T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager P&O

interim manager P&O

Werkervaring interimmanager

17e opdracht vanaf juli 2011 - half oktober 2011
apt Kurvers BV te Roermond (alumimiumprofielen)

- interim HR Manager

16e opdracht vanaf april 2011- tot heden (parttime) Volker Wessels te Tilburg
Volker Wessels is een bouw en vastgoedontwikkeling bedrijf

- interim Sr Personeelsadviseur
- ondersteuning/advisering directies en management van een zestal bedrijven.

15e opdracht vanaf januari 2011-juni 2011 (parttime) Houdijk BV te Vlaardingen
Houdijk ontwikkelt, produceert en verkoopt produkthandlingsystemen.

- interim HR Manager
- recruitment
- inrichten HR functie/afdeling

14e opdracht vanaf september 2010- februari 2011 (parttime) Oled Technologies BV te Heerlen.
Oled technologies ontwikkelt en produceert equipment voor Oled displays.

- interim HR consultant ter ondersteuning HR processen.
- functiebeschrijvingen/competentieprofielen
- recruitment
- invoeren beoordelingssysteeem.

13e opdracht vanaf april 2010- september (parttime) DDVS te Helmond (onderdeel KMW GmbH)
DDVS produceert Dutch Defense Vehicle Systems.

- consultant en coaching HR Manager.
- implementatie beoordelingssysteem
- oprichten OR.

12e opdracht vanaf februari 2010- december 2010 (parttime) StandardAero te Tilburg (onderdeel StandardAeroCorporation)
StandardAero reviseert vliegtuigmotoren wereldwijd.

- consultant en coaching HR Manager
- ondersteuning tijdens reorganisatieproces.(organisatie werd afgeslankt van 160 naar 40 medewerkers)

11e opdracht vanaf oktober 2007 -juli 2009 (parttime) Rademaker BV te Culemborg
Rademaker ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd machines voor de deegverwerkende industrie (brood, pizzabodems, croissants e.d.).

- interim P&O, met als bijzonder aandachtsgebied recruitment (40 vacatures)
- professionalisering P&O activiteiten
- vervanging manager P&O (zwangerschap)
- laatste 3 maanden bezig geweest met voorbereidingen voor eventueel deeltijd WW, collectief ontslag (optimale afspiegeling, ontslagaanvraag, e.d.)

10e opdracht vanaf juli 2007-juli 2008 (parttime) Amafiltergroup Alkmaar BV Alkmaar
(onderdeel Amafiltergroup)
Amafiltergroup is een bedrijf wat zich bezighoudt met productie/verkoop/service van filtratiesystemen wereldwijd.

- interim HR manager
- ontwikkelen en verder professionaliseren HR afdeling
- invoering/implementatie functiewaarderingssysteem
- invoering/implementatie beloning/beoordelingsysteem

9e opdracht vanaf februari 2007- oktober 2007 (parttime) Carglass Nederland Son
(onderdeel Belron Corporation)
Carglass is specialist in autoruitschades

- interim HR manager
- ontwikkelen/professionaliseren HR afdeling
- coachen/begeleiden HR functionarissen en recruitmentmanager
- overleg OR en vakbonden
- ontwikkelen en uitvoering HRM plan

8e opdracht vanaf september 2006 – februari 2007 Wärtsilä Propulsion Netherlands Drunen (onderdeel Wärtsilä Corporation divisie Shippower)
Wärtsilä is een bedrijf wat zich bezighoudt met scheepsvoorstuwingssystemen (schroef/propellersystemen voorheen Lips)

- interim HR manager
- opzetten HR afdeling
- recruitment 50 vacatures
- invoering 5 ploegendienst
- invoering/implementatie functiewaarderingssysteem ISF hoger personeel

7e opdracht vanaf mei 2005- juli 2006 Woonbedrijf Eindhoven
Woonbedrijf is ontstaan na fusie van 2 corporaties (Hhvl en SWS) in 2005

- interim HRM manager (parttime)
- maken van plan van aanpak voor invulling HRM (organisatie, beleid en processen) in de nieuwe organisatie
- uitvoeren plan van aanpak

6e opdracht vanaf december 2004-maart 2006 Vos Mechanical Contracting (Vos Groep)

- P&O/beleidsadviseur P&O VMC directie (parttime)
- doorlichten situatie P&O en maken plan van aanpak
- uitvoeren plan van aanpak (m.n. organisatie P&O bij de verschillende werkmaatschappijen en invoering competentiemanagement en implementatie basisprocessen P&O

5e opdracht vanaf juli 2004- februari 2005 Fernhout te Zwolle (onderdeel NCD groep)
Fernhout is een aannemingsbedrijf vooral werkzaam in het Noorden van het land.

- begeleiden herstructureringsproces van de Fernhout Groep welke wordt opgeheven cq verkocht
- P&O adviseur
- aanvragen collectief ontslag bij CWI’s (ruim 120 aanvragen)
- ontslagaanzeggingen
- zorgdragen voor toepassing regelingen conform afgesloten sociaal plan
- procedures kantonrechter
- coördineren activiteiten outplacementtrajecten/loopbaanbegeleiding

4e opdracht vanaf juni 2003- juli 2004 Excluton te Druten (onderdeel NCD groep)
Excluton is een sierbestratingbedrijf (productie/logistiek/verkoop)

- vervangen P&O manager
- opzetten plan van aanpak en implementeren P&O beleid bestaande uit onder meer:
- basisprocessen van P&O
- harmonisatie arbeidsvoorwaarden
- systeem van functieclassificatie
- beoordelingssysteem inclusief verzorgen van de benodigde trainingen
- nieuw beloningssysteem
- opleidingsbeleid

3e opdracht vanaf februari 2003- mei 2003 Heckett Multiserv te IJmuiden (onderdeel Harsco International)
Heckett is een recyclingbedrijf vooral gericht op Corus.

- analyseren/beoordelen HR processen evenals tijdwerkregistratie en salarisadministratieverwerking
- opstellen en implementeren plan voor verbetering basisprocessen op HR gebied
- werving en selectie P&O functionaris


2e opdracht vanaf februari 2002- december 2002 Mead Johnson te Nijmegen (divisie Bristol Meyers Squibb)
Mead Johnson is een babyvoedingsmiddelenbedrijf (productie/logistiek/R&D)

- analyseren/beoordelen HR afdeling en HR processen
- vaststellen en implementeren actieplan
- adviseren betreffende de inrichting zowel kwantitatief als kwalitatief van de HR afdeling
- uitvoeren aantal operationele projecten /klussen (w.o.ontwikkeling en implementatie nieuw beoordelingssysteem, onderzoek arbeidsvoorwaardenbeleid),
- coachen/begeleiden HR medewerkers
- volledig vervangen HR manager

1e opdracht: oktober 2001-december 2001 Campina divisie Drinks
Campina is zuivelbedrijf (productie/logistiek/commercie/R&D)

Vervanging P&O Manager:
- begeleiden OR vergaderingen/advisering organisatieaanpassing
- behandeling diverse ontslagzaken
- functieclassificatie
- maken opleidingsplan
- werving/selectie diverse vacatures
Teambuildingstraining verzorgd voor managementteam.

Opleiding interimmanager

Opleidingen : Mulo A+B, diploma 1969
HBS B, diploma 1971
Sociale Academie, Personeelswerk (deeltijd), diploma 1982
KUB Tilburg, propedeuse (deeltijd), diploma 1985
KUB Tilburg, basis doctoraal Nederlands Recht, gestopt na 3 jaar
Voortgezette Opleiding Personeelsbeleid, diploma 1992

Cursussen : Assistent Econoom. diploma 1976
Middle Management, diploma 1979
Diverse cursussen op het gebied van communicatie, organisatie, management
Arbobeleid/coordinator, mei 1996
PC cursussen, windows,word,excel
First Certificate Cambridge (Engels voor gevorderden), diploma 1998
Diverse workshops/seminars op het gebied van ondermeer ontslag, verzuim en reorganisatie
Mediation, 2010 The Lime Tree

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Sterk ontwikkelde eigenschappen zijn:
Zelfstandigheid, communicatief, doorzetter, stressbestendig, stabiel, generalist, zakelijk, nuchter en integer


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

Overig

Samenvattend: Een breed ervaren, goed opgeleide,stevige, rustige, doortastende maar ook vriendelijke en doorgewinterde HRM’er

 beschikbaar?