Flex Manager

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Manager

Manager

Werkervaring interimmanager

Aug 2011 – Maart 2012 Verandermanager Telecomprovider
De opdracht bij het onderdeel van deze grote Telecomprovider bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft een onderzoek naar de mogelijkheid om een deel van het werkveld te outsourcen en het tweede deel de outsourcing van diensten en medewerkers. Als Verandermanager verantwoordelijk voor 16 streams (deelprojecten) waarin alle facetten van outsourcing (zoals HR, huisvesting, techniek, security, financiën, contracten) zijn ondergebracht. Vanwege het strategische karakter van dit project is verantwoording afgelegd tot en met Raad van Bestuur. Het project is succesvol uitgevoerd. Referentie is beschikbaar.


Okt 2009 - heden Verandermanager Telecomprovidor

Binnen deze grote Telecomprovidor vindt een reorganisatie plaats waarbij ruim 1000 medewerkers betrokken zijn. Voor de reorganisatie wordt een veranderprogramma gestart met als werknaam Roadmap 2012. Dit programma organiseert en realiseert onder andere centralisatie van medewerkers, inrichting van besturing, reductie van kosten en partnership. In deze context vervult John twee verschillende rollen.

Rol 1: Als Programmamanager vanaf eind 2009 betrokken bij het inrichten en uitvoeren van het programma. In deze rol onder meer verantwoordelijk voor het aansturen van 7 deelprojecten en 6 ondersteunende projecten zoals communicatie, HRM en ICT middelen. Heeft zowel een uitvoerende, coachende, als aansturende rol. Het programma realiseert de business case binnen de beoogde termijn en wordt uitgevoerd naar volle tevredenheid van de klant. Referentie is beschikbaar.

Rol 2: Business Coach. In het veranderprogramma wordt tweede helft 2010 prioriteit gegeven aan en de nadruk gelegd op de medewerkers die binnen de reorganisatie betrokken zijn. Ontwerpt met een team een cultuurprogramma en voert dit programma ook uit door middel van personal coaching (voor diverse medewerkers bij de klant) en het zelf geven van een serie cultuurworkshops. Dit programma wordt momenteel uitgevoerd naar volle tevredenheid van de klant. Referentie is beschikbaar.

Okt 2009 – heden Business Coach
Binnen het ConsultancyHuis vervult John de rol van Business Coach voor een aantal collega’s en klanten van het ConsultancyHuis.
CoachingVraag
Jan 2010 – heden Zelfstandig Counsellor en Coach
Gediplomeerd Counsellor en Coach vanuit eigen praktijk.


Aug 2010 – Dec 2010 KPN Zakelijke Markt / Getronics
Adviseur voor het opzetten en professionaliseren van coaching binnen KPN. Binnen KPN bestaat de ProjectManagement Academy (PMA), de opleidings- en netwerkorganisatie die ruim 600 projectmanagers binnen KPN en Getronics faciliteert. Zij zorgt er onder meer voor dat de professionaliteit van projectmanagers en de projectmethodiek binnen KPN verder ontwikkelt. De heer Peter de Pont, manager Projectmanagement van de afdeling Klantservice & Operations – Programs is voorzitter van de werkgroep coaching van de PMA. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het opzetten van een coachingstraject voor projectmanagers binnen KPN en Getronics. De opdracht vindt plaats onder regie van de werkgroep en is naar volle tevredenheid uitgevoerd van de opdrachtgever. Referentie (de heer de Pont) is beschikbaar.


Jan 2008 – heden Trainer voor R.H. Alders hr-Consultancy en EQuality
Trainer en acteur (parttime) voor managementtrainingen voor bedrijven als Bam Leidingen & Industrie B.V., Visser & Smit Hannab Installatie B.V., Hertel B.V., BIS Industrial Services Nederland B.V. en SPIE Industrie.


Logica
Okt 2007 – Jul 2009 Competence Manager Microsoft EUT Logica

Als Competence Manager Microsoft binnen de divisie Energy Utilities en Telecom verantwoordelijk voor een team van 40 consultants. Kerntaken bestaan uit het vinden, matchen en inzetten van consultants op de juiste job. Hierbij staat de persoonlijke ontwikkeling van de consultant centraal. In een cyclus van 6-8 weken vinden jobcontrols met de consultants plaats. Stelt jaarlijks het businessplan op, onderhoudt de forecast en headcountplanning. Is naast utilisation en retention verantwoordelijk voor recruitment. Heeft zitting in het MT en namens de divisie EUT zitting in de landelijke Microsoft Competence stuurgroep voor het ontwikkelen van de landelijke Microsoft competentie. De opdracht is uitgevoerd naar volle tevredenheid van de opdrachtgever (uitmuntende beoordeling van deze job schriftelijk beschikbaar). Heeft zich tevens gekwalificeerd voor het Leadership Assessment (Logica Management Development Program).

Uit ‘Logica Review periode 2008’ door Mark Mooy (Logica, Competence Director):
• ‘een uitstekend jaar achter de rug’
• ’dubbel en dwars bewezen’
• ‘een team dat ontzettend loyaal en committed is’
• ‘klinkende resultaten zijn neergezet’
• ‘de parel van 2008 binnen EUT Rotterdam’
• ‘dit getuigt van leiderschap!’

Jun 2006 – Sep 2007 Interim Manager ENECO/OD-ICT

Integration Competence Center (ICC)
Verantwoordelijk voor het managen van het ICC. Het ICC is een Eneco stafafdeling en levert diensten op het gebied van Middleware en Business Process Management. Een van de doelstellingen van deze opdracht is om het ICC op de kaart te zetten binnen ENECO. Stelt afdelingsbudget op en is hiervoor verantwoordelijk, onderhoudt contact met de klanten van het ICC (divisies ENECO), zorgt voor het managen van resources in het kader van het SMART Sourcing contract (overeenkomst tussen ENECO en Logica voor het exclusief leveren van resources). Rapporteert aan en heeft zitting in het MT van de afdeling OD-ICT van ENECO. De afdeling bestaat op zijn hoogtepunt uit 23 medewerkers. Heeft het ICC binnen Eneco een eigen identiteit gegeven, heeft een aantal succesvolle projecten gemanaged. Tevens een professionele beheerorganisatie ingericht (inclusief OTAP straat). De opdracht is uitgevoerd naar volle tevredenheid van de klant (schriftelijke referentie beschikbaar).

Uit ‘Klantreview periode 2007’ door Arthur van de Bovenkamp (Eneco, Hoofd Basis Architectuur & Infrastructuur OD-ICT):
• ‘John is zeer gemotiveerd’
• ‘is een echte high-energy worker’
• ‘acteert als ware het ICC zijn eigen bedrijf en toko’
• ‘John is zeer resultaatgericht’
• ‘Met de komst van John heeft het ICC een eigen gezicht binnen de Eneco organisatie gekregen.’


Mar 2006 – Mei 2006 Bid Manager ENECO

Uitfasering IRD
Verantwoordelijk voor het managen van het Bidproces voor het uitbrengen van de offerte aan ENECO voor Uitfasering IRD. Het Bid is uitgebracht naar tevredenheid van de klant en het accountteam (referentie beschikbaar).

HotITem
Okt 2005 – Mrt 2006 Project Manager Confior/Menzis

On-line zorgverzekering
Verantwoordelijk voor de online invoering van de nieuwe zorgverzekering (gehele Project Levenscyclus) bij Confior. Betrokken bij Product Levenscyclus voor optimalisatie BackOffice processen. Ondersteunt de lijnorganisatie bij de ketenintegratie. De implementatie van het project is zeer succesvol. Geeft op basis hiervan een aantal workshops binnen het moederbedrijf Menzis om de succesfactoren over te brengen. Het project is afgerond naar volle tevredenheid van de klant (referentie beschikbaar).


Mei 2005 – Sep 2005 Project Manager ENECO

RAM programma
Verantwoordelijk voor het managen van het Retail Activity Monitoring (RAM) programma binnen de ENECO divisie Retail. RAM levert onder meer sturingsinformatie voor verschillende echelons door strategische doelstellingen concreet meetbaar te maken. Geeft hierbij leiding aan een team van 22 medewerkers en verschillende deelprojecten (en deelprojectleiders). Het programma is gemanaged naar tevredenheid van de klant.

E.Novation Service Center
2003 – 2005 Business Unit Manager ICT

Lijnverantwoordelijk
Verantwoordelijk voor het opzetten en managen van de Business Unit E.Novation Service Center (ESC). Het ESC is 21 medewerkers groot en onderdeel van de E.Novation Groep. De E.Novation groep levert managed ICT services aan de zorgsector, logistieke sector, agrarische sector en de sector sport. Is verantwoordelijk voor P&L, HRM, Contractbeheer, Service Level Management en relatiemanagement naar klanten en andere Units binnen de groep. Opdracht is succesvol uitgevoerd (referentie beschikbaar).


ATOS Origin
2000 – 2002 Verander- en Implementatie Manager en Coach Overheid

Reorganisatie Defensie Telematica Organisatie (DTO)
Verantwoordelijk voor de inrichting van de nieuwe organisatie van ICT afdelingen binnen Defensie in de regio DTO-West vanuit project DOit!. Tevens verantwoordelijk voor de implementatie van nieuwe werkprocessen en het doorvoeren van wijzigingen in bestaande werkprocessen, als ook de begeleiding van het landmacht- en luchtmachtpersoneel bij de overgang naar de DTO organisatie. De implementatie betreft zowel een proces- als cultuurverandering, dat wil zeggen het realiseren van een omslag naar klantgericht werken. Vervult een succesvolle rol als coach en intermediair tussen project- en lijnorganisatie. Organiseert cultuurworkshops en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. De geleverde inzet biedt een succesvolle ondersteuning aan alle veranderprojecten en is uitgevoerd naar volle tevredenheid van de klant (referentie beschikbaar).1999 – 2000 Outsourcing Manager en Project Manager Transport

Outsourcing
Eindverantwoordelijk voor de overgang (outsourcing) van alle ICT diensten van NS Railinfrabeheer naar ATOS Origin. Geeft hierbij leiding aan zes Project Managers uit de ATOS Origin organisatie. De outsourcing betreft een aantal technische verandering en een aantal procesveranderingen. Een van de deelprojecten is de cultuurverandering binnen NS Railinfrabeheer. Hierbij gaat het niet alleen om de overgang van 30 medewerkers van NS Railinfrabeheer naar ATOS Origin, maar ook om gewijzigde werkprocessen binnen zowel NS Railinfrabeheer als ATOS Origin. De Outsourcing is succesvol afgerond naar volle tevredenheid van de klant.

Projectmanager Migratie KA omgeving
De Outsourcing Manager wordt verzocht een vervolgopdracht op zich te nemen voor de gehele office migratie binnen NS Railinfrabeheer. Is eindverantwoordelijk voor de gehele Project Levenscyclus. Geeft leiding aan drie Project Managers uit de ATOS Origin organisatie. De migratie vindt succesvol plaats. Opdracht is afgerond naar volle tevredenheid van de klant.

Opleiding interimmanager

• AMBI Master, NOVI, 1996
• Prince2, Defensie, 2000
• Resultaatgericht coachen en beoordelen, Defensie, 2001
• ing. Informatica, HTO Informatica, Dirksen opleidingen, 2003
• Personal Coach/Trainer - 2001 – heden
• Utility University (Logica) - 2007
• Training Project Auditor (Logica) - 2007
• Training Interviewtechnieken voor sollicitatiegesprekken - 2007
• Training Leidinggeven en Coachen I – 2008
• Training Leidinggeven en Coachen II – 2008
• Logica Leadership Development Program – 2009
• Counsellor/Coach – 2009 / 2010
• Counsellor/Coach –2010 / 2011 specialisatie

Talenkennis interimmanager

Nederlands Moedertaal
Engels Vloeiend
Duits Kundig


 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :