T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim manager Algemeen, Sales, Marketing en Communicatie

Interim manager Algemeen, Sales, Marketing en Communicatie

Werkervaring interimmanager

1995 -
Voorzitter van professionele basketballclub, Nederlandse eredivisie.
Direct Leiding geven aan management team van 4 personen en indirect aan 100 medewerkers.
Inrichten financiële beleid.
Verantwoordelijk voor HRM beleid (werving en selectie, personeelsdossiers, uitzendkrachten, training, functioneringsgesprekken).
Inricht processen interne en externe communicatie (landelijke, regionale en locale TV, Radio en gedrukte media en marketing). Woordvoering pers bij zwaardere PR vraagstukken. Verzorgen magazines, website, DM campagnes.
Verantwoordelijk voor fondsverwerving en relatie met belangrijke stakeholders (Gemeente, provincie, banken en 180 sponsors). Business Club met 150 leden.

Diverse opdrachten 2004 – 2009

Voorzitter Raad van Toezicht Sportstichting Gemeente Sittard-Geleen (ongeveer 100.000 inwoners). De Sportstichting is verantwoordelijk voor alle sportaccommodaties (binnen en buiten) en sportservice en advies. Budget rond 7 miljoen Euro.

Sportservice
Informatie en voorlichting rond sport, spel en bewegen in brede zin
Ondersteunen van de breedtesport via verenigingsondersteuning, sportstimulering en (ongebonden) buurtsportactiviteiten
Faciliteren van topsportactiviteiten en evenementen
Adviseren van gemeente over het te voeren sportbeleid en het opstellen en (doen) uitvoeren van een breedte- en topsportprogramma.
Accommodaties
Ontwikkelen accommodaties conform gemeentelijk accommodatiebeleid
Realiseren accommodaties conform gemeentelijk accommodatiebeleid
Exploitatie en beheer gemeentelijke accommodaties conform gemeentelijk accommodatiebeleid
Onderhoud gemeentelijke accommodaties conform gemeentelijk accommodatiebeleid
Verhuur gemeentelijke accommodaties conform gemeentelijk accommodatiebeleid


Interim manager internationaal producent hoogwaardige producten voor de bouwsector. Kruispunt Duurzaam Onderhoudsmarkt (Woningcorporaties, Applicateurs, Distributeur).
Analyse van de markt en doen van voorstellen om markt te benaderen.
Advies aan management team.
Maken SWOT analyse en opstellen KPI’s.
Analyseren knelpunten en doen van voorstellen ter verbetering hiervan. Omzetverhoging.
Contacten met Woningbouwverenigingen, VVE, Applicateurs Duurzaam Onderhoud. Omzetverhoging.

Me de ontwikkelen concept en communicatie van ” achterstandwijk naar prachtwijk” Woningbouwvereniging in Zuiden van Nederland.
Mede ontwikkelen “Campus Servilius” concept voor Serviliusstraat in Weert.
Mede ontwikkelen communicatieplan: free publicity, sponsoring, TV exposure, clinics op scholen.


Opstellen marktbewerkingplan Business Club Weert
Maken van SWOT analyse.
Analyse van de markt en doen van voorstellen om markt te benaderen.
Opstellen KPI’s
Inrichten CRM systeem.

Opzetten eigen TV productie en Marketing communicatie plan eredivisie club Upstairs BSW
Opzetten productieteam: opnames, samenvatting en uitzending.
Afsluiten uitzendcontracten met Regionale omroepen.
Marktbewerkingplan: doelgroepen, kijkcijfers, verkoop TV exposure.


Begeleiden distributeur Mediterrane producten
Verantwoordelijk voor HRM beleid (werving en selectie, personeelsdossiers, uitzendkrachten, training, functioneringsgesprekken).
Opzetten werkprocessen (financieel, logistiek, automatisering).
Opzetten Direct Marketing campagnes (website, e-mail).

Interim manager bij distributeur van computers en computeronderdelen en zeven computerwinkels
Leiding geven aan 35 mensen.
Uitvoeren van herpositionering. Verbetering van werkprocessen. Ontwikkelingen KPI’s.
Verantwoordelijk voor HRM beleid (werving en selectie, personeelsdossiers, uitzendkrachten, training, functioneringsgesprekken).
Opzetten loyalty programma voor dealers.
Interne en externe communicatie.
Opzet grootschalige Direct Marketing campagnes B-to-C en B-to-B.
Opzetten CRM systeem en call center.
Omzet verantwoordelijkheid van 12 miljoen Euro.
Diverse opdrachten 1998 – 2003
Project manager nieuw Supply Chain concept voor niet strategische goederen. Hoe kunnen de kosten op producten met een lage intrinsieke waarde voor een organisatie naar beneden gebracht worden.
Opzet Business Model.
Marktonderzoek. Analyseren van procedures en processen binnen Supply Chain.
Opzet processen en automatisering daarvan.
Positionering van bedrijf.

Algemeen Directeur Verkoop van kantoorartikelen, kantoormachines, kantoormeubels, hard- en software, ontwikkelen eigen software en implementeren en onderhouden van netwerken
Direct leiding gegeven aan 4 mensen en indirect aan 40.
Verantwoordelijk voor financieel beleid.
Verantwoordelijk voor HRM beleid (werving en selectie, personeelsdossiers, uitzendkrachten, training, functioneringsgesprekken).
Invoering Direct marketing voornamelijk B-to-B.
Opzetten call center als marketing instrument.

General Manager Inbound en outbound call center

Van de grond af aan opzetten van een call center: inbound en outbound voor 75 agents.
Onderhoud externen (technische systemen, software).
Verantwoordelijk voor HRM beleid (werving en selectie, personeelsdossiers, uitzendkrachten, training, functioneringsgesprekken).
Opzetten processen, procedures, KPI’s.
Opzetten Direct Marketing campagnes voornamelijk verzekering- en investeringsproducten.
Verantwoordelijk voor financieel beleid.


Opleiding interimmanager

1975 - 1982 Barlaeus Gymnasium Amsterdam
1982 - 1989 Universiteit van Amsterdam AmsterdamConsultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Rustig in moeilijke situaties.
Hands-on.
Oplossend vermogen.
Weet beleid om te zetten in daden.
Weet om te gaan met banken, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Ook in zeer moeilijke omstandigheden.
Door topsport achtergrond goede doorzettingsvermogen.
Gedegen financiële kennis (balans, verlies en winst en liquiditeits prognoses).
Ervaring in herfinanciering en herpositionering.
Ervaring in 5-voor-12 situaties.


 beschikbaar?