
2. in beheer nemen inclusief personeel van ca. 140 locaties en ICT systemen van Stichting Reclassering Nederland
3. het opzetten van organisatie, uitvoering en werkwijze van Productiewerkzaamheden bij ca. 50 Penitentiaire instellingen, gebaseerd op SAP.

Jaar : 2006
Rol : Project Manager
Opdrachtgever: UWV, Hoofdkantoor Amsterdam
* Het uniformeren, inzichtelijk, rapporteerbaar en beheersbaar maken van het end-to-end proces van Externe Inhuur. Het UWV breed invoeren van een uniform referentie werkproces Externe Inhuur.

Jaar : 2000-2005
Rol : Project Manager / Business Analist
Opdrachtgever: Ca. 40 gemeentes (Roosendaal, Rotterdam, Breda, Purmerend e.a.)
* Het implementeren van een Clint Volg Systeem annex WorkFlow Management Systeem, vanuit het wettelijk kader (Win, Web, Leerplicht en Awb).

Jaar : 2001-2004
Rol : Project Manager / Business Analist
Opdrachtgever: Vluchtelingenwerk Nederland
* Realiseren van verantwoording van geoormerkte subsidiegelden (Vreemdelingenwet 2000, Awb, bezwaar en beroep). Inrichten en implementeren bij ca. 120 zelfstandige organisaties.

Jaar : 1995-1999
Rol : Project Manager / Business Analist
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
* Implementatie van wettelijke regelingen (Win, Web, Leerplicht en Awb), bij ca. 15 filialen en ketenpartners (o.a. Gemeentelijk bevolkingsregister (GBA), Dienst Onderwijs). Ontwerpen van de organisatie, benodigde processen en systemen.

Jaar : 1994-1995
Rol : Project Manager / Business Analist
Opdrachtgever: Ministerie van VWS
* Uitrollen van een Clint Volg Systeem naar 200 gemeentelijke instellingen inzake de wettelijke regeling Win.

Jaar :1993 eerder
Rol :Informatie Analist
Opdrachtgever: Helvoet rubber en kunststoffen B.V.
* Analyseren, ontwerpen en implementeren van ICT-systemen op het gebied van ERP (SAP R/2 a-like). Gefaseerde aanpak op basis van vervanging van bestaande financile en order systemen, terwijl het bedrijf doordraait.

Jaar : 1993 - eerder
Rol : Informatie Analist
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
* Het implementeren bij Ingenieursbureau Wegen & waterhuishouding van project- en afdelingsgerichte financile systemen, projectmanagement systemen, budgetsystemen en aanbestedingssystemen (RAW).

Opleiding interimmanager

* HTS, specialisatie ICT
* Programma Management MSP-Advanced Practitioner
* Project ManagementIPMA C, Prince2-Practitioner
* Contract- en Risico Management, ISPL-F
* ICT-Beheer ITIL-F, ASL, BiSL
* Effectief benvloeden
* Inzicht in invloed (Bureau Zuidema)
* Managen van veranderingsprocessen (Hoges. Adam)
* Non Violent Communication
* Administratieve Organisatie, MCC Mavim SIS
* SAP B1 Solution Consultant
* Accelerated SAP (ASAP/S&F model)
* RUP op maat, COSA Wfm
* Informatie Analyse (ISAC, NIAM)
* Oracle Fusion Awareness
* Six-Sigma-Awareness
* Master of Science (drs.*), ICT in Business Management Universiteit Leiden (*Prognose Jun. 2015*)
* Masterclasses: -Scenario Thinking & Planning, -Strategy Formation and Implementation, -ICT Enabled Process Innovation,
-Business Intelligence, -Behavioral Decision Making & Organizing, -Methodology & Research, -Knowledge Mngt
Masterclass Innoveren met Businessmodellen & BMG-Workshop Nyenrode Business Universiteit
Blue Ocean Strategy & Business Model Generation and Innovation & Seeing What’s Next
* Masterclass Solving Business Problems with Visual Thinking Digital Roam Inc., NYC, USA
* Masterclass Managen van Veranderingsprocessen Hogeschool Amsterdam
* H.T.S. (ing.) Civiele Techniek, specialisatie ICT in Business Hogeschool Rotterdam

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

> Programma Management MSP Practitioner gecertificeerd
> Project Management Prince2 Practitioner gecertificeerd
> Project beheersing volgens SDM, Time-boxing, RAD en RUP
> Business & IT-Alignment, INK, COPAFIJTH, CMM
> ICT-Beheer ITIL, ASL, BiSL
> ERP, Finance en Consolidatie
> SAP, Peoplesoft, ISAH en MSA General Ledger
> SAP: MRP, SCM, CRM, HR, Finance, AP, AR, Sales
> WorkflowManagement, DocumentManagement en BPM
> Tools: COSA Wfm, HRSoft
> Objectbeheer GIS-systemen, Computervision, ArcCAD
> Informatieanalyse NIAM, ISAC, SDM
> BSC, KPIs, BCG-matrix, SWOT
> Thuis in Finance, Marketing, HR, CRM, Inkoop, Beheer, Planning, Bedrijfsbureau


Talenkennis interimmanager

Nederlands: moedertaal
Engels: spreken, schrijven, lezen
Duits : spreken, schrijven, lezen
Frans : spreken

 beschikbaar?