T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Bedrijfsurist / manager juridische zaken overheid zorg

Bedrijfsurist / manager juridische zaken overheid zorg

Werkervaring interimmanager

Juni 2016 – okt. 2016
Kansspelautoriteit
Hoofd Juridische Zaken & Ontwikkeling a.i.
Opdracht:
Na reorganisatie opzetten en tijdelijk aansturen van nieuwe stafafdeling.
Verantwoordelijk voor:
juridische zaken, bestuursondersteuning, internationale zaken, marktonderzoek en informatiemanagement.
Werkzaamheden:
-aansturen stafafdeling met 12 medewerkers
-ontwikkelen afdeling en schrijven inrichtingsplan
-lid managementteam Kansspelautoriteit

2015 – juni 2016
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Kwartiermaker JZ, projectleider, beleidsadviseur
Opdracht:
Kwartier maken voor team Zorg van de directie Juridische Zaken, zorgen voor implementatie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij de directie PGB, adviseren over de uitvoering van het PGB trekkingsrecht en managen PGB rechtszaken.
Werkzaamheden:
-opzetten nieuw juridisch team en schrijven inrichtingsplan
-projectleider implementatie Awb
-beleidsadviseur uitvoering PGB trekkingsrecht
-managen PGB rechtszaken
-betrokken bij de totstandkoming van de Compensatieregeling trekkingsrecht PGB van het ministerie van VWS.

2013 – 2014
Zorgkantoren coöperatie VGZ
Projectleider
Opdracht:
Projectleider sourcing project bezwaar- en beroep Persoonsgebonden budget (PGB) AWBZ.
Werkzaamheden:
-aansturen/coachen projectteam bestaande uit 6 procesjuristen
-behandelen bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van de AWBZ
-opleiden medewerkers VGZ Zorgkantoren op het gebied van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het afhandelen van bezwaarschriften
-adviseren van de opdrachtgever over structurele verbeteringen in het bestuursproces en het implementeren van juridische kwaliteitszorg.

2010 – 2013
CAK BV
Manager Strategie & Beleid
Verantwoordelijk voor:
Strategisch – en operationeel beleid, bedrijfsjuridische zaken, compliance, riskmanagement en de ondersteuning van het bestuur van het CAK.
Werkzaamheden:
-aansturen van stafafdeling bestaande uit: 3 beleidsadviseurs, 1 bedrijfsjurist en 4 operationeel beleidsmedewerkers
-ondersteuning directie op het bestuurlijk gebied (RvC, AVA, corporate governance etc.)
-adviseren bestuur en hoger management op juridisch gebied (bestuursrecht, contractenrecht, privacyrecht, ondernemingsrecht etc.)
-proceseigenaar compliance en riskmanagement
-beleidsadvisering
-onderhouden contacten met huisadvocaat en notaris
-als bedrijfsjurist betrokken bij verkoop bedrijfsonderdeel (LinkinCare BV) en overname CAK BV door de Staat der Nederlanden
-lid managementteam staf CAK.

2008 - 2010
RM Juridisch Management
Zelfstandig juridisch interim-manager (ZZP)

Projecten:

Gemeente Den Haag, dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn
Senior juridisch adviseur a.i.
Opdracht:
-adviseren van de dienst OCW op juridisch gebied, onder meer over contracten, verordeningen en subsidies
-behandelen van handhavings-, bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van de Wet kinderopvang en de Leerplichtwet
-schrijven van adviezen over de implementatie van wijzigingen in de Wet kinderopvang.

Abvakabo FNV
Hoofd Individuele Belangenbehartiging regio Noord a.i.
Opdracht:
-structureren en professionaliseren afdeling
-aansturen afdeling met 8 sociaal juridisch medewerkers en 3 juristen
-coachen beoogde vaste opvolger
-lid managementteam Individuele Belangenbehartiging Abavakabo FNV.

Achmea Sociale Zekerheid
Manager Juridische Zaken a.i.
Opdracht:
-zorgen voor structuur, duidelijkheid en rust (crisisopdracht)
-positioneren afdeling en zorgen voor verbetering klantgerichtheid
-aansturen afdeling met 5 bedrijfsjuristen
-maken en beoordelen van contracten en voorwaarden
-behandelen juridische procedures
-adviseren directie en lijnafdelingen op juridisch gebied.

2005 – 2008
Menzis Zorg en Inkomen
Manager Juridische Zaken
Opdracht: Integreren van de juridische afdelingen van Amicon, Geové en NVS en het omvormen van deze stafafdeling naar een moderne, klantgerichte service-unit.
Speciale opdrachten:
-fusieproject met Agis en Delta Lloyd Zorg, deelname juridische werkgroep, managen due diligence
-verkoop inkomenportefeuille, verzorgen juridisch advies.
Werkzaamheden:
- aansturen afdeling met 9 bedrijfsjuristen en 5 afdelingssecretaresses
-adviseren Raad van Bestuur en hoger management op juridisch gebied
-schrijven juridische beleidsnota’s
-voorzitter werkgroep Juridische Kwaliteitszorg
-lid managementteam Operations Menzis.

2001 - 2005
Yacht Legal
Interim Professional

Projecten :

Het Hoogheemraadschap van Delfland te Delft
Teammanager Juridische Zaken a.i.
Opdracht: Managen verandertraject klantgerichtheid. Intern gericht en reactief werkend team juristen klantgericht en proactief laten werken. Hierdoor het team intern weer op de kaart zetten.
Werkzaamheden:
-aansturen team met 4 bestuursjuristen
-adviseren bestuur en lijndirecties op juridisch gebied
-schrijven juridische beleidsnota’s
-behandelen juridische procedures
-lid managementteam Stafbureau.

Yacht Legal
Resourcemanager a.i.
Opdracht: Afdeling laten groeien van 15 naar 20 interim professionals. Ontwikkelen legal traineeship. (Mede) schrijven van strategisch beleidsplan en businessplan voor outsourcing product.
Werkzaamheden:
-leidinggevende van 20 interim professionals
-1e aanspreekpunt Legal binnen de regio
-beheer relaties met opdrachtgevers
-schaduwmanagement
-recruitment
-lid managementteam Legal.

GVB (Gemeente Vervoerbedrijf) te Amsterdam
Jurist ambtenarenrecht a.i.
Werkzaamheden:
-behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van het ambtenarenrecht.

Ministerie van Financiën te Den Haag
Jurist ambtenarenrecht a.i.
Werkzaamheden:
-behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van het ambtenarenrecht.

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) te Den Haag
Procesjurist a.i.
Werkzaamheden:
-behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van de Telecommunicatiewet.

Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag
Procesjurist a.i.
Werkzaamheden:
-behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures met betrekking tot legalisatie- en visa-aanvragen.

2000 – 2001
Delta Lloyd Schadeverzekeringen
Teammanager Bedrijven Schade
Werkzaamheden:
-aansturen team met 13 schadebehandelaars
-lid managementteam Bedrijven Schade.

1995 – 2000
Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
Bedrijfsjurist
Werkzaamheden:
-adviseren Raad van Bestuur en lijndirecties op juridisch gebied
-schrijven juridische beleidsnota’s
-maken en beoordelen van contracten en voorwaarden
-behandelen juridische procedures
-privacy coördinator.

Opleiding interimmanager

Opleidingen

1979-1986 Atheneum B aan het Coornhert Lyceum te Haarlem
1987-1994 Nederlands recht, civielrechtelijke afstudeerrichting aan de Rijksuniversiteit Leiden
2011-2012 Leergang Zorg & Verzekeringen (Zorgverzekeraars Nederland)

Cursussen

Diverse inhoudelijke- en managementcursussen, waaronder: bestuursprocesrecht, situationeel leidinggeven en onderhandelen volgens de Harvard Methode.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Interim management
Verandermanagement
Juridisch management
Juridisch advies
Beleidsadvies
Corporate governance
Compliance
Bestuursondersteuning

Talenkennis interimmanager

Nederlands, uitstekend in woord en geschrift, moedertaal
Engels, goed in woord en geschrift

 beschikbaar?