T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interimmanager/ adviseur/ projectleider

interimmanager/ adviseur/ projectleider

Werkervaring interimmanager

- Regiomanager (regio’s van 150 tot 250 werknemers; omzet van 7 tot 10 miljoen).
Diverse malen heb ik als interim regiomanager en tevens MT-lid, voor verschillende organisaties gewerkt. Soms meerdere malen voor dezelfde organisatie.
De ene keer was mijn opdracht puur ter vervanging, een andere keer in het kader van een reorganisatie of fusie.
Mijn aanpak kenmerkt zich door naast het sturen op de bedrijfsresultaten, te sturen op de zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van de managers die onder mijn verantwoording vallen.
Als MT-lid vervul ik een seniorrol door vanuit een kritische, objectieve, integere en vertrouwenwekkende rol een meerwaarde te bieden, hierbij optimaal gebruik makend van mijn ervaringen bij andere organisaties.

- Hoofd afdeling Kwaliteit (HKZ ISO 9001), Pedagogiek en Communicatie.
Dit was ter vervanging van een zwangerschapsverlof. Ik had eerder bij deze organisatie als interim-regiomanager gewerkt.
Het was in deze periode boeiend om een afdeling aan te sturen met zoveel diverse aspecten van het werk binnen verschillende ondersteunende diensten.

Projectmanagement, Ondersteuning, Advies & Coaching
- Begeleiden van overnames en fusies.
Sinds enkele jaren ben ik regelmatig betrokken geweest bij overnames en fusies van kinderopvangorganisaties, maar ook peuterspeelzalen.
Dit wisselt van kleine overnames met enkele locaties, tot een overname van 36 locaties (450 werknemers).
Als bestuurslid van een peuterspeelzaalstichting heb ik (helaas) ervaring in het ontbinden van een peuterspeelzaalstichting.

- Kostenbesparing door efficiënt te roosteren (met behoud van kwaliteit!).
Sinds enkele jaren heeft de kinderopvangsector het zwaar. Aan alle kanten wordt gekeken waar efficiency behaald kan worden.
Omdat ik er van overtuigd ben, dat er nog efficiency valt te behalen in het roosteren van de pedagogisch medewerkers (met behoud van kwaliteit!), heb ik enkele jaren geleden een project ontwikkeld, waarmee ik inmiddels bij diverse kinderopvangorganisaties een succesvolle besparing op de personeelskosten heb gerealiseerd tussen de 3% en 6%.
Afhankelijk van de omvang van de organisatie, tussen de €30.000 en €900.000.

- Samenwerking met het onderwijs.
Ik zie kansen én noodzaak voor onderwijs, kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk om samen te werken. Daarnaast is natuurlijk ook samenwerking gewenst met andere organisaties in het kader van de transitie Jeugdzorg.
Ik heb aan de wieg mogen staan van het Balansleren.
Ook ben ik direct betrokken geweest bij diverse projecten in het kader van de oprichting en invulling van de samenwerking binnen multifunctionele en/of integrale kindcentra.
Daarnaast de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang (incl. VVE).

- Onderzoek.
Voor een objectief beeld en frisse kijk, wordt regelmatig aan mij gevraagd om een onafhankelijk onderzoek te doen. Dit kan op allerlei gebied. Van ‘doorlichten bedrijfsbureau’ tot ‘gedrag op de werkvloer’ en alles wat daartussen zit. Bij een dergelijk onderzoek streef ik er naar om zo diagonaal mogelijk door de organisatie/afdeling te gaan en zo veel mogelijk aspecten (zijdelings) mee te nemen en te belichten.

- (Her)schrijven van beleid.
Tijdens mijn werk als interim-manager, komt het regelmatig voor dat men mij vraagt om beleid te (her)schrijven. Enkele voorbeelden: strategisch beleid, taakurenbeleid, vrijwilligersbeleid, pedagogisch beleid (incl. implementatie en training), roosterbeleid.
Mijn werkwijze is dat ik eerst helder wil krijgen wat de organisatie wil én hoe de huidige manier van werken is. Vervolgens vergelijk ik deze twee met elkaar. Dit leidt tot interessante discussies. Pas daarna heeft het zin om nieuw beleid te maken, dan wel te herschrijven.

- Nieuwbouw- en verbouw trajecten.
Ik heb meegewerkt aan diverse nieuwbouw- en verbouwtrajecten. Van kleinschalig tot grootschalig; van bouwtekening tot inrichting tot opening; van louter kinderopvang tot samenwerking in Multifunctionele Kindcentra met diverse partijen zoals onderwijs, bibliotheek, consultatiebureau.

- Implementatie van de Wet OKE en omvorming naar peutergroepen.
In 2010 is deze wet van kracht geworden. Ik heb in dit verband diverse organisaties ondersteund. Soms louter adviserend middels het opstellen van een plan van aanpak. Andere keren om ook als projectleider het plan van aanpak uit te voeren.
Tegenwoordig ondersteun ik ook organisaties bij de implementatie van de nieuwe wettelijke regels binnen het peuterspeelzaalwerk, inclusief de omvorming naar peutergroepen.
Zo ook bij de overstap van medewerkers van de cao WMD naar de cao Kinderopvang.

- Individuele coaching en/of teamcoaching.
In het hoger management bestaat vaak de behoefte om te brainstormen, dan wel vrijuit over organisatieaangelegenheden in gesprek te kunnen gaan. Vanuit mijn expertise ondersteun ik het hoger management hierin, door met integriteit en respectvol een spiegel voor te houden en de confrontatie (indien nodig) aan te gaan.
Een opdracht voor teamcoaching verzorg ik altijd op maat, teneinde het beste resultaat te kunnen bereiken.

- SWOT analyse.
In een voor mij totaal onbekende sector heb ik bij een Apotheek een SWOT-analyse mogen doen. Deze heeft tot meerdere nieuwe en succesvolle inzichten geleid bij de opdrachtgever.

• Trainingen & Workshops & Gastlessen
Ik verzorg gastlessen aan ROC’s, maar ook workshops en trainingen aan medewerkers in kinderopvangorganisaties over kindermishandeling, pedagogisch beleid, communicatie, wet- en regelgeving, GGD-inspectie, timemanagement, etc.
Ik vind het uitermate belangrijk om aan te sluiten bij de werkwijze en cultuur van de organisatie. Wat ik bied is daarom altijd op maat.
Door het geven van training en workshops, blijf ik dicht bij ‘de werkvloer’ en word/blijf ik geïnspireerd en geïnformeerd door de dagelijkse praktijk.

Opleiding interimmanager

Prince2TM Foundation (’08;Ruysdael);
Management in de Gezondheidszorg (’90-‘92;ISW);
HBO-Jeugdwelzijnswerk (’78-‘82;Ruyterstraat).

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

resultaatgericht, betrouwbaar, betrokken, daadkrachtig

Overig

Ik ben een pragmaticus die in staat is en het belangrijk vindt om verbinding te leggen tussen afdelingen en medewerkers op diverse niveaus en binnen het (regionale) netwerk.
Ik streef ernaar om het beste in mensen en organisaties naar boven te halen, zodat men zelfstandig en binnen de eigen verantwoording verder kan.

Mijn aanpak kenmerkt zich door betrokkenheid, transparantie, betrouwbaarheid, daadkracht en het zien van kansen.


 beschikbaar?