T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim- manager en consultant

interim- manager en consultant

Werkervaring interimmanager

aug. ’08 – febr. ’09 Senior bedrijfsadviseur Museum en educatief centrum
febr. ’08 – juni ’08 Interim directeur Verpleeg- verzorgingshuis
dec. ’07 – juni ’08 Consultant Woonzorgcentra
okt. ’07 – heden Consultant Verpleeg- verzorgingshuizen (5)
okt. ’05 – okt. ’07 Interim directeur Verpleeg- verzorgingshuis
mei ’05 – okt. ’05 Interim directeur Verzorgingshuizen (2) en verpleeghuis (1)
febr. ’05 – mei ’05 Interim zorgmanager Verzorgingshuis
dec. ’04 – mei ’07 Consultant Verpleeg- verzorgingshuizen (6)
dec. ’03 – juni ’04 Interim locatiemanager Verzorgingshuizen (3) en thuiszorg
febr. ´03 - sept. ´03 Interim locatiemanager Verzorgingshuis
sept. ´02 Consultant Verzorgingshuis
aug. ´02 - sept. ’02 Trainer Verpleeg- verzorgingshuis
okt. ’01 – sept. ’02 Interim-manager Wonen & Zorg Verpleeg- verzorgingshuis
nov. ’00 – juni ’01 Interim locatiemanager Verzorgingshuis
okt. 00 – sept. ’02 Consultant Verpleeg- verzorgingshuizen (6)
’97 – ’99 Interim locatiemanager Verzorgingshuis

Tussen 2002 en 2009 is door mij voor 10 verpleeg- en verzorgingshuizen alsook brancheorganisatie en een museum-educatif centrum uitvoering gegeven aan de invoering en melding van de WBP )Wet Bescherming Persoonsgegevens, het opstellen van een privacyreglement en bijbehorende folder.


Opleiding interimmanager

OPLEIDINGEN
1991 – 1992 IMIG (intern management intra murale gezondheidszorg. Nat. Ziekenhuis Raad)
1984-1986 Hoger management voor non-profit organisaties
1981-1982 Middel management voor non-profit organisaties
1979-1981 A-verpleegkundige.
1977-1979 Kaderopleiding voor gezondheidszorg
1970-1973 B-verpleegkundige
1966-1970 Hotelschool

CURSUSSEN EN CERTIFICATEN
2005 Psychodynamica en verandering (masterclass). Prismant
1994 Training didactische vaardigheden. Tiel.
1991 Training functioneringsgesprekken. Ned. Centrum Voor Advies, Training en Begeleiding.
1993 Management en managementondersteunende systemen. Landbouwuniversiteit Wageningen
1990 “Financieel-economische grondbeginselen in het verpleeghuis”. Ned. Ver. Ziekenhuisdirecteuren


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Duidelijke consciëntieus en resultaatgerichte (crisis)manager. Consistent in woord en gedrag. Houd van uitdagingen en heb een analytisch- en probleemoplossend vermogen. Ik heb een dienstverlenende, ondersteunende en voorwaardenscheppende instelling en tracht, met een no-nonsense stijl en een gezonde dosis optimisme en humor, synergie bij betrokken medewerkers of partijen te bewerkstelligen en de gestelde organisatiedoelen te realiseren. Ben in staat tegengestelde belangen te overbruggen. Het handelen vanuit compassie voor mensen is bij mij diep geworteld. Ben omgevingsbewust, heb gevoel voor organisatorische verhoudingen en kan met uiteenlopende situaties goed uit de voeten. Breng graag continuïteit met een voor de organisatie consoliderend karakter.

Talenkennis interimmanager

Nederlands

Overig

SOCIALE ACTIVITEITEN
dec. 2007 – heden lid Lions Club
1998 – dec. 2007 lid Lions Club
2002 – 2003 mede oprichter en bestuurslid St. Swing Night (gelegenheidsstichting).
2001 – 2008 bestuurslid st. Gavioli orgel de Leeuw
1993 – 1997 mede oprichter en bestuurslid (penningmeester) regionale Alzheimer vereniging
1993 - 1995 bestuurslid (lid) Stichting huisvesting muziekvereniging
1990 - 1995 bestuurslid (voorzitter) muziekvereniging.
1985 - 1989 bestuurslid (secretaris) Verenigde Nutsscholen\'.

 beschikbaar?